O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Arbitraža v novem zborničnem sistemu

Sabina Kač, 24.5.2007

Zbornice

Sabina Kač, Pravna praksa, 20/2007sekretarka Stalne arbitraže pri GZS Sredi lanskega leta je bil sprejet novi zakon o gospodarskih zbornicah, ki je reformiral zbornični sistem in prinaša prostovoljno članstvo namesto obveznega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Vlada RS

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 20/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 121. seji (17. maj 2007): - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona; - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic; - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Dopustnost vloge

Katarina Zidar, 24.5.2007

Človekove pravice, Varstvo človekovih pravic

Katarina Zidar, Pravna praksa, 20/2007univ. dipl. pravnica, LL.M., pravna sodelavka na ESČP Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. 69. Posamezna vloga lahko vsebuje številne pritožbe (complaints), ki se nanašajo na različne zatrjevane kršitve. Pri ugotavljanju dopustnosti s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Razpisi

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 20/2007Ur. l. RS, št. 43/07 1. Višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec). - Okrajno sodišče v Lendavi; rok je 28. maj. 2. Dva svetovalca v uradu za urejanje prostora - Občina Tržič; rok je 28. maj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Bančna garancija in ZVKSES

mag. Miha Šlamberger, 24.5.2007

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM, d.d. Afera Zbiljski gaj in podobne manj odmevne zadeve, ko so kupci stanovanj kupili obremenjena stanovanja in nato ostali brez stanovanja ali kupnine oz. so bila gradbena dela na njihovih novih stanovanjih ali enostanovanjskih hišah izvedena tako nekakovostno,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Vsebina 'Pravna Praksa' 20/2007

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 20/2007stran 3 UVODNIK Šime Ivanjko Kreativni prispevek portoroških srečanj stran 6 CIVILNO PRAVO mag. Miha Šlamberger Bančna garancija in ZVKSES stran 9 ARS Sabina Kač Arbitraža v novem zborničnem sistemu stran 12 UPRAVNO PRAVO Irena Polak Remškar Ali ZUS-1 pozna tožbo zoper odl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 20/20071. Uradna prečiščena besedila Ur. l. RS, št. 43/07 - Zakon o inšpekcijskem nadzoru - ZIN-UPB1 - Zakon o zaščiti živali - ZZZiv-UPB2 Ur.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Kreativni prispevek portoroških srečanj

dr. Šime Ivanjko, 24.5.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 20/2007dr. pravnih znanosti, dekan PF Univerze v Mariboru Ob osamosvojitvi Republike Slovenije in ob spremembi družbenoekonomskih odnosov s prehodom iz socializma v kapitalizem je najprej nastalo vprašanje, kako oblikovati podjetništvo v luči novih pristopov preoblikovanja samoupravno dogovorne ekono...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Iz poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 20/2007Številka 40 (18. 5. 2007): - poročilo odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-D) - skrajšani postopek; - poročilo odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k predlogu Zakona o spremembah in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Vprašanje glede povračil stroškov v zvezi z delom - delavci, napoteni na delo v Slovenijo

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-122/2007, 19. 4. 2007 Zavezanec zastavlja vprašanja v zvezi s priznavanjem povračil v zvezi z delom, in sicer za prehrano med delom ter prevoz na delo in z dela za delo v tujini ter za nadomestilo za ločeno življenje. * Ali se določba 45. člena ZDoh-2 lahko uporablja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Posredovanje finančnih storitev

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4230-475/2006, 21. 2. 2007 * Ali so storitve posredovanja finančnih storitev, predvsem kreditov, depozitov in transakcijskih računov, oproščene plačila DDV v skladu z določili 44. člena ZDDV-1? Četrti odstavek 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)ŠO]1 v t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Župani, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno - obračun davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-103/2007, 16. 3. 2007 Zavezanec prosi za pojasnilo glede osnove za dohodnino od plačila županu, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Ker se glede na pojasnilo MF, št. 103-22/2006/02, z dne 20. 12. 2006ŠO]13 to plačilo obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja, zavez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Interpretacija tretjega odstavka 76. člena ZDDV-1

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo MF, št. 423-29/2007/2, 23. 2. 2007 * Pod katerimi pogoji oziroma na kateri zakonski pravni osnovi ima slovenski davčni zavezanec (prejemnik blaga) pravico do odbitka DDV, ki ga je obračunal in plačal v skladu s tretjim odstavkom 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)ŠO]2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Predhodna akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2007

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-111/2007, 22. 3. 2007 * Katere davčne stopnje se uporabljajo pri izračunu predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2007? Pri izračunu prehodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2007 se uporabljajo davčne stopnje, določene ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Kako in kdaj dati pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Človekove pravice, Varstvo človekovih pravic

, Pravna praksa, 20/2007Leta 2006 so posamezniki in nevladne organizacije na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) vložile približno 50.000 vlog. Istega leta je senat sedmih sodnikov 253 vlog spoznal za dopustne in s sodbami odločil o 1.560 zadevah.ŠO]1 3.200 zadev je bilo danih vladi v odgovor. Nasproti tem podatko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Študentsko delo in družinska pokojnina

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-88/2007, 7. 3. 2007 V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na obdavčevanje dohodkov študenta, ki poleg prejemkov iz naslova študentskega dela prejema še družinsko pokojnino (90.000 tolarjev na mesec), sporočamo, da se v skladu z enajstim odstavkom 127. člena Zakona o dohodn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Priznavanje odhodkov amortizacije blagovne znamke oziroma dobrega imena

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4200-186/2006-2, 9. 2. 2007 * Ali je amortizacija blagovne znamke oziroma slabitev dobrega imena davčno priznan strošek in kateri predpis to določa? V zvezi s priznavanjem stroškov amortizacije blagovne znamke je potrebno upoštevati določbe 26. člena Zakona o davku od d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Postopek pred ESČP

Ana Vilfan, 24.5.2007

Človekove pravice, Varstvo človekovih pravic

Ana Vilfan, Pravna praksa, 20/2007univ. dipl. pravnica, diploma iz evropskega prava (College of Europe, Brugge), pravna sodelavka na ESČP Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in niso nujno stališča ustanove, v kateri je zaposlena. 1. Evropska konvencija o človekovih pravicah in svoboščinah (EKČP) je zače...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Davčni zastopnik in instrument zavarovanja plačila davčne obveznosti

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo MF, št. 426-02-6/2003/78, 26. 2. 2007 * Ali tretji odstavek 3. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednostŠO]4 (v nadaljevanju: pravilnik) velja za davčne zavezance s sedežem v tretji državi, ki se v Sloveniji v prihodnosti šele nameravajo identificirati za DDV ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 20/2007Pojasnilo DURS, št. 4251-9/2006, 22. 3. 2007 V Uradnem listu RS, št. 23/07, z dne 16. 3. 2007 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki je začel veljati naslednji dan po objavi. Nove višine pavšalnih prispevkov so razvidne iz pregl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Administrativna razbremenitev

Boštjan Koritnik, 24.5.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 20/2007Vlada RS je 17. maja določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki je nastal na podlagi predloga Ministrstva za javno upravo iz konca februarja 2007. Po predlogu se določen krog upravljavcev osebnih podatkov z manj kot 50 zaposlenimi razbrem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Trgovanje z notranjimi informacijami

Jasmina Cigrovski, 24.5.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi, Borze in drugi trgi vrednostnih papirjev

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 20/2007Y. Oikonomikon in drugi proti C. Georgakisu (C-391/04 z dne 10. 5. 2007) V okviru nadzora nad transakcijami z delnicami je grška uprava za kapitalske trge in borze ugotovila, da so Georgakis ter člani njegove družine na predlog njihovih finančnih svetovalcev izvedli več borznih transakcij z vre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Dolžina odmora pri delovniku, ki je krajši ali daljši od polnega delovnega časa

mag. Nataša Belopavlovič, 24.5.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20/2007Upravne enote smo začele delati tudi prve sobote v mesecu (uradne ure od 8. do 12. ure) in ob sredah (uradne ure od 8. do 18. ure). To se pravi, da se v soboto dela najmanj štiri ure in se nam v skladu z 2. točko 154. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Dopustnost sodne poravnave o v zmoti danem priznanju očetovstva

Avtor ni naveden, 24.5.2007

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 20/2007Sklep II Ips 528/2006 z dne 25.1.2007 (v zvezi s sodno poravnavo Okrožnega sodišča v Kopru P 203/2006) ZPP - tretji odstavek 3. člena, četrti odstavek 306. člena in 339. člen ZZZDR - prvi odstavek 5.a in 90. člena ter 88. člen Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah - 3. člen ZMatR -...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Mednarodna pristojnost sodišča

Jasmina Cigrovski, 24.5.2007

Civilni kolizijski predpisi, PRAVOSODNO SODELOVANJE V CIVILNIH ZADEVAH (ČLEN 65 ES POGODBE)

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 20/2007Color Drack GmbH proti Lexx International Vertriebs GmbH (C-386/05 z dne 3. 5. 2007) Družba Lexx International iz Nemčije se je zavezala dostaviti blago različnim prodajalcem na drobno družbe Color Drack v Avstriji, ta pa se je zavezala plačati ceno tega blaga. Ker družba Lexx v skladu s pogodb...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

< Vsi
2007(45)
> Maj(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEFGHI JK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov