O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Nadomestilo plače za redni letni dopust

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 21/1998V knjižnici (ljudski, splošni) imajo knjižničarke - informatorke redno izmensko delo (en teden dopoldne, en teden popoldne, enkrat na mesec tudi sobotno delo - dopoldne), za kar dobivajo pri plači dodatek za izmensko delo. Pri obračunu nadomestila plače za čas rednega letnega dopusta pa jim v osnovi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Stanovanjski zakon in ZNP: Poseg brez soglasja solastnika

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 21/1998Kadar gre za poseg v skupne dele stanovanjske hiše v etažni lastnini, ki ni nujen za njeno redno vzdrževanje, ni mogoče nadomestiti manjkajočega soglasja solastnika z izdajo odločbe v nepravdnem postopku. (Sklep Višjega sodišča v Kopru z dne 19. novembra 1997, opr. št. Cp 857/97, v zvezi s sklepo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Obračun odpravnine ob odhodu v pokoj

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 21/1998Prosvetnim delavcem je bila obračunana odpravnina ob odhodu v pokoj tako, da so od bruto osnove iznad zneska določenega z vladno uredbo obračunani prispevki v višini 22,10 % in ustrezni davek. Poleg tega so od te bruto osnove obračunani tudi prispevki delodajalca v višini 15,90 % in to v breme delav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Nadomestilo za čas odsotnosti z dela v primeru skrajšanega delovnega časa

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 21/1998ter izrabe letnega dopusta po porodniškem Podjetje za proizvodnjo, trženje in servisiranje elektrotehničnih izdelkov vprašuje: 1. Kakšno nadomestilo za čas odsotnosti z dela prejema delavec, ki dela s krajšim delovnim časom od polnega ? Ali dobi delavec, ki dela 4 ure in je, tako kot ostali de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Odpis neplačanih prispevkov in odrekanje zavarovalni dobi

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 21/1998Zavarovanka je imela od septembra 1990 do aprila 1994 status samostojne kulturne delavke. Zaradi zdravstvenih težav je bila ovirana pri opravljanju dejavnosti in zmanjšano pridobitno sposobna, posledično pa ni zmogla več poravnavati svojih finančnih obveznosti in je bilo ogroženo preživljanje njene ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Zakon o državnem pravobranilstvu: Predhodni predlog - procesna predpostavka

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

, Pravna praksa, 21/1998Predhodni predlog državnemu pravobranilstvu po 14. členu Zakona o državnem pravobranilstvu, da se sporno razmerje reši pred uvedbo pravdnega ali drugega postopka, v postopkih pred sodišči ni procesna predpostavka.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Načelo enakosti pred zakonom

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Človekove pravice

, Pravna praksa, 21/1998Načelo enakosti pred zakonom (14. člen ustave) normodajalcu ne preprečuje, da v mejah svoje pristojnosti določa kriterije, po katerih bo podobna dejanska stanja med seboj razlikoval in na njih vezal različne pravne posledice. Podzakonski predpis sme vsebino nedoločenega pravnega pojma, ki ga upor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Odločanje o denacionalizacijskem zahtevku - pristojnost

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 21/1998Sekvestracija sam ni pomenila podržavljenja. Ker v obravnavanem primeru sekvestraciji očitno ni sledila zaplemba, bila pa je sklenjena kupoprodajna pogodba, je bil v tem primeru lahko podlaga za prehod premoženja v državno lastnino le pravni posel, ki je tudi naveden v zemljiški knjigi. Zato je u...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji: Zavrnitev predloga za izvršbo

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 21/1998Če vloži upnik predlog za izvršbo proti dolžniku na podlagi verodostojne listine iz 21. člena ZIP pred začetkom postopka prisilne poravnave in o njem sodišče odloča po njegovem začetku, se dajatveni del predloga šteje za tožbo s predlogom za izdajo plačilnega naloga iz 446. člena Zakona o pravdnem p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Razlaga ali dopolnitev splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti

Alfred Ojcinger, 29.10.1998

Kolektivne pogodbe

Alfred Ojcinger, Pravna praksa, 21/1998Komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (v nadaljevanju: SKPgd) je na 1. seji dne 8. 5. 1998 sprejela razlago 2. odst. 17. člena SKPgd, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 51 z dne 17. 7. 1998. Navedena razlaga se glasi: "Določba druge...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Pravni viri EU (3.del)

Jaka Repanšek, 29.10.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 21/1998Nadaljujemo s predstavijo najpomembnejših (pravnih) virov s področja Evropske unije. V prejšnji številki smo natančneje predstavili Uradni list EU in našteli različne oblike, v katerih je mogoče naročiti Uradni list, ki se razlikujejo predvsem v mediju, na katerem so shranjeni podatki in frekvenci i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Dodatno mnenje o razlagi ali dopolnilu SKPgd

dr. Drago Mežnar, 29.10.1998

Kolektivne pogodbe

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 21/1998Ne da bi se spuščal v avtorjevo polemiziranje o (ne)pravilnosti razlage 2. odstavka 17. člena SKPgd, ki jo je sprejela komisija za razlago na 1. seji dne 8. 5. 1998 in je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 51/98, bi želel le podati dodatna pojasnila o statusu, vlogi in pomenu komisije za razlago...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Hišna preiskava in ustavne svoboščine

dr. Janez Šinkovec, 29.10.1998

Človekove pravice, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 21/1998V zadnjem času se pojavljajo številne vesti o opravljenih hišnih preiskavah, neredko nastajajo dvomi o spoštovanju ustavnih pravic prizadetih. Ker menim, da je čas za razčiščevanje spornih vprašanj, navajam nekaj lastnih misli ter poglede iz tuje sodne prakse in literature. Ustavna in zakonska iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Izvršitelj oporoke - skrbnik za poseben primer

dr. Mateja Končina-Peternel, 29.10.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 21/1998Zapustnik je z oporoko vse svoje premoženje zapustil mladoletnemu sinu, vendar pod določenim pogoji. Kot izvršitelja oporoke je določil svojega brata, kateremu je naložil, da mora do polnoletnosti oporočnega dediča dati v najem stanovanje, katerega mu je zapustil, najemnino pa nalagati na devizno hr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Program presežnih delavcev

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 21/1998Podjetniška kolektivna pogodba določa, da program razreševanja trajnih presežnih delavcev sprejme uprava družbe ob predhodnem soglasju nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet morata obravnavati in se opredeliti do stališč, mnenj in predlogov sindikata in sveta delavcev. Postopek določanja delav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Slovenski pravniki: včeraj, danes, jutri

dr. Marko Ilešič, 29.10.1998

Pravoznanstvo

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 21/1998Po Dnevih slovenskih pravnikov 1998 Tradicionalno vsakoletno oktobrsko druženje slovenskih pravnikov je vedno hvaležna tema za razmišljanja o vlogi prava in pravnikov v družbi. Naj se tokrat, tudi v kontekstu programa letošnjih Dnevov, mojega uvodnega nagovora ter uvodnika v prejšnji številki Pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Status starejšega delavca

Taja Plešnik, 29.10.1998

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 21/1998- Delavec je dopolnil 56 let starosti, ima 34 let zavarovalne dobe in VII. stopnjo strokovne izobrazbe: - Kakšne pravice ima delavec glede na tretji odstavek 87. člena Zakona o delovnih razmerjih? Ali je potrebno upoštevati določilo tega člena tudi v primeru, ko delavec ne dela na nevarnih delovnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Dnevi slovenskih pravnikov 1998 (1.del)

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Ostalo

, Pravna praksa, 21/1998Od četrtkovega jutra do zgodnjega sobotnega popoldneva - 15. do 17. letošnjega oktobra - se je skoroda 8 stotnij slovenskih pravnikov (najrazličnejših generacij in delovnih usmeritev) družilo v portoroških okoljih. Uradni začetek srečanja v Avditoriju je - znova brez kakih slavnostnih, protokolarnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Obveščanje sindikata o disciplinskem postopku

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Delovna razmerja, Sindikati

, Pravna praksa, 21/1998Ali disciplinski organ ter komisija za ugovore pri družbi ravnata pravilno, ko v primerih, kjer je o postopkih potrebno obvestiti sindikat oziroma ga zaprositi za mnenje, obveščata območni odbor sindikata, saj delavci na ravni družbe niso organizirani v sindikat, čeprav imajo to možnost Disciplin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

"Športni pravilnik" Avto moto zveze Slovenije

dr. Damjan Korošec, 29.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Šport in organizacije

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 21/1998Krivdna kaznovalna odgovornost za disciplinski prestopek "namernega oviranja drugih voznikov na progi" po 2. točki V. oddelka Kaznovalnopravna normiranost športa je iz različnih vzrokov med teoretično bolj zanimivimi področji prava. Pri športu gre za človekovo dejavnost, ki nekako po naravi stvar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Nemški pravniški dnevi

dr. Verica Trstenjak, 29.10.1998

Ostalo

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 21/1998Na severu Nemčije, v Bremnu so od 22. do 25. septembra 1998 potekali 62. nemški pravniški dnevi (62. Deutscher Juristentag), ki se jih že tradicionalno udeležuje več kot 2.000 nemških in tudi tujih pravnikov (letos skupaj okrog 2.500), organizirani pa so vsako drugo leto. Srečanja sem se udeležila (...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Vojni veterani - uveljavljanje pravic

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 21/1998Tretji odstavek 6. člena Zakona o vojnih veteranih (Ur. l. RS, št. 63/95) ne preprečuje vojnim veteranom uveljavljanja pravic po drugih predpisih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

ZIZ - vprašanja in odgovori (2.del)

Dida Volk, 29.10.1998

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 21/1998Vprašanja, povezana z izvršbo na nepremičnine 1. Kako bo po uveljavitvi ZIZ potekala izvršba na nepremičnine v primerih, ko ima upnik svojo terjatev zavarovano s pogodbeno zastavno pravico - hipoteko (zavarovanje na podlagi sporazuma strank), izvršilni postopek se pa še ni začel oziroma je že v t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Zakon o popravi krivic

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Človekove pravice

, Pravna praksa, 21/1998V tretjem odstavku 2. člena Zakona o popravi krivic (Ur. l. RS, št. 59/96) se razveljavita besedi: "slovenske narodnosti".
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Uprava

, Pravna praksa, 21/1998Ker vlagatelj tudi po pozivu k dopolnitvi vloge ni izkazal, da je vprašanje ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb nastalo v zvezi s postopki, ki jih vodi (na primer: sodnik za prekrške), in ker ni navedel, s katerimi ustavnimi določbami naj bi bile izpodbijane zakonske določbe v neskladju in zaka...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21

Leto objave

< Vsi
1998(38)
> Oktober(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFGHI JK L M NO P QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov