O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Sine auctore propositi libelli in nullo crimine locum habere debent

Janez Kranjc, 21.5.2009

Ostalo

Janez Kranjc, Janez Kranjc, Pravna praksa, 20/2009Rek Sine auctore propositi libelli in nullo crimine locum habere debent ("Anonimnih spisov se ne sme upoštevati pri nobenem kaznivem dejanju") je vzet iz Trajanovega pisma Pliniju Mlajšemu (Plin. Ep. 10, 97, 2). Plinij Mlajši (61 do pribl. 112) je bil nečak pisatelja Plinija Starejšega. Bleščečo po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Sporazum o mednarodni pristojnosti - prorogirana pristojnost - dopustnost derogacije

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Civilni kolizijski predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009Sklep III Ips 164/2008, 3. februar 2009 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Celju Cpg 320/2007)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Ko je vejic preveč

dr. Nataša Hribar, 21.5.2009

Ostalo

dr. Nataša Hribar, dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 20/2009Pred dnevi sem prejela informativni izračun dohodnine za leto 2008. Seveda sem ga zelo skrbno prebrala, ker pa sem ravno iskala temo za svoj današnji kotiček, sem ga prebrala še z drugega, jezikovnega vidika. Tako vam bom danes natrosila nekaj primerov predvsem pravopisnih napak, ki za vas prav goto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Znanost kot hudičev advokat?

dr. Andraž Teršek, 21.5.2009

Ostalo

dr. Andraž Teršek, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 20/2009Uvajanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) se šteje za pomembnejši znanstveni dosežek v sodobni živilski industriji. GSO, proces t. i. žlahtnjenja rastlin (vzgoja novih, izboljšanih sort) in pesticidi so kontroverzno družbeno dejstvo, ki sproža ostre polemike in ustvarja nasprotja v znanosti, pol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Predsodki iz pravne zgodovine (8)

dr. Katja Škrubej, 21.5.2009

Ostalo

dr. Katja Škrubej, dr. Katja Škrubej, Pravna praksa, 20/2009Sprejem prve kodifikacije civilnega prava v naši pravni tradiciji, tj. Občega državljanskega zakonika (ODZ) leta 1811, je vsaj v dveh pogledih prelomen dogodek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Luksemburška kronika

mag. Katarina Krapež, 21.5.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 20/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Posredovanje podatka o odgovornih odvetniku

mag. Katarina Krapež, 21.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 20/2009Upravna enota je od odvetnika prejela vlogo za posredovanje podatkov o tem, kdo je naveden kot odgovorni vodja del in je podpisal izkaz o zanesljivosti objekta pri izdanih uporabnih dovoljenjih. V nadaljevanju vloge so našteta štiri uporabna dovoljenja in imena oseb, ki so vodile upravne postopke. A...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Posredovanje zdravstvenih podatkov sodišču zaradi preložitve naroka

mag. Katarina Krapež, 21.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 20/2009Ali lahko sodnik v pravdnem postopku zahteva, da mora udeleženec v postopku navesti, kakšna je njegova bolezen oz. zdravstveno stanje, zaradi katerega ne more pristopiti na razpisani narok?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Neugotovitev popolnega dejanskega stanja v postopku podeljevanja koncesij

Mojca Beliš, 21.5.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 20/2009Načelno mnenje št. 165, 8. maj 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Utrinki iz življenja za rešetkami

dr. Dragan Petrovec, 21.5.2009

Kultura in umetnost

dr. Dragan Petrovec, dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 20/2009Avtorica knjige Utrinki iz življenja za rešetkami (Večer, Maribor 2008, 256 strani) dr. Damjana Žišt je za širše občinstvo prilagodila doktorsko disertacijo in jo razdelila na dva večja dela. V prvem se je lotila bolj teoretičnih vprašanj o namenu kaznovanja, v drugem pa je predstavila sliko nasilja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Preslikavanje svojih osebnih podatkov kot del pravice do zasebnega življenja

Andreja Tratnik, 21.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Andreja Tratnik, Andreja Tratnik, Pravna praksa, 20/2009Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je nedavno odločalo o pritožbi, ki jo je vložilo osem slovaških državljank Rominj. Zatrjevale so, da jim je bila kršena pravica do zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ker jim slovaške oblasti ni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

s tujih knjižnih polic

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Kultura in umetnost

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009 Jann K. Kleffner
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Reforma ESČP je prednost

mag. Katarina Krapež, 21.5.2009

Varstvo človekovih pravic

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 20/2009Ob začetku predsedovanja Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope je minister za pravosodje Aleš Zalar poudaril, da bo reforma Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ena od prednostnih nalog Slovenije v času njenega predsedovanja. Slovenija si bo prizadevala zlasti za hitrejšo izdajo odločb E...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Po poglobljeni analizi znova reforma ZP in ZVCP?

mag. Katarina Krapež, 21.5.2009

Prekrški

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 20/2009"Prekrški so množičen pojav, z njimi se samo v Sloveniji srečuje na sto tisoče ljudi, zato so strokovna druženja vseh nas, ki delamo oziroma smo drugače povezani s tem področjem, zelo dobrodošla. Letošnji dnevi so priložnost za pregled tega, kar je prinesla reforma Zakona o prekrških (ZP-1) pred nek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Vrednost zamolčanega

mag. Robert Kleindienst, 21.5.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 20/2009Največja zavajanja pri prodaji finančnih produktov (pa tudi vrste drugih) se ne zgodijo zaradi izrecnih laži, temveč tako, da ponudnik v želji prodati produkt pove prijetni del resnice, izpusti ali premalo poudari pa nekatere manj prijetne informacije o produktu, ki so za odločanje o ustreznosti nal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Register tveganj in indikatorji tveganja prisotnosti korupcije pri javnih naročilih

Mirjan Hren, 21.5.2009

PRORAČUN, Uprava

Mirjan Hren, Mirjan Hren, Pravna praksa, 20/2009Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji je določila rok za vzpostavitev Registra tveganja za ministrstva do 30. junija 2006, za druge neposredne proračunske uporabnike do konca leta 2007 in za posredne proračunske uporabnike do konca leta 2008. Za obvladovanje tvega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

TRR z negativnim dovoljenim stanjem imetnika v stečajnem postopku

Vlado Balažic, 21.5.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 20/2009Novost novega insolvenčnega zakona, tj. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),1 je, da se transakcijski račun pravne osebe, nad katero je začet stečajni postopek, ne zapre samodejno (in nato odpre novi, t. i. stečajni račun), temveč se na te...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Varstvo banke ali varstvo kupca nepremičnine?

mag. Miha Šlamberger, 21.5.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2009Nadija Jablanšček Šuler je v PP zapisala nekaj ugotovitev v zvezi z "enosmernim" varstvom potrošnikov in nakupi nepremičnin.1 V članku obravnava sicer institut pooblastila notarju za vložitev zemljiškoknjižnega predloga, a hkrati ugotavlja, da pooblastilo, kot je urejeno v Zakonu o zemljiški knjigi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Odpravnina - odškodnina

mag. Nataša Belopavlovič, 21.5.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20/2009Če sodišče ugotovi, da je odpoved delodajalca nezakonita, delavec pa ne želi nadaljevati delovnega razmerja oz. tako odloči sodišče samo (118. člen ZDR), prizna ustrezno odškodnino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Ohranitev pravic kolektivnega PDPZ pri novem delodajalcu

Darja Golob-Koritnik, 21.5.2009

Delovna razmerja

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 20/2009Zaposlili smo novega delavca, ki je imel pri prejšnjem delodajalcu sklenjeno kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, in sicer mu je premije v višini najvišje dovoljene premije nakazoval delodajalec. Ob menjavi službe mu je vodstvo našega podjetja obljubilo enake ugodnosti, kot jih j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Spori majhne vrednosti v ZPP - tisto, kar ni urejeno

mag. Matej Čujovič, 21.5.2009

Civilni sodni postopki

mag. Matej Čujovič, mag. Matej Čujovič, Pravna praksa, 20/2009Dobrega pol leta od uveljavitve zadnjih sprememb Zakona o pravdnem postopku (ZPP)1 se že kažejo učinki novele. Med pozitivnimi je sprememba vročanja s "fikcijo", kjer se po novem naslovniku v hišnem predalčniku pusti pisanje, sodišču pa vrne odrezek ovojnice s potrebnimi podatki (po prejšnji ureditv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Obnova postopka - pravdna sposobnost

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009Kopru I Cp 1135/2004)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Pretirana višina skupnega zneska takse

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Revizija

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009Odločba US RS, št. U-I-238/07, z dne 2. aprila 2009, objavljena v Ur. l. RS, št. 32/09
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Ukrepi nadzora in zastaralni roki v Zakonu o revidiranju

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Revizija

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009Odločba US RS, št. U-I-308/07, Up-1094/06, z dne 2. aprila 2009, objavljena v Ur. l. RS, št. 31/09
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Obdavčitev prejemkov delničarjem in nadzornim organom

mag. Mojca Kunšek, 21.5.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 20/2009Obdavčitev prejemkov delničarjev in nadzornih organov
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

< Vsi
2009(47)
> Maj(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFG H IJ K LMNOP QRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov