O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Sovražni govor med politiki ... Zveni znano?

Andreja Tratnik, 20.5.2010

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 20/2010Kdaj sovražni govor preseže meje, ki so še varovane s svobodo govora? Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v svoji sodni praksi nenehno ponavlja, da je svoboda izražanja (10. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah - EKČP)1 nujen pogoj za obstoj in delovanje demokratične družbe. V pol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Pogodba o vzdrževanju občinskih cest namesto koncesije

Teja Žučko, 20.5.2010

Uprava

Teja Žučko, Pravna praksa, 20/2010Ravnanje uradne osebe občine, ki ima z gospodarskim subjektom sklenjeno pogodbo o vzdrževanju občinskih cest in z njim po preteku pogodbe sklene aneks, s katerim podaljša veljavnost pogodbe, namesto da bi v skladu z veljavno zakonodajo podelila koncesijo, s čimer gospodarski subjekt pridobi korist, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Objava podatkov o letnih dohodkih enočlanske uprave

Irena Vovk, 20.5.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2010Ali lahko revizorji v podjetju zahtevajo objavo podatkov o letnih dohodkih enočlanske uprave?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Številka parcele v referendumskem vprašanju

Irena Vovk, 20.5.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2010Ali lahko občina sprejme tako referendumsko vprašanje, da v njem navede številke parcel brez privolitve njihovih lastnikov: "Ali ste za to, da se v osnutek občinskega prostorskega načrta med poselitvena območja vključi tudi območje na severovzhodnem delu vasi, ki zajema parcele številka Š...Ć, in se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Vožnja kolesa pod vplivom alkohola - kazenske točke

Avtor ni naveden, 20.5.2010

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2010Ker se za vožnjo kolesa ne zahteva vozniško dovoljenje, storilec pa je prekršek storil s kolesom, prekrškovni organ ni imel podlage za izrek kazenskih točk, kar predstavlja kršitev materialnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Predlog za začasno odredbo za ustavitev izvajanja zakona o finančni pomoči Grčiji zavrnjen

Maja Smrkolj, 20.5.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 20/2010Drugi senat nemškega Zveznega ustavnega sodišča je še na dan sprejetja Zakona o prevzemu jamstev za ohranitev za finančno stabilnost monetarne unije potrebne plačilne sposobnosti Grčije1 zavrnil zahtevo petih vlagateljev ustavne pritožbe, da zadrži izvajanje spornega zakona in s tem finančno pomoč G...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 20.5.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Veliki interpreti in okupatorji misli

Jasmina Arnež, 20.5.2010

Pravoznanstvo

Jasmina Arnež, Pravna praksa, 20/2010Komaj smo dodobra pokopali trupla vseh psov in premetali vse človeške kosti, že je bila pred nami vsakoletna priložnost obuditi več desetletij star spomin na "žvenket orožja". Dan boja proti okupatorju je namreč Slovencem ne samo pomemben, ampak tudi ljub praznik. Na žalost je vedno očitneje tudi, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Evropska delniška družba

dr. Janja Hojnik, 20.5.2010

Kultura in umetnost

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 20/2010Pred nedavnim je pri GV Založbi v avtorstvu dr. Saše Preliča in Jerneje Prostor izšla monografija z naslovom Evropska delniška družba (2009). Knjiga je zasnovana tako, da na 212 straneh pregledno prikazuje različne pravne vidike prve nadnacionalne gospodarske družbe, ki jo je v Evropski uniji (EU) m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Proti zapletom s celovito prekrškovno politiko

Andreja Tratnik, 20.5.2010

Prekrški

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 20/2010Večini, če ne vsem zapletom in nerešenim vprašanjem na področju prekrškovnega prava bi se lahko izognili, če bi obstajala celovita prekrškovna politika, ki bi ustvarila minimalne pogoje za usklajeno delovanje, in celoviti strateški nadzor prekrškovnih organov, je na petih Dnevih prekrškovnega prava ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Globoke spremembe v pravu

Natali Gak, 20.5.2010

Pravoznanstvo

Natali Gak, Pravna praksa, 20/2010"V naravi filozofije prava, teorije države in disciplin, ki so s tema vedama združene, je, da so dialoške narave. Mi se preprosto moramo pogovarjati drug z drugim," je ob prvem srečanju novoustanovljenega Društva za pravno in socialno filozofijo prava 13. maja na PF Univerze v Ljubljani poudaril aka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 20.5.2010

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Prevoz na delo ali službena pot

mag. Nataša Belopavlovič, 20.5.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20/2010Podjetje deluje na več lokacijah. Delavec, katerega delovno mesto je na eni od lokacij v drugem kraju, je poklican na sestanek na sedež družbe in za pot uporabi lasten avtomobil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

"Navidezne" zakonske zveze

mag. Bojana Zadravec, 20.5.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Bojana Zadravec, Pravna praksa, 20/2010Namen bodočih zakoncev, da bosta živela skupaj, je eden od pogojev za veljavnost zakonske zveze. Obstajajo pa tudi posamezniki, ki tega namena nimajo in želijo skleniti zakonsko zvezo samo zato, da bi pridobili nekatere pravice, ki iz nje izhajajo. To sta na primer pravica do pokojnine in pravica do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Nov udarec spletnemu piratstvu

Aleš Kaluža, 20.5.2010

Lastnina in druge stvarne pravice

Aleš kaluža, Pravna praksa, 20/2010Velika Britanija je kot druga članica Evropske unije (EU) sprejela zakonodajo, ki spletnim ponudnikom nalaga, da uporabnikom, ki kršijo pravice intelektualne lastnine z nezakonitim nalaganjem digitalnih vsebin, odklopijo internet oziroma bistveno omejijo njegovo hitrost.1 S tem dejanjem je sledila u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Pravica do regresa za letni dopust v javnem sektorju za leto 2010

mag. Nataša Belopavlovič, 20.5.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20/2010Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)1 v prvem odstavku 131. člena določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Vlada in socialni partnerji so oktobra 2009 sklenili Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Poravnavanje v kazenskem postopku v drugem osnutku ZKP-1

mag. Jožef Kovač, 20.5.2010

Kazenski postopek

mag. Jožef Kovač, Pravna praksa, 20/2010Pri institutu poravnavanja v kazenskih zadevah lahko govorimo o uporabi procesnopravnega selekcijskega mehanizma, ki ga ima na voljo državni tožilec v predkazenskem postopku. V mislih imam poravnavanje v kazenskih zadevah. S spremembami Zakona o kazenskem postopku (ZKP)1 so se okviri za uporabo tega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Ob grmenju "treh modrih" o okupaciji in kolaboraciji?

mag. Matevž Krivic, 20.5.2010

Pravoznanstvo

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 20/2010Nastop Borisa Pahorja, dr. Franceta Bučarja in dr. Tineta Hribarja, treh izjemno uglednih "starost" slovenskega intelektualnega in političnega življenja, v torek, 11. maja, je bil žalosten dogodek. Hoteč združiti svoje sile in svoj ugled v zaščito slovenskih interesov, so za svoj napad izbrali žal p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Kaznovalna funkcija odškodnin in Ustava

Igor Vuksanović, 20.5.2010

Obligacije

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 20/2010Pred kratkim sem se udeležil izobraževanja, na katerem je beseda tekla tudi o možnosti pogumnejšega uvajanja kaznovalne funkcije v odškodninsko pravo, in sicer v primerih, ko gre za protipravne posege v čast in dobro ime. Skromni namen tega prispevka je lahko zgolj opozorilo na nekatere (mogoče) ust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Ravnanje uradnih oseb javnega zavoda pri izboru kandidata za zaposlitev na zavodu

Teja Žučko, 20.5.2010

Uprava

Teja Žučko, Pravna praksa, 20/2010Ravnanje uradnih oseb javnega zavoda, ki sodelujeta v komisiji za izbor kandidata za zaposlitev na zavodu, pri čemer je med kandidati za zaposlitev tudi oseba, ki je v preteklosti aktivno sodelovala v svetu istega zavoda in odobrila izplačilo nagrade za delovno uspešnost tema uradnima osebama, daje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Prenehanje delovnega razmerja poklicnega pripadnika Slovenske vojske zaradi varnostnega zadržka

Avtor ni naveden, 20.5.2010

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2010Tudi v primeru, ko se delavcu kot razlog za prenehanje delovnega razmerja očita obstoj varnostnega zadržka, je odločilna vsebinska možnost obrambe. Delodajalec mora zato a uresničitev te pravice v sklepu o prenehanju delovnega razmerja vsebino varnostnega zadržka ustrezno obrazložiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Avtor ni naveden, 20.5.2010

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2010Če bi sodišče presodilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, bi moralo zavzeti stališče tudi do navedb o nemožnosti nadaljevanja delovnega razmerja in izpovedb v zvezi s tem, saj je bila glede na določbe 118. člena ZDR njihova presoja bistvena za zakonitost odločitve o tožnikovem rei...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Razsojeno

Toni Tovornik, 20.5.2010

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 20/2010Tožeča stranka je podala tožbeni zahtevek za plačilo kupnine iz prodajne pogodbe o nakupu opreme, ki ji ga dolguje toženka, s katero je bila pogodba sklenjena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Aktualno v zakonodaji

mag. Jasmina Cigrovski, 20.5.2010

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 20/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

V davčnem primežu

mag. Mojca Kunšek, 20.5.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 20/2010Članek iz revije Pravna praksa.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

< Vsi
2010(48)
> Maj(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJK LMNO P QR S ŠT U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov