O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Od 30. avgusta do 5. septembra

Irena Vovk, 8.9.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2016 Četrtek, 1. 9. Starejši in trg dela v Sloveniji. Dokument Starejši in trg dela v Sloveniji, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vključuje analizo položaja starejših v povezavi s trgom dela in nabor možnih ukrepov, ki bi lahko
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Pooblastila parlamentarne komisije v razmerju do državnega tožilstva

Boštjan Zrnec Orlič, 8.9.2016

Uprava, Pravoznanstvo

Boštjan Zrnec-Orlič, Pravna praksa, 35/2016V prispevku želim na primeru različnih vlog, v katerih se lahko pojavi državno tožilstvo znotraj postopka parlamentarne preiskave, prikazati merila, ki se jih ne sme prezreti pri odločanju v tem postopku, zakon pa o njih ne reče ničesar. Poenostavljena zahteva: "Pokaži člen, v katerem to piše," je enako nespoštljiva do prava kot ignoranca formalnih pravnih virov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Zakaj so obrestne mere tako nizke?

dr. Jože Mencinger, 8.9.2016

Obresti in obrestna mera

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 35/2016Obresti, ki jih dobimo za 1.000 evrov na bančnem računu, nam mesečno prinesejo stotinko evra, banka pa nam za upravljanje računa vzame kakšnih deset evrov, kar stokrat več. Pri vezanih vlogah ni dosti bolje. Zakaj so obrestne mere tako nizke? Gre za nekaj začasnega ali pa kar za napoved drugačne finančne prihodnosti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Pravica do zakonitega prebivanja kot diskriminatoren pogoj pri upravičenosti do dajatev iz naslova socialne varnosti

Alenka Antloga, 8.9.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Alenka Antloga, Pravna praksa, 35/2016Sodišče Evropske unije (SEU) je zavrnilo tožbo Komisije zaradi neizpolnitve obveznosti Združenega kraljestva, katerega nacionalna zakonodaja je določala, da pristojni organi od državljanov drugih držav članic za namen upravičenosti do dodelitve pomoči za vzdrževanega otroka in davčnega dobropisa za vzdrževanega otroka (predmetni dajatvi) zahtevajo zakonito prebivanje na ozemlju države članice v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (Direktiva 2004/38), saj je menilo, da takšen pogoj ne pomeni prepovedane diskriminacije v skladu s 4. členom Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (Uredba 883/2004).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 8.9.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2016 10. september 1920 - Univerza v Ljubljani Začel se je študij na Univerzi v Ljubljani, in sicer na petih fakultetah: pravni, filozofski, tehniški, teološki in medicinski. V prvem letu se je vpisalo 741 slušateljev, največ na tehniško fakulteto, 234 na pravno fakulteto, neka
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Prosperum ac felix scelus virtus vocatur

Janez Kranjc, 8.9.2016

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 35/2016Rek je vzet iz Senekove tragedije Besneči Herkul (Hercules furens 250) in bi se po naše glasil Uspešen in učinkovit zločin imenujejo krepost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Listine in korespondenca institucij EU v kazenskih postopkih

dr. Jorg Sladič, 8.9.2016

Kazenski postopek, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 35/2016Pred kratkim smo v slovenskih medijih zasledili potrjene in nepotrjene informacije ter zanimiva ugibanja o (pred)kazenskih postopkih v Banki Slovenije, ki naj bi zajemali tudi zaseg listin Evropske centralne banke. Objavljeni so bili tudi dopisi ECB, v katerih naj bi ta opozarjala na spornost takega ravnanja. Tudi v mednarodnem pravu vprašanja (pred)kazenskih postopkov, ko pride do vprašanja imunitet tujih držav in mednarodnih organizacij, niso najbolj pogosta. Poudariti je treba, da tu ne gre za imuniteto diplomata (ratione personae).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Pravica javnosti sodelovati pri sprejemanju in spremembah predpisov

Avtor ni naveden, 8.9.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2016Varuh je obravnaval več pobud, v katerih so pobudniki Ministrstvo za okolje in prostor pozvali k podaljšanju roka za javno razpravo o objavljenem osnutku Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (št. 007-97/2016). Menijo, da je za javno razpravo neutemeljeno določen skrajšani rok 14 dni, ki je prekratek, saj gre za zelo pomembno spremembo okoljskih predpisov, posledice katere bi lahko bistveno poslabšale kakovost bivanja prebivalcev in ogrožale njihovo zdravje. Edino daljši rok za javno razpravo bi omogočil zainteresirani javnosti ustrezno možnost sodelovati in opredeliti se do predvidenih sprememb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Anonimna prijava kot primer nemoralnosti pravne norme

dr. Albin Igličar, 8.9.2016

Uprava

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 35/2016V Sloveniji se v zadnjem času zelo hitro povečuje število različnih anonimnih prijav, pobud, zahtev in drugih pisanj državnim organom. V teh vlogah prijavitelji največkrat obtožujejo nekatere ljudi nezakonitega ali nestrokovnega ravnanja. Omenjena pisanja, iz katerih ni razvidno ime pisca, segajo na številna področja družbenega življenja, od policijskega in davčnega do zdravstvenega, gradbenega in šolskega polja delovanja. Pri tem nepodpisani pošiljatelji na primer zahtevajo ukrepanje inšpekcijskih organov, policije, politikov zoper poimensko navedenega posameznika. Subjekti, zoper katere naj bi stekli ustrezni postopki, so torej znani, imena in priimki pobudnikov pa ostajajo neznani. Pri vedno večjem številu takih vlog se vsiljuje podoba družbe, ki je na strani aktivnih državljanov sestavljena iz samih brezimnežev (anonimusov).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Objava podatkov o lobistih

Irena Vovk, 8.9.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2016Organizacija pripravlja novo javno dostopno platformo, ki bi vključevala povezave in predstavitve že javno dostopnih baz podatkov, in sicer Poslovnega registra Slovenije, registra lobistov in registra lobističnih stikov. Z združevanjem baz želite prikazati:
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem in sodno prakso

dr. Renato Vrenčur, 8.9.2016

Kultura in umetnost

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 35/2016V zbirki Nova slovenska zakonodaja, ki jo izdaja družba IUS SOFTWARE (GV Založba), je pred kratkim izšla knjiga Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem in sodno prakso (Ljubljana 2016, 600 strani), ki jo je pripravil profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Matjaž Tratnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Predčasna prekinitev mandata vrhovnega sodnika

Lena Šutanovac, 8.9.2016

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 35/2016Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je v primeru odstavljenega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bake odločil v prid pritožniku kljub pritožbi, ki jo je zoper odločitev malega senata vložila madžarska vlada. ESČP je ugotovilo kršitev 6. in 10. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), saj je bila predčasna prekinitev mandata kot posledica sodnikove glasne kritike pravosodne reforme v neskladju z določbami EKČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Preživljanje otroka - zmožnosti preživninskega zavezanca - darilo

Avtor ni naveden, 8.9.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2016Prejemek, ki ga zavezanec za plačilo preživnine (129. in 129.a člen ZZZDR) glede na dejansko naravo namenja za zagotavljanje otrokovih potreb, je tudi darilo, ki ga prejme ali prejema. Ker darilo ni izvzeto iz zavezančevega premoženja in ker tudi ni nobenega stvarno utemeljenega razloga, da bi bilo pravno izvzeto iz sredstev, s katerimi razpolaga zavezanec, ga je treba upoštevati kot del njegovih materialnih zmožnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Dogovor o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice

Žiga Rejc, 8.9.2016

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Žiga Rejc, Pravna praksa, 35/2016Stavbna pravica je v slovenskem pravnem redu razmeroma nov pravni institut, saj ga je uvedel (šele) Stvarnopravni zakonik (SPZ), ki v delu od 256. do 265. člena ureja tako njegove stvarnopravne kot tudi temeljne obligacijskopravne vidike. Ob tem v luči dejstva, da že iz same narave stavbne pravice praviloma izhaja njeno večdesetletno trajanje, ne preseneča, da glede nekaterih vidikov, povezanih s prenehanjem stavbne pravice, praksa še ni podala zanesljivih odgovorov. Odprta ostajajo tudi določena vprašanja glede pravne dopustnosti, rizičnosti in posledično poslovne smotrnosti vnaprejšnjega dogovarjanja o nadomestilu ob prenehanju stavbne pravice med lastnikom nepremičnine in imetnikom stavbne pravice. Temu razmisleku je namenjen ta prispevek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Vsebina PP št.35/2016

Avtor ni naveden, 8.9.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/20163 UVODNIK dr. Andrej Ekart Hitreje do kakovostne pravice 6-8 GOSPODARSKO PRAVO Domen Neffat in Uroš Hočevar Zastaranje odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja in nadzora po noveli ZGD-1I 8-9 UPRAVA IN DRŽAVLJANI dr. Albin Igličar
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Skrbnik za posebni primer in samostojnost odločanja

Alenka Križnik, 8.9.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

Alenka Križnik, Pravna praksa, 35/2016Naš pravni sistem pozna tudi skrbništvo za posebni primer. Menim, da se ta institut preveč zlorablja, kar omogoča zakonska določba, ki zaključi: "in v vseh drugih primerih". Sodna praksa je šla celo dlje, saj je 212. člen ZZZDR v povezavi s 185. členom začela razlagati tako široko, da je po mojem mnenju presegla svoje pristojnosti. Nisem našla prakse Vrhovnega sodišča, ki bi ocenila zakonitost takšnih odločitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Vlada RS

Avtor ni naveden, 8.9.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 99. redni seji (1. september 2016): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji; - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo; - dokument Starej
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 8.9.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2016Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Kdaj poudarjamo in kdaj izpostavljamo?

dr. Nataša Hribar, 8.9.2016

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 35/2016Naj tokrat začnem z zgledom, ob katerem se mi je porodila ideja za kotiček: Pri tem je pomembno izpostaviti/poudariti, da so lahko učinki takega ravnanja dolgoročni in da bodo vidni šele v prihodnosti. V zgledu sem uporabila dva glagola - izpostaviti in poudariti - se vam oba v danem kontekstu zdita ustrezna? Je med njima pomembna pomenska razlika?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 8.9.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2016 2. september - predlog zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (tretja obravnava); - poročilo o uresničevanju Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 za leti 2013 in 2014; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Za
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Evropa

Irena Vovk, 8.9.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2016 Torek, 30. 8. Negativni vplivi neustreznih bivalnih razmer. Neustrezne bivalne razmere povzročajo gospodarstvu EU za skoraj 194 milijard evrov stroškov, v nedavnem poročilu ugotavlja Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound, ki je poročil
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Zloraba pravice

Irena Vovk, 8.9.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2016Informacijski pooblaščenec (IP) je zaznal nekaj primerov zlorabe pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Zato upravljavcem zbirk osebnih podatkov priporoča, da dosledno spoštujejo določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), saj bodo le na ta način lahko odgovorili nekaterim posameznikom, katerih cilj je največkrat prav pridobitev premoženjske koristi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Ko evropski objem postane pretesen: o 50. členu PEU v luči napovedi izstopa Velike Britanije iz EU

Jana Zbačnik, 8.9.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Jana Zbačnik, Pravna praksa, 35/2016V preteklosti je bilo članstvo v Evropski uniji primerjano s tradicionalno poroko, ki jo pristopna država lahko sklene le z učinkom "ostala ti bom zvesta vse dni svojega življenja". Lizbonska pogodba je odpravila tovrstne predstave o naravi članstva z uvedbo pravne podlage za sporazumno ločitev držav članic od EU. Ta ločitev, ki je bila do nedavnega priljubljen predmet hipotetičnih razprav v strokovni literaturi, je po referendumu o izstopu Velike Britanije iz EU postala nepriljubljena politična, pravna in gospodarska resničnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Evropski priročnik za poučevanje zasebnosti in varstva osebnih podatkov v šolah

Irena Vovk, 8.9.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2016Tik pred začetkom novega šolskega leta 2016/17 je izšel prvi Evropski priročnik za poučevanje zasebnosti in varstva osebnih podatkov v osnovnih in srednjih šolah (urednika Gloria González Fuster in Dariusz Kloza), ki je namenjen učiteljem in strokovnim delavcem v izobraževanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Čakajoč na opravičilo

dr. Ciril Ribičič, 8.9.2016

Ustavno sodišče

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 35/2016Ustavno sodišče je že leta 2004 opozorilo na neustavnost zlorab zakonodajnega referenduma "z vlaganjem novih in novih pobud z namenom zavlačevanja zakonodajnega postopka" in terjalo od predsednika Državnega zbora, da mora v takšnih primerih "preprečiti razpis referenduma" (U-II-3/04). Leta 2011 pa je odločilo, da je za preverjanje takšne odločitve edina pravna pot naknadna ocena ustavnosti zakona, ker bi bilo vmešavanje sodstva v zakonodajni postopek neprimerno (U-I-54/09). Kljub temu je bilo pogumno od predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza, da po konzultaciji ustavnih pravnikov (ne da bi preverjal politično podporo) ni določil roka za zbiranje podpisov. Zelo verjetno bi bil ob svoj položaj, če Ustavno sodišče ne bi odobrilo njegovega ravnanja.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2016(33)
> September(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐE FGH I JK LM N O PQR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov