O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Krepitev CIP

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Sodišča

, Pravna praksa, 17/2006Na ministrstvu za pravosodje so zadnji teden aprila formalno začeli twinning/TMIS (tesno medinstitucionalno sodelovanje), projekt med Francijo in Slovenijo za ustanovitev Centra za izobraževanje v pravosodju (CIP). Ta naj bi pripomogel tudi k zmanjšanju sodnih zaostankov. Glavni cilj skupnega pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Uvod v pravoznanstvo

Primož Gabrič, 11.5.2006

Pravoznanstvo

Primož Gabrič, Pravna praksa, 17/2006Nedavno je pri založbi Uradni list RS v soavtorstvu dr. Marijana Pavčnika, dr. Mira Cerarja in dr. Aleša Novaka izšla knjiga Uvod v pravoznanstvo. Knjiga obsega 400 strani in je sestavljena iz šestih delov. Prvi trije (dr. Marijan Pavčnik in dr. Miro Cerar) sestavljajo učbeniško snov, četrti in peti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Odvetniška šola in skupščina OZS

mag. Bojan Kukec, 11.5.2006

Odvetništvo in notariat

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 17/2006V kongresnem centru portoroškega hotela Bernardin je 7. aprila potekala že deveta celodnevna odvetniška šola. Naslednji dan pa smo slovenski odvetniki imeli (tudi volilno) skupščino Odvetniške zbornice Slovenije, na kateri so izvolili novo vodstvo. Novi stari predsednik OZS je torej Miha Kozinc,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Prelomni primer

dr. Marko Novak, 11.5.2006

Sodišča, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 17/2006Že nekaj časa je jasno, da se obe veliki svetovni pravni družini približujeta druga drugi. Anglosaški tradicionalni precedenčni pravni sistem common law upošteva čedalje več zakonodaje, kontinentalni pravni sistem pa vse bolj upošteva značilnosti precedenčnega prava. Za precedenčni sistem kot določe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Pravni napovednik

Boštjan Koritnik, 11.5.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 17/200616. 5., 9.00 Pravno varstvo v postopkih javnih naročil in možnost sodnega varstva Namen seminarja je seznanitev z možnostmi, ki jih ponuja zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ter z možnostjo pravnega varstva po odločitvi državne revizijske komisije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Ves svet ali cel svet? (1)

mag. Nataša Logar, 11.5.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 17/2006Vsake toliko časa mi kdo zastavi naslovno vprašanje. In moj odgovor? Glasi se: »Oboje je pravilno.« Če poslušalec utegne, odgovor razširim še s pojasnilom, da je za določene pomene možen samo ves, za določene samo cel, v določenih položajih pa sta možna oba. Upam si celo trditi, da se tu govorci slo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Luksuz po švicarsko

dr. Matjaž Ambrož, 11.5.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 17/2006V zadnjem času je tudi pri nas zanimiva razprava o zaporih in zaporni kazni. Kolikšne morajo biti zaporne kazni? Kako naj poteka njihovo prestajanje? Kako zagotoviti varnost pred nasiljem med sojetniki in kako varnost pred pobegi? Vse to so vprašanja, ki jim je namenjena precejšnja strokovna, medijs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Enakost transseksualcev pred zakonom

Jasmina Cigrovski, 11.5.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 17/2006S. M. Richards proti Secretary of State for Work and Pensions (C-423/04 z dne 27. 4. 2006) Sarah Margaret Richards, rojena 28. februarja 1942 kot moški, je zaradi disforije spola leta 2001 kirurško spremenila spol. Po britanski zakonodaji se spol osebe ugotavlja skladno z njegovim/njenim rojstnim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Oškodovanec kot stranka v kazenskem postopku

Matija Longar, 11.5.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Matija Longar, Pravna praksa, 17/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Perez proti Franciji, št. 47287/99, 12. februarja 2004 Člen 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) varuje pravico posameznika, da o njegovih civiln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Uvedba postopka v primeru insolventnosti

Jasmina Cigrovski, 11.5.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 17/2006Eurofood IFSC Ltd. (C-341/04 z dne 2. 5. 2006) Družba Eurofood, registrirana in s sedežem na Irskem, je bila hčerinska družba italijanskega Parmalata SpA z osnovno dejavnostjo ponujanja pomoči pri financiranju družbam skupine Parmalat. Ko je italijanski minister za proizvodne dejavnosti decembra ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Investicijski skladi v Litvi

Boštjan Koritnik, 11.5.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 17/2006Litva je vsekakor ena od članic Skupnosti z najkrajšo zgodovino vzajemnih skladov, kakor jih poznamo pri nas. Šele v drugi polovici leta 2003 je parlament sprejel akt, ki je prvi vpeljal ta institut v litvanski pravni red: zakon o kolektivnih naložbenih podjemih (zakon o KNP). To pa ne pomeni, da je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Pravica stranke do izjave – izvajanje dokaza z izvedencem

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 17/2006Sklep II Ips 772/2005 z dne 9. 2. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru I Cp 953/2005 in sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici P 372/2003) ZPP – 5. in 253. člen ter drugi odstavek 289. člena Raziskovalni postopek izvedenca je v bistvenem nadomestil dokazni postopek pred sodiščem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

mag. Suzana Kraljić, 11.5.2006

Obligacije

mag. Suzana Kraljić, Pravna praksa, 17/2006Čeprav je bila pogodba o dosmrtnem preživljanju do obligacijskega zakonika (OZ)1 urejena v zakonu o dedovanju (ZD),2 sploh ni bilo dvoma, da gre za pogodbo obligacijskopravne narave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Vsebina »Pravna praksa« 17/2006

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 17/2006stran 3 UVODNIK dr. Jože Mencinger Mantre zdajšnjega časa stran 6 GOSPODARSKE DRUŽBE dr. Saša Prelič Nekatere posledice zaradi odpoklica člana uprave delniške družbe stran 8 IZ PRAKSE ZA PRAKSO mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Vlada RS

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 17/2006Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 70. seji (20. aprila 2006): – obravnavala je predlog mnenja o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika RS – prva obravnava in sprejela Sklep: vlada je zadolžila resorna ministrstva, da v področni zakonodaji kot pogoj za zaposlitev na p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Mantra zdajšnjega časa

dr. Jože Mencinger, 11.5.2006

Znanost in raziskovalna dejavnost

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 17/2006Času primerno bi bilo zanosno razpredati o bolonjski reformi, a dvomim celo o njenih temeljih in ne le o njenem uresničevanju v Sloveniji, še zlasti v pravni vedi. Razlogi so izkušnje, starosti primerna konservativnost in dejstvo, da na vprašanja o problemih vedno znova dobivam le leporečne odgovore...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Nekatere posledice zaradi odpoklica člana uprave delniške družbe

dr. Saša Prelič, 11.5.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 17/2006Nadzorni svet neke delniške družbe je odpoklical člana uprave. Ta v sodnem postopku izpodbija odpoklic z utemeljitvijo, da zanj niso bili podani utemeljeni razlogi. Pri tem se postavljajo ta pravna vprašanja: * Ali je dopusten reintegracijski zahtevek na položaj člana uprave, če sodišče ugotovi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Pomen in meje neposrednega učinka direktiv v pravnih redih držav članic EU v luči postopkov oddaj javnih naročil

dr. Sašo Matas, 11.5.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Proračun

dr. Sašo Matas, Pravna praksa, 17/2006Zgodba je značilna za razvoj evropskega pravnega reda: zmes brezbrižnosti, nervoze in morebitne prikrite usodnosti za razmerje med evropskim in domačim pravnim redom. V slovenski izkušnji s pravom Evropske unije verjetno do zdaj še ni bilo vprašanja, ki bi tako močno zarezalo v slovensko strokovno j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Dogodki – Izjave

Boštjan Koritnik, 11.5.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 17/2006od 21. aprila do 8. maja petek, 21. 4. Evidentiranje nepremičnin. Poslanci državnega zbora (DZ) so sprejeli zakon o evidentiranju nepremičnin, s katerim naj bi vzpostavili enoten register nepremičnin, v drugi obravnavi pa so podprli predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ter novel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Globus

Dean Zagorac, 11.5.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 17/2006AI: Kitajska, Iran, Savdska Arabija in ZDA največji svetovni rablji 20. 4. – Po podatkih nevladne organizacije Amnesty International je bilo lani usmrčenih 2148 ljudi, in sicer kar 94 odstotkov na Kitajskem, v Iranu je bilo usmrčenih 94 ljudi, v Savdski Arabiji 86, Američani pa so usmrtili 60 ljudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Irena Vovk, 11.5.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 17/20061. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških – ZP-1C (Ur. l. RS, št. 40/06) – veljati začne 29. maja. 2. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti – ZEPDSV (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Vrednostni in ekonomski diskurz v praksi Sodišča ES

Matej Avbelj, 11.5.2006

Sodišča

Matej Avbelj, Pravna praksa, 17/2006Namen tega prispevka je osvetliti vprašanje funkcije vrednot v kontekstu prava EU in v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti na metodološki podlagi diskurzivne teorije v okviru ekonomskega ter vrednostnega diskurza. Pod oznako vrednostni in ekonomski diskurz razumemo diskusijo o vrednotah, ki pot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Skupno posvetovanje po ZSDU

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 17/2006Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) delodajalcu nalaga obveznost obveščanja sveta delavcev ter skupno posvetovanje glede sistemizacije delovnih mest. Delodajalec ima pravilnik o sistemizaciji, ki določa: »Spremembe organizacijskih ali kadrovskih podatkov, ki nimajo vpliva na vred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Črna gradnja in načelo zaupanja v zemljiško knjigo

mag. Andrej Ekart, 11.5.2006

Gradbeništvo, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 17/2006V zemljiški knjigi je vpisan objekt, ima prilogo uporabno dovoljenje, pomožni objekt je vpisan z odločbo po uradni dolžnosti občine – geodetske uprave iz leta 1989 – priložena odločba, v zemljiški knjigi ni zaznambe ne za objekt ne za pomožni objekt. • Ali uživa dobroverni kupec, ki se zanese na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Parkinsonova bolezen v pisavi

Borut Pogačnik, 11.5.2006

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

Borut Pogačnik, Pravna praksa, 17/2006Pri forenzičnem preiskovanju pisav se večkrat srečujemo tudi z vprašanjem, ali pojav Parkinsonove bolezni vpliva na zavest oziroma na psihofizično stanje pisca in ali je mogoče tremor (drhtavico) pri lastnoročnem zapisu oporok imeti za znak kolapsa pisave. Parkinsonova bolezen zelo vpliva tudi na...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 17

Leto objave

< Vsi
2006(37)
> Maj(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FG HIJK L M N OP QR S ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov