O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Zgodbi, prepleteni s politiko

Irena Vovk, 13.9.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2007Pravni zastopnik družine Strojan in nekdanjega v. d. direktorja Sove dr. Iztoka Podbregarja odvetnik Aleksander Čeferin o reševanju romske problematike, prisluškovalni aferi in prenovi kazenskega zakonika. Aprila ste kot skrajni rok za preselitev družine Strojan določili september.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Prosta licenca kot pravni temelj odprte vsebine

Ana Vlahek, 13.9.2007

Intelektualna lastnina

Ana Vlahek, Pravna praksa, 35/2007univ. dipl. pravnica, asistentka na PF Univerze v Ljubljani Dne 17. aprila 2007 je Matija Damjan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Prosta licenca kot pravni temelj odprte vsebine, ki jo je izdelal pod mentorstvom dr. Lojzeta Udeta. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Zagotovitev varnosti in zdravja pri delu

Jasmina Cigrovski, 13.9.2007

Evropska (gospodarska) unija (skupnost)

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 35/2007Komisija ES proti Združenemu kraljestvu (C-127/05 z dne 14. junija 2007) Komisija je leta 1997 Veliki Britaniji poslala pisni opomin, v katerem ji je glede prenosa Direktive št. 89/391 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu v nacionalno zakonodajo očital...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Odobritev zdravljenja v drugi državi članici EU

Anže Erbežnik, 13.9.2007

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Anže Erbežnik, Pravna praksa, 35/2007Master en études européennes (EIPA/Université Nancy 2) pravnik lingvist pri Evropskem parlamentu Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, kot veljajo v Republiki Sloveniji, ne omogočajo pravno sprejemljivega odločanja glede odobritve zdravljenja v drugi državi članici EU po vnaprej določenih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Priprta vrata revizije - 2. del

Andrej Pohar, 13.9.2007

Proračun

Andrej Pohar, Pravna praksa, 35/2007univ. dipl. pravnik, Sanolabor, d. d. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtor zaposlen. Že v prejšnji številki PP sem zapisal, da se je na področju revizije postopkov javnega naročanja trend obrnil proti ponudnikom in v korist naročnikom. Poleg takrat navede...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Pooblastilo notarja po 142. členu SPZ

mag. Miha Šlamberger, 13.9.2007

Lastninska in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 35/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM, d.d. V 28. številki letošnje PP sem zapisal nekaj razmišljanj o kombiniranem zemljiškoknjižnem predlogu in cenovno ugodnejšem poslovanju notarjev.[O]1 Glede na to, da vsak dan sodelujem z notarji po Sloveniji, je bil njihov odziv pričakovan. Eni so se strinjali, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Arbitražna in sodna zavarovalna praksa

dr. Marko Pavliha, 13.9.2007

Obligacije

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 35/2007Na področju zavarovalništva in zavarovalnega prava tradicionalno primanjkuje slovenske literature skoraj tako kot v letošnjih poletnih dneh dragocene deževnice, zato je toliko bolj dobrodošla pionirska zbirka Milana Virška iz Pozavarovalnice Sava, d.d., z naslovom Arbitražna in sodna zavarovalna pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic - javno izvajanje neodrskih glasbenih del

Avtor ni naveden, 13.9.2007

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 35/2007Sodba II Ips 879/2006 z dne 18. aprila 2007 (sklep Višjega sodišča II Cp 1821/2003) ZASP - členi 3, 17, 22, 26, 74, 146 in 1. točka prvega odstavka 147. člena Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic - javno izvajanje neodrskih glasbenih del Pravica do prve objave glasbenega dela in do n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Prve odškodnine žrtvam kaznivih dejanj

Hinko Jenull, 13.9.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 35/2007univ. dipl. pravnik, vrhovni državni tožilec, član Komisije za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj Konec oktobra bosta minili dve leti od sprejema Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD).[O]1 Zaradi števila zadev, ki jih je po začetku uporabe zakona (1. januar 2006) obravnavala komisij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Veljavnost podzakonskega akta, če je zakon razveljavljen

sodelavec PP, 13.9.2007

Pravoznanstvo

sodelavec PP, Pravna praksa, 35/2007* Ali Samoupravni sporazum o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke,[O]1 sprejet na podlagi Zakona o knjižnicah,[O]2 ki je bil razveljavljen že leta 1982, še lahko velja, ker ni novejšega nadomestila predpisa? * Ali so po tem sporazumu pridobljene kvalifikacije bibliotekarske ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Dokazna sredstva - uradni zaznamki, posredne izjave

Avtor ni naveden, 13.9.2007

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 35/2007Sodba I Ips 440/2006 z dne 5. aprila 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju Kp 341/2006) ZKP - prvi odstavek 18. člena Dokazna sredstva - uradni zaznamki, posredne izjave Posredne izjave slišano-povedano (hear-say), ki so v pravnem sistemu common law v splošnem prepovedane, obstajajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Odmera dopusta v primeru zaposlitve pri drugem delodajalcu

mag. Nataša Belopavlovič, 13.9.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 35/2007v belopavlovič o Odmera dopusta v primeru zaposlitve pri drugem delodajalcu Pri nas smo sprejeli za določen delovni čas delavca, ki je bil predhodno zaposlen. V prejšnjem podjetju je imel pravico do letnega dopusta 22 dni. Izrabil ga je 14 dni. Ko smo ga mi zaposlili, smo mu izračunali letni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Sprememba obrokov akontacije na podlagi zahtevka davčnega zavezanca

Avtor ni naveden, 13.9.2007

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 35/2007Pojasnilo DURS, št. 4200-54/2007-1, 20. april 2007 Pri odločanju o zahtevi za spremembo višine akontacije se zastavlja vprašanje, ali se pri določitvi obrokov akontacije, ki bodo dospeli v plačilo po oddaji zahteve za spremembo (zmanjšanje ali povečanje) višine akontacije oz. po odločitvi davčneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Shizofrena ureditev oprostitve plačila stroškov pravdnega postopka

Mateja Böhm, 13.9.2007

Civilni sodni postopek

Mateja Böhm, Pravna praksa, 35/2007univ. dipl. pravnica, strokovna sodelavka na Višjem sodišču v Celju Institut brezplačne pravne pomoči v Sloveniji dejansko urejata dva zakona, in sicer Zakon o pravdnem postopku (ZPP)[O]1 in Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP).[O]2 Po uveljavitvi ZBPP, ki je glede brezplačne pravne pomoči v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Vacatio Legis

Avtor ni naveden, 13.9.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 35/2007je (ali bo) mimo: 1. Odlok o razpisu splošnih volitev v Državni svet (Ur. l. RS, št. 81/07) - splošne volitve članov Državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov bodo 21. novembra 2007; - splošne volitve članov Državnega sveta - predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

S tujih knjižnih polic

Pernuš Sara, Vovk Irena, 13.9.2007

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2007Geoffrey Robertson in Andrew Nicol Media Law (peta izdaja) (Sweet & Maxwell, 2007, 950 strani) Avtorja natančno predstavita pravo, ki se nanaša na pravice najrazličnejših profilov ljudi, ki se ukvarjajo s sredstvi javnega obveščanja: novinarjev, urednikov, filmskih ustvarjalcev, medijskih hiš, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Upravljanje večstanovanjskih stavb in varstvo osebnih podatkov

Mitja Blaganje, 13.9.2007

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Mitja Blaganje, Pravna praksa, 35/2007univ. dipl. upravni organizator, raziskovalec pri Informacijskem pooblaščencu Upravljanje večstanovanjskih stavb nujno vodi do obdelave osebnih podatkov stanovalcev, ki v takih stavbah prebivajo. Vprašanja vplačil v rezervni sklad, stroškov upravljanja, dolžnikov za vodo (če v večstanovanjski ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Vsebina ‘Pravna Praksa’ 35/2006

Avtor ni naveden, 13.9.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 35/2007stran 3 UVODNIK mag. Nataša Belopavlovič Večje spremembe ZDR odvisne od EU stran 6 OSEBNI PODATKI Mitja Blaganje Upravljanje večstanovanjskih stavb in varstvo osebnih podatkov stran 9 CIVILNO PRAVO Mateja Böhm Shizofrena ureditev oprostitve plačila stroškov pravdnega postopka stran...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Vlada RS

Avtor ni naveden, 13.9.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 35/2007Izbrani sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 134. seji (6. september 2007) - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč; - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov; - predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič;
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Iz poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 13.9.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 35/2007Številka 80 (4. 9. 2007) - Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti (ZPESIEU) - nujni postopek - Predl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Razpisi

Avtor ni naveden, 13.9.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 35/2007Ur. l. RS, št. 66/07 1. Razpis nadomestnih volitev za člana Sodnega sveta RS iz vrst sodnikov - volitve bodo 9. oktobra, za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roku za volilna opravila, pa se šteje 16. avgust. Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

O doktrini nujnega sredstva v konkurenčnem pravu EU

Želja Cilenšek-Bončina, 13.9.2007

Evropska (gospodarska) unija (skupnost)

Želja Cilenšek-Bončina, Pravna praksa, 35/2007univ. dipl. pravnica, državna pravobranilka v oddelku za evropske zadeve na Državnem pravobranilstvu v Ljubljani Zlasti prek predlogov za sprejem predhodne odločbe, ki jih nacionalna sodišča držav članic naslavljajo na Sodišče Evropskih skupnosti po zdajšnjem 234. členu Pogodbe o ustanovitvi E...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Davčna obravnava obveznic Republike Srbije (obveznice stare devizne štednje)

Avtor ni naveden, 13.9.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 35/2007Pojasnilo DURS, št. 42103-21/2007, 18. junij 2007 * Kako so v Sloveniji, v skladu z določbami Zakona o dohodnini, obdavčene obveznice Republike Srbije, ki so bile izdane na podlagi Zakona o regulisanju javnog duga savezne republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje gra|ana? Te obveznice so ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Obdavčitev stroškov prevoza, prenočitve in dnevnic, namenjenih za pokritje stroškov za sodelovanje funkcionarjev pri dejavnosti zbornice

Avtor ni naveden, 13.9.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 35/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-1107/2006, 7. junij 2007 Zavezanec navaja, da se bo Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) preoblikovala v pravno osebo zasebnega prava kot nepridobitno združenje. Delo GZS poteka predvsem v obliki usklajevanja članic v raznih organih, za kar se izplačujejo povračila strošk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄35

Prodajne akcije, popusti na podlagi kuponov in obračun DDV

Avtor ni naveden, 13.9.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 35/2007Pojasnilo DURS, št. 4230-965/2006, 19. marec 2007 Davčni zavezanec v okviru marketinške politike z različnimi akcijami nagrajuje zveste kupce. V zvezi z vprašanjem o obračunavanju DDV od daril kupcem in od blaga, ki ga proda s "pika popustom", pojasnjujemo: 1.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2007(41)
> September(41)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐE FGHIJ K LM NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov