O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Postopek pred ESČP

Ana Vilfan, 24.5.2007

Človekove pravice, Varstvo človekovih pravic

Ana Vilfan, Pravna praksa, 20/2007univ. dipl. pravnica, diploma iz evropskega prava (College of Europe, Brugge), pravna sodelavka na ESČP Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in niso nujno stališča ustanove, v kateri je zaposlena. 1. Evropska konvencija o človekovih pravicah in svoboščinah (EKČP) je zače...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Davčni zastopnik in instrument zavarovanja plačila davčne obveznosti

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo MF, št. 426-02-6/2003/78, 26. 2. 2007 * Ali tretji odstavek 3. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednostŠO]4 (v nadaljevanju: pravilnik) velja za davčne zavezance s sedežem v tretji državi, ki se v Sloveniji v prihodnosti šele nameravajo identificirati za DDV ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Kako in kdaj dati pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Človekove pravice, Varstvo človekovih pravic

, Pravna praksa, 20/2007Leta 2006 so posamezniki in nevladne organizacije na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) vložile približno 50.000 vlog. Istega leta je senat sedmih sodnikov 253 vlog spoznal za dopustne in s sodbami odločil o 1.560 zadevah.ŠO]1 3.200 zadev je bilo danih vladi v odgovor. Nasproti tem podatko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Dopustnost vloge

Katarina Zidar, 24.5.2007

Človekove pravice, Varstvo človekovih pravic

Katarina Zidar, Pravna praksa, 20/2007univ. dipl. pravnica, LL.M., pravna sodelavka na ESČP Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. 69. Posamezna vloga lahko vsebuje številne pritožbe (complaints), ki se nanašajo na različne zatrjevane kršitve. Pri ugotavljanju dopustnosti s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Arbitraža v novem zborničnem sistemu

Sabina Kač, 24.5.2007

Zbornice

Sabina Kač, Pravna praksa, 20/2007sekretarka Stalne arbitraže pri GZS Sredi lanskega leta je bil sprejet novi zakon o gospodarskih zbornicah, ki je reformiral zbornični sistem in prinaša prostovoljno članstvo namesto obveznega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Priznavanje odhodkov amortizacije blagovne znamke oziroma dobrega imena

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4200-186/2006-2, 9. 2. 2007 * Ali je amortizacija blagovne znamke oziroma slabitev dobrega imena davčno priznan strošek in kateri predpis to določa? V zvezi s priznavanjem stroškov amortizacije blagovne znamke je potrebno upoštevati določbe 26. člena Zakona o davku od d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Študentsko delo in družinska pokojnina

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-88/2007, 7. 3. 2007 V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na obdavčevanje dohodkov študenta, ki poleg prejemkov iz naslova študentskega dela prejema še družinsko pokojnino (90.000 tolarjev na mesec), sporočamo, da se v skladu z enajstim odstavkom 127. člena Zakona o dohodn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Župani, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno - obračun davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-103/2007, 16. 3. 2007 Zavezanec prosi za pojasnilo glede osnove za dohodnino od plačila županu, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Ker se glede na pojasnilo MF, št. 103-22/2006/02, z dne 20. 12. 2006ŠO]13 to plačilo obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja, zavez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Interpretacija tretjega odstavka 76. člena ZDDV-1

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo MF, št. 423-29/2007/2, 23. 2. 2007 * Pod katerimi pogoji oziroma na kateri zakonski pravni osnovi ima slovenski davčni zavezanec (prejemnik blaga) pravico do odbitka DDV, ki ga je obračunal in plačal v skladu s tretjim odstavkom 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)ŠO]2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Vprašanje glede povračil stroškov v zvezi z delom - delavci, napoteni na delo v Slovenijo

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-122/2007, 19. 4. 2007 Zavezanec zastavlja vprašanja v zvezi s priznavanjem povračil v zvezi z delom, in sicer za prehrano med delom ter prevoz na delo in z dela za delo v tujini ter za nadomestilo za ločeno življenje. * Ali se določba 45. člena ZDoh-2 lahko uporablja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4251-9/2006, 22. 3. 2007 V Uradnem listu RS, št. 23/07, z dne 16. 3. 2007 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki je začel veljati naslednji dan po objavi. Nove višine pavšalnih prispevkov so razvidne iz pregl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Posredovanje finančnih storitev

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4230-475/2006, 21. 2. 2007 * Ali so storitve posredovanja finančnih storitev, predvsem kreditov, depozitov in transakcijskih računov, oproščene plačila DDV v skladu z določili 44. člena ZDDV-1? Četrti odstavek 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)ŠO]1 v t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Živel mesec maj!

Tomaž Pavčnik, 24.5.2007

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 20/2007To, da pravo ni samo skupek pravil, kot menijo mnogi, tudi nekateri pravniki, marveč živ pojmovni in družbeni organizem, se najbolje vidi po tem, kako vrednote in pravo dihajo drug v drugega. Ne gre le za tiste, pravu lastne vrednote, kot so pravičnost, enakost, sorazmernost in podobne, marveč tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Dogodki - Izjave

Boštjan Koritnik, 24.5.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 20/2007od 15. maja do 21. maja Torek, 15. 5. Na vrsti Ustavno sodišče. Odbor DZ za gospodarstvo je podprl ugotovitev zakonodajno-pravne službe DZ, da Zakon o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij ni v nasprotju z Ustavo, in Ustavnemu sodišču (US) predlagal, naj se izreče, ali je odločan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Skrbni pregled podjetja ali iskanje mačka v žaklju

Jure Mikuž, 24.5.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 20/2007univ. dipl. ekonomist, specialist menedžmenta, direktor RSG d.o.o. S t. i. skrbnim pregledom poslovanja podjetja (due dilligence) se investitorji ukvarjamo skoraj vsak dan, pravzaprav vsakič, ko se resneje odločamo za nakup lastniškega deleža v nekem podjetju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Evropa

Boštjan Koritnik, 24.5.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 20/200715. 5. Usklajeno urejanje civilne odgovornosti. Po štirih letih pogajanj sta EP in Svet EU potrdila predlog uredbe Evropske komisije, s katero se usklajujejo pravila glede uporabnega prava pri čezmejnih nepogodbenih obveznostih. Po besedah Komisije je to nov korak pri vzpostavljanju vseevropskega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Globus

Dean Zagorac, 24.5.2007

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 20/2007Nemčija: ustavno sodišče omejilo odvetniško tarifo 15. 5. - Nemško zvezno ustavno sodišče je odločilo, da je zakon iz leta 2004 (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) v skladu z ustavo v delu, kjer omejuje odvetniško tarifo, če se o njej stranki nista dogovorili v naprej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Delo in zaposlitev

Nataša Skubic, 24.5.2007

Delovna razmerja, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 20/2007V današnjem kotičku se bomo lotili nekaterih osnovnih angleških pojmov delovnega prava. Za izhodišče vzemimo 49. člen Ustave (svoboda dela/Freedom of Work), ki je umeščen v poglavje o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ter 66. člen Ustave (varstvo dela/Security of Employment), ki ga najde...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Tekom postopka ali med postopkom?

mag. Nataša Logar, 24.5.2007

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 20/2007Zdaj je verjetno že vsakemu koliko toliko rednemu bralcu jezikovnih kotičkov jasno, da tudi takrat, ko pišem o kakšnem slovničnem problemu, izhajam iz besedil. Odkar imamo v slovenščini stomilijonski referenčni korpus, sploh pa odkar imamo več kot 600-milijonski referenčni korpus (www.fidaplus.net),...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Leksikon mednarodnih človekovih pravic

Andraž Zidar, 24.5.2007

Človekove pravice, Kultura in umetnost

Andraž Zidar, Pravna praksa, 20/2007univ. dipl. pravnik, E.MA (Padova), doktorski kandidat na Inštitutu za višje mednarodne študije (Ženeva) Nedavno je na mednarodni knjižni trg prišla knjiga z zanimivim naslovom International Human Rights Lexicon (Leksikon mednarodnih človekovih pravic). Sestavila in napisala sta jo priznana av...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Administrativna razbremenitev

Boštjan Koritnik, 24.5.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 20/2007Vlada RS je 17. maja določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki je nastal na podlagi predloga Ministrstva za javno upravo iz konca februarja 2007. Po predlogu se določen krog upravljavcev osebnih podatkov z manj kot 50 zaposlenimi razbrem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Bančna garancija in ZVKSES

mag. Miha Šlamberger, 24.5.2007

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM, d.d. Afera Zbiljski gaj in podobne manj odmevne zadeve, ko so kupci stanovanj kupili obremenjena stanovanja in nato ostali brez stanovanja ali kupnine oz. so bila gradbena dela na njihovih novih stanovanjih ali enostanovanjskih hišah izvedena tako nekakovostno,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 20/200724. 5., 9.00 International Peacekeeping and the Law of War Gre za mednarodno konferenco, brez kotizacije. PF Univerze v Ljubljani; (www.pf.uni-lj.si). 24.-26. 5. Gospodarski subjekti na trgu Že petnajsto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava bo v Portorožu, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Iz poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 20/2007Številka 40 (18. 5. 2007): - poročilo odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-D) - skrajšani postopek; - poročilo odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k predlogu Zakona o spremembah in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Vlada RS

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 20/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 121. seji (17. maj 2007): - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona; - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic; - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

< Vsi
2007(45)
> Maj(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEFGHI JK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov