O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Novi Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti

Petra Ferk, 2.6.2011

PRORAČUN

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 21/2011Dne 3. maja 2011 je bil objavljen Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1), ki je začel veljati 18. maja 2011 in je v celoti razveljavil in nadomestil v letu 2007 sprejeti ZPFOLERD. Prinaša bistvene spremembe. Kot vodilo v 4. in 7. členu ohranja osnovno pravilo, da javna podjetja in izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili, ki poleg dejavnosti, ki jih opravljajo na podlagi pravic ali pooblastila, izvajajo še druge dejavnosti, vodijo ločene računovodske evidence po posameznih dejavnostih. Vendar pa v 6. in 12. členu pri določanju izjem uporablja zelo visoke finančne pragove. Javna podjetja in izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili, katerih letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem uživajo izključno ali posebno pravico, znaša manj kot 40 milijonov evrov, ali javne kreditne institucije z izključno ali posebno pravico, katerih bilančna vsota znaša manj kakor 800 milijonov evrov, niso zavezanci po ZPFOLERD-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Odpoved delničarjevi ali družbenikovi lastnini družbe

Bojan Zabel, 2.6.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Bojan Zabel, Pravna praksa, 21/2011Gospodarska praksa je rodila nov pojav pri razpolaganju z delnicami v delniški družbi ali deležem v družbi z omejeno odgovornostjo, in sicer "odpoved lastnini družbe". Ta oblika razpolaganja je v praksi naletela na različno, pogosto neutemeljeno razumevanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Ima Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih sploh kakšen pozitiven učinek? (2.)

Ivan Kranjec, 2.6.2011

Obligacije

Ivan Kranjec, Pravna praksa, 21/2011Ali Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) res preprečuje plačilno nedisciplino? Kratek odgovor je ne. Plačilni roki, kot so navedeni v ZPreZP, so na papirju sicer videti odlično, vendar pa je žal tako, da zakon za njihovo kršitev ne predvideva nobene konkretne sankcije. Kdor ne bo plačal obveznosti v predpisanem roku, jo bo pač moral prijaviti v prvi krog obveznega pobota po zapadlosti, nato pa bo lahko s plačilom povsem nekaznovano odlašal še naprej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Vlada RS

Avtor ni naveden, 2.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 136. seji (26. maj 2011): - predlog zakona o spremembah Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-2011; - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodko
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 2.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Konvencije o tristranskih posvetovanjih za spodbujanje izvajanja mednarodnih delovnih standardov (Konvencija MOD št. 144) (Ur. l. RS, št. 38/11 - MP) - veljati začne 8. junija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Pravice pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva

Eva Godina, 2.6.2011

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Eva Godina, Pravna praksa, 21/2011Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 9. marca 2011 v Strasbourgu sprejela Direktivo 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, države članice pa so jo dolžne prenesti v svojo notranjo zakonodajo oziroma uskladiti svoje zakone in druge predpise z njo najpozneje do 25. oktobra 2013. Tako je Evropska komisija, ki je že leta 2003 od ministrov za zdravje dobila nalogo, da preuči, kako bi bilo mogoče izboljšati pravno varnost na področju čezmejnega zdravstvenega varstva ter zagotoviti učinkovitejše in enotnejše izvajanje sodne prakse v zvezi s pravicami pacientov do zdravljenja v drugi državi članici, in je nato leta 2008, ko je predstavila prenovljeno socialno agendo, v kateri je med 19 pobudami bil tudi predlog te direktive, dosegla svoj zastavljeni cilj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Nerazumevanje za korektno potezo

Matevž Krivic, 2.6.2011

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 21/2011Dva poslanca (dr. Luka Juri in Marijan Križman) sta že 8. marca vložila predlog posebne resolucije, s katero naj bi Državni zbor natančneje pojasnil svoja stališča, zakaj ni sprejel zakona o ustanovitvi občine Ankaran, kot je to zahtevalo Ustavno sodišče. K predlogu te resolucije je Zakonodajnopravna služba Državnega zbora (ZPS) pripravila mnenje, v katerem pa taki resoluciji nasprotuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Vsebina PP št.21/2011

Avtor ni naveden, 2.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2011stran 3 UVODNIK dr. Rajko Pirnat Premalo, prepozno in z nejasnimi koncepti stran 6 MEDICINA IN PRAVO Eva Godina Pravice pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva stran 9 LOKALNA SAMOUPRAVA
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Gradiva, ki jih obravnava Državni zbor

Avtor ni naveden, 2.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/201127. maj - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (ZPT-D) - skrajšani postopek. 25. maj - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k s
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Interna evidenca USB-ključev kot osebni podatki

Irena Vovk, 2.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2011V okviru sistema zaščite želijo na ministrstvu vgraditi kontrolo priklapljanja zunanjih USB-naprav, in sicer tako, da bodo vnesli nekatere informacije o službenih in neslužbenih USB-ključih (in drugih napravah). Ko bo lastništvo USB-naprav vzpostavljeno, bodo blokirali vse neslužbene USB-naprave. Njihovo uporabo bodo dovolili le v izjemnih primerih. Ali je to v skladu z ZVOP-1?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Čistost, enostavnost

Tomaž Pavčnik, 2.6.2011

Ostalo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 21/2011Vroč puščavski zrak mi je udarjal v prepoten obraz, ko sem sedel na sopotnikovem sedežu starega avtomobila. Voznik je znal angleško toliko, kot sem sam vešč farsija. To mi je ustrezalo, saj sem lahko tako brez občutka, da je nekajurna tišina nadležna, opazoval, kako se izgubljamo stotine kilometrov v globino Dasht-e Kavirja. Besede so sicer ključ, a so hkrati moteče. Besede nas namreč peljejo v novo deželo, ki je za besedami, a hkrati nam ta sklenjeni pojmovni svet predstavlja lupino, oviro, ki preprečuje, da bi jo svobodno predrli in povsem prešli na drugo stran.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 2.6.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 21/20112. junij 1848 - Slovanski kongres narodov avstrijske monarhije V Pragi se je začel slovanski kongres avstrijske monarhije. Posebej za Slovence je bila izpostavljena zahteva po oblikovanju Kraljevine Slovenije, ki bo združevala dežele Koroško, Kranjsko, Štajersko in Primorsko ter bo enakopra
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Razpisi

Avtor ni naveden, 2.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2011Ur. l. RS, št. 28/11 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za mesto sodnika Ustavnega sodišča - Urad Predsednik republike; rok je 15. junij. Ur. l. RS, št. 37/11 2. Notarski pomočnik pri notarki Nataši Erjavec iz Ljubljane - Notarska zbornica Slovenije; rok je 6. junij
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

ne preslišite

Avtor ni naveden, 2.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2011Četrtek, 2. junij 11.15 rsl1 Evrožvenket: Dvig DDV za polnjenje državne blagajne Vladni fiskalni svet je v izogib nadaljnjemu zunanjemu zadolževanju države predlagal dvig davkov in kot prvega omenil davek na dodano vrednost. Tak predlog se poraja tudi drugod, v državah, ki ne vedo več, s katerimi
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Pravni napovednik

Irena Vovk, 2.6.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Premalo, prepozno in z nejasnimi koncepti

Rajko Pirnat, 2.6.2011

PRORAČUN

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 21/2011Vlada je 13. aprila 2011 določila predlog Zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena, ki je trenutno v prvi obravnavi v Državnem zboru. Predlog je sicer poskus bolje in jasneje urediti statusna vprašanja javnih zavodov in koncesij na področjih storitev v splošnem interesu, ki so negospodarskega značaja, pri tem pa poskuša urejati tudi sistem teh storitev. Zavedam se tudi, da je bil v usklajevanje rešitev predloga zakona vložen velik napor in da je morda to največ, kar se je trenutno dalo doseči. Vendar, z rezultatom ne moremo biti zadovoljni, saj temelji na nejasnih in napačnih konceptih ter ne zadošča za modernizacijo izvajanja storitev v splošnem interesu v Sloveniji, zlasti glede javnih zavodov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 2.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Smo pripravljeni na drugi šok?

Robert Kleindienst, 2.6.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 21/2011Svetovno gospodarstvo po letu 2009 okreva bolje, kot se je pričakovalo ob vrhuncu svetovnega finančnega šoka. To je razumljivo, saj je v času finančnega šoka težko biti optimist. Hkrati se čedalje bolj vrstijo opozorila o nevzdržni stopnji zadolženosti evropskih gospodarstev in ameriškega javnega dolga, ki lahko povzroči močan popotresni sunek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Najdi.si

Irena Vovk, 2.6.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2011www.najdi.si Jezik: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: Twitter, Facebook, video, e-novice Povezava z uporabniki: poštni naslov, telefonska številka in splošni e-naslov Oglaševanje: možnost oglaševanja Slov
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Evropa

Irena Vovk, 2.6.2011

Zvezna republika Brazilija

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2011Torek, 23. 5. Brezvizumski režim. Da bi preprečili zlorabe pri potovanjih brez vizuma, je Evropska komisija predlagala spremembo Uredbe o vizumih z uvedbo zaščitne klavzule, ki bi v nekaterih izjemnih pogojih dopustila začasno vnovično uvedbo vizumske obveznosti za državljane tretje države,
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 2.6.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2011od 24. do 30. maja Torek, 24. 5. Novela ZGD-1. Predlog novele Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je predlagala poslanska skupina SLS, je primeren za nadaljnjo obravnavo. Njen namen pa je preprečiti ustanavljanje, vodenje in nadziranje družb osebam, ki so bili družbeniki, delničarji z ve
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

globus

Dean Zagorac, 2.6.2011

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 21/2011Legalizacija razveze zakonske skupnosti 28. 5. - Maltežani so se na referendumu s 53 odstotki glasov (ob rekordno nizki volilni udeležbi, in sicer 72 odstotkov) izrekli za zakonsko spremembo, ki bo omogočala razvezo zakonske skupnosti. Glavni argument zagovornikov tega ukrepa je zmanjšanje vpliva k
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Pet razlogov za nesodno reševanje delovnopravnih sporov v okviru posebnega centra

Irena Tomažin, 2.6.2011

Delovna razmerja

Irena Tomažin, Pravna praksa, 21/2011Nedavno so deležniki socialnega dialoga, to so predstavniki delodajalskih in delojemalskih organizacij, sooblikovali in podpisali Pismo o nameri o oblikovanju centra socialnih partnerjev za alternativno reševanje delovnih sporov. Pismo je pomemben korak na poti k uresničitvi skupnega interesa socialnih partnerjev, da je zaradi občutljive narave delovnih sporov treba slediti nesodnim oblikam njihovega reševanja in jim ponuditi institucionalno podporo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Javno-zasebno partnerstvo pri vodnih pravicah in pooblastilih na področju varstva okolja

Adrijana Viler-Kovačič, 2.6.2011

PRORAČUN

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 21/2011Javno-zasebno partnerstvo je razmeroma nov ekonomski in pravni instrument, ki ga je leta 2006 uvedel Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP). Zakon je krovni predpis o povezovanju javnih in zasebnih partnerjev za pospeševanje uresničevanja projektov v javnem interesu. Iz Poročila o sklenjenih oblikah javno-zasebnega partnerstva v Republiki Sloveniji v letu 2009 izhaja, da se v javno-zasebno partnerstvo uvrščajo tudi vodne pravice (koncesije in vodna dovoljenja) in nekatera pooblastila na področju varstva okolja. Menim pa, da ti instituti ne sodijo v javno-zasebno partnerstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 2.6.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2011Članek iz revije Pravna praksa
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21

Leto objave

< Vsi
2011(46)
> Junij(46)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČDĐEF G H IJK LMNOP QRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov