O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Starejši delavec - izplačevanje nadomestila...

Marta Klampfer, 16.11.1995

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

Marta Klampfer, Pravna praksa, 21/1995Zakon o delovnih razmerjih v 2. odst. 36.d člena omogoča, da se starejši delavec, ki mu do izpolnitve pogoja za upokojitev manjka do 5 let zavarovalne dobe, opredeli kot trajni tehnološki presežek, če se mu zagotovi med drugim tudi denarno nadomestilo iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Izraba letnega dopusta pri novem delodajalcu

mag. Tanja Dobrin, 16.11.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 21/1995Delavka je takoj po prenehanju delovnega razmerja pri prejšnjem delodajalcu sklenila novo delovno razmerje 25. 3. 1994. Pri prejšnjem delodajalcu ni izrabila nobenega dneva letnega dopusta za leto 1995. Novi delodajalec bo delavki omogočil le izrabo sorazmernega dela dopusta. Ali ima delavka prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Presežni delavec - letni dopust - ponovna zaposlitev...

mag. Tanja Dobrin, 16.11.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 21/1995Delavcu je kot presežku prenehalo delovno razmerje 26. 5. 1995. Pred prenehanjem delovnega razmerja mu je delodajalec zagotovil tudi izrabo vsega letnega dopusta za leto 1995. Delavec je bil nato prijavljen na zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve in prejemal tudi denarno nadomestilo za brez...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Starejša delavka - odpravnina, upokojitev

Marta Klampfer, 16.11.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 21/1995Delavka, katere delo v podjetju ni več potrebno, je postala presežek in ji bo v podjetju delovno razmerje po poteku 6- mesečnega odpovednega roka prenehalo. Delavki do upokojitve manjka nekaj manj kot 3 leta delovne dobe in je v letošnjem letu dopolnila 50 let starosti. Kakšne pravice bo lahko uv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Razporeditev na drugo (ustrezno) delovno mesto - odklonitev podpisa aneksa k pogodbi o zaposlitvi

mag. Tanja Dobrin, 16.11.1995

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 21/1995Delavec s V. stopnjo strokovne izobrazbe je bil po sklepu direktorja zaradi nujne potrebe delovnega procesa in organizacije dela razporejen na drugo delovno mesto v podjetju, ustrezno stopnji njegove dejanske strokovne izobrazbe, ki pa je nižje vrednoteno od njegovega prejšnjega delovnega mesta. Del...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Pravica do dnevnice

mag. Tanja Dobrin, 16.11.1995

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 21/1995V podjetju s področja kovinske dejavnosti prihaja do vprašanja, ali pripada delavcu dnevnica tudi v primeru, ko ga na službeni poti povabi na kosilo poslovni partner? Povračila stroškov v zvezi z delom ureja za področje gospodarstva splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 39/93...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Pripor zaradi ponovitvene nevarnosti

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 21/19951. Pripor iz razloga ponovitvene nevarnosti (3. točka drugega odstavka 201. člena zakona o kazenskem postopku) je mogoče odrediti šele, ko tudi osebnost obdolženca, okolje in razmere, v katerih živi, in njegovo dosedanje življenje omogočajo zanesljiv konkretiziran sklep o obstoju realne nevarnosti p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Poraba sredstev stanovanjskega sklada RS - "mlada družina"

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 21/1995Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 8. člena Pravilnika o porabi sredstev Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/94) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Insolventnost dolžnika - ni razlog za začasno o dredbo

Nevenka Šorli, 16.11.1995

Obligacije, Civilni sodni postopki

Nevenka Šorli, Pravna praksa, 21/1995Primer iz prakse Sodišče je v več primerih ugodilo naslednjemu predlogu pooblaščenca večjega števila tožnikov oziroma upnikov proti istemu tožencu oziroma dolžniku: "Glede na nenavadno poslovanje tožene stranke in glede na to, da je po informacijah iz dnevnega časopisja znano da je upnikov vel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Obdavčitev drugih prejemkov iz delovnega razmerja

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, 16.11.1995

Davki občanov in dohodnina

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 21/1995V Republiki Sloveniji je že od leta 1991 uveljavljen bruto princip obračuna in izplačila osebnih prejemkov. Navedeno pomeni, da so prejemki opredeljeni v bruto znesku, razen če ni izrecno navedeno, da gre za neto znesek. V prvi alinei 1. odstavka 16. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Stvarno kazalo formalnih pravnih virov slovenskega zavarovalnega prava

dr. Marko Pavliha, 16.11.1995

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 21/1995Že ob drugi priložnosti sem zapisal (glej pp, št. 3-4/94, da je vire zavarovalnega prava mogoče razvrstiti na obvezne oziroma formalne, kamor spadajo zakonski in podzakonski predpisi ter posebni standardi, na avtonomijo strank (na primer tipske pogodbe), uzance ter druge dobre poslovne običaje, sodn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Zloraba kreditnih kartic

Janez Tekavc, 16.11.1995

Obligacije

Janez Tekavc, Pravna praksa, 21/1995Na tržišču se pojavlja vse več kreditnih kartic, ki imetnikom ponujajo razne ugodnosti. Druga plat kreditnih kartic, pa je možnost njihove zlorabe. Kraje kreditnih kartic in goljufije z ukradenimi in ponarejenimi karticami so postale v tujini zelo donosen posel, ki vpletenim osebam prinašajo velike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Komisija za razlago SKP za gospodarstvo

Mirjana Bekeš, 16.11.1995

Kolektivne pogodbe

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 21/1995Komisija za razlago Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo sprejema razlage na podlagi 56. člena Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 39/939), ki se objavljajo tudi v Uradnem listu RS. Poleg razlag sprejema Komisija za razlago Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo (v n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

5. regionalna evropska konferenca MOD

Nataša Belopavlovič, 16.11.1995

Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 21/1995V času od 20. do 27 septembra je bila v Varšavi peta evropska regionalna konferenca Mednarodne organizacije dela (MOD). Predstavniki delodajalcev, delojemalcev in vlad so namreč na lanski redni letni skupščini organizacije ugotovili, da kaže po osmih letih premora ponovno organizirati konferenco,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 21/1995Št. 63 - 6. 11. 1995 Državni zbor z objavo uveljavlja najprej tri zakone s področja vojaških zadev: zakon o vojnih invalidih, zakon o žrtvah vojnega nasilja in zakon o vojnih veteranih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Davek na dobiček pravnih oseb - oprostitev davka

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 21/1995Določba 6.č člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij ni v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Obnova postopka pred ustavnim sodiščem

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21/1995Odločitev ustavnega sodišča, da pobudnik ne izkazuje pravovarstvene potrebe za ustavnosodno presojo zakona, ne pomeni vsebinske presoje ustavnosti tega zakona. Ponovno vložena pobuda za presojo istega zakona se zavrže, ker okoliščine, ki jih pobudnik navaja, ne morejo vzpostaviti manjkajoče procesne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 21/1995Št. 64 - 30. 10. 1995 Državni zbor je po sprejemu poslal v objavo zakon o gospodarjenju s počitniškimi zmogljivostmi slovenskih železnic. Vlada RS je sprejela vrsto uredb, ki zadevajo merila za dokapitalizacijo in dodeljevanje posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva, potem o k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Odvetniki in etika

Slobodan Dujić, 16.11.1995

Odvetništvo in notariat

Slobodan Dujić, Pravna praksa, 21/1995Dr. Konrad Plauštajner je za Dneve slovenskih pravnikov 1995 v Portorožu pripravil izjemno zanimiv prispevek(*1), v katerem razmišlja o problemih uveljavitve pravil odvetniške etike v nekaterih razvitih evropskih državah in, kot navaja, prehodnem času t.i. "postkomunistične preddemokracije" v Sloven...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Izkazani pravni interes pobudnika

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21/19951. Pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti, če izpodbija določbe, ki urejajo pravice drugih delavcev in taka ureditev ne posega neposredno v pobudnikove pravice ali pravni položaj. 2. Kadar Ustavno sodišče ugotovi, da ni izpolnjena ena izmed predpisanih proc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Spor o pristojnosti med državo in občino - izdaja dovoljenj za posege v prostor

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21/1995Ker je v obdobju od 1. januarja do 31. maja 1995 veljal 1. odstavek 101. člena zakona o upravi, ki je določil, da s 1. 1. 1995 država prevzame od občin "vse upravne naloge in pristojnosti na področjih, za katera so bila ustanovljena ministrstva, ter vse druge z zakonom določene upravne naloge oblast...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Pristojnost za odločanje o denacionalizacijskem postopku

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 21/1995Za odločanje o zahtevku za denacionalizacijo je odločilna dejanska podlaga za prenos lastninske pravice. V primeru, če je bil med lastnikom nepremičnine (sedanjim denacionalizacijskim upravičencem) in arondacijskim upravičencem sklenjen pravni posel, ki ima vse po pravilih obligacijskega prava določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

(Ne)priznani pravni interes

mag. Matevž Krivic, 16.11.1995

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 21/1995Kljub soglašanju z nujnostjo restriktivne razlage 24. člena zakona o ustavnem sodišču - ZUstS sem iz razlogov, natančneje razloženih v svojem ločenem mnenju k odločbi št U-I-28/95, tudi v tem primeru glasoval za sprejem pobude.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Odvisnost plač učiteljev od dosežene izobrazbene stopnje

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Plače v negospodarstvu, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 21/1995Čeprav zakon o osnovni šoli dopušča, da delo učitelja opravljajo učitelji z različnimi doseženimi stopnjami izobrazbe, s takšno ureditvijo različne stopnje izobrazbe med seboj niso izenačene, in v posledici tega učitelji tudi ne morejo pričakovati izenačenosti plač v delu, ki je odvisen od izobrazbe...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Sodno preverjanje že pravnomočnih odločb sodišč združenega dela

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Sodišča

, Pravna praksa, 21/1995Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 73. člena zakona o delovnih in socialnih sodišč (Ur. l. RS, št. 19/94) se zavrne. 1. Uzakonitev izrednega pravnega sredstva za preizkus odločb sodišč združenega dela, ki so bile ob uveljavitvi tega pravnega sredstva že pravnomočne, ki...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21

Leto objave

< Vsi
1995(40)
> November(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEFGHI JK LMN OP QRS Š T UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov