O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-334176/2013, 2. julij 2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Pravilnik) je začel veljati 1. julija 2013. V Pravilnik so vključene spremembe v zvezi s povečanjem stopenj
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Mašila v govoru

dr. Nataša Hribar, 12.9.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 35/2013Po naključju sem naletela na jezikoslovni forum, kjer je nekdo spraševal, kaj so mašila. Preberite si spodnji odgovor ter v njem označite vse nepotrebne besede in glasove. Če povem natančneje, so mašila v bistvu besede, a ne, ki ne prinašajo neke ??? nove predmetnosti, a ne, pač pa služijo govorcu,
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 12.9.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013Arnold Roosendaal Digital Personae and Profiles in Law: Protecting Individuals' Rights in Online Contexts (Wolf Legal Publishers, 2013, 250 strani) Skoraj vse, kar počnemo v današnji družbi, za seboj pušča digitalne sledi. Že pri vsakodnevnih opravkih namreč nezavedno delimo veliko
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

mag. Uroš Ilić, 12.9.2013

Civilni sodni postopki

mag. Uroš Ilić, Pravna praksa, 35/2013Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je začel veljati 15. januarja 2008. Doslej je bil ta temeljni pravni vir insolvenčnega prava že petkrat noveliran. Primarno orientacijo pri začetnem pohodu skozi nov insolvenčni zakon je nemalo po njegovi uveljavitvi zagotovila njegova mati, dr. Nina Plavšak. Svoje strokovne pomoči slovenski insolvenčni praksi ni odrekla tudi ob uveljavitvi zadnje novele, in to čeprav novela ZFPPIPP-E ne nosi zgolj njenega avtorskega pečata.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Auro pulsa fides, auro venalia iura, aurum lex sequitur, mox sine lege pudor

Janez Kranjc, 12.9.2013

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 35/2013Gornjo misel najdemo v Propercovi elegiji III, 13, 49-50. V slovenskem prevodu bi se glasila: Zlato (tj. denar) izganja zvestobo, z zlatom je mogoče kupiti pravico, zlato vlada zakonom, in potem ko ni več zakonov, tudi spodobnosti. Poleg Tibula je bil Properc (okr. 46-15 pr. Kr.) največji rimski el
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Sodni zaostanki

Irena Vovk, 12.9.2013

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013"Doseganje časovnih standardov mora tako z vidika sodišča kot sodnika postati pomembnejše merilo uspešnosti kot pa trenutno doseganje norme," je na sestanku predsednikov vseh sodišč, ki je 5. septembra potekal na Vrhovnem sodišču, dejal predsednik tega sodišča Branko Masleša. Povprečni čas trajanja pomembnejših zadev se je namreč s 7,7 meseca skrajšal na 6,7 meseca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Preživnina ob podaljšanju roditeljske pravice

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Pobudnica je podala pritožbo proti centru za socialno delo, ki preživninskemu zavezancu ni izdajal obvestil o revalorizaciji preživnine. Dolžnost preživljanja je obstajala do osebe, nad katero je bila podaljšana roditeljska pravica. Dolžnost preživljanja je bila sicer ukinjena z določbami Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), jo je pa ponovno uveljavila odločitev Ustavnega sodišča RS št. U-I-11/07-45 z dne 13. decembra 2007.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Predhodne odredbe in insolvenčni postopki

Dida Volk, 12.9.2013

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 35/2013K pisanju tega prispevka me je spodbudila aktualna sodna praksa v povezavi z izdanimi sklepi o zavarovanju s predhodnimi odredbami in začetimi insolvenčnimi postopki. Z zadnjo spremembo in dopolnitvijo Zakona o izvršbi in zavarovanju (novela ZIZ-I), ki je začela veljati 16. aprila 2011, se je povečalo število predlogov za zavarovanje s predhodno odredbo in s tem tudi izdanih sklepov o zavarovanju s predhodnimi odredbami. V zadnjih letih se je bistveno povečalo tudi število insolvenčnih postopkov, in sicer predvsem stečajnih postopkov. Vse več upnikov se znajde v dokaj pogosti situaciji, ko najprej vložijo predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, na dolžnikov obrazloženi ugovor zoper sklep o izvršbi pa se postopek nadaljuje v pravdi. Takrat tudi mnogi upniki uveljavljajo možnost zavarovanja s predhodnimi odredbami in nemalokrat sodišče predlogu za zavarovanje ugodi in izda predlagano predhodno odredbo. Takrat pa se začne insolvenčni postopek: stečajni postopek oziroma (redkeje) postopek prisilne poravnave, ki vpliva na začete postopke izvršbe ali zavarovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 12.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Vprašanje v zvezi z novo klavzulo o oprostitvi DDV na računih v letu 2013

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-773043/2012, 28. januar 2013 • Ali je treba na izdanih računih v zvezi z dobavami, oproščenimi plačila DDV, pisati člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) ali člen Direktive 2006/112/ES,2
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Pravica otroka, spočetega z biomedicinsko pomočjo, do poznavanja svojega izvora

mag. Judita Dolžan, 12.9.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja, Človekove pravice

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 35/2013V javnosti je bila precej pozornosti deležna nedavna odločitev Višjega deželnega sodišča Hamm, ki je ugodilo zahtevku hčere neplodnega zakonskega para, spočete z biomedicinsko pomočjo (konkretneje: oploditev ženske s semensko celico darovalca, ki ni njen zakonski partner). Ta je od zdravnika, soustanovitelja in družbenika enega najstarejših in največjih takih inštitutov v Nemčiji, Centra za reprodukcijsko medicino v Essnu, zahtevala podajo informacij o svojem biološkem očetu. Poleg tega je zatrjevala, da toženega zdravnika vežeta tako dolžnost hrambe osebnih podatkov darovalca kot tudi dolžnost podaje informacij glede zdravniške dokumentacije v zvezi s samim posegom. Podredno pa je zahtevala plačilo odškodnine za primer, da informacije ne bi bile podane v zahtevanem roku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Prost pretok in (de)regulacija zdravstvenih in socialnih storitev?

Zoran Skubic, 12.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 35/2013Prost pretok storitev in svoboda ustanavljanja sta eni stalnih manter EU že iz časov, ko je bila še (zgolj) Skupnost. A kot vsak še tako popoln aksiom pozna tudi ta - izjeme. V temeljni Direktivi o storitvah, ki drugače od večine direktiv ni uporabna (zgolj) sektorsko, ampak horizontalno, saj razen redkih izjem velja enako za vse storitve po pravu EU, je taka posebna pozornost namenjena zdravstvenim in socialnim storitvam. Ker gre za storitve "posebnega družbenega pomena", je drugačna ureditev od splošne dopustna, upravičena in utemeljena. Zato so te dejavnosti praviloma tudi izvzete iz na ravni EU vse bolj radikalnih teženj po poklicni in poslovni deregulaciji. Toda kaj se zgodi, če država članica, tokrat belgijska regionalna oblast, za neki mehanizem dnevnega in nočnega varstva ter oskrbe starejših določi omejitve, načeloma namenjene tako regulaciji take ponudbe kot tudi preverjanju njene kakovosti. Te ovire prostemu pretoku storitev pa nato belgijska država upravičuje prav z izjemo, da so namenjene zdravstveni in socialni oskrbi starejše populacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Kršitev domneve nedolžnosti z nespretnim izražanjem

dr. Andreja Tratnik, 12.9.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 35/2013Pritožnik je paraplegik. To ga ovira v mnogo stvareh. Tudi pri služenju zaporne kazni, zato je bil za nekaj časa celo izpuščen na prostost. Vendar ne za dolgo. Organi odkrivanja in pregona so ga na podlagi informatorjevega obvestila, da še vedno vodi turško heroinsko navezo, zopet vzeli pod drobnogled. V preiskavi so zbrali dovolj dokazov in ga priprli. To se je zgodilo aprila 2003. Pritožnik pa je še danes priprt. Domneva nedolžnosti ga zlasti zaradi obsežnega medijskega poročanja že nekaj časa de facto ne ščiti več. Je tako stanje še v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP), natančneje s tretjim odstavkom 5. člena (pravico do svobode in varnosti) in drugim odstavkom 6. člena (domnevo nedolžnosti) EKČP?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Uporaba sistema bluetooth za zaznavanje dogodkov v prometu

Irena Vovk, 12.9.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013Sistem za zaznavanje dogodkov in stanj v prometu naj bi bil namenjen pridobivanju podatkov o gnečah in zastojih na cestah v realnem času, temeljil pa naj bi na tehnologiji bluetooth. Deloval naj bi tako, da bi se ob cesto namestili senzorji (na primer v semaforske omarice), ki bi zaznali frekvence naprav z omogočeno povezavo blueutooth v mimovozečih vozilih. Sistem naj bi temeljil na naslovu MAC mobilne naprave, katerega naj bi v realnem času z enosmerno zgoščevalno funkcijo z uporabo posebnega gesla, znanega samo upravljavcu, pretvoril v negovoreči enolični identifikator, kontrolor na senzorju pa bi uničil originalne podatke. Sistem naj bi omogočal preprosto namestitev, cenejšo od rešitev, ki temeljijo na prepoznavi znakov oziroma registrskih tablic. Operaterji pa bi lahko v realnem času zaznali zastoje in nesreče ter obveščali voznike, prilagajali prometno signalizacijo, preusmerili promet in obvestili druge deležnike za nadzor in obvladovanje zastojev. Nekatere informacije o predvidenih potovalnih časih in zastojih bi lahko ponudili tudi občanom (prek mobilnih naprav oziroma spleta). Kaj je treba pri razvoju te tehnologije upoštevati, da bo ustrezno spoštovan Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Obdavčenje tujih nastopajočih izvajalcev in športnikov - nerezidentov

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Pojasnilo DURS, št. 4217-6744/2013-1 01-650-02, 25. julij 2013 Od plačil tujim nastopajočim izvajalcem ali športnikom (oziroma tujim pravnim osebam, pri katerih so ti izvajalci ali športniki zaposleni ali opravljajo dejavnost na podlagi drugega pogodbenega razmerja), za opravljene nastope
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 12.9.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 35/201312. september 490 pr. n. št. - Maraton Na vzhodni obali Atike blizu Maratona so Grki premagali perzijsko vojsko. Vest o zmagi je v Atene prinesel grški vojak, ki je pretekel 42.195 metrov, nato pa je od utrujenosti umrl. Po tem dogodku danes poznamo najdaljšo atletsko disciplino - maraton.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/20136. september - predlog zakona o spremembah Zakona o notariatu;
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Proti sivi ekonomiji z drugačno miselnostjo (in davčnimi blagajnami)

Andrejka Grlić, 12.9.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrejka Grlić, Pravna praksa, 35/2013Vlada pripravlja dokument z delovnim naslovom Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji, ki naj bi zajel različne ukrepe na različnih področjih, s katerimi bi zajezili sivo ekonomijo v Sloveniji. Koliko bodo ti ukrepi učinkoviti, bo pokazal čas. Dokument je še vedno v pripravi in bo javnosti v celoti predstavljen to jesen, za katero napovedujejo, da bo vroča. Naj bo vroča, ampak naj bo tudi učinkovita, da bomo s tem dosegli začrtane cilje za izhod iz krize.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Pravni napovednik

Irena Vovk, 12.9.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

razpisi

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Ur. l. RS, št. 54/13 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika Računskega sodišča - Predsednik RS; rok je 16. september. Ur. l. RS, št. 69/13 2. Predsednik Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani -
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

globus

Dean Zagorac, 12.9.2013

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 35/2013Kenija odpovedala Rimski statut 5. 9. - Kenijski parlament je potrdil kenijsko odpoved Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča. S tem se je odzval na obtožnici, vloženi proti njenemu predsedniku Uhuruju Kenyatti in podpredsedniku Williamu Ruti in ki ju bremenita hudodelstev zoper človečnos
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

EU - je res, ni res?

Irena Vovk, 12.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013(http://blogs.ec.europa.eu/rebuttal/) Jezik: angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Facebooku, Twitterju, Googlu+, možnost komentiranja Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in e-naslovi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Odškodninska odgovornost zdravnika v zvezi z rojstvom nenačrtovanega otroka

Katja Koritnik, 12.9.2013

Obligacije

Katja Koritnik, Pravna praksa, 35/2013Odškodninska odgovornost zdravnika v zvezi z rojstvom nenačrtovanega otroka je poseben vidik odškodninske odgovornosti zdravnika, saj je v teh primerih posledica zdravniške napake ali opustitve pojasnilne dolžnosti v postopku zdravljenja spočetje oziroma rojstvo otroka, ki - če nedopustnega ravnanja ne bi bilo -, ne bi bil spočet oziroma rojen. V zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali so lahko denarne ali nedenarne posledice, povezane z rojstvom nenačrtovanega otroka, podlaga za pravno nadomestljivo škodo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Dedni dogovor s pogodbo o preužitku - sosporništvo dedičev - dediči, ki niso stranke pogodbe o preužitku

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Obligacije, Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Sklep II Ips 89/2012, 6. junij 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 210/2011) ZOR - 10. člen ZD - tretji odstavek 214. člena Če v okviru dednega dogovora sklenjena preužitkarska pogodba predstavlja samostojni pravni posel, ki ne vpliva na razdelitev zapuščine med dediči, se uso
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Odškodninska odgovornost člana uprave gospodarske družbe

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Sodba III Ips 80/2010, 9. julij 2012 (v zvezi z vmesno sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 483/2009) ZGD - prvi in drugi odstavek 258. člena ZOR - drugi odstavek 17. člena Obveznosti članov uprave gospodarske družbe niso obveznosti rezultata, temveč obveznosti (skrbnega) prizadevanja. V tej lu
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2013(40)
> September(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H I J K LM NOP QRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov