O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

IN FLAGRANTI: Mami, glej me!

Hinko Jenull, 19.5.2005

Kultura in umetnost

Hinko Jenull, Pravna praksa, 20/2005Neučinkovitost našega pravosodja je v veliki meri posledica njegovega slabega družbenega ugleda. Ljudje ga, preprosto rečeno, ne jemljejo dovolj resno. V urejeni pravni državi bi grožnja s sodiščem morala biti predmet tehtnega premisleka, pri nas pa odgovor: »Če ti kaj ni prav, me lahko tožiš«, pome...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Pogodba o poslovanju

Sara Pernuš, 19.5.2005

Obligacije

Sara Pernuš, Pravna praksa, 20/2005GV Izobraževanje je 31. marca pripravil seminar o pogodbi o poslovodenju, na katerem sta predavala Klemen Šešok in dr. Šime Ivanjko. Dr. Šime Ivanjko se je posvetil pravnim korporacijskim oblikam pogodbe o poslovodenju ? z vidika sporne dosedanje prakse in legalnih pravnih možnosti, da se del pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Tipične pomanjkljivosti javne govorice (2)

mag. Tina Verovnik, 19.5.2005

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 20/2005Pisni prenosnik ima pred govornim mnogo prednosti: zapisano besedilo lahko večkrat preberemo, po potrebi v nedogled spreminjamo in popravljamo, zato tudi natančneje oblikujemo svoje misli kot pri spontanem govoru. Velja pa tudi obratno: vse značilnosti jezika, ki so primarno govorne, le stežka povse...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

KNJIGE: Odvečna ali dragocena zbirka informacij?

Jadranka Sovdat, 19.5.2005

Javno obveščanje

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 20/2005Ustavno sodišče Republike Slovenije že 13 let izdaja zbirko odločb in sklepov. Tako kot se je obseg dela ustavnega sodišča z leti povečeval, se je povečeval obseg zbirke, ki je od četrtega letnika naprej (leto 1995) začela izhajati v dveh knjigah. Ker so se v zbirki objavljale vse odločitve (odlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

ANAGRAM ? 15

Avtor ni naveden, 19.5.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 20/2005TIP REFERENCE Z eno dodano strešico boste lahko anagramirali rešitev: ime in priimek odvetnika. Rešitev pošljite na naše uredništvo (s pripisom Anagram ? 15 in z vašo davčno številko) do 26. maja! -------------------------- VIZITKA ? 13: ZAKON O PREKRŠKIH Knjigo Andreja Kmecla, dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

ODŠKODNINE: Odškodnine žrtvam naklepnih (nasilnih) dejanj v EU

Gordana Zalaznik, 19.5.2005

Obligacije, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Gordana Zalaznik, Pravna praksa, 20/2005Državljani članic EU vsakodnevno v času svojega dela, študija ali obiska znotraj območja EU izvršujejo pravico do prostega gibanja. Zato je eden od ciljev, ki so si ga zadale države članice (države), zagotovitev območja varnosti. Kljub temu lahko pride do kršitve te pravice in so posamezniki v držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

KNJIGE: Položaj ustavnih sodišč v EU

Dean Zagorac, 19.5.2005

Ustavno sodišče

Dean Zagorac, Pravna praksa, 20/2005Kakšne bodo posledice primarnosti evropskega prava na položaj ustavnih sodišč v novih državah članicah EU? Kako se bo oblikovalo ravnovesje med nacionalno suverenostjo in prenosom pristojnosti na Unijo? Kako se bodo znašla ustavna sodišča, ki so sedaj soočena s sistemom evropskih pravnih norm, ki im...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Prokura

dr. Marko Novak, 19.5.2005

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 20/2005Prokura (ital. procura pooblastilo iz lat. procurare skrbeti za kaj) na splošno označujemo kot neomejeno pooblastilo v trgovinskih poslih, s katerim lastnik trgovine pooblasti kako osebo (prokurista) ali več oseb, da v njegovem imenu sklepajo kupčije, podpisujejo firmo itd. Pri nas je institut proku...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Več notarjev

Irena Vovk, 19.5.2005

Odvetništvo in notariat

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2005Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 13. maja sta dr. Lovro Šturm in Robert Marolt predstavila predlog povečanja števila notarskih mest ? iz sedanjih 68 se bo povečalo na 138 mest. Povečanje notarskih mest, s katerim želi ministrstvo za pravosodje doseči večjo dostopnost notarskih sto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

OKOLJSKO PRAVO: Ustava ZDA in okoljsko pravo

Boštjan Koritnik, 19.5.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 20/2005Ustava ZDA ne vsebuje določb, ki bi zvezni vladi podeljevale pristojnosti na področju varstva okolja. Še več, to v njej sploh ni omenjeno. Zaradi te in še nekaterih drugih značilnosti ameriške ustave pa je terjalo enotne, tj. urejanje varstva okolja na zvezni ravni, milo rečeno, precej inovativne pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Ekipa René Cassin teče osmi krog

Maja Šmid, 19.5.2005

Ostalo

Maja Šmid, Pravna praksa, 20/2005Aprila 2005 je v Strasbourgu potekalo 21. tekmovanje mladih pravnikov s področja človekovih pravic René Cassin. Imenovano je po Nobelovem nagrajencu za mir in idejnemu očetu Splošne deklaracije človekovih pravic. Značilnost, ki to tekmovanje loči od ostalih je, da je tekmovanje izključno v francošči...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

PREKRŠKI: Premoženjskopravni zahtevki oškodovancev - načelo ekonomičnosti

Zlatka Srdoč-Majer, 19.5.2005

Obligacije, Prekrški

Zlatka Srdoč-Majer, Pravna praksa, 20/2005Zakon o prekrških (ZP-1), ki se je začel uporabljati letos, v praksi omogoča tudi vlaganje premoženjskopravnih zahtevkov oškodovanih oseb. Praksa bo pokazala, ali je ta institut v polni meri uporabljen. ZP-1 v 141. in 142. členu določa institut premoženjskopravnega zahtevka ali adhezijskega postopka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Višina neobdavčeno izplačane odpravnine

Matija Šešok, 19.5.2005

Davki občanov in dohodnina

Matija Šešok, Pravna praksa, 20/2005Bralec je bil zaposlen pri tuji družbi, ki pa se je v aprilu odločila, da se umika z našega trga. Po pogodbi o zaposlitvi mu pripada trimesečna odpravnina, če mu delovno razmerje ne preneha iz krivdnih razlogov na njegovi strani. V odločbi o prenehanju zaposlitve iz operativnih razlogov mu potrjujej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo

Miha Šlamberger, 19.5.2005

Davki občanov in dohodnina, Delovna razmerja

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2005V PP, št. 31/2003 z dne 11. 9. 2003 (str. 13), sem v članku Mihe Šlambergerja »Odpravnine po novem zakonu o delovnih razmerjih« prebral, da prejemniku ni treba plačati dajatev iz naslova odpravnine, če ta ni izplačana pod pogoji, kot jih avtor navaja v tekstu (iz krivdnih razlogov ali odpravnine pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

ODŠKODNINSKO PRAVO-ODMEVI: Kakšna zdravniška odgovornost?

Andrej Pitako, 19.5.2005

Obligacije, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Andrej Pitako, Pravna praksa, 20/2005Mag. Viktor Planinšec se v PP št. 4 z dne 3. februarja 2005 v svojem prispevku nenadoma zavzema za objektivno zdravniško odgovornost. To preseneča, saj je isti avtor še dobro leto prej ugotovil, da je »subjektivna, krivdna odgovornost zdravnika pomemben element napake pri zdravljenju«.(*1) Pričujoči...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Odsotnost z dela na državni praznik

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 19.5.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 20/2005Ali je varnostnik v dejavnosti zasebnega varovanja upravičen do plačane odsotnosti z dela zaradi praznika v RS, ali pa mora ta dan delovno nadomeščati? - Ali je moral biti delavec ? glede na praznični dan v februarju 2005 ? prisoten na delovnem mestu 152 ali 160 ur? - Če bi delavec mesec februar i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

od 10. do 16. maja

Irena Vovk, 19.5.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2005Torek, 10. 5. Prepoved opravljanja poklicne funkcije. Vlada je pripravila dopolnitve zakona o državnem svetu, s katerim namerava vsem 40 državnim svetnikom prepovedati kakršno koli poklicno opravljanje funkcije, na katero so bili izvoljeni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Vsebina »Pravna praksa« 020/2005

Avtor ni naveden, 19.5.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 20/20053 UVODNIK Boštjan Ferk, mag. Uroš Škufca Kako bo ZPKor podaljšal postopke oddaje javnih naročil? 6 IZOBRAŽEVANJE Janez Kranjc Bolonjska reforma kot priložnost ali kot nepotrebna nadloga? 9 KONCESIJE dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 19.5.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 20/20051. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in postopku za vpis v register oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči (Ur. l. RS, št. 42/05) - velja od 26. aprila; na podlagi 31. člena (postopek za dodelitev brezplačne pravne pomoči in pristojni organi) ZBPP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Kako bo ZPKor podaljšal postopke oddaje javnih naročil?

Uroš Škufca, 19.5.2005

Uprava

Uroš Škufca, Pravna praksa, 20/2005Kaj nam prinaša seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor) ne smejo poslovati naročniki iz zakona o javnih naročilih (ZJN-1), ki ga je v Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Globus

Dean Zagorac, 19.5.2005

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 20/2005Milijoni še vedno v suženjstvu 11. 5. ? Kar 12,3 milijona ljudi je na svetu še vedno zasužnjenih, je v najnovejšem posebnem poročilu opozorila Mednarodna organizacija dela. Prisilno delo je globalni problem in z njim se morajo soočati prav vse države. Čeprav je največ zasužnjenih ljudi v revnih a...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Bolonjska reforma kot prilika ali kot nepotrebna nadloga?

Janez Kranjc, 19.5.2005

Višje in visoko šolstvo, Znanost in raziskovalna dejavnost

Janez Kranjc, Pravna praksa, 20/2005Uspešnost sodobnega gospodarstva je, kot je splošno znano, odločilno odvisna od inovacij. Te pa omogoča ustvarjalno znanje. Zaradi tega se o sodobni družbi pogosto govori kot o družbi znanja. Seveda pa je od te splošne ugotovitve do konkretnih znanstvenih odkritij ter njihove gospodarske izrabe zelo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Možnosti tujih državljanov za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah na Hrvaškem

Želimir Gržančić, 19.5.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

Želimir Gržančić, Pravna praksa, 20/2005Interes tujcev za nakup nepremičnin v Republiki Hrvaški nenehno narašča že od njene osamosvojitve dalje, vrh pa je dosegel v zadnjih nekaj letih. Še zlasti izrazit je interes za nepremičnine na otokih in priobalnem območju. Ustava in zakoni Republike Hrvaške dovoljujejo tujcem, da postanejo lastniki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Vpliv postopka izbire koncesionarja na veljavnost koncesijske pogodbe

Aleksij Mužina, 19.5.2005

Gospodarske javne službe (komunala)

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 20/2005V dvanajstih letih veljave Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, s spremembami) in štirinajstih letih zakonodaje na področju negospodarskih javnih služb je že veliko postopkov izbire koncesionarja (podelitve koncesije) doživelo epilog v pravnomočni odpravi (ali razveljavitvi) o...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

< Vsi
2005(24)
> Maj(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HIJ K LM N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov