O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 11.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 35/2008 Sodbe Sodišča 3. september 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Lastninjenje zadružnih kmetijskih zemljišč - kriterij neodplačnosti

Avtor ni naveden, 11.9.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2008Sodba II Ips 166/2006, 12. junij 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 2800/2005) ZZad - 74. člen ZDen - 29. točka 3. člena ZSKZ - 14. in 16. člen Navodilo o tem, kaj se šteje za dokumentacijo za prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov na Sklad kmetijskih zemljišč in goz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Odgovornost šole - poškodba otroka zaradi padca rokometnega gola

Avtor ni naveden, 11.9.2008

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2008Sodba II Ips 145/2006, 8. maj 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju I Cp 191/2004) ZOR - 154. in 200. člen Nesporno je, da se je na tožnika pri igranju nogometa prevrnil rokometni gol, izdelan iz konstrukcijskega jekla, širok tri metre in visok dva metra ter težak 83,27 kilograma, ki ni b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Posredovanje podatkov umrlih pacientov

mag. Katarina Krapež, 11.9.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-646/2008, 8. avgust 2008 Poklicna zadruga iz države članice EU želi fotokopijo celotne medicinske dokumentacije umrlega pacienta. Vodijo namreč postopek, v katerem ugotavljajo, ali je pacient umrl zaradi poklicne bolezni in so zato svojci umrlega upravičeni do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Podatki o življenjskih razmerah pacientov

mag. Katarina Krapež, 11.9.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-584/2008/2, 5. avgust 2008 Ali lahko Psihiatrična klinika Ljubljana na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) zahteva oz. pridobi od pristojnih centrov za socialno delo podatke o dejanskih življenjskih razmerah pacientov? Zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

V (pre)tesnem davčnem primežu

mag. Katarina Krapež, 11.9.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2008 "V Sloveniji potrebujemo novo razvojno paradigmo. Gospodarski sistem je namreč nekoč temeljil na marljivosti, v prihodnosti pa bo pomembnejše znanje. Po naših ocenah bo ta korak za Slovenijo precej težek, saj so davki in prispevki, povezani z delom, zelo visoki. Dokler bo slovensko gospodarstvo nad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Pravni položaj planinskih poti v Sloveniji

mag. Maja Lukan-Lapornik, 11.9.2008

Šport in organizacije

mag. Maja Lukan-Lapornik, mag. Maja Lukan-Lapornik, Pravna praksa, 35/2008Pohodništvo je pri nas zelo razširjena oblika rekreacije. Naše gore v zadnjem času privabljajo vse več tujih obiskovalcev, zato ne preseneča podatek, da v Triglavski narodni park vstopi približno milijon obiskovalcev letno. Sicer pa si po podatkih Planinske zveze Slovenije, ki vzdržuje več kot 7.000...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Pospešeni postopki pred Sodiščem ES

dr. Marko Ilešič, 11.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Marko Ilešič, dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 35/2008Z zanimanjem sem prebral prispevek Maje Smrkolj, v katerem (kot običajno) korektno prikazuje in komentira sodbo Sodišča Evropskih skupnosti z dne 25. julija 2008 v zadevi Metock idr. (C-127/08).1 Kot sodnik poročevalec v tej zadevi seveda nisem poklican za kakršenkoli dodaten komentar, vsekakor pa s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Po Kosovu Gruzija: mednarodno pravo in igre moči

mag. Dominika Švarc, 11.9.2008

Civilno pravo

mag. Dominika Švarc, mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 35/2008Ruska federacija je že pozimi napovedala, da bo imelo mednarodno priznanje Kosova pomembne implikacije za gruzijski separatistični pokrajini Južno Osetijo in Abhazijo, ki si že skoraj dve desetletji neuspešno prizadevata doseči mednarodno priznanje. Svoje napovedi in vse bolj intervencionistično pol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Razmerje med ogledom kraja kaznivega dejanja in hišno preiskavo

Boštjan Polegek, 11.9.2008

Kazenski postopek

Boštjan Polegek, Boštjan Polegek, Pravna praksa, 35/2008Kadar se ogled kraja kaznivega dejanja opravlja v prostorih, v katere neupravičen vstop pomeni poseg v ustavno varovano pravico do zasebnosti, se lahko pri poznejšem sodnem presojanju zbranih dokazov in posrednem nadzoru ravnanja državnih organov v predkazenskem postopku postavi vprašanje razlikovan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Rok za uveljavljanje vračila DMV

Avtor ni naveden, 11.9.2008

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2008 Pojasnilo DURS, št. 4234-11/2008, 9. julij 2008 * * Koliko časa po nakupu avtomobila je še mogoče vložiti zahtevek za vračilo davka na motorna vozila za invalida? Davčni zavezanec lahko uveljavlja vračilo preveč plačanega DMV v petih letih od dneva nakupa osebnega avtomobila. Na podlagi določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Pravnopolitični in nomotehnični vidiki avtentične razlage

dr. Albin Igličar, 11.9.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Albin Igličar, dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 35/2008V zadnjem času smo spet priča več predlogom za avtentično razlago posameznih zakonskih določb. Pobudniki zanje so tako poslanci kot tudi vlada. Ali naj zakonsko določbo o usklajevanju pokojnin s plačami razumemo v smislu bruto ali neto plač, se sprašuje poslanec mag. Janez Drobnič (junij 2008). Kako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Investiranje tveganega kapitala je lahko tudi davčno zanimivo

mag. Mojca Kunšek, 11.9.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 35/2008Že nekaj časa ugotavljamo recesijo domačega in tujega kapitalskega trga, ki se kaže v padanju cen delnic in tudi vzajemnih skladov. Izhode iz nastale situacije vlagatelji iščejo na različne načine, pri čemer jih pot vodi ne le v depozite pri bankah, nepremičnine in različne oblike zavarovalno-varčev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Nekaj kazenskopravnih vidikov davčnega vrtiljaka

mag. Andrej Ferlinc, 11.9.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 35/2008Ob ugotovitvi, da je davčni vrtiljak po splošnem prepričanju ena najpogostejših oblik davčnih goljufij, zlasti v poslovnem prometu med državami članicami EU, je treba preučiti, katere so oblike ravnanja, ki hkrati ustrezajo kaznivemu dejanju zatajitve finančnih obveznosti. Po novem Kazenskem zakoniku (KZ-1) je zakonodajalec to kaznivo dejanje vnovič preimenoval v kaznivo dejanje davčne zatajitve (249. člen). Pomembno je, da je KZ-1 konkretiziral izvršitveno obliko kaznivega ravnanja, ki ga predstavlja dajanje lažnih podatkov z namenom, da bi si storilec pridobil v celoti ali deloma vrnjen vplačani davek, saj je v zvezi z davkom na dodano vrednost (DDV) prav vračilo davka v zvezi s pravico do odbitka vstopnega davka vredno posebne pozornosti, neupravičeni zahtevki za vrnitev pa ena izmed značilnosti davčnih vrtiljakov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Izpodbijanje v osebnem stečaju

mag. Miha Šlamberger, 11.9.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 35/2008Od 1. oktobra 2008 bo tudi v Sloveniji uveljavljen nov institut insolvenčnega prava, tj. osebni stečaj. Zaradi nekaterih posebnosti, ki veljajo za dolžnika, se v postopku osebnega stečaja uporabljajo siceršnji instituti stečaja v prilagojeni obliki. Eden takih prilagojenih institutov je izpodbijanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Nedopustnost izvršbe

Avtor ni naveden, 11.9.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2008Sodba II Ips 603/2006, 22. maj 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 5091/2005) ZIZ - 55 in 59. člen S tožbo zaradi nedopustnosti izvršbe lahko dolžnik izpodbija zgolj dovoljenost izvršbe, ne pa tudi obstoja in višine same terjatve, ki oziroma kot je ugotovljena v izvršilnem naslo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Obvezni podatki v knjigi

Avtor ni naveden, 11.9.2008

JAVNO OBVEŠČANJE

, Pravna praksa, 35/2008 Pri knjigah nekaterih založb na platnicah oz. v knjigah ni podatka o številu natisnjenih izvodov (nakladi) in maloprodajni ceni. • Ali je to v skladu z zakonodajo oz. kateri akti določajo, katere podatke je treba navesti in kje morajo biti v posamezni knjigi navedeni? • Kakšne so sankcije za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Status pretežnega izvoznika in pripojitev

Avtor ni naveden, 11.9.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2008 Pojasnilo DURS, št. 4230-221/2008-2, 19. avgust 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Uvedba posebne osebne olajšave za samostojne poklicne športnike

Avtor ni naveden, 11.9.2008

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2008 Pojasnilo DURS, št. 4212-32/2008, 4. avgust 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Novela ZDDPO-2B

Avtor ni naveden, 11.9.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2008 Pojasnilo DURS, št. 4200-108/2008, 25. avgust 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Nedopustnost izvršbe in ugovor tretjega - zaznamba izvršbe

Avtor ni naveden, 11.9.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2008Sodba in sklep II Ips 365/2007, 8. maj 2008 (v zvezi z sodbo in sklepom Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 1890/2006) ZIZ - peti odstavek 9. člena, tretji in četrti odstavek 24. člena, prvi odstavek 64. člena in tretji odstavek 65. člena ZIP - 144. člen ZZK - tretji dostavek 5. člena, drugi odsta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

* Uvedba olajšav za investicije

Avtor ni naveden, 11.9.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2008* * Kakšne so v zvezi z novelo Zakona o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2B)1 možnosti uveljavljanja davčne olajšave za investiranje pri zavezancih, ki imajo poslovno in davčno leto različno od koledarskega leta. Če se je davčno leto končalo npr. 30. aprila 2008 in je zave...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Delničar kot opazovalec na skupščini

Ursula Smuk, 11.9.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Ursula Smuk, Ursula Smuk, Pravna praksa, 35/2008 V delniški družbi, v kateri sem zaposlen, sem tudi imetnik manjšega paketa delnic. Kmalu bo skupščina delničarjev te delniške družbe, ki bi se je rad udeležil, vendar samo kot opazovalec oz. poslušalec. Glasovati na skupščini ne želim, saj je moj lastniški delež z vidika odločanja povsem zanemarlji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Statusno preoblikovanje podjetnika in odbitek DDV

Avtor ni naveden, 11.9.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2008Pojasnilo DURS, št. 4230-186/2008, 11. avgust 2008 * * Kako se obračunava DDV pri statusnem preoblikovanju samostojnega podjetnika s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄35

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 11.9.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2008 1. Uredba Sveta (ES) št. 856/2008 z dne 24. julija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1683/95 o enotni obliki za vizume v zvezi s številčenjem vizumov (UL L 235) - velja od 22. septembra, države članice pa jo morajo začeti uporabljati najpozneje do 1. maja 2009. 2. Pravilnik o napredovanju zaposl...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2008(45)
> September(45)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF GHI JK L MNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov