O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Kršitev domneve nedolžnosti z nespretnim izražanjem

dr. Andreja Tratnik, 12.9.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 35/2013Pritožnik je paraplegik. To ga ovira v mnogo stvareh. Tudi pri služenju zaporne kazni, zato je bil za nekaj časa celo izpuščen na prostost. Vendar ne za dolgo. Organi odkrivanja in pregona so ga na podlagi informatorjevega obvestila, da še vedno vodi turško heroinsko navezo, zopet vzeli pod drobnogled. V preiskavi so zbrali dovolj dokazov in ga priprli. To se je zgodilo aprila 2003. Pritožnik pa je še danes priprt. Domneva nedolžnosti ga zlasti zaradi obsežnega medijskega poročanja že nekaj časa de facto ne ščiti več. Je tako stanje še v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP), natančneje s tretjim odstavkom 5. člena (pravico do svobode in varnosti) in drugim odstavkom 6. člena (domnevo nedolžnosti) EKČP?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Uporaba sistema bluetooth za zaznavanje dogodkov v prometu

Irena Vovk, 12.9.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013Sistem za zaznavanje dogodkov in stanj v prometu naj bi bil namenjen pridobivanju podatkov o gnečah in zastojih na cestah v realnem času, temeljil pa naj bi na tehnologiji bluetooth. Deloval naj bi tako, da bi se ob cesto namestili senzorji (na primer v semaforske omarice), ki bi zaznali frekvence naprav z omogočeno povezavo blueutooth v mimovozečih vozilih. Sistem naj bi temeljil na naslovu MAC mobilne naprave, katerega naj bi v realnem času z enosmerno zgoščevalno funkcijo z uporabo posebnega gesla, znanega samo upravljavcu, pretvoril v negovoreči enolični identifikator, kontrolor na senzorju pa bi uničil originalne podatke. Sistem naj bi omogočal preprosto namestitev, cenejšo od rešitev, ki temeljijo na prepoznavi znakov oziroma registrskih tablic. Operaterji pa bi lahko v realnem času zaznali zastoje in nesreče ter obveščali voznike, prilagajali prometno signalizacijo, preusmerili promet in obvestili druge deležnike za nadzor in obvladovanje zastojev. Nekatere informacije o predvidenih potovalnih časih in zastojih bi lahko ponudili tudi občanom (prek mobilnih naprav oziroma spleta). Kaj je treba pri razvoju te tehnologije upoštevati, da bo ustrezno spoštovan Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Vprašanje v zvezi z novo klavzulo o oprostitvi DDV na računih v letu 2013

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-773043/2012, 28. januar 2013 • Ali je treba na izdanih računih v zvezi z dobavami, oproščenimi plačila DDV, pisati člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) ali člen Direktive 2006/112/ES,2
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Pravica otroka, spočetega z biomedicinsko pomočjo, do poznavanja svojega izvora

mag. Judita Dolžan, 12.9.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja, Človekove pravice

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 35/2013V javnosti je bila precej pozornosti deležna nedavna odločitev Višjega deželnega sodišča Hamm, ki je ugodilo zahtevku hčere neplodnega zakonskega para, spočete z biomedicinsko pomočjo (konkretneje: oploditev ženske s semensko celico darovalca, ki ni njen zakonski partner). Ta je od zdravnika, soustanovitelja in družbenika enega najstarejših in največjih takih inštitutov v Nemčiji, Centra za reprodukcijsko medicino v Essnu, zahtevala podajo informacij o svojem biološkem očetu. Poleg tega je zatrjevala, da toženega zdravnika vežeta tako dolžnost hrambe osebnih podatkov darovalca kot tudi dolžnost podaje informacij glede zdravniške dokumentacije v zvezi s samim posegom. Podredno pa je zahtevala plačilo odškodnine za primer, da informacije ne bi bile podane v zahtevanem roku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Prost pretok in (de)regulacija zdravstvenih in socialnih storitev?

Zoran Skubic, 12.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 35/2013Prost pretok storitev in svoboda ustanavljanja sta eni stalnih manter EU že iz časov, ko je bila še (zgolj) Skupnost. A kot vsak še tako popoln aksiom pozna tudi ta - izjeme. V temeljni Direktivi o storitvah, ki drugače od večine direktiv ni uporabna (zgolj) sektorsko, ampak horizontalno, saj razen redkih izjem velja enako za vse storitve po pravu EU, je taka posebna pozornost namenjena zdravstvenim in socialnim storitvam. Ker gre za storitve "posebnega družbenega pomena", je drugačna ureditev od splošne dopustna, upravičena in utemeljena. Zato so te dejavnosti praviloma tudi izvzete iz na ravni EU vse bolj radikalnih teženj po poklicni in poslovni deregulaciji. Toda kaj se zgodi, če država članica, tokrat belgijska regionalna oblast, za neki mehanizem dnevnega in nočnega varstva ter oskrbe starejših določi omejitve, načeloma namenjene tako regulaciji take ponudbe kot tudi preverjanju njene kakovosti. Te ovire prostemu pretoku storitev pa nato belgijska država upravičuje prav z izjemo, da so namenjene zdravstveni in socialni oskrbi starejše populacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 12.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Vsebina PP št.35/2013

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013stran 3 UVODNIK Andrejka Grlić Proti sivi ekonomiji z drugačno miselnostjo (in davčnimi blagajnami) stran 6 KONKURENČNO PRAVO Živa Južnič Spletna prodaja in (ne)dopustne vertikalne omejitve stran 8 NEPREMI
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Spletna prodaja in (ne)dopustne vertikalne omejitve

Živa Južnič, 12.9.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Živa Južnič, Pravna praksa, 35/2013Pogodbe o distribuciji blaga so v Sloveniji zelo razširjene. Pravu konkurence je ta oblika novodobne gospodarske pogodbe dobro poznana, in sicer zaradi klasičnih vertikalnih omejevalnih ravnanj, tako cenovnih (na primer omejitve cen za nadaljnjo uporabo) kot tudi necenovnih (na primer nedovoljene omejitve ozemlja, izključna distribucija, selektivna distribucija). Te omejitve same po sebi niso prepovedane. Za pravilno uporabo konkurenčnopravnih pravil in za ugotavljanje kršitev na tej podlagi je načeloma treba narediti analizo učinkov omejitve (pristop "po učinku"). V zadnjem času se zaznava porast omejitev v distribucijskih pogodbah, sklenjenih z distributerji, ki opravljajo storitve prodaje proizvodov oziroma storitve prek različnih kanalov prodaje (ang. multi-channel distributors), omejitve pa so povezane s spletno prodajo blaga, nekatere od njih pa je mogoče šteti celo za nedopustne (pristop "po namenu").
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Pravni vidik urejanja prostora na primeru opuščenih vasi

Nejc Zemljak, 12.9.2013

Urejanje prostora

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 35/2013Urejanje prostora je kompleksno področje, na katerem se prepleta veliko znanj - od urbanizma in krajinske arhitekture do ekologije in gradbeništva. Vse skupaj je na podlagi krovne zakonodaje in množice podzakonskih aktov vsebovano v celem kupu občinskih prostorskih aktov, ki imajo status občinskega odloka, in državnih prostorskih aktov s statusom vladne uredbe. Razmerje med zakonom, podzakonskimi akti in konkretnimi akti na njihovi podlagi ter iskanje konkretnih rešitev znotraj tega razmerja predstavlja pravni vidik urejanja prostora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Preživnina ob podaljšanju roditeljske pravice

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Pobudnica je podala pritožbo proti centru za socialno delo, ki preživninskemu zavezancu ni izdajal obvestil o revalorizaciji preživnine. Dolžnost preživljanja je obstajala do osebe, nad katero je bila podaljšana roditeljska pravica. Dolžnost preživljanja je bila sicer ukinjena z določbami Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), jo je pa ponovno uveljavila odločitev Ustavnega sodišča RS št. U-I-11/07-45 z dne 13. decembra 2007.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije - ZSKZDČEU-1 (Ur. l. RS, št. 48/13) - veljati začne 19. junija, uporabljati se začne 19. septembra. 2. Zakon o ratifikaciji Konvencije
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-334176/2013, 2. julij 2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Pravilnik) je začel veljati 1. julija 2013. V Pravilnik so vključene spremembe v zvezi s povečanjem stopenj
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Predhodne odredbe in insolvenčni postopki

Dida Volk, 12.9.2013

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 35/2013K pisanju tega prispevka me je spodbudila aktualna sodna praksa v povezavi z izdanimi sklepi o zavarovanju s predhodnimi odredbami in začetimi insolvenčnimi postopki. Z zadnjo spremembo in dopolnitvijo Zakona o izvršbi in zavarovanju (novela ZIZ-I), ki je začela veljati 16. aprila 2011, se je povečalo število predlogov za zavarovanje s predhodno odredbo in s tem tudi izdanih sklepov o zavarovanju s predhodnimi odredbami. V zadnjih letih se je bistveno povečalo tudi število insolvenčnih postopkov, in sicer predvsem stečajnih postopkov. Vse več upnikov se znajde v dokaj pogosti situaciji, ko najprej vložijo predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, na dolžnikov obrazloženi ugovor zoper sklep o izvršbi pa se postopek nadaljuje v pravdi. Takrat tudi mnogi upniki uveljavljajo možnost zavarovanja s predhodnimi odredbami in nemalokrat sodišče predlogu za zavarovanje ugodi in izda predlagano predhodno odredbo. Takrat pa se začne insolvenčni postopek: stečajni postopek oziroma (redkeje) postopek prisilne poravnave, ki vpliva na začete postopke izvršbe ali zavarovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Nepravilnosti v policijskem postopku

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Človekove pravice, Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013V pobudi Varuhu je pobudnik izpostavil nepravilnosti policistov Policijske postaje Rogaška Slatina v postopku 19. maja 2011 in poškodbe, ki jih je pri tem utrpel (hkrati je bilo poškodovano tudi njegovo vozilo). Policistom je očital neupravičen odvzem prostosti, lažno naznanitev prekrškov in poškodbo vozila. Na postopek policistov je podal pritožbo v skladu s (takrat veljavnim) Zakonom o policiji, senat pa je zanjo soglasno odločil, da je utemeljena. Varuha je prosil za pomoč pri reševanju zadeve, saj zadeva še ni bila končana, čeprav sta od dogodka minili že dve leti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Dolžnost preživljati otroka, ki se šola

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Varuh je bil obveščen o težavah starša v zvezi z dolžnostjo preživljanja hčerke, ki je starejša od osemnajst let. Hči je sicer že tretje leto predložila potrdilo o vpisu v prvi letnik študija, vsako leto v drug študijski program.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

globus

Dean Zagorac, 12.9.2013

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 35/2013Kenija odpovedala Rimski statut 5. 9. - Kenijski parlament je potrdil kenijsko odpoved Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča. S tem se je odzval na obtožnici, vloženi proti njenemu predsedniku Uhuruju Kenyatti in podpredsedniku Williamu Ruti in ki ju bremenita hudodelstev zoper človečnos
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/20136. september - predlog zakona o spremembah Zakona o notariatu;
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Proti sivi ekonomiji z drugačno miselnostjo (in davčnimi blagajnami)

Andrejka Grlić, 12.9.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrejka Grlić, Pravna praksa, 35/2013Vlada pripravlja dokument z delovnim naslovom Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji, ki naj bi zajel različne ukrepe na različnih področjih, s katerimi bi zajezili sivo ekonomijo v Sloveniji. Koliko bodo ti ukrepi učinkoviti, bo pokazal čas. Dokument je še vedno v pripravi in bo javnosti v celoti predstavljen to jesen, za katero napovedujejo, da bo vroča. Naj bo vroča, ampak naj bo tudi učinkovita, da bomo s tem dosegli začrtane cilje za izhod iz krize.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 12.9.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 35/201312. september 490 pr. n. št. - Maraton Na vzhodni obali Atike blizu Maratona so Grki premagali perzijsko vojsko. Vest o zmagi je v Atene prinesel grški vojak, ki je pretekel 42.195 metrov, nato pa je od utrujenosti umrl. Po tem dogodku danes poznamo najdaljšo atletsko disciplino - maraton.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

EU - je res, ni res?

Irena Vovk, 12.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013(http://blogs.ec.europa.eu/rebuttal/) Jezik: angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Facebooku, Twitterju, Googlu+, možnost komentiranja Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in e-naslovi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Pravni napovednik

Irena Vovk, 12.9.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

razpisi

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Ur. l. RS, št. 54/13 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika Računskega sodišča - Predsednik RS; rok je 16. september. Ur. l. RS, št. 69/13 2. Predsednik Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani -
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2013 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju 20. 9. 2013 Uredba o Naravnem rezervatu Škocjanski zat
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

mag. Uroš Ilić, 12.9.2013

Civilni sodni postopki

mag. Uroš Ilić, Pravna praksa, 35/2013Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je začel veljati 15. januarja 2008. Doslej je bil ta temeljni pravni vir insolvenčnega prava že petkrat noveliran. Primarno orientacijo pri začetnem pohodu skozi nov insolvenčni zakon je nemalo po njegovi uveljavitvi zagotovila njegova mati, dr. Nina Plavšak. Svoje strokovne pomoči slovenski insolvenčni praksi ni odrekla tudi ob uveljavitvi zadnje novele, in to čeprav novela ZFPPIPP-E ne nosi zgolj njenega avtorskega pečata.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Evropa

Irena Vovk, 12.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013Torek, 3. 9. Trgovinski protekcionizem. V poročilu o stanju glede trgovinskega protekcionizma po svetu Evropska komisija ugotavlja, da je bilo v preteklem letu uvedenih približno 150 novih trgovinskih omejitev, po drugi strani pa je bilo odpravljenih le 18 takih ukrepov. Od oktobra 2008, k
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2013(40)
> September(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H I J K LM NOP QRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov