O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Odsotnost z dela zaradi praznikov

dr. Nana Weber, 29.5.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 21/2014Podjetje ima v pogodbah o zaposlitvi nerodno določbo, da ima delavec pravico do odsotnosti z dela ob praznikih. Delavci zato menijo, da so upravičeni do odsotnosti z dela ob vseh praznikih, ne le tistih, ki so določeni kot dela prosti dnevi, kot določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Menimo, da taka razlaga ni pravilna. • Ali so delavci kljub vsemu upravičeni do odsotnosti z dela na vsak praznik in kako v tem primeru obračunati nadomestilo plače?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Pravica do krajšega delovnega časa zaradi starševstva

Avtor ni naveden, 29.5.2014

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2014Mati dveh otrok - mlajši je star pet let in gre septembra v prvi razred, starejši je star sedem let - do zdaj še ni uveljavljala pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva. • Ker se v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) ta pravica podaljšuje do končanega prvega razreda osnovne šole, ali jo lahko torej mati uveljavlja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Razmerje med postopkom poenostavljene prisilne poravnave in stečajnim postopkom

dr. Nina Plavšak, 29.5.2014

Civilni sodni postopki

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 21/2014Tako postopek (redne ali poenostavljene) prisilne poravnave kot tudi stečajni postopek se vodi, če je dolžnik insolventen. Namen (cilj, smoter) vodenja glavnega stečajnega postopka je v neposrednem nasprotju z namenom vodenja glavnega postopka (redne ali poenostavljene) prisilne poravnave. Zato glav
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Rei vindicatio - negatorna tožba

Avtor ni naveden, 29.5.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2014Čeprav je tožba za vrnitev stvari namenjena lastniku, kateremu je stvar odvzeta iz posesti, tožba na prenehanje vznemirjanj pa lastniku, katerega lastninska pravica je kršena drugače kot pa z odvzemom stvari, niti teorija niti sodna praksa ne ponujata povsem ostre razmejitve med njima. V določenih primerih, zlasti ko gre za varstvo lastninske pravice na delu nepremičnine, pa to niti ne bo mogoče. Ob izostanku možnosti natančne(jše) razmejitve med tožbama je treba izhajati iz njunega namena in zasledovanega cilja lastnika stvari.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Razpolaganje z zahtevkom za izterjavo sredstev rezervnega sklada

dr. Anita Dolinšek, 29.5.2014

Civilni sodni postopki

dr. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 21/2014Upravnik večstanovanjske stavbe je za izterjavo sredstev rezervnega sklada v imenu etažnih lastnikov na Centralni oddelek za verodostojno listino (COVL) vložil predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Kot upnike je (tako kot zahteva računalniška aplikacija) navedel poimensko etažne lastnike. Etažni lastnik, zoper katerega je bil predlog za izvršbo vložen, je vložil ugovor. O zahtevku bo odločalo sodišče v pravdnem postopku. Eden od etažnih lastnikov, naveden na strani upnikov oziroma tožeče stranke, želi tožbo umakniti, saj "se noče tožiti s sosedom". • Ali lahko posamezni etažni lastnik sam umakne tožbo, glede na to, da je naveden kot eden od tožnikov, in kako naj ravna upravnik v tem primeru?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

dogodki - izjave

Irena Vovk, 29.5.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2014od 20. do 26. maja Torek, 20. 5. Poslovanje sodstva. Med 1. aprilom 2013 in 31. marcem 2014 so vsa sodišča prejela skoraj 1.106.000 zadev, rešila pa so jih približno 1.132.000. Ob koncu obdobja je bilo nerešenih še 308.000 zadev, med njimi pa je prvič manj kot 100.000 pomembnejših. Število
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Pravni vidiki univerzalnega temeljnega dohodka

dr. Luka Tičar, 29.5.2014

Kultura in umetnost

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 21/2014Na PF Univerze v Ljubljani je 8. maja 2014 mag. Renata Mihalič uspešno obranila doktorsko disertacijo z naslovom Pravni vidiki univerzalnega temeljnega dohodka (UTD). Zelo obsežno, kompleksno in temeljito delo je dr. Mihaličeva napisala pod mentorstvom prof. dr. Grege Strbana, v komisiji za obrambo pa sta bila še njena predsednica prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne in član prof. dr. Tine Stanovnik. Disertacija obsega 439 strani gostega besedila, 3930 opomb pod črto in 40 strani zgoščeno navedenih enot literature in virov. Ker gre za zelo pomembno delo s področja UTD, v katerem so poleg pravnih vidikov analizirani in prikazani tudi ekonomski, sociološki in drugi vidiki, in ker se o možnostih morebitne uvedbe UTD v Sloveniji razpravlja tako v strokovni kot tudi laični javnosti (tudi politični), si poglejmo nekaj ključnih vsebinskih poudarkov iz disertacije. Od avtorice pa lahko v prihodnosti pričakujemo publicistično aktivnost z namenom osvetlitve posameznih segmentov tega pojava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

O slovenskem porabniku in potrošnji

dr. Maja Makovec Brenčič, 29.5.2014

TRGOVINA

dr. Maja Makovec-Brenčič, Pravna praksa, 21/2014Vsakdo od nas je porabnik. Včasih nezavedno, vse bolj pa zelo zavestno in preudarno kupujemo in porabljamo. Dnevne, poltrajne, trajne dobrine. Njihovi nakupi že nekaj časa niso več tako sproščeni, kot so bili v času pred gospodarsko in finančno krizo. Tudi danes, ko so na trgih še vedno vidni učinki recesije in se razpoložljivi dohodek gospodinjstev manjša (realni indeks se je z vrednosti 100 leta 2008 znižal na 92 leta 2013), smo prav porabniki tisti, ki vsak dan sporočamo trgovcem in drugim ponudnikom, kaj pravzaprav kriza in recesija pomenita v vsakdanjem življenju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Ob 50-letnici PDL o vrednotah

Nika Skvarča, 29.5.2014

Ostalo

Nika Skvarča, Pravna praksa, 21/2014Že ob prihodu v ljubljanski City Hotel je bilo mogoče ugotoviti, da gre za slavnostni dogodek. Za prijeten in sproščen ambient so poskrbele prižgane sveče in glasba s sintetizatorja, ki je spominjala na počitnice ob dalmatinski rivieri. Brezskrbno ozračje je občasno zmotilo le fotografovo pritiskanje na sprožilec, ko je ovekovečil prav vsakega gosta, ki se je 22. maja udeležil slavnostne akademije ob petdeseti obletnici ustanovitve Pravniškega društva Ljubljana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Sklanjanje večbesednih poimenovanj

dr. Nataša Hribar, 29.5.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 21/2014V tokratnem kotičku se bomo spraševali, kako sklanjamo nekatera večbesedna poimenovanja. Za izhodišče vam ponujam nekaj primerov, v katerih je jedro občno poimenovanje, v vlogi desnega prilastka pa nastopa lastno ime. Razmislite, katere sestavine v spodnjih večbesednih poimenovanjih bi sklanjali, katere pa bi pustili v imenovalniški obliki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Študentje PF Univerze v Ljubljani zopet odlični na tekmovanjih iz prava EU

Vlahek Ana, Šubic Neža, 29.5.2014

Ostalo

dr. Ana Vlahek, Neža Šubic, Pravna praksa, 21/2014V letošnjem šolskem letu so se študentje PF Univerze v Ljubljani udeležili kar dveh tekmovanj iz poznavanja prava EU, in sicer svetovnega študentskega tekmovanja European Law Moot Court (ELMC) in regionalnega tekmovanja Central and East European Moot Court (CEEMC). Na obeh so se odlično odrezali in PF zopet priborili nekaj izvrstnih rezultatov: 4.-8. mesto na svetu v kategoriji predstavnika Evropske komisije na ELMC, ekipno 1. mesto na CEEMC, 1. mesto v kategoriji govornikov na CEEMC in 2. mesto v kategoriji memorandumov na CEEMC.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi

Milena Basta Trtnik, 29.5.2014

Kultura in umetnost

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 21/2014Priročnik mag. Maje Potočnik Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi (Založba Uradni list RS, Ljubljana 2014, 216 strani, stvarno kazalo je pripravila Maja Prebil) je analitičen prikaz postopka vložitve pravnega sredstva v postopkih oddaje javnega naročila. Glede na dejstvo, da število revizijskih zahtevkov vsako leto narašča in je sprožitev predrevizijskega postopka stalnica pri nekaterih naročnikih in v postopkih oddaje javnega naročila pri naročilih nekaterih predmetov, je poznavanje postopka pravnega varstva za čim učinkovitejšo izvedbo postopka oddaje javnega naročila zelo pomembna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Tožba

Nataša Skubic, 29.5.2014

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 21/2014Pravni terminološki slovar tožbo opredeljuje kot zahtevo, da se izda sodna odločba o pravnem sporu. V slovenskem pravnem redu se s tožbo začne pravdni postopek. Tožnik vloži tožbo zoper toženca, v njej postavi določen zahtevek in sodišču predlaga, naj izda sodbo, s katero odloči o tožbenem zahtevku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 29.5.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Vlada RS

Avtor ni naveden, 29.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 59. seji (23. maj 2014): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ; - načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Pravni napovednik

Irena Vovk, 29.5.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Dvajset let delovnih in socialnih sodišč

Biserka Kogej Dmitrovič, 29.5.2014

Sodišča

Biserka Kogej-Dmitrovič, Pravna praksa, 21/2014Maja je minilo dvajset let od ustanovitve specializiranih delovnih in socialnih sodišč v Republiki Sloveniji. Pristojnost za reševanje delovnih in socialnih sporov so prevzela od sodišč združenega dela. Ob njihovi ustanovitvi so bila uvedena tudi izredna pravna sredstva, o katerih odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Tako je bil zagotovljen enoten vrh sodne oblasti tudi za specializirano sodstvo. Sodišča združenega dela so bila kot posebni organi sodstva ustanovljena leta 1974, zato o specializiranih sodiščih, ki obravnavajo delovne in socialne spore v Sloveniji, lahko govorimo že od tedaj in tako letos poleg dvajsetletnice ustanovitve delovnih in socialnih sodišč praznujemo tudi štiridesetletnico specializiranega delovnega in socialnega sodstva na ozemlju Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 29.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2014Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2014 Ime akta Rok za sprejem na vladi Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje Jesenice I 30. 5. 2014 Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide 30. 5. 2014 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem jav
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 29.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov - BRSIMVTP (Ur. l. RS, št. 37/14) - veljati začne 10. junija. 2. Zakon
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Evropa

Irena Vovk, 29.5.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2014Torek, 20. 5. Državne pomoči v kmetijstvu. Nekatere države članice EU - med njimi je tudi Slovenija - niso zadovoljne z osnutkom smernic za državne pomoči v kmetijstvu. Slovenija namreč nasprotuje omejitvam pri (so)financiranju namakanja, ki jih doslej ni bilo, ter želi, da se mladim kmetom
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Vsebina PP št.21/2014

Avtor ni naveden, 29.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2014stran 3 UVODNIK Biserka Kogej Dmitrovič Dvajset let delovnih in socialnih sodišč stran 6 PRAVO IN DRUŽBA dr. Marijan Pavčnik Vprašanje moralnega razumevanja prava stran 8 GOSPODARSKO PRAVO David
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Oviranje preiskave po ZPOmK-1

David Vogrinec, 29.5.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

David Vogrinec, Pravna praksa, 21/2014Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) daje pooblaščenim osebam Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence široka pooblastila v okviru opravljanja preiskav v podjetjih, katerih namen je pridobiti dokaze o kršitvah ZPOmK-1 in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Zaradi narave kršitev in zagroženih visokih glob za kršitve ZPOmK-1 podjetja vsaj v začetni fazi preiskav niso preveč pripravljena sodelovati, na to pa precej vpliva tudi dejstvo, da niso seznanjena s postopkom in pooblastili pooblaščenih oseb Agencije pri opravljanju preiskav. Zato si na kratko poglejmo pooblastila Agencije pri opravljanju preiskav in navedimo tudi nekaj smernic glede ravnanj podjetij, ki se štejejo za oviranje preiskave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Nepristranskost sodnika

Cvetka Horvat, 29.5.2014

Sodišča

Cvetka Horvat, Pravna praksa, 21/2014Vse bolj aktualna postajajo vprašanja, ali so sodniki neodvisni ter odločajo na podlagi ustave in zakonov1 ali pa padejo tudi pod vpliv drugih dejavnikov, ki odločilno vplivajo na presojo v zadevi tako, da so pristranski in bi morali predlagati svojo izločitev (t. i. odklonitveni razlogi - iudex suspectus). To kaže tudi dejstvo, da smo pred nedavnim vsi sodniki prejeli vabilo Komisije za preprečevanje korupcije, da izpolnimo spletni vprašalnik o moralno-etičnih dilemah, s katerimi se srečujemo v poklicnem in zasebnem življenju,2 in da je na voljo vse več izobraževanj o moralno-etičnih dilemah sodnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Vidiki legalizacije romskih črnih gradenj pred Ustavnim sodiščem

Blaž Kovač, 29.5.2014

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 21/2014Vsak od nas ima prav gotovo že izdelano predstavo o romskih naseljih. Še posebno o tistih komunalno neurejenih, neformalnih (v smislu črnih gradenj), pogosto brez primerno urejenih stvarnopravnih razmerij (beri: na tuji zemlji). V njih in okoli njih se dogajajo take ali drugačne življenjske zgodbe, med drugim zaradi pravnih postopkov odstranitve črnih gradenj. Eden od Romov je prek Upravnega sodišča RS pravno udaril nazaj. Zanj to ni bila le črna gradnja, ampak edini dom na tem planetu. In zmagal.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Pravni pomočnik

Ana Grošelj, 29.5.2014

Sodišča

Ana Grošelj, Pravna praksa, 21/2014Na anglo-ameriškem pravnem območju obstaja nekaj poklicev, ki za našo državo niso značilni, na primer pravni tajnik (ang. legal secretary), pogodbeni odvetnik (ang. contract attorney), pravno-medicinski svetovalec (ang. legal nurse consultant), pravni pisec (ang. legal writer), pravni pomočnik (ang. paralegal). Prav slednji ima zelo širok delovni krog in bi v Sloveniji lahko pomenil dopolnitev dosedanje ponudbe pravnih storitev.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21

Leto objave

< Vsi
2014(37)
> Maj(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H IJK LM NOP QRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov