O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Kazenski postopek: Obstoj preiskovalnega sodnika

Andrej Ferlinc, 13.6.2002

Sodišča, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 21/2002Nekaj argumentov in nasprotnih argumentov Vsak, ki želi o isti stvari nanizati argumente in nasprotne argumente, je lahko deležen prav takšnega očitka, kakor ga nekateri brez večjih pomislekov naslavljajo na preiskovalnega sodnika. Očitajo mu namreč ambivalentnost njegove vloge v kazenskem postop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Vez med preteklostjo in prihodnostjo

dr. Ciril Ribičič, 13.6.2002

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 21/2002Ustavne teme (13) "Predlog o vključitvi pomena NOB v preambulo nove slovenske ustave kot dejavnika naše dediščine, izhaja seveda iz podmene, da je NOB izstopajoče narodovo dejanje, razviden pozitiven del njegove dediščine." dr. Boštjan Markič, Teorija in praksa št. 10-11/1990, s. 1219 Preambul...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Zdravljenje resnega zobobola z aspirinom

dr. Marko Pavliha, 13.6.2002

Sodišča

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 21/2002K predlogu sprememb in dopolnitev zakona o predlaganju kandidatov iz RS za sodnikemednarodnih sodišč Vlada Republike Slovenije je na 74. redni seji 16. maja 2002 določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednaro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 13.6.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 21/20021. Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic - ZLPZ-1. (Ur. l. RS, št. 44/02) - velja od 29. maja 2002; - velja za Zavarovalnico Triglav; Adriatic, zavarovalno družbo; Zavarovalnico Maribor; Zavarovalnico Tilia; Generali zavarovalnico in Pozavarovalnico Sava; - ima šest poglavij: (I.) sploš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Iz torkle: Tele = vizija sončnoalpskega zavarovalnega prava (2)

dr. Marko Pavliha, 13.6.2002

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 21/2002Vse bolj je pomembno učinkovito vodenje zavarovalnic, kar pomeni, da slovenski zavarovalnimanagement ne bo smel razmišljati le o finančnih kazalcih, temveč tudi o socioloških dognanjih, ki vidijo vodenje predvsem kot procese premagovanja odpora z namenom zadovoljevanja vseh interesnih skupin. Z drug...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Upravni postopek: Pritožba zaradi molka upravnega organa

Boštjan Kavčič, 13.6.2002

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 21/2002Upravni organi se dandanes, podobno kot sodišča, srečujejo z velikim pripadom zadev, katerihposledica so pogosto zaostanki v njihovem razreševanju. Zaradi dolgotrajnih postopkov, ki tečejo znotraj posameznih upravnih enot, lahko pride do prekoračitve roka, ki ga zakon predpisuje za izdajo odločbe. M...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Pravna ureditev vinkulacije v Nemčiji

Maja Žgajnar, 13.6.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Maja Žgajnar, Pravna praksa, 21/2002Vinkulacija, prenos delnice, za katerega delničar potrebuje soglasje družbe, je izjema odproste prenosljivosti imenskih vrednostnih papirjev ter tudi eden od instrumentov obrambe pred prevzemi. Nemški Aktiengesetz (AktG) določa, da lahko delniška družba v statutu opredeli, da je prenos delnic vez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Nekatera aktualna evropska migracijska vprašanja: pravo in praksa držav EU in Slovenije

Jože Oberstar, 13.6.2002

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Tujci

Jože Oberstar, Pravna praksa, 21/20021. Varnostna vprašanja2. Trgovina z ljudmi 2.1. Posebnosti italijanske ureditve 2.1.1. Dovoljenje za prebivanje iz naslova socialne zaščite v Italiji 3. Tihotapljenje ljudi 4. Dovoljenje za prebivanje v kontekstu združevanja družine in otroci brez spremstva 4.1. Na kratko o dovoljenjih za prebivanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Prepisano, ker ni preslišano...: od 28. maja do 10. junija

Irena Vovk, 13.6.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2002Sreda, 29. 5. Dve knjižni izdaji ZDR. Založbi Forma 7 in Uradni list RS sta (na ločenih tiskovnih konferencah) predstavili vsaka svojo knjižno izdajo zakona o delovnih razmerjih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Gledališče v sodni dvorani

Irena Vovk, 13.6.2002

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2002Izpod peresa vrhovnega sodnika svetnika Vasilija-Vaska Poliča je pri založbi Littera Pictaizšel dramolet v 12. slikah "Gledališče v sodni dvorani", za katerega avtor pravi, da je svojevrstno nadaljevanje knjige z naslovom "Ljudje v sodniških haljah" (1998). Zgodbe so tako ponovno odvetniške, toži...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Vsebina "Pravna praksa" 2002/021

Avtor ni naveden, 13.6.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 21/2002dr. Marko Pavliha"Zdravljenje resnega zobobola z aspirinom" dr. Ciril Ribičič Ustavne teme (13); Vez med preteklostjo in prihodnostjo Andrej Ferlinc Obstoj preiskovalnega sodnika - Nekaj argumentov in nasprotnih argumentov Boštjan Kavčič Pritožba zaradi molka upravnega organa organa dr. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Ustavne spremembe: v imenu pravne stroke?

dr. Janez Kranjc, 13.6.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 21/2002Razprav o spremembi ustave se je, tako se vsaj zdi, prevesila v svojo izvedbeno fazo. Kotkaže, je dokončno prevladalo prepričanje, da je ustavo treba spremeniti. Pri tem smo priča zanimive situacije. Vtis je, da si velik del politike očitno želi temeljito spremeniti (oziroma prilagoditi) ustavo, tak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

US RS, obravnavano na seji 30. 5. 2002:

Avtor ni naveden, 13.6.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21/20021. U-I-95/00: zakon o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 72/98 in 6/99). 2. U-I-247/01 in U-I-248/01: zakon o popravi krivic (Ur l. RS, št. 59/96, 68/98 in 11/01).
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Varstvo manjšin

Dean Zagorac, 13.6.2002

Človekove pravice

Dean Zagorac, Pravna praksa, 21/2002Diskriminacija pomeni zanikanje samega pojma človekovih pravic, saj določenim ljudem aliskupini ljudi sistematično odreka popolno uživanje človekovih pravic samo zaradi tega, kar so oziroma v kar verjamejo. Čeprav gre pri diskriminaciji za napad na eno izmed temeljnih načel mednarodnega prava človek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Slovenščina v pravni praksi (88.del): Purizem in anglizmi1

Monika Kalin-Golob, 13.6.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 21/2002Kar nekaj časa že razpravljamo o purizmu in razpoznavamo dva njegova obraza: pozitivnega innegativnega. Lotili smo se ga zgodovinskorazvojno, zato smo pravzaprav pri koncu - prevzemanje anglizmov v slovenščino umeščamo na začetek 20. stoletja. Od takrat prihajajo skupaj z novostmi iz predmetnega in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Stvarno pravo, OZ in novi ZDR

Dušan Skok, 13.6.2002

Obligacije, Delovna razmerja

Dušan Skok, Pravna praksa, 21/200210. posvetovanje Gospodarski subjekt na trgu Deseti tradicionalni majski posvet pravnikov o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava je od 16. do 18. maja v ( tedaj sončnem) Portorožu organiziral Inštitut za gospodarsko pravo pri PF v Mariboru. Program je zajemal pravo družb, gospodarsko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Ustavno sodišče RS: Pravice vojnih veteranov

Avtor ni naveden, 13.6.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21/2002Zakon o vojnih veteranih (Ur. l. RS, št. 63/95 in 108/99) je iz razlogov, navedenih vobrazložitvi te odločbe, v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladnost iz prejšnje točke odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Ustavno sodišče RS: Žrtve vojnega nasilja - nasciturus

Avtor ni naveden, 13.6.2002

Ustavno sodišče, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 21/2002Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l. RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 28/00 in 64/01) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Veljavnost dovoljenja za zaposlitev tujca ob nakupu družbe

Avtor ni naveden, 13.6.2002

Tujci, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 21/2002Družba je pred kratkim kupila od druge družbe celoten proizvodni obrat in po sporazumu oprevzemu delavcev prevzela na delo tudi v tem obratu vse zaposlene delavce. Med zaposlenimi je tudi tujec z "delovnim dovoljenjem za zaposlitev", katerega je pridobil prejšnji lastnik obrata in na katerega se to ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Solastnina etažnih lastnikov (2)

Katja Stražiščar, 13.6.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

Katja Stražiščar, Pravna praksa, 21/2002V zvezi odgovorom , ki se nanaša na solastninske pravice etažnih lastnikov (objavljenim vPP, št. 15-15/02), se je nam je oglasil upravnik večstanovanjske in poslovne hiše, ki se z obravnavnim vprašanjem večkrat srečuje, vendar meni, da je za odločitev o preboju "nosilne stene zadosten sporazum lastn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Delovna razmerja: Novi ZDR in sodno varstvo v individualnih delovnih sporih

Luka Tičar, 13.6.2002

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 21/2002Društvo za delovno pravo in socialno varnost V ponedeljek 27. maja so se na Pravni fakulteti v Ljubljani člani Društva za delovno pravo in socialno varnost udeležili strokovnega posveta na temo sodnega varstva v individualnih delovnih sporih po novem Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Dokup zavarovalne dobe (vojaški rok)

Avtor ni naveden, 13.6.2002

Obramba, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 21/2002Delavec je bil v letu 2001 4 mesece v delovnem razmerju za določen čas. Pri prekinitvidelovnega razmerja je bil do konca leta 2001 prijavljen na Zavodu za zaposlovanje in prejemal nadomestilo. V letu 2002 se želi upokojiti s pomočjo dokupa delovne dobe za čas služenja vojaškega roka. Na kakšen na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Davki: Davki in harmonizacija s pravom EU

Romana Sladič, 13.6.2002

Davki občanov in dohodnina

Romana Sladič, Pravna praksa, 21/2002V času, ko se Slovenija pripravlja na vstop v Evropsko unijo in včasih že skoraj prehitropripravlja, popravlja in sprejema zakone ter druge državne akte, da bi zadostila pogojem in zahtevam EU, je Državni svet v sodelovanju z Zvezo društev pravnikov Slovenije in Avstrijskim inštitutom za vzhodno in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Davki: Davčni vidik managerskega odkupa podjetja (II.del)

Klemen Šešok, 13.6.2002

Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 21/2002Nadaljevanje iz prejšnje številke Obdavčitev kapitalskih dobičkov? Z vidika MBO je med bistvenimi vprašanji obdavčitev kapitalskih dobičkov. Posamezniki, udeleženi v MBO, se lahko kasneje odločijo, da bodo svoje delnice oziroma deleže prodali(*1). Tako ustvarjeni kapitalski dobiček je lahko obrem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Ureditev prometa v naseljih

Avtor ni naveden, 13.6.2002

Ustavno sodišče, Cestni promet

, Pravna praksa, 21/2002Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena odredbe o spremembi in dopolnitvi odredbeo prometni ureditvi (Ur. l. RS, št. 28/93) se zavrne. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. člena odločbe o dopolnitvi odločbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin (Ur. l.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21

Leto objave

< Vsi
2002(29)
> Junij(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF G HIJK LMNO P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov