O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 21.5.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 20/2009Subvencionirana študentska prehrana Dne 15. maja je začela veljati novela Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP), s katerim je nekoliko poostren nadzor nad delom ponudnika študentske hrane. V primeru ugotovitve nepravilnosti pri njegovem delu se mu lahko bodisi poda pisni opomin, prep...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Posredovanje zdravstvenih podatkov sodišču zaradi preložitve naroka

mag. Katarina Krapež, 21.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 20/2009Ali lahko sodnik v pravdnem postopku zahteva, da mora udeleženec v postopku navesti, kakšna je njegova bolezen oz. zdravstveno stanje, zaradi katerega ne more pristopiti na razpisani narok?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Formalizem ali smrt!

mag. Neža Kogovšek, 21.5.2009

Človekove pravice

mag. Neža Kogovšek, mag. Blaž Kovač, Blaž Kovač, Pravna praksa, 20/2009V prejšnji številki Pravne prakse je dr. Erik Kerševan obravnaval vprašanja odškodninske odgovornosti države za izbris.1 Meniva, da avtor izhaja iz napačnih predpostavk, zaradi česar so napačni tudi (materialnopravna) argumentacija članka in sklepi. Članek je predvsem dokaz, kako lahko suhoparno poz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Posredovanje podatka o odgovornih odvetniku

mag. Katarina Krapež, 21.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 20/2009Upravna enota je od odvetnika prejela vlogo za posredovanje podatkov o tem, kdo je naveden kot odgovorni vodja del in je podpisal izkaz o zanesljivosti objekta pri izdanih uporabnih dovoljenjih. V nadaljevanju vloge so našteta štiri uporabna dovoljenja in imena oseb, ki so vodile upravne postopke. A...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Razsojeno

Toni Tovornik, 21.5.2009

Obligacije

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 20/2009Odškodninska odgovornost delodajalca zaradi padca na mokrih tleh
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Sporazum o mednarodni pristojnosti - prorogirana pristojnost - dopustnost derogacije

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Civilni kolizijski predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009Sklep III Ips 164/2008, 3. februar 2009 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Celju Cpg 320/2007)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Neugotovitev popolnega dejanskega stanja v postopku podeljevanja koncesij

Mojca Beliš, 21.5.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 20/2009Načelno mnenje št. 165, 8. maj 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Obnova postopka - pravdna sposobnost

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009Kopru I Cp 1135/2004)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Odpravnina - odškodnina

mag. Nataša Belopavlovič, 21.5.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20/2009Če sodišče ugotovi, da je odpoved delodajalca nezakonita, delavec pa ne želi nadaljevati delovnega razmerja oz. tako odloči sodišče samo (118. člen ZDR), prizna ustrezno odškodnino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Varstvo banke ali varstvo kupca nepremičnine?

mag. Miha Šlamberger, 21.5.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2009Nadija Jablanšček Šuler je v PP zapisala nekaj ugotovitev v zvezi z "enosmernim" varstvom potrošnikov in nakupi nepremičnin.1 V članku obravnava sicer institut pooblastila notarju za vložitev zemljiškoknjižnega predloga, a hkrati ugotavlja, da pooblastilo, kot je urejeno v Zakonu o zemljiški knjigi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Ohranitev pravic kolektivnega PDPZ pri novem delodajalcu

Darja Golob-Koritnik, 21.5.2009

Delovna razmerja

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 20/2009Zaposlili smo novega delavca, ki je imel pri prejšnjem delodajalcu sklenjeno kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, in sicer mu je premije v višini najvišje dovoljene premije nakazoval delodajalec. Ob menjavi službe mu je vodstvo našega podjetja obljubilo enake ugodnosti, kot jih j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Kršitev, ki za pritožnika nima hujših posledic

Avtor ni naveden, 21.5.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009Sklep US RS, št. U-I-241/07, Up-2892/07, z dne 2. aprila 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Pretirana višina skupnega zneska takse

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Revizija

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009Odločba US RS, št. U-I-238/07, z dne 2. aprila 2009, objavljena v Ur. l. RS, št. 32/09
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

TRR z negativnim dovoljenim stanjem imetnika v stečajnem postopku

Vlado Balažic, 21.5.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 20/2009Novost novega insolvenčnega zakona, tj. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),1 je, da se transakcijski račun pravne osebe, nad katero je začet stečajni postopek, ne zapre samodejno (in nato odpre novi, t. i. stečajni račun), temveč se na te...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Obdavčitev prejemkov delničarjem in nadzornim organom

mag. Mojca Kunšek, 21.5.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 20/2009Obdavčitev prejemkov delničarjev in nadzornih organov
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Register tveganj in indikatorji tveganja prisotnosti korupcije pri javnih naročilih

Mirjan Hren, 21.5.2009

PRORAČUN, Uprava

Mirjan Hren, Mirjan Hren, Pravna praksa, 20/2009Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji je določila rok za vzpostavitev Registra tveganja za ministrstva do 30. junija 2006, za druge neposredne proračunske uporabnike do konca leta 2007 in za posredne proračunske uporabnike do konca leta 2008. Za obvladovanje tvega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Ukrepi nadzora in zastaralni roki v Zakonu o revidiranju

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Revizija

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009Odločba US RS, št. U-I-308/07, Up-1094/06, z dne 2. aprila 2009, objavljena v Ur. l. RS, št. 31/09
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Slabo prikrito in po vsebini zgrešeno izpodkopavanje odločbe Ustavnega sodišča

mag. Matevž Krivic, 21.5.2009

Človekove pravice

mag. Matevž Krivic, mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 20/2009V Sloveniji, vsaj zunaj kroga ustavnih sodnikov, hitreje in lažje najdeš deset doktorjev prava, ki so svoje znanje pripravljeni uporabiti za to, da bi se država lahko izmaknila popravi krivic, ki jih je zagrešila, kot enega, ki bi ga bil pripravljen uporabiti v prid pravno neukim žrtvam teh krivic. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Spori majhne vrednosti v ZPP - tisto, kar ni urejeno

mag. Matej Čujovič, 21.5.2009

Civilni sodni postopki

mag. Matej Čujovič, mag. Matej Čujovič, Pravna praksa, 20/2009Dobrega pol leta od uveljavitve zadnjih sprememb Zakona o pravdnem postopku (ZPP)1 se že kažejo učinki novele. Med pozitivnimi je sprememba vročanja s "fikcijo", kjer se po novem naslovniku v hišnem predalčniku pusti pisanje, sodišču pa vrne odrezek ovojnice s potrebnimi podatki (po prejšnji ureditv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov - kodificirana različica (UL L 111) - veljati začne 25. maja. 2. Direktiva 2009/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11....
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Vključevanje, kot ga vidi in razume EU

mag. Katarina Krapež, 21.5.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 20/2009www.integration.eu Jezik: angleščina, francoščina, nemščina Tip: del spletnega mesta Evropske komisije Vzdrževanost: vsebine se redno obnavljajo Preglednost: dobra Multimedijska podpora: iskalniki po projektih, partnerjih ipd., koledar dogodkov, RSS ipd. Povezava z uporabniki: forum in številn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Pravna ureditev visokega šolstva v Sloveniji

dr. Peter Jambrek, 21.5.2009

Višje in visoko šolstvo

dr. Peter Jambrek, dr. Peter Jambrek, Pravna praksa, 20/2009Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je 24. aprila 2009 za nadaljnjo razpravo pripravilo osnutek besedila členov zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu.1 V tej razpravi želim primerjati veljavno pravno ureditev visokega šolstva na podlagi veljavnega Zakona o vis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Vsebina PP št.20/2009

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009stran 3 UVODNIK mag. Sandi Kodrič Odločno uveljavljanje ali odprodaja
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Protipravnost kot eden od elementov odškodninske odgovornosti do izbrisanih

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Obligacije

, Pravna praksa, 20/2009univ. dipl. pravnik, Ustavno sodišče Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Menim, da se je dr. Erik Kerševan v svojem prispevku Upravnopravni vidik odškodninske odgovornosti države v primerih "izbrisanih"[1] do vprašanja protipravnosti kot eleme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 21.5.2009

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 20/2009 22. maj 1943 - Razpuščena Tretja internacionala Razpuščena je bila Tretja internacionala, ki je bila ustanovljena leta 1919 kot mednarodna organizacija, sestavljena iz komunističnih in sorodnih strank oz. organizacij delavskega razreda. 1992 - Slovenija v OZN
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

< Vsi
2009(47)
> Maj(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFG H IJ K LMNOP QRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov