O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Davčni vidik – delna invalidska pokojnina in nadomestilo za invalidnost

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Ustavno sodišče, Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 17/2006Odločba US RS, št. U-I-172/05 z dne 25. 4. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 43/06 Točka 20 člena 20 in osmi odstavek 121. člena zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04, 139/04 in 17/05 – UPB, 53/05, 70/05 – UPB, 115/05 in 21/06 – UPB) nista v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Vštevanje preživnine otrok v lastni dohodek družine

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Ustavno sodišče, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 17/2006Odločba US RS, št. U-I-116/03 z dne 9. 2. 2006 Člen 27 Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92 – popr., 41/99, 26/01, 2/04, 7/04 – popr. in 36/04 – ur.p.b.) se razveljavi, kolikor se na njegovi podlagi v lastni dohodek družine všteva preživnina otrok. Pobuda za začetek postop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Omejitev števila dovoljenih pristopov k izpitu

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Ustavno sodišče, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 17/2006Sklep US RS, št. U-I-242/03 z dne 19. 1. 2006 Omejitev števila dovoljenih pristopov k izpitu Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 20. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Ur. l. RS, št. 13/94, 71/94, 5/99, 55/03 in 83/03 – ur.p.b.) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Nekdanji vojaški zavarovanci

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Ustavno sodišče, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 17/2006Sklep US RS, št. U-I-224/03 z dne 23. 3. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Ur. l. RS, št. 49/98) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Smešnost predsodkov

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 11.5.2006

Sodišča, Kultura in umetnost

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 17/2006Verjetno se vsakemu kdaj zgodi, da ga »na nepravem kraju ob nepravem času« popade neustavljiv smeh. Bila sem že na dramski predstavi, ko se je v nekem v bistvu tragičnem, čeprav absurdnem trenutku komada na odru začel smejati ves nastopajoči ansambel. Meni se je to nekajkrat zgodilo v sodni dvorani....
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Skupno posvetovanje po ZSDU

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 17/2006Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) delodajalcu nalaga obveznost obveščanja sveta delavcev ter skupno posvetovanje glede sistemizacije delovnih mest. Delodajalec ima pravilnik o sistemizaciji, ki določa: »Spremembe organizacijskih ali kadrovskih podatkov, ki nimajo vpliva na vred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Oporoka pred pričami

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 17/2006Sodba II Ips 467/2004 z dne 16. 3. 2006(v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 2172/2003 in sodbo Okrožnega sdoišča v Ljubljani P 2739/2001) ZD – 63. in 64. člen Zakon o dedovanju izrecno ne zahteva, da bi oporočni priči morali poznati zapustnika, kakor tudi ne tega, da bi se preprič...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Oškodovanec kot stranka v kazenskem postopku

Matija Longar, 11.5.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Matija Longar, Pravna praksa, 17/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Perez proti Franciji, št. 47287/99, 12. februarja 2004 Člen 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) varuje pravico posameznika, da o njegovih civiln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Uvedba postopka v primeru insolventnosti

Jasmina Cigrovski, 11.5.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 17/2006Eurofood IFSC Ltd. (C-341/04 z dne 2. 5. 2006) Družba Eurofood, registrirana in s sedežem na Irskem, je bila hčerinska družba italijanskega Parmalata SpA z osnovno dejavnostjo ponujanja pomoči pri financiranju družbam skupine Parmalat. Ko je italijanski minister za proizvodne dejavnosti decembra ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Enakost transseksualcev pred zakonom

Jasmina Cigrovski, 11.5.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 17/2006S. M. Richards proti Secretary of State for Work and Pensions (C-423/04 z dne 27. 4. 2006) Sarah Margaret Richards, rojena 28. februarja 1942 kot moški, je zaradi disforije spola leta 2001 kirurško spremenila spol. Po britanski zakonodaji se spol osebe ugotavlja skladno z njegovim/njenim rojstnim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Pravica stranke do izjave – izvajanje dokaza z izvedencem

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 17/2006Sklep II Ips 772/2005 z dne 9. 2. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru I Cp 953/2005 in sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici P 372/2003) ZPP – 5. in 253. člen ter drugi odstavek 289. člena Raziskovalni postopek izvedenca je v bistvenem nadomestil dokazni postopek pred sodiščem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Luksuz po švicarsko

dr. Matjaž Ambrož, 11.5.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 17/2006V zadnjem času je tudi pri nas zanimiva razprava o zaporih in zaporni kazni. Kolikšne morajo biti zaporne kazni? Kako naj poteka njihovo prestajanje? Kako zagotoviti varnost pred nasiljem med sojetniki in kako varnost pred pobegi? Vse to so vprašanja, ki jim je namenjena precejšnja strokovna, medijs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Enotirni sistem upravljanja v javnih zavodih

Iztok Starc, 11.5.2006

Zavodi

Iztok Starc, Pravna praksa, 17/2006S sprejemom novega zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)1 je bila v slovenski pravni red formalnopravno in terminološko vnesena pomembna novost na področju upravljanja. Ob že uveljavljenem dvotirnem sistemu upravljanja z upravo in nadzornim svetom, je bil tako med drugim uveden tudi nekoliko prožnej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Študenti prava v Svetu Evrope

Nina Scortegagna, 11.5.2006

Višje in visoko šolstvo

Nina Scoretegagna, Pravna praksa, 17/2006Študentje četrtega letnika ljubljanske pravne fakultete smo bili v okviru izbirnega predmeta Pravo Sveta Evrope, ki ga vodi dr. Ciril Ribičič, na strokovni ekskurziji v Luksemburgu in Strasbourgu. Strokovna ekskurzija študentov Prava Sveta Evrope je na naši fakulteti postala že tradicionalna – tako ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Prisotnost na delu in službeno potovanje

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 17/2006Delavec pride na delovno mesto ob 8. uri in gre na službeno potovanje v tujino ob 9.30, na katerem je še nadaljnja dva dneva. * Ali mu za ta dan pripada dnevnica za službeno pot? * Kot kaj se mu šteje prisotnost na delu za uro in pol, ko je bil v pisarni; ali so to nadure? * Kako naj rav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

»Drobitev« državnih uprav v EU

Boža Vončina, 11.5.2006

Uprava

Boža Vončina, Pravna praksa, 17/2006Izhodišče prihodnje evropske ustave kot temeljnega akta EU je spoštovanje držav članic in njihovih temeljnih funkcij in s tem priznavanje države kot vrednote, ki so jo države članice doslej skrbno gojile in branile. Načelo lojalnega sodelovanja med EU in državami članicami je izhodiščno načelo v nji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Parkinsonova bolezen v pisavi

Borut Pogačnik, 11.5.2006

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

Borut Pogačnik, Pravna praksa, 17/2006Pri forenzičnem preiskovanju pisav se večkrat srečujemo tudi z vprašanjem, ali pojav Parkinsonove bolezni vpliva na zavest oziroma na psihofizično stanje pisca in ali je mogoče tremor (drhtavico) pri lastnoročnem zapisu oporok imeti za znak kolapsa pisave. Parkinsonova bolezen zelo vpliva tudi na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Obdobni zdravstveni pregled – vrnitev na delo

mag. Nataša Belopavlovič, 11.5.2006

Delovna razmerja, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 17/2006Družba je lani po več letih spet napotila delavce uprave na obdobni zdravstveni pregled. Pred leti je bilo v družbenih aktih navedeno, da za zdravstveni pregled pripada delavcu sedem plačanih ur in ima tisti dan prost. S sprejetjem nove kolektivne pogodbe leta 1998 pa tega niso opredelili. Delav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Črna gradnja in načelo zaupanja v zemljiško knjigo

mag. Andrej Ekart, 11.5.2006

Gradbeništvo, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 17/2006V zemljiški knjigi je vpisan objekt, ima prilogo uporabno dovoljenje, pomožni objekt je vpisan z odločbo po uradni dolžnosti občine – geodetske uprave iz leta 1989 – priložena odločba, v zemljiški knjigi ni zaznambe ne za objekt ne za pomožni objekt. • Ali uživa dobroverni kupec, ki se zanese na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Reševanje kolektivnih delovnih sporov

mag. Nataša Belopavlovič, 11.5.2006

Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 17/2006Eno od vprašanj, ki jih ureja novi zakon o kolektivnih pogodbah,1 ki ga je državni zbor sprejel 4. aprila 2006, je tudi Reševanje kolektivnih delovnih sporov na miren način. Zakon to področje ureja v posebnem poglavju, ki obsega sedem členov in je bilo ob usklajevanju zakonskega besedila med socialn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Pomen in meje neposrednega učinka direktiv v pravnih redih držav članic EU v luči postopkov oddaj javnih naročil

dr. Sašo Matas, 11.5.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Proračun

dr. Sašo Matas, Pravna praksa, 17/2006Zgodba je značilna za razvoj evropskega pravnega reda: zmes brezbrižnosti, nervoze in morebitne prikrite usodnosti za razmerje med evropskim in domačim pravnim redom. V slovenski izkušnji s pravom Evropske unije verjetno do zdaj še ni bilo vprašanja, ki bi tako močno zarezalo v slovensko strokovno j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Vsebina »Pravna praksa« 17/2006

Avtor ni naveden, 11.5.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 17/2006stran 3 UVODNIK dr. Jože Mencinger Mantre zdajšnjega časa stran 6 GOSPODARSKE DRUŽBE dr. Saša Prelič Nekatere posledice zaradi odpoklica člana uprave delniške družbe stran 8 IZ PRAKSE ZA PRAKSO mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

mag. Suzana Kraljić, 11.5.2006

Obligacije

mag. Suzana Kraljić, Pravna praksa, 17/2006Čeprav je bila pogodba o dosmrtnem preživljanju do obligacijskega zakonika (OZ)1 urejena v zakonu o dedovanju (ZD),2 sploh ni bilo dvoma, da gre za pogodbo obligacijskopravne narave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Nekatere posledice zaradi odpoklica člana uprave delniške družbe

dr. Saša Prelič, 11.5.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 17/2006Nadzorni svet neke delniške družbe je odpoklical člana uprave. Ta v sodnem postopku izpodbija odpoklic z utemeljitvijo, da zanj niso bili podani utemeljeni razlogi. Pri tem se postavljajo ta pravna vprašanja: * Ali je dopusten reintegracijski zahtevek na položaj člana uprave, če sodišče ugotovi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Mantra zdajšnjega časa

dr. Jože Mencinger, 11.5.2006

Znanost in raziskovalna dejavnost

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 17/2006Času primerno bi bilo zanosno razpredati o bolonjski reformi, a dvomim celo o njenih temeljih in ne le o njenem uresničevanju v Sloveniji, še zlasti v pravni vedi. Razlogi so izkušnje, starosti primerna konservativnost in dejstvo, da na vprašanja o problemih vedno znova dobivam le leporečne odgovore...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 17

Leto objave

< Vsi
2006(37)
> Maj(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FG HIJK L M N OP QR S ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov