O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Pravice pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva

Eva Godina, 2.6.2011

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Eva Godina, Pravna praksa, 21/2011Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 9. marca 2011 v Strasbourgu sprejela Direktivo 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, države članice pa so jo dolžne prenesti v svojo notranjo zakonodajo oziroma uskladiti svoje zakone in druge predpise z njo najpozneje do 25. oktobra 2013. Tako je Evropska komisija, ki je že leta 2003 od ministrov za zdravje dobila nalogo, da preuči, kako bi bilo mogoče izboljšati pravno varnost na področju čezmejnega zdravstvenega varstva ter zagotoviti učinkovitejše in enotnejše izvajanje sodne prakse v zvezi s pravicami pacientov do zdravljenja v drugi državi članici, in je nato leta 2008, ko je predstavila prenovljeno socialno agendo, v kateri je med 19 pobudami bil tudi predlog te direktive, dosegla svoj zastavljeni cilj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Nerazumevanje za korektno potezo

Matevž Krivic, 2.6.2011

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 21/2011Dva poslanca (dr. Luka Juri in Marijan Križman) sta že 8. marca vložila predlog posebne resolucije, s katero naj bi Državni zbor natančneje pojasnil svoja stališča, zakaj ni sprejel zakona o ustanovitvi občine Ankaran, kot je to zahtevalo Ustavno sodišče. K predlogu te resolucije je Zakonodajnopravna služba Državnega zbora (ZPS) pripravila mnenje, v katerem pa taki resoluciji nasprotuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Vsebina PP št.21/2011

Avtor ni naveden, 2.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2011stran 3 UVODNIK dr. Rajko Pirnat Premalo, prepozno in z nejasnimi koncepti stran 6 MEDICINA IN PRAVO Eva Godina Pravice pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva stran 9 LOKALNA SAMOUPRAVA
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo

Luigi Varanelli, 2.6.2011

Kultura in umetnost

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 21/2011Skoraj deset let po izidu knjige dr. Dunje Jadek Pensa Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo je izšla nova knjiga z enakim naslovom, v kateri se je avtorica mag. Alenka Berger Škrk lotila zelo zahtevnega dela posodobitve naše pravne literature na področju denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo. To obsežno delo, ki ga sestavlja 1314 strani v večjem formatu, je zapolnilo praznino, nastalo v zadnjih desetih letih. Sodna praksa Vrhovnega sodišča se je v zadnjem desetletju dodatno izpopolnila. V njej lahko opazimo vse močnejši vpliv evropskega prava, tako v temelju kot tudi v višini odškodnine za nepremoženjsko škodo. Ne smemo pa niti pozabiti, da je naša država vstopila v t. i. evrsko območje, kar je pomembna okoliščina pri določitvi višine odškodnine. Zaradi številnih sprememb na družbenem, političnem, pravnem in finančno-ekonomskem področju je bilo tako treba posodobiti našo pravno literaturo, zlasti na pravnih področjih, na katerih je vpliv teh sprememb in okoliščin močnejši.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 2.6.2011

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2011Ruthann Robson (ur.)Sexuality and Law - Volume I: Family and Youth (Ashgate, 2011, 548 strani) Vzporedno s širšimi družbenimi spremembami se že vsaj štiri desetletja odvijajo tudi korenite spremembe na področju družin: razpadanje tradicionalne družine, naraščanje enostarševskih dru
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Aktualno v zakonodaji

Jasmina Cigrovski, 2.6.2011

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 21/2011Pregled slovenske zakonodaje Nadzor nad delovanjem društev Novela Zakona o društvih (ZDru-1), ki bo začela veljati 9. junija, dopušča, da imajo lahko društva dva zastopnika, ki društvo zastopata skupaj ali samostojno. Društvo prav tako lahko registrira
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Neustrezno ravnanje Študentskih domov v Ljubljani

Avtor ni naveden, 2.6.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2011Absolventka se je pravočasno prijavila na razpis za subvencioniranje bivanja pri zasebniku. To je storil tudi zasebnik. Pisarna za študentske domove jo je 26. oktobra 2010 povabila, naj prideta skupaj z zasebnikom 25. oktobra 2010 (torej en dan prej!) podpisat pogodbo. Ker je bil zasebnik takrat v tujini, sta pogodbo podpisala šele 3. novembra 2010, zaradi česar ji Študentski domovi v Ljubljani (ŠD) subvencije za oktober niso priznali. Po mnenju pobudnice je bilo ravnanje ŠD v nasprotju s predpisi, predvsem pa krivično.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Z novim ZPFOLERD-1 do preglednejšega in bolj urejenega delovanja javnih podjetij

Mojca Kunšek, 2.6.2011

PRORAČUN

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 21/2011Na podlagi revizijskega mnenja Računskega sodišča je bil sprejet Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1), ki s povzemanjem določb Direktive Komisije 2006/111/ES in ob upoštevanju ugotovitev Računskega sodišča nadomešča svojega predhodnika in prinaša red v vodenju evidenc javnih podjetij ter podjetij s koncesijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Javno-zasebno partnerstvo pri vodnih pravicah in pooblastilih na področju varstva okolja

Adrijana Viler-Kovačič, 2.6.2011

PRORAČUN

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 21/2011Javno-zasebno partnerstvo je razmeroma nov ekonomski in pravni instrument, ki ga je leta 2006 uvedel Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP). Zakon je krovni predpis o povezovanju javnih in zasebnih partnerjev za pospeševanje uresničevanja projektov v javnem interesu. Iz Poročila o sklenjenih oblikah javno-zasebnega partnerstva v Republiki Sloveniji v letu 2009 izhaja, da se v javno-zasebno partnerstvo uvrščajo tudi vodne pravice (koncesije in vodna dovoljenja) in nekatera pooblastila na področju varstva okolja. Menim pa, da ti instituti ne sodijo v javno-zasebno partnerstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Osebni podatki dolžnikov, katerih terjatve so odpisane

Irena Vovk, 2.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2011Člani sveta šole so na seji odločali o odpisu terjatev (zlasti za neplačilo prehrane itd.) za leto 2009, saj so bila po poročilu vodstva zavoda izčrpana vsa pravna sredstva za izterjavo. Ali svet zavoda potrebuje osebne podatke dolžnikov za odločanje o odpisu terjatev?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Sklanjanje nekaterih tujih priimkov

Nataša Hribar, 2.6.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 21/2011Danes smo se s študenti spopadali s sklanjanjem prevzetih imen, pri katerih v slovenščini ohranjamo izvirni zapis, seveda pa jim moramo, ko jih uporabimo v slovenskih besedilih, dodati slovenske končnice oziroma iz njih tvoriti svojilne ali kakšne druge pridevnike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Gradiva, ki jih obravnava Državni zbor

Avtor ni naveden, 2.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/201127. maj - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (ZPT-D) - skrajšani postopek. 25. maj - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k s
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Vlada RS

Avtor ni naveden, 2.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 136. seji (26. maj 2011): - predlog zakona o spremembah Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-2011; - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodko
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 2.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Konvencije o tristranskih posvetovanjih za spodbujanje izvajanja mednarodnih delovnih standardov (Konvencija MOD št. 144) (Ur. l. RS, št. 38/11 - MP) - veljati začne 8. junija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 2.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Zaporna kazen ni ukrep v podporo učinkovite odstranitve nezakonitih priseljencev

Maja Smrkolj, 2.6.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 21/2011V nujnem postopku predhodnega odločanja v skladu s 104.b členom svojega poslovnika je Sodišče EU odločilo, da je zaporna kazen kot sankcija za kršitev odredbe o zapustitvi ozemlja in s tem za nezakonito prebivanje državljana tretje države na ozemlju države članice v nasprotju z Direktivo 2008/115/ES o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Preobremenjenost s formalnimi zahtevami

Luka Tičar, 2.6.2011

Delovna razmerja

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 21/2011Pri snovanju predloga sprememb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je treba upoštevati cilje, ki jih ZDR že danes opredeljuje v 1. členu, zakonsko opredelitev delovnega razmerja iz 4. člena in pogodbeno koncepcijo individualnih delovnih razmerij, kot jo goji ZDR, je na srečanju Društva za delovno pravo in socialno varnost 11. maja 2011 v Ljubljani poudaril vrhovni sodnik mag. Ivan Robnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

200 let ODZ (2)

Katja Škrubej, 2.6.2011

Ostalo

dr. Katja Škrubej, Pravna praksa, 21/2011Dr. Lovro Toman, pravnik in pesnik ter v drugem ustavnem obdobju Avstrijskega cesarstva poslanec prvega sklica kranjskega Deželnega zbora in prvega sklica Državnega zbora na Dunaju (leta 1861), je v svojem govoru ob 50. obletnici Občega državljanskega zakonika (ODZ) pred člani ljubljanskega pravoznanstvenega društva 16. januarja 1862 med drugim dejal: "Slave pa je vreden zakon prav državljanskih. To pravo zajeto je iz večne naravne pravice, ker človeštva, vrednosti človeka ne prezira nikdar, temveč posebno izrekuje postavo, da človek ima prirojene pravice svoje, ker postavlja celó v posebnem stavku (§ 7.) naravno pravo za razsojilo nekaterih pravniških razmer Š...]"
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Razsojeno

Toni Tovornik, 2.6.2011

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 21/2011Izvajalec del je vložil tožbo proti naročniku, ki mu ni v celoti poplačal opravljenih del v zvezi z izgradnjo kanalizacije, in zahteval neplačano razliko. Sodišče prve stopnje je tožbenemu zahtevku s sodbo ugodilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 2.6.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Menih posvojitelj

Andreja Tratnik, 2.6.2011

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 21/2011Že od malega je bil navezan na svojega strica. S svojo moralnostjo in duhovnostjo mu je bil za vzor. Ko se je kot sedemnajstletnik iz Grčije odpravil na študij v tujino, v Združene države Amerike, je živel pri njem. Med njima se je razvil pristen odnos. Zato ga je v ZDA posvojil in postal njegov oče. Vse lepo in prav, če njegov stric ne bi bil grški pravoslavni menih. In če ne bi bližnji sorodniki potem, ko se je postavilo vprašanje dedovanja po njegovi smrti, oporekali posvojitvi, trdeč, da menih v Grčiji ni sposoben biti posvojitelj. Ali je odločitev grških sodišč, ki so potrdila pomisleke sorodnikov meniha in odločila, da posvojitev ni bila veljavna, posegla v posvojenčevo - pritožnikovo pravico do zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) ali je bil pritožnik diskriminiran (8. člen v povezavi s 14. členom EKČP) in ali mu je bilo s preprečitvijo dedovanja po posvojitelju poseženo v pravico do mirnega uživanja premoženja iz 1. člena k Prvemu protokolu EKČP?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Interna evidenca USB-ključev kot osebni podatki

Irena Vovk, 2.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2011V okviru sistema zaščite želijo na ministrstvu vgraditi kontrolo priklapljanja zunanjih USB-naprav, in sicer tako, da bodo vnesli nekatere informacije o službenih in neslužbenih USB-ključih (in drugih napravah). Ko bo lastništvo USB-naprav vzpostavljeno, bodo blokirali vse neslužbene USB-naprave. Njihovo uporabo bodo dovolili le v izjemnih primerih. Ali je to v skladu z ZVOP-1?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Poškodbe, povzročene med preverjanjem identitete na letališču

Katarina Vatovec, 2.6.2011

Varstvo človekovih pravic

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 21/2011Italijanska (finančna) policija je na rimskem letališču zadržala francoska državljana med preverjanjem njune identitete. Po dveinpolurnem zadržanju sta zapustila prostore policije s poškodbami, ki sta jih oskrbela v bližnji bolnišnici. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je ugotovilo, da so italijanski policisti v tem primeru zaradi nečloveškega in ponižujočega ravnanja kršili 3. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). Večurno zadržanje pa ni bilo v nasprotju s pravico do svobode, varovano s prvim odstavkom 5. člena EKČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Ima Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih sploh kakšen pozitiven učinek? (2.)

Ivan Kranjec, 2.6.2011

Obligacije

Ivan Kranjec, Pravna praksa, 21/2011Ali Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) res preprečuje plačilno nedisciplino? Kratek odgovor je ne. Plačilni roki, kot so navedeni v ZPreZP, so na papirju sicer videti odlično, vendar pa je žal tako, da zakon za njihovo kršitev ne predvideva nobene konkretne sankcije. Kdor ne bo plačal obveznosti v predpisanem roku, jo bo pač moral prijaviti v prvi krog obveznega pobota po zapadlosti, nato pa bo lahko s plačilom povsem nekaznovano odlašal še naprej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Lažji vpis etažne lastnine

Irena Vovk, 2.6.2011

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2011Predlog novele Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL-A) naj bi odpravil ovire, ki so jih sodišča zaznala ob triletnem izvajanju zakona. Cilj novele je torej uspešno dokončanje postopka za vzpostavitev etažne lastnine s sodno odločbo na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in postopka za določanje pripadajočega zemljišča.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21

Leto objave

< Vsi
2011(46)
> Junij(46)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČDĐEF G H IJK LMNOP QRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov