O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Preprečitev preiskovanja sumov kaznivih dejanj

Grega Kordež, 29.5.2008

Kazenski postopek, Uprava

Grega Kordež, Grega Kordež, Pravna praksa, 21/2008Načelno mnenje št. 133, 14. maja 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Razsojeno

Toni Tovornik, 29.5.2008

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 21/2008Odvetniška pisarna je zaradi tehničnih težav z računalnikom zamudila pritožbeni rok za pritožbo zoper sodbo v postopku majhne vrednosti.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Nepriznavanje pravnega interesa - pogoji za izvolitev sodnika

Avtor ni naveden, 29.5.2008

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2008Sklep US RS, št. U-I-303/07 z dne 31. marca 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Aktualno v zakonodaji

Jasmina Cigrovski, 29.5.2008

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 21/2008Vpogled v zakonodajo Dne 24. maja je začelo veljati kar devet novih oz. spremenjenih zakonov, med drugimi tudi: Novela zakona o zemljiški knjigi S spremembami in dopolnitvami Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) se z namenom, da se še bolj uresničujejo načela zemljiškoknjižnega postopka, nadgrajuj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Pravni in davčni vidiki prenosa sredstev v upravljanju iz javnega podjetja na lokalno skupnost

mag. Boris Jagodič, 29.5.2008

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Boris Jagodič, mag. Boris Jagodič, Pravna praksa, 21/2008Leta 2005 sprejeti Slovenski računovodski standardi (SRS),1 ki so začeli veljati leta 2006, so ukinili dosedanjo računovodsko kategorijo sredstev v upravljanju. Novi SRS 35.38 namreč določa, da se določila Slovenskega računovodskega standarda 35 iz leta 2002 (SRS (2002))2 prenehajo uporabljati, raze...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Delovanje oseb javnega prava na trgu in v postopkih javnih naročil

Dušan Kapevski, 29.5.2008

Gospodarske javne službe (komunala)

Dušan Kapevski, Dušan Kapevski, Pravna praksa, 21/2008Namen tega prispevka je opozoriti na odprta vprašanja dopustnosti in zakonitosti delovanja oseb javnega prava na trgu, še zlasti pa v postopkih javnega naročanja. Presoja teh odprtih vprašanj ni mogoča samo skozi določbe Zakona o javnih naročilih (ZJN-2),1 temveč je treba upoštevati zakonske in dolo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Obdavčitev regresa in novosti v koriščenju letnega dopusta

mag. Mojca Kunšek, 29.5.2008

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 21/2008Obračun davčnih odtegljajev odslej le še individualen in elektronsko posredovan V skladu s 57. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)1 mora plačnik davka oz. izplačevalec kateregakoli dohodka fizični osebi ob izplačilu izračunati in plačati davek za davčnega zavezanca v obračunu davčnega odtegl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Posredovanje podatkov o kandidatih gasilskih zvez

Irena Vovk, 29.5.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2008Eden izmed kandidatov je želel vpogled v seznam delegatov posameznih gasilskih zvez. Vendar so dostop do njega na Gasilski zvezi Slovenije (GZS) prepovedali prav vsem. GZS bo namreč kmalu imela kongres, na katerem bo volila novo vodstvo. Ali so torej na GZS ta seznam dolžni posredovati gasilskim zve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 29.5.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 21/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Delavsko soupravljanje je daleč od želenega

mag. Katarina Krapež, 29.5.2008

Delovna razmerja

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2008Menedžment ima bistveno vlogo pri uresničevanju delavskega soupravljanja v gospodarskih družbah. Kljub zavedanju, da delavska participacija spodbuja uspešno poslovanje družbe, menedžerji niso naklonjeni njenemu uresničevanju. Raziskava med slovenskimi menedžerji je pokazala, da je stopnja delavskega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Kroga, ki se sekata

dr. Matjaž Ambrož, 29.5.2008

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 21/2008S kongresov se spominjam mladega bolgarskega jurista. Imel je sivo obleko in nekakšno aktovko, kar omenjam le mimogrede, saj ni bila oprava tista, po čemer sem si ga zapomnil (sive obleke in aktovke smo navsezadnje nosili tudi številni drugi udeleženci). Tisto, zaradi česar se mi je vtisnil v spomin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Smer: poenostavitev prava

Boštjan Koritnik, 29.5.2008

Pravoznanstvo

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 21/2008Čast prvega prispevka na že 16. posvetovanju o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava, ki je potekal pod naslovom Gospodarski subjekti na trgu - novosti in aktualna vprašanja gospodarskega prava, je tokrat pripadla dr. Marijanu Kocbeku. V svojem referatu je predstavil institute novele ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Nadzorovanje zasebne elektronske pošte s strani delodajalca

Irena Vovk, 29.5.2008

Delovna razmerja, Človekove pravice

Irena Vovk, Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2008Delodajalec je pripravil pravilnik, s katerim zaposlene obvešča o delovanju programske opreme za nadzor internetnega prometa v podjetju. Zaposleni pa morajo podpisati izjavo, s katero se strinjajo, da delodajalec dovoljuje uporabo omenjenih tehnologij izključno v službene namene. Ali je tak poseg v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 29.5.2008

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2008Dr. Ioannis Kokkoris (ur.) Competition Cases from the European Union - The Ultimate Guide to Leading Cases from all 27 Member States (Sweet & Maxwell, 1. izdaja, 2007) Knjiga je nepogrešljiv vodnik po konkurenčnem pravu prav vseh držav članic Unije, saj ponuja podrobne povzetke najpomembnejših ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Še o zdravljenju v drugi državi članici EU ? replika

Anže Erbežnik, 29.5.2008

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Anže Erbežnik, Anže Erbežnik, Pravna praksa, 21/2008Eva Godina mi očita nestrokovnost pri oceni slovenskega sistema odobritve zdravljenja v drugi državi članici EU kot neskladnega s pravnim redom EU.1 Tako navaja, da bi moral svojo kritiko usmeriti na Ministrstvo za zdravje in ne na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da je jasno, da v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Protizakoniti posegi v vizumske postopke - kršitev samostojnosti odločanja

Peter Golob, 29.5.2008

Upravni postopek in upravne takse

Peter Golob, Peter Golob, Pravna praksa, 21/2008Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) dovoljuje protizakonite posege nadrejenih v vizumske postopke, s čimer krši 12. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki ureja samostojnost odločanja v upravnih postopkih. Taki posegi niso le protipravni, temveč imajo tudi znake kaznivega dejanja zlorabe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Javna pot

Avtor ni naveden, 29.5.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2008Odločba US RS, št. U-I-304/06 z dne 15. maja 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Še o zamudni sodbi v socialnih sporih

Aleksandra Hočevar-Vinski, 29.5.2008

Civilni sodni postopki

Aleksandra Hočevar-Vinski, Aleksandra Hočevar-Vinski, Pravna praksa, 21/2008Čeprav se ne strinjam s stališčem, ki izhaja iz prispevka Jerneje Pečnik Zadel in Tatjane Strmljan Zamudna sodba v socialnem sporu - da ali ne?,1 da zamudna sodba v tipičnih socialnih sporih ni možna, ker ne more biti izpolnjen pogoj iz 2. točke prvega odstavka 318. člena Zakona o pravdnem postopku ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Položaj oškodovanca v predlogu ZKP-1

Sabina Zgaga, 29.5.2008

Kazenski postopek

Sabina Zgaga, Sabina Zgaga, Pravna praksa, 21/2008Oškodovanec lahko ima v našem kazenskem postopku različne vloge: lahko je zasebni tožilec, oškodovanec kot tožilec (tudi subsidiarni kazenski pregon) ali zgolj oškodovanec. Glede na različen procesni položaj se razlikujejo tudi pravice, ki jih ima v teh položajih. V nadaljevanju govorim o položaju, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Nadurno delo in postopno zviševanje starosti

mag. Nataša Belopavlovič, 29.5.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 21/2008 • Ali se sme delavki, ki je dopolnila 52 let, odrediti delo preko polnega delovnega časa (nadure) brez njenega pisnega soglasja, ali pa velja 236. člen tudi v povezavi z 203. členom Zakona o delovnih razmerjih? V okviru določb o varstvu starejših delavcev 203. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZD...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Odklonitev ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu

mag. Nataša Belopavlovič, 29.5.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 21/2008Delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga in delavcu hkrati ponudi novo ustrezno zaposlitev za nedoločen čas v skladu s tretjim odstavkom 90. člena ZDR pri drugem delodajalcu, delavec pa te pogodbe o zaposlitvi ne sklene.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Delež odvetnic je vse večji

Brina Felc, 29.5.2008

Odvetništvo in notariat

Brina Felc, Brina Felc, Pravna praksa, 21/2008Zgodovina pravnic, torej tudi odvetnic, je dolga malo več kot stoletje in je, zlasti v Evropi, povezana s pojavom nacionalnih držav in njihovih interesov glede ustvarjanja enotnih poklicnih profilov. V skoraj vseh državah, tudi na območju današnje Slovenije, se je dostop prvih pravnic v pravno sfero...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Evropska misija za krepitev pravne države na Kosovu brez pravne podlage?

Maja Smrkolj, 29.5.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Maja Smrkolj, Pravna praksa, 21/2008S 15. junijem, dnem, ko začne veljati nova kosovska ustava, naj bi začela na Kosovu delovati Evropska misija za krepitev pravne države (EULEX). Odločitev o misiji nekaj tednov pred razglasitvijo samostojnosti Kosova, 17. februarja letos, je že tedaj sprožila vprašanja in dvome o njeni pravni podlagi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Vlada RS

Avtor ni naveden, 29.5.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2008 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 170. seji (22. maja 2008) - zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK; - Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence; - Uredba o spreml...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Razpisi

Avtor ni naveden, 29.5.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2008 Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje in Deželna banka Slovenije, d.d.; rok je 31. januar 2009. Ur. l. RS, št. 47/08 2. Glavni inšpektor v Prometnem inšpektoratu - Ministrstvo za promet; rok je 31. maj. 3. Okrožni državni tožil...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21

Leto objave

< Vsi
2008(43)
> Maj(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE F G H IJ K LM NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov