O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Izračunavanje dednih deležev po 13. členu zakona o dedovanju

Grega Peljhan, 5.10.1995

Dedovanje

Grega Peljhan, Pravna praksa, 17/1995V skladu s 13. členom zakona o dedovanju se delež preživelega zakonca lahko zmanjša, če je zapustnik zapustil otroke iz svojih prejšnjih zakonov, nezakonske otroke ali posvojence, premoženje preživelega zakonca pa presega delež, ki bi mu šel pri delitvi zapuščine po enakih delih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Delovnopravno varstvo zaradi sindikalne dejavnosti

Marta Klampfer, 5.10.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 17/1995Primer: Skupinovodja je bil pred izvolitvijo za predsednika sindikalne organizacije disciplinsko kaznovan z ukrepom pogojnega prenehanja delovnega razmerja za eno leto. Rok za pogojno prenehanje delovnega razmerja mu še ni iztekel, pa ponovno dela napake in kršitve, ki povzročajo podjetju celo ve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Diskriminatorna ureditev soupravljanja

Mato Gostiša, 5.10.1995

Človekove pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mato Gostiša, Pravna praksa, 17/1995Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) v vsebinskem pogledu ni veliko očitati. Veliko bolj problematičen pa je z nomotehničnega vidika. Poseben problem, katerega zagotovo ne bo mogoče zadovoljivo rešiti zgolj z ustreznimi interpretacijami zakona, predstavlja očitno diskriminatorna ured...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Sporazumna zastavna pravica - na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo

Dida Volk, 5.10.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

Dida Volk, Pravna praksa, 17/1995Zakon o izvršilnem postopku (ZIP) v 251.d členu nalaga sodišču, da na podlagi sporazuma strank o obstoju terjatve (251.c člen ZIP) stori vse, kar je potrebno, za vknjižbo zastavne pravice na nepremičnini dolžnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

17. zasedanje sveta Evropskega združenja študentov prava in mladih pravnikov v Nottinghamu

Matej Kavčič, 5.10.1995

Študenti

Matej Kavčič, Pravna praksa, 17/1995Velik uspeh slovenskih študentov na zasedanju sveta Evropskega združenja študentov prava in mladih pravnikov v Nottinghamu - Blaž Golob izvoljen na mesto predsednika Mednarodne vlade ELSA, s sedežem v Bruslju. Sedem slovenskih študentov prava iz Ljubljane in Maribora je na mednarodnem svetu ELSA v N...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Nova ureditev mednarodnega zasebnega prava in postopka v Švici

Rajko Knez, 5.10.1995

Civilni kolizijski predpisi

Rajko Knez, Pravna praksa, 17/1995Ob koncu leta 1987 je švicarski parlament sprejel zakon o mednarodnem zasebnem pravu.(*1) Predno je zakon pričel veljati, je Švica uporabljala kolizijske norme iz različnih virov. Poleg multi- in bilateralnih pogodb je za družinska in dedna kolizijska napotila ter za razmerja, povezana z osebnimi pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Angleško pravo: prevzem družbe in pooblastilo za izvrševanje delničarjevih pravic na skupščini

mag. Danila Djokić, 5.10.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Danila Djokić, Pravna praksa, 17/1995Pripravljajo se spremembe in dopolnitve zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 6/94).(*1) V zvezi z dopolnitvami tega zakona se razmišlja o natančnejši ureditvi zbiranja pooblastil za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini delniške družbe.(*2) Pripravlja se nov zakon o prevzemih, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Kmečko zemljiško pravo v Švici

Franci Avsec, 5.10.1995

Kmetijstvo, Kmetijska zemljišča

Franci Avsec, Pravna praksa, 17/1995Po daljših pripravah in referendumu je leta 1994 v Švici pričel veljati zakon o kmečkem zemljiškem pravu(*1). Zakon je zanimiv ne samo, ker gre za enega novejših predpisov o kmetijski zemljiški politiki, temveč prav tako zato, ker ni prvi, s katerim je v Švici država posegla na to občutljivo in zapl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Varstvo potnika v primeru nelikvidnosti organizatorja potovanja

Jure Markič, 5.10.1995

Gostinstvo in turizem

Jure Markič, Pravna praksa, 17/1995Tudi v Sloveniji se vedno pogosteje srečujemo s primeri, ko potrošniki zaradi nelikvidnosti oz. stečaja gospodarske družbe ostanejo brez že vplačane kupnine za blago ali storitve (kot je dobro znano, se je to nedavno zgodilo v primeru vplačil avtomobilov Škoda pri...). Tudi v primeru organiziranih p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Imenovanje direktorja družbenega podjetja

Mato Gostiša, 5.10.1995

Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 17/1995Ali je za direktorja družbenega podjetja za naslednje mandatno obdobje lahko imenovan dosedanji direktor, ki je že izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine? Kandidat je dopolnil 40 let skupne pokojninske dobe, vključno z zavarovalno dobo s povečanjem. Po določbi 101. člena zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Odpoved beneficirani zavarovalni dobi

Jože Kuhelj, 5.10.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 17/1995Ali se lahko zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine z upoštevanjem zavarovalne dobe, v katero je všteta tudi beneficirana zavarovalna doba (torej zavarovalna doba, računana s povečanim trajanjem), odpove povečani zavarovani dobi in nadaljuje z delom do dopolni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Imenovanje direktorja javnega zavoda

Mato Gostiša, 5.10.1995

Zavodi

Mato Gostiša, Pravna praksa, 17/1995V skladu z določilom statuta javnega zavoda imenuje direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. Svet zavoda je imenoval direktorja s sklepom dne..., ustanovitelj pa je dal soglasje k sklepu mesec dni pozneje. Ali je pravilno tolmačenje, da stopi sklep o imenovanju v veljavo z dnem, ko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Poletni seminar mednarodnega prava v Solunu: o mednarodnem pravosodju

mag. Miha Pogačnik, 5.10.1995

Sodišča

mag. Miha Pogačnik, Pravna praksa, 17/1995V dneh od 4. do 22. septembra 1995 je v Solunu (Thessaloniki) potekal že 23. podiplomski seminar mednarodnega prava, ki ga tradicionalno prireja tamkajšnji Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose. Krovna tema letošnjih predavanj, ki sovpadajo s praznovanjem 50. obletnice Združenih narodov,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Kongres Mednarodne unije odvetikov

Avtor ni naveden, 5.10.1995

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 17/1995Letos je bil kongres Mednarodne unije odvetnikov (UIA) v Londonu (3.-7. septembra). Posodobljen način dela, ki je bil uveden v zadnjih letih, daje zaradi velikega števila različnih, za široki krog udeležencev zanimivih tem, pozitivne rezultate. Vsakdo, ki ga zanimajo pravni problemi v mednarodnem me...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Delavski direktor kot član uprave d.d.

Mato Gostiša, 5.10.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mato Gostiša, Pravna praksa, 17/1995246. člen zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) določa, da ima uprava delniške družbe enega ali več članov, oz. v primeru, če družba nima nadzornega sveta, mora imeti uprava najmanj tri člane. 261. člen istega zakona določa, da v primeru, ko je v družbi več kot 500 zaposlenih, mora biti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Regres za letni dopust

Marta Klampfer, 5.10.1995

Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 17/1995Delavec, ki je od januarja 1993 v bolniškem staležu, je bil septembra 1995 invalidsko upokojen. Ali mu za leto 1993, 1994 in 1995 pripada regres za letni dopust? Dosedanja sodna praksa je "vezala terjatve" v zvezi s plačilom regresa za letni dopust na dejansko izrabo letnega dopusta. Tudi v času,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Solidarnostna pomoč ob smrti delavca

Marta Klampfer, 5.10.1995

Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 17/1995Po 44. členu splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo v 4. točki je predvidena solidarnostna pomoč, ni pa jasno, kdo predstavlja ob smrti delavca družino, če ta nima zakonca in kdo šteje za vzdrževane člane. Podjetniška kolektivna pogodba bo pri izplačilu solidarnostne pomoči pogojevala za vzdržev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

K "Pravdni stroški - povračilo le za odvetnika iz kraja, kjer je sedež sodišča"

Alojz Osojnik, 5.10.1995

Odvetništvo in notariat, Civilni sodni postopki

Alojz Osojnik, Pravna praksa, 17/1995V pp, št. 15/95 je bil objavljen članek mag. Lojzeta Cafuta z zgoraj navedenim naslovom, ki zasluži repliko. Iz vsebine in zaključka članka je razvidno, da se avtor zavzema za nepriznavanje potnih stroškov in stroškov odvetnikove odsotnosti iz pisarne za tiste odvetnike, ki imajo svoj sedež izven kr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Pridržna pravica

dr. Miha Juhart, 5.10.1995

Obligacije

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 17/1995Ali sme upnik realizirati pridržno pravico s prodajo dolžnikove stvari po tržni ceni, skladno z določbami 289. in 981. člena ZOR, kljub temu da je dolžnik določil ceno stvari ob njeni izročitvi? Ali določitev cene s strani dolžnika šteje za njeno nasprotovanje prodaji po tržni ceni? Kolikor pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Študijski obisk severnih Benetk

Janka Šolinc, 5.10.1995

Višje in visoko šolstvo

Janka Šolinc, Pravna praksa, 17/1995Na razpis Sveta Evrope za študijska potovanja sva se prijavili s kolegico Leo Kadunc-Ilič in obiskali Stockholm v času od 4. do 8. septembra. Za naju so izdelali poseben program, ki je bil zelo naporen, saj sva vsak dan obiskali dva različna urada, enega dopoldne in enega popoldne, znajti sva se mor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 5.10.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 17/1995Št. 54 - 22. 9. 1995 Državni zbor objavlja zneske dnevnic in drugih povračil, do katerih bodo v oktobru upravičeni poslanci in delavci DZ. Vlada RS je dala soglasje k cenam prevozov v mestnem potniškem prometu, k cenam novih učbenikov in k ceni utekočinjenega naftnega plina v jeklenkah. Min...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 5.10.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 17/1995Št. 55 - 30. 9. 1995 Državni zbor je sprejel poseben zakon, s katerim oprošča plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač zavezance, ki jih je v letu 1995 prizadelo neurje s točo ali burjo. Vlada RS je odprla konzulat RS v Houstonu in tam za častnega konzula postavila Richarda B. Wi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Evropsko sodišče in pravo okolja

dr. Janez Šinkovec, 5.10.1995

Sodišča, Varstvo okolja

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 17/1995V Sloveniji potekajo priprave za vstop v Evropsko unijo (EU). Zato je potrebno usklajevanje pravnega sistema s skupnim pravom EU. Le na kratko naj omenimo, da se v EU sprejemajo uredbe, ki se v državah članicah uporabljajo neposredno in direktive, ki narekujejo državam članicam usklajevanje internih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Državljanstvo v novi Evropi

Borivoj Kos, 5.10.1995

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Borivoj Kos, Pravna praksa, 17/1995V Londonu je bila od 9. do 10. junija 1995 konferenca z naslovom "državljanstvo in osebni status v novi Evropi". Delo na konferenci je bilo razdeljeno na štiri sklope, in sicer: državljanstvo in državljanski status, državljanstvo v Evropski uniji, državljanstvo v Veliki Britaniji ter državljanstvo i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Slovenski zakoni v angleščini

Damjan Belič, 5.10.1995

Državni zbor in državni svet

Damjan Belič, Pravna praksa, 17/1995V založbi Gospodarskega vestnika je ravnokar izšla zbirka slovenskih zakonov v angleščini z naslovom Legal Framework for Business in Slovenia. Knjiga je rezultat sodelovanja Gospodarskega vestnika in delegacije Komisije Evropske unije v Ljubljani. Knjiga je po besedah predstavnikov delegacije Kom...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 17

Leto objave

< Vsi
1995(26)
> Oktober(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG HIJ K LM NO P QRSŠ TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov