O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Izpodbijanje v osebnem stečaju

mag. Miha Šlamberger, 11.9.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 35/2008Od 1. oktobra 2008 bo tudi v Sloveniji uveljavljen nov institut insolvenčnega prava, tj. osebni stečaj. Zaradi nekaterih posebnosti, ki veljajo za dolžnika, se v postopku osebnega stečaja uporabljajo siceršnji instituti stečaja v prilagojeni obliki. Eden takih prilagojenih institutov je izpodbijanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Pravnopolitični in nomotehnični vidiki avtentične razlage

dr. Albin Igličar, 11.9.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Albin Igličar, dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 35/2008V zadnjem času smo spet priča več predlogom za avtentično razlago posameznih zakonskih določb. Pobudniki zanje so tako poslanci kot tudi vlada. Ali naj zakonsko določbo o usklajevanju pokojnin s plačami razumemo v smislu bruto ali neto plač, se sprašuje poslanec mag. Janez Drobnič (junij 2008). Kako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Konflikt med pravnoposlovno in originarno pridobitvijo lastninske pravice na podlagi sklepa o izročitvi v izvršilnem postopku

dr. Jorg Sladič, 11.9.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Jorg Sladič, dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 35/2008Kljub temu da je zemljiška knjiga tradicionalni institut našega stvarnega prava, se v zvezi z njo v praksi vsak dan odpirajo nova vprašanja. Eno izmed aktualnih vprašanj je, kaj storiti s pravnomočnim sklepom o izročitvi nepremičnine, ki se ne da vpisati v zemljiško knjigo, ker je med izvršilnim pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Pospešeni postopki pred Sodiščem ES

dr. Marko Ilešič, 11.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Marko Ilešič, dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 35/2008Z zanimanjem sem prebral prispevek Maje Smrkolj, v katerem (kot običajno) korektno prikazuje in komentira sodbo Sodišča Evropskih skupnosti z dne 25. julija 2008 v zadevi Metock idr. (C-127/08).1 Kot sodnik poročevalec v tej zadevi seveda nisem poklican za kakršenkoli dodaten komentar, vsekakor pa s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Razmerje med ogledom kraja kaznivega dejanja in hišno preiskavo

Boštjan Polegek, 11.9.2008

Kazenski postopek

Boštjan Polegek, Boštjan Polegek, Pravna praksa, 35/2008Kadar se ogled kraja kaznivega dejanja opravlja v prostorih, v katere neupravičen vstop pomeni poseg v ustavno varovano pravico do zasebnosti, se lahko pri poznejšem sodnem presojanju zbranih dokazov in posrednem nadzoru ravnanja državnih organov v predkazenskem postopku postavi vprašanje razlikovan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Po Kosovu Gruzija: mednarodno pravo in igre moči

mag. Dominika Švarc, 11.9.2008

Civilno pravo

mag. Dominika Švarc, mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 35/2008Ruska federacija je že pozimi napovedala, da bo imelo mednarodno priznanje Kosova pomembne implikacije za gruzijski separatistični pokrajini Južno Osetijo in Abhazijo, ki si že skoraj dve desetletji neuspešno prizadevata doseči mednarodno priznanje. Svoje napovedi in vse bolj intervencionistično pol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Pravni položaj planinskih poti v Sloveniji

mag. Maja Lukan-Lapornik, 11.9.2008

Šport in organizacije

mag. Maja Lukan-Lapornik, mag. Maja Lukan-Lapornik, Pravna praksa, 35/2008Pohodništvo je pri nas zelo razširjena oblika rekreacije. Naše gore v zadnjem času privabljajo vse več tujih obiskovalcev, zato ne preseneča podatek, da v Triglavski narodni park vstopi približno milijon obiskovalcev letno. Sicer pa si po podatkih Planinske zveze Slovenije, ki vzdržuje več kot 7.000...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Investiranje tveganega kapitala je lahko tudi davčno zanimivo

mag. Mojca Kunšek, 11.9.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 35/2008Že nekaj časa ugotavljamo recesijo domačega in tujega kapitalskega trga, ki se kaže v padanju cen delnic in tudi vzajemnih skladov. Izhode iz nastale situacije vlagatelji iščejo na različne načine, pri čemer jih pot vodi ne le v depozite pri bankah, nepremičnine in različne oblike zavarovalno-varčev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Rok za uveljavljanje vračila DMV

Avtor ni naveden, 11.9.2008

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2008 Pojasnilo DURS, št. 4234-11/2008, 9. julij 2008 * * Koliko časa po nakupu avtomobila je še mogoče vložiti zahtevek za vračilo davka na motorna vozila za invalida? Davčni zavezanec lahko uveljavlja vračilo preveč plačanega DMV v petih letih od dneva nakupa osebnega avtomobila. Na podlagi določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Nekateri problemi pravne ureditve obrti

dr. Andrej Friedl, 11.9.2008

MALO GOSPODARSTVO IN OBRT

dr. Andrej Friedl, dr. Andrej Friedl, Pravna praksa, 35/2008Potem ko je bilo z Zakonom o gospodarskih zbornicah1 za velik del gospodarstva opuščeno obvezno članstvo, za področje obrti pa ne, so postala v praksi aktualnejša nekatera pravna vprašanja v zvezi z opredelitvijo obrti, s katerimi smo se sicer srečevali že pred zbornično reformo. Smisel posebne prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Nekaj kazenskopravnih vidikov davčnega vrtiljaka

mag. Andrej Ferlinc, 11.9.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 35/2008Ob ugotovitvi, da je davčni vrtiljak po splošnem prepričanju ena najpogostejših oblik davčnih goljufij, zlasti v poslovnem prometu med državami članicami EU, je treba preučiti, katere so oblike ravnanja, ki hkrati ustrezajo kaznivemu dejanju zatajitve finančnih obveznosti. Po novem Kazenskem zakoniku (KZ-1) je zakonodajalec to kaznivo dejanje vnovič preimenoval v kaznivo dejanje davčne zatajitve (249. člen). Pomembno je, da je KZ-1 konkretiziral izvršitveno obliko kaznivega ravnanja, ki ga predstavlja dajanje lažnih podatkov z namenom, da bi si storilec pridobil v celoti ali deloma vrnjen vplačani davek, saj je v zvezi z davkom na dodano vrednost (DDV) prav vračilo davka v zvezi s pravico do odbitka vstopnega davka vredno posebne pozornosti, neupravičeni zahtevki za vrnitev pa ena izmed značilnosti davčnih vrtiljakov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Vsebina PP št.35/2008

Avtor ni naveden, 11.9.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2008stran 3 UVODNIK Jani Soršak Varstvo konkurence je zgolj varstvo posameznikov
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Odstranjevanje birokratskih ovir (doživljajski spis)

dr. Matjaž Ambrož, 11.9.2008

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 35/2008Moj ded je že zelo star. Že ko sem v šoli pisal spise o njem, sem jih začel s to ugotovitvijo, danes jo torej lahko uporabim a fortiori, kot rečemo. V življenju si je nabral veliko izkušenj, vendar zaradi tega ni vzvišen in nedostopen, prav narobe: rad posluša nas mlajše in se z nami posvetuje. Zadn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Uradno vabilo (1)

mag. Tina Verovnik, 11.9.2008

Ostalo

mag. Tina Verovnik, mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 35/2008Moja kolegica dr. Nataša Logar je v svojih zadnjih kotičkih pisala o značilnostih dopisov. Tudi uradno vabilo pravzaprav sodi med dopise in ima navadno vse njegove sestavine. Manj formalna uradna vabila lahko od tega vzorca tudi odstopajo (nekatere sestavine umanjkajo oziroma so dodane nove, drugačn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Zakon o delovnih razmerjih v knjižnih izdajah

Brigita Rajšter-Vranović, 11.9.2008

Kultura in umetnost

Brigita Rajšter-Vranović, Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 35/2008V prvem polletju 2008 so na področju delovnega prava in prava socialne varnosti izšle tri knjige, in sicer Predpisi s področja delovnega prava in prava socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih z uvodnimi pojasnili mag. Nataše Belopavlovič in Zakon o delovnih razmerjih z uvodnimi pojasnili k spr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Kaznivo dejanje in njegove vrednostne prvine

dr. Marko Bošnjak, 11.9.2008

Kultura in umetnost

dr. Marko Bošnjak, dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 35/2008Pri Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani je izšla knjiga dr. Matjaža Ambroža Kaznivo dejanje in njegove vrednostne prvine (2007). Gre za objavo avtorjeve doktorske disertacije, ki jo je uspešno zagovarjal na PF Univerze v Ljubljani decembra 2005. Obsega 198 strani, v njej pa pisec ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 11.9.2008

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2008 Ana Filipa Vrdoljak International Law, Museums and the Return of Cultural Objects (Cambridge University Press, 2008, 382 strani) Vračanje dragocenih predmetov, ki spadajo v kulturno dediščino narodov, je stalno prisoten problem, ki pa se le redko pojavi v ospredju, npr. v naslovnih zgodbah ča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Resnica o Patrii

mag. Katarina Krapež, 11.9.2008

PRORAČUN

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2008Oddaja, v kateri je finska javna televizija YLE poročala, da naj bi Patria podkupila slovenski politični vrh, da bi dobila posel z oklepniki, ki je bila predvajana 1. septembra, je v slovenskem političnem prostoru odmevala ves teden ter se nadaljevala na izredni seji Državnega zbora. Predsednik vla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Evropski nalog za prijetje in predajo

Nataša Skubic, 11.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 35/2008Evropski nalog za prijetje in predajo je eden najpomembnejših ukrepov policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah med državami članicami. Urejen je z Okvirnim sklepom Sveta o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (Okvirni sklep), ki je bil sprejet ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

V (pre)tesnem davčnem primežu

mag. Katarina Krapež, 11.9.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2008 "V Sloveniji potrebujemo novo razvojno paradigmo. Gospodarski sistem je namreč nekoč temeljil na marljivosti, v prihodnosti pa bo pomembnejše znanje. Po naših ocenah bo ta korak za Slovenijo precej težek, saj so davki in prispevki, povezani z delom, zelo visoki. Dokler bo slovensko gospodarstvo nad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Posredovanje podatkov umrlih pacientov

mag. Katarina Krapež, 11.9.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-646/2008, 8. avgust 2008 Poklicna zadruga iz države članice EU želi fotokopijo celotne medicinske dokumentacije umrlega pacienta. Vodijo namreč postopek, v katerem ugotavljajo, ali je pacient umrl zaradi poklicne bolezni in so zato svojci umrlega upravičeni do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Lastninjenje zadružnih kmetijskih zemljišč - kriterij neodplačnosti

Avtor ni naveden, 11.9.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2008Sodba II Ips 166/2006, 12. junij 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 2800/2005) ZZad - 74. člen ZDen - 29. točka 3. člena ZSKZ - 14. in 16. člen Navodilo o tem, kaj se šteje za dokumentacijo za prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov na Sklad kmetijskih zemljišč in goz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Podatki o življenjskih razmerah pacientov

mag. Katarina Krapež, 11.9.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-584/2008/2, 5. avgust 2008 Ali lahko Psihiatrična klinika Ljubljana na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) zahteva oz. pridobi od pristojnih centrov za socialno delo podatke o dejanskih življenjskih razmerah pacientov? Zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 11.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 35/2008 Sodbe Sodišča 3. september 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Odgovornost šole - poškodba otroka zaradi padca rokometnega gola

Avtor ni naveden, 11.9.2008

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2008Sodba II Ips 145/2006, 8. maj 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju I Cp 191/2004) ZOR - 154. in 200. člen Nesporno je, da se je na tožnika pri igranju nogometa prevrnil rokometni gol, izdelan iz konstrukcijskega jekla, širok tri metre in visok dva metra ter težak 83,27 kilograma, ki ni b...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2008(45)
> September(45)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF GHI JK L MNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov