O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Izdatki za hrano, pijačo, hotelsko nastanitev z vidika odbitka DDV

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012Ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV, kadar slušateljem oziroma naročniku poleg osnovne storitve izobraževanja nudi tudi hrano, pijačo oziroma nastanitev?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

4. člen ZIZ proti 19. členu ZDavP-2

Irena Vovk, 13.9.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2012Upnik je prek svojega odvetnika od Davčne uprave RS zahteval podatke o višini bruto in neto plače, drugih osebnih prejemkih in njihovih izplačevalcih, o rubežih in administrativnih prepovedih na plačo in druge osebne prejemke dolžnika. Te podatke pa je zahteval, ker je bil upnik z rubežem osebnih prejemkov dolžnika neuspešen, saj delodajalec ni rubil dolžnikovih prejemkov (plače) v skladu s sklepom o izvršbi. DURS je zahtevo upnika zavrnil. Ali je upnik sploh upravičen do teh podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Snemanje telefonskih pogovorov in radijskih zvez

Irena Vovk, 13.9.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2012Kako je urejeno snemanje telefonskih pogovorov in pogovorov prek radijskih (UKV) zvez?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Vnovična vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje - nepoklicni župan

Avtor ni naveden, 13.9.2012

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012ZPIZ-1 - 3. in 178. člen ter peti odstavek 13. in drugi odstavek 156. člena Nepoklicno opravljanje voljene županske funkcije, ki je predvideno v Zakonu lokalni samoupravi, se uvršča med opravljanje dela na podlagi "drugega pravnega razmerja" v smislu določb 13. in 157. člena ZPIZ-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Javni uslužbenec - pravica do sodnega varstva - rok za vložitev tožbe

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Delovna razmerja, Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012Javni uslužbenec ima pravico vložiti tožbo v roku 30 dni od vročitve sklepa komisije za pritožbe, tudi če ta ni odločila v roku. Ne gre za to, da bi se s poznejšo odločitvijo komisije za pritožbe javnemu uslužbencu odprl nov rok za vložitev tožbe, ampak za to, da zakon javnemu uslužbencu v primeru prekoračitve roka iz drugega odstavka 39. člena ZJU daje dve možnosti za vložitev tožbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev po ZDDV-1

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012Pojasnilo DURS, št. 4200-435/2012-2, 20. junij 2012 Slovenski ponudnik telekomunikacijskih storitev ponuja svoje storitve tujemu davčnemu zavezancu s sedežem na Hrvaškem, ki je ponudnik telekomunikacijskih storitev na Hrvaškem. Davčni zavezanec med drugim opravlja tudi zaključevanje klica (a
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Uporaba seta za prvo pomoč

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Osnovno šolstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012vprašanja & odgovori Osnovno šolo obiskuje tudi učenka, ki ima hudo alergijo na osji in čebelji pik, zato ima pri sebi vedno injekcijo za nujno pomoč. • Ali morajo delavci šole, ki bi ji morebiti nudili prvo pomoč z odmerkom zdravila, opraviti kakšno dodano izobraževanje? Injekcija za nujn
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Plača delovnega invalida po prerazporeditvi v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

mag. Nataša Belopavlovič, 13.9.2012

Delovna razmerja, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 35/2012Delavka (javna uslužbenka) je pridobila status invalida in pravico do premestitve na drugo delovno mesto. Na prejšnjem delovnem mestu je bila razvrščena v 17. plačni razred, na novem delovnem mestu, na katerem ne bo prihajala v stik s sredstvi, na katera je dokazano preobčutljiva, pa v 9. plačni razred. Po prerazporeditvi bo delavka prek ZPIZ prejemala nadomestilo za invalidnost. • Ali ima delavka poleg redne plače za novo delovno mesto (9. plačni razred) in nadomestila za invalidnost prek ZPIZ tudi pravico do razlike do prejšnje plače, ki jo je dolžan izplačevati delodajalec - javni zavod?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Nižanje standardov tudi na področju azila

Špela Kunej, 13.9.2012

Človekove pravice

Špela Kunej, Pravna praksa, 35/2012Vlada je na 27. redni seji 30. avgusta 2012 določila besedilo predloga novele Zakona o mednarodni zaščiti. Vidnejše spremembe so ukinitev brezplačne pravne pomoči svetovalcev za begunce na prvi stopnji, uvedba postopka za ugotavljanje starosti mladoletnikov brez spremstva in ukinitev možnosti vložitve prošnje za mednarodno zaščito na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tretjih državah. Vlada Državnemu zboru predlaga obravnavo v skrajšanem postopku, vendar pa je ta namenjen predvsem manj pomembnim, in ne le pravno-tehnično manj zahtevnim spremembam. Že to, da Vlada vprašanja pravic najšibkejših ne ocenjuje kot pomembnega, je zaskrbljujoče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Nadzor občinskih funkcionarjev - med formalnostjo in dejansko učinkovitostjo

mag. Bećir Kečanović, 13.9.2012

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 35/2012V PP, št. 31-32/2012, se je dr. Roman Lavtar s prispevkom Nadzor občinskih funkcionarjev odzval na mnenje Komisije za preprečevanje korupcije, pri tem pa je očitno spregledal nekatera odločilna dejstva in tako zgrešil tudi namen komisije, da z mnenjem opozori na potrebo po učinkovitejšem političnem (demokratičnem) nadzoru in uveljavljanju odgovornosti lokalnih funkcionarjev, kadar pri opravljanju javnih funkcij grobo kršijo zakone, etične standarde in integriteto javnih funkcij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države - zakonski znaki kaznivega dejanja - uporaba milejšega zakona

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012Sodba I Ips 38560/2010-130, 7. junij 2012 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru II Kp 38560/2010) KZ - drugi odstavek (po spremembi KZ-A) in tretji odstavek (po spremembi KZ-A) 311. člena ZKP - 1. točka 372. člena Za presojo, kateri zakon je milejši, je treba primerjati zakonske znake pri obe
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih (Ur. l. RS, št. 68/12) - velja od 22. septembra. 2. Uredba o dopolnitvah Uredbe o stanju podzemnih voda
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Mlada generacija - izgubljena generacija?

Edita Turičnik, 13.9.2012

Pravoznanstvo

Edita Turičnik, Pravna praksa, 35/2012Primerjati ekonomsko in finančno krizo, s katero se trenutno soočamo, z vetrom, se mogoče res zdi naivno in neracionalno razmišljanje, a si je treba priznati, da nekaj vzporednic kljub temu ni napačno potegniti. Dejstvo je, da je ozračje na številnih področjih (tako v Evropski uniji kot tudi globalno) zelo razburkano ter da se že in se bomo morali tudi v bližnji prihodnosti še vedno soočati s posledicami nepredstavljivih razsežnosti, ki jih je povzročil zlom primarno nepremičninskega, zatem pa še ekonomskega in finančnega sektorja. Velika socialna stiska, pesimistične napovedi glede prihodnosti, občutek nemoči in tako rekoč brezupen položaj zaradi brezposelnosti je še zlasti prizadel mlajše. Poslabšane razmere na trgu dela so namreč povzročile, da je stopnja brezposelnosti mladih med 15. in 24. letom starosti dosegla zgodovinsko najvišjo vrednost v več državah članicah in je v EU, s kar 22,6 odstotka v juniju 2012, prizadela okrog 5,5 milijona mladostnikov. Od tega skoraj polovico samo v Španiji in Grčiji, kjer je stopnja brezposelnosti mladih zares zaskrbljujoča. V obeh državah je namreč po podatkih Eurostata brezposelnih več kot polovica mladostnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Nadaljevanje zaradi stečaja prekinjenega pravdnega postopka za uveljavitev terjatve in pravdni stroški

Breda Bloudek, 13.9.2012

Civilni sodni postopki

Breda Bloudek, Pravna praksa, 35/2012V zadnjih letih se je zaradi povečanja plačilne nediscipline na slovenskih sodiščih znatno povečal obseg pravdnih postopkov, predvsem gospodarskih sporov, hkrati pa vztrajno narašča tudi število postopkov zaradi insolventnosti (postopek prisilne poravnave in stečajni postopek). Če je insolventni dolžnik, nad katerim je začet postopek insolventnosti, hkrati že stranka v prej začetem pravdnem postopku, je treba glede nekaterih vprašanj v tem postopku upoštevati tudi določila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki v tem primeru dopolnjujejo pravila krovnega Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Na tek pravdnega postopka ima sicer vpliv le začetek stečajnega postopka (ne pa tudi postopek prisilne poravnave, razen kadar je prisilna poravnava pred koncem pravdnega postopka pravnomočno potrjena). Na podlagi 205. člena ZPP se namreč pravdni postopek prekine, če nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

globus

Dean Zagorac, 13.9.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 35/2012Delavci v gospodinjstvu zaščiteni z mednarodno konvencijo 5. 9. - Konvencija o delavcih v gospodinjstvu, ki jo je Mednarodna organizacija dela sprejela lani, bo začela veljati septembra naslednje leto. Konvencijo sta do zdaj ratificirali le Urugvaj in Filipini (za začetek veljavnosti sta bili potre
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 13.9.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 35/201214. september 1321 - Dante Alighieri Umrl je največji italijanski pesnik, pisec, filozof in politični mislec Alighieri Durante, bolj znan kot Dante Alighieri. Pisal je v latinščini, toskansko narečje pa uvedel kot italijanski knjižni jezik. Njegovo najznamenitejše delo je versko-alegorični
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Pravni napovednik

Irena Vovk, 13.9.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Državna volilna komisija

Irena Vovk, 13.9.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2012(www.dvk-rs.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: obrazci v obliki PDF za volivce Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov Oglaševanje: brez oglasov Državna volilna komisija
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Evropa

Irena Vovk, 13.9.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2012Torek, 4. 9. Podatkovni promet. Nove tehnologije omogočajo, da si več različnih uporabnikov, kot so ponudniki internetnih storitev, uporabo spektra med seboj deli ali pa se spekter, ki je na voljo med TV-frekvencami, uporabi v druge namene. Usklajen evropski pristop k souporabi radiofrekvenč
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Obračun potnih nalogov po ZUJF

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012Davčni zavezanec prosi za pojasnilo 166. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v zvezi z davčno obravnavo dodatne prehrane, ki pripada delavcu na službenem potovanju. Če je zaposleni na službenem potovanju več kot osem in manj kot dvanajst ur, mu namreč pripada dodatni znesek regresa za prehrano, kar znese 7,04 evra. Ker je ta znesek višji, kot bi delavcu pripadal, če bi obračunali regres za prehrano (brez upoštevanje službene poti), ali je torej treba razliko obdavčiti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

dogodki - izjave

Irena Vovk, 13.9.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2012od 4. do 10. septembra Torek, 4. 9. ZUJF. Odbor Državnega zbora za finance in monetarno politiko je obravnaval zahtevo varuhinje človekovih pravic za zadržanje izvrševanja 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki določa znižanje nekaterih pokojnin. Podprl je mnenje zakon
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Razpisi

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012Ur. l. RS, št. 62/12 1. Direktor - Javna agencija za knjigo Republike Slovenije; rok je 16. september. Ur. l. RS, št. 66/12 2. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic - Urad predsednika Republike Slovenije; rok je 11. oktober.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Vlada rs

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 28. seji (6. september 2012): - predlog zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti; - Uredba o dopolnitvah Uredbe o stanju podzemnih voda - Poročilo o sklenitvi Sporazuma med slovensko in ameriško vlado o krepitvi sodelov
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/20127. september - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti; - spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Vsebina PP št.35/2012

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012stran 3 UVODNIK Edita Turičnik Mlada generacija - izgubljena generacija? stran 6 JAVNA NAROČILA dr. Andrej Friedl in Igor Knez Predlogi podizvajalcev za odpravo slabih praks Kaj nam prinaša tretja novela Uredbe o zelenem j
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2012(45)
> September(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G H IJK LMNOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov