O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2013 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju 20. 9. 2013 Uredba o Naravnem rezervatu Škocjanski zat
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/20136. september - predlog zakona o spremembah Zakona o notariatu;
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Dolžnost preživljati otroka, ki se šola

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Varuh je bil obveščen o težavah starša v zvezi z dolžnostjo preživljanja hčerke, ki je starejša od osemnajst let. Hči je sicer že tretje leto predložila potrdilo o vpisu v prvi letnik študija, vsako leto v drug študijski program.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

razpisi

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Ur. l. RS, št. 54/13 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika Računskega sodišča - Predsednik RS; rok je 16. september. Ur. l. RS, št. 69/13 2. Predsednik Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani -
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije - ZSKZDČEU-1 (Ur. l. RS, št. 48/13) - veljati začne 19. junija, uporabljati se začne 19. septembra. 2. Zakon o ratifikaciji Konvencije
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Pravni vidik urejanja prostora na primeru opuščenih vasi

Nejc Zemljak, 12.9.2013

Urejanje prostora

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 35/2013Urejanje prostora je kompleksno področje, na katerem se prepleta veliko znanj - od urbanizma in krajinske arhitekture do ekologije in gradbeništva. Vse skupaj je na podlagi krovne zakonodaje in množice podzakonskih aktov vsebovano v celem kupu občinskih prostorskih aktov, ki imajo status občinskega odloka, in državnih prostorskih aktov s statusom vladne uredbe. Razmerje med zakonom, podzakonskimi akti in konkretnimi akti na njihovi podlagi ter iskanje konkretnih rešitev znotraj tega razmerja predstavlja pravni vidik urejanja prostora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Vlada RS

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Sklepa, ki ju je Vlada RS sprejela na dopisni seji (5. september) - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah; - predloga zakona o spremembi Zakona o notariatu. Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 22. seji (6. september 2013): - ukrepi na podlagi Zakona o u
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Vsebina PP št.35/2013

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013stran 3 UVODNIK Andrejka Grlić Proti sivi ekonomiji z drugačno miselnostjo (in davčnimi blagajnami) stran 6 KONKURENČNO PRAVO Živa Južnič Spletna prodaja in (ne)dopustne vertikalne omejitve stran 8 NEPREMI
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Spletna prodaja in (ne)dopustne vertikalne omejitve

Živa Južnič, 12.9.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Živa Južnič, Pravna praksa, 35/2013Pogodbe o distribuciji blaga so v Sloveniji zelo razširjene. Pravu konkurence je ta oblika novodobne gospodarske pogodbe dobro poznana, in sicer zaradi klasičnih vertikalnih omejevalnih ravnanj, tako cenovnih (na primer omejitve cen za nadaljnjo uporabo) kot tudi necenovnih (na primer nedovoljene omejitve ozemlja, izključna distribucija, selektivna distribucija). Te omejitve same po sebi niso prepovedane. Za pravilno uporabo konkurenčnopravnih pravil in za ugotavljanje kršitev na tej podlagi je načeloma treba narediti analizo učinkov omejitve (pristop "po učinku"). V zadnjem času se zaznava porast omejitev v distribucijskih pogodbah, sklenjenih z distributerji, ki opravljajo storitve prodaje proizvodov oziroma storitve prek različnih kanalov prodaje (ang. multi-channel distributors), omejitve pa so povezane s spletno prodajo blaga, nekatere od njih pa je mogoče šteti celo za nedopustne (pristop "po namenu").
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Proti sivi ekonomiji z drugačno miselnostjo (in davčnimi blagajnami)

Andrejka Grlić, 12.9.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrejka Grlić, Pravna praksa, 35/2013Vlada pripravlja dokument z delovnim naslovom Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji, ki naj bi zajel različne ukrepe na različnih področjih, s katerimi bi zajezili sivo ekonomijo v Sloveniji. Koliko bodo ti ukrepi učinkoviti, bo pokazal čas. Dokument je še vedno v pripravi in bo javnosti v celoti predstavljen to jesen, za katero napovedujejo, da bo vroča. Naj bo vroča, ampak naj bo tudi učinkovita, da bomo s tem dosegli začrtane cilje za izhod iz krize.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Solidarnostna pomoč

mag. Nataša Belopavlovič, 12.9.2013

PRORAČUN

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 35/2013Sodelavec je zaradi poškodbe zunaj dela odsoten od 9. aprila 2013. Sindikat zdravstva in socialnega varstva je 17. julija 2013 vložil zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči zaradi daljše bolezni. Zahtevo smo zavrnili zaradi prepozne vložitve (več kot 60 dni od nastanka primera). Delavec ugovarja, da je primer nastal 8. julija, tj. po trimesečni nepretrgani bolniški odsotnosti. Sindikat se v zahtevi za izplačilo solidarnostne pomoči delavcu sklicuje na 101. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (navajajo, da šteje kot daljša bolezen odsotnost treh mesecev ali več), delavec pa kot nastanek primera razume dan po izteku trimesečne bolniške odsotnosti. Po drugi strani 178. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) opredeljuje, da se solidarnostna pomoč izplača zaradi bolezni, ki traja šest mesecev ali več. Na ta pogoj nas za obračun solidarnostne pomoči v primeru daljše bolezni napotujejo tudi navodila Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Uradne obrazložitve Kolektivne pogodbe za izplačilo solidarnostne pomoči za primer daljše bolezni po vseh "zakonskih zmešnjavah" v letu 2013 nismo nikjer zasledili. • Kateremu veljavnemu določilu moramo slediti, predvsem pa, kateri datum naj upoštevamo za nastanek primera pri uveljavljanju solidarnostne pomoči sodelavca zaradi daljše bolezni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Pravica do ustne obravnave v postopku na podlagi zahteve za sodno varstvo

Karin Merc, 12.9.2013

Prekrški

Karin Merc, Pravna praksa, 35/2013Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je od leta 2011 sprejelo pet odločb v postopkih proti Republiki Sloveniji, s katerimi je postavilo merila za izvedbo ustne obravnave v prekrškovnem postopku na podlagi vložene zahteve za sodno varstvo. Gre za zadeve Suhadolc, Flisar, Berdajs, Marguč in Milenovič. Odločbe so bile v Pravni praksi že predstavljene in so strokovni javnosti poznane. Kljub temu ustna obravnava v postopku z zahtevo za sodno varstvo (tako na ravni zakonske ureditve kot tudi sodne prakse) še ni dobila vloge, ki bi ji po presoji ESČP morala pripadati. V prispevku bom skušala pojasniti, zakaj ustne obravnave ne kaže razumeti kot fakultativnega načina preverjanja ugotovitev prekrškovnega organa, temveč kot temeljno pravico obdolženca, ki jo je dopustno izključiti le izjemoma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Odškodninska odgovornost zdravnika v zvezi z rojstvom nenačrtovanega otroka

Katja Koritnik, 12.9.2013

Obligacije

Katja Koritnik, Pravna praksa, 35/2013Odškodninska odgovornost zdravnika v zvezi z rojstvom nenačrtovanega otroka je poseben vidik odškodninske odgovornosti zdravnika, saj je v teh primerih posledica zdravniške napake ali opustitve pojasnilne dolžnosti v postopku zdravljenja spočetje oziroma rojstvo otroka, ki - če nedopustnega ravnanja ne bi bilo -, ne bi bil spočet oziroma rojen. V zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali so lahko denarne ali nedenarne posledice, povezane z rojstvom nenačrtovanega otroka, podlaga za pravno nadomestljivo škodo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Obdavčenje tujih nastopajočih izvajalcev in športnikov - nerezidentov

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Pojasnilo DURS, št. 4217-6744/2013-1 01-650-02, 25. julij 2013 Od plačil tujim nastopajočim izvajalcem ali športnikom (oziroma tujim pravnim osebam, pri katerih so ti izvajalci ali športniki zaposleni ali opravljajo dejavnost na podlagi drugega pogodbenega razmerja), za opravljene nastope
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Dedni dogovor s pogodbo o preužitku - sosporništvo dedičev - dediči, ki niso stranke pogodbe o preužitku

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Obligacije, Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Sklep II Ips 89/2012, 6. junij 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 210/2011) ZOR - 10. člen ZD - tretji odstavek 214. člena Če v okviru dednega dogovora sklenjena preužitkarska pogodba predstavlja samostojni pravni posel, ki ne vpliva na razdelitev zapuščine med dediči, se uso
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Odškodninska odgovornost člana uprave gospodarske družbe

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Sodba III Ips 80/2010, 9. julij 2012 (v zvezi z vmesno sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 483/2009) ZGD - prvi in drugi odstavek 258. člena ZOR - drugi odstavek 17. člena Obveznosti članov uprave gospodarske družbe niso obveznosti rezultata, temveč obveznosti (skrbnega) prizadevanja. V tej lu
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

dogodki - izjave

Irena Vovk, 12.9.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013od 3. do 9. septembra Torek, 3. 9. Na zdravljenje v tujino. Bolniki bodo z uveljavitvijo Direktive o pravicah pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva konec oktobra upravičeni do zdravljenja v državah EU, če bodo v Sloveniji predolgo čakali. Storitve v tujini bodo sicer mora
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Prost pretok in (de)regulacija zdravstvenih in socialnih storitev?

Zoran Skubic, 12.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 35/2013Prost pretok storitev in svoboda ustanavljanja sta eni stalnih manter EU že iz časov, ko je bila še (zgolj) Skupnost. A kot vsak še tako popoln aksiom pozna tudi ta - izjeme. V temeljni Direktivi o storitvah, ki drugače od večine direktiv ni uporabna (zgolj) sektorsko, ampak horizontalno, saj razen redkih izjem velja enako za vse storitve po pravu EU, je taka posebna pozornost namenjena zdravstvenim in socialnim storitvam. Ker gre za storitve "posebnega družbenega pomena", je drugačna ureditev od splošne dopustna, upravičena in utemeljena. Zato so te dejavnosti praviloma tudi izvzete iz na ravni EU vse bolj radikalnih teženj po poklicni in poslovni deregulaciji. Toda kaj se zgodi, če država članica, tokrat belgijska regionalna oblast, za neki mehanizem dnevnega in nočnega varstva ter oskrbe starejših določi omejitve, načeloma namenjene tako regulaciji take ponudbe kot tudi preverjanju njene kakovosti. Te ovire prostemu pretoku storitev pa nato belgijska država upravičuje prav z izjemo, da so namenjene zdravstveni in socialni oskrbi starejše populacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Pravica otroka, spočetega z biomedicinsko pomočjo, do poznavanja svojega izvora

mag. Judita Dolžan, 12.9.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja, Človekove pravice

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 35/2013V javnosti je bila precej pozornosti deležna nedavna odločitev Višjega deželnega sodišča Hamm, ki je ugodilo zahtevku hčere neplodnega zakonskega para, spočete z biomedicinsko pomočjo (konkretneje: oploditev ženske s semensko celico darovalca, ki ni njen zakonski partner). Ta je od zdravnika, soustanovitelja in družbenika enega najstarejših in največjih takih inštitutov v Nemčiji, Centra za reprodukcijsko medicino v Essnu, zahtevala podajo informacij o svojem biološkem očetu. Poleg tega je zatrjevala, da toženega zdravnika vežeta tako dolžnost hrambe osebnih podatkov darovalca kot tudi dolžnost podaje informacij glede zdravniške dokumentacije v zvezi s samim posegom. Podredno pa je zahtevala plačilo odškodnine za primer, da informacije ne bi bile podane v zahtevanem roku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Kršitev domneve nedolžnosti z nespretnim izražanjem

dr. Andreja Tratnik, 12.9.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 35/2013Pritožnik je paraplegik. To ga ovira v mnogo stvareh. Tudi pri služenju zaporne kazni, zato je bil za nekaj časa celo izpuščen na prostost. Vendar ne za dolgo. Organi odkrivanja in pregona so ga na podlagi informatorjevega obvestila, da še vedno vodi turško heroinsko navezo, zopet vzeli pod drobnogled. V preiskavi so zbrali dovolj dokazov in ga priprli. To se je zgodilo aprila 2003. Pritožnik pa je še danes priprt. Domneva nedolžnosti ga zlasti zaradi obsežnega medijskega poročanja že nekaj časa de facto ne ščiti več. Je tako stanje še v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP), natančneje s tretjim odstavkom 5. člena (pravico do svobode in varnosti) in drugim odstavkom 6. člena (domnevo nedolžnosti) EKČP?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Uporaba sistema bluetooth za zaznavanje dogodkov v prometu

Irena Vovk, 12.9.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013Sistem za zaznavanje dogodkov in stanj v prometu naj bi bil namenjen pridobivanju podatkov o gnečah in zastojih na cestah v realnem času, temeljil pa naj bi na tehnologiji bluetooth. Deloval naj bi tako, da bi se ob cesto namestili senzorji (na primer v semaforske omarice), ki bi zaznali frekvence naprav z omogočeno povezavo blueutooth v mimovozečih vozilih. Sistem naj bi temeljil na naslovu MAC mobilne naprave, katerega naj bi v realnem času z enosmerno zgoščevalno funkcijo z uporabo posebnega gesla, znanega samo upravljavcu, pretvoril v negovoreči enolični identifikator, kontrolor na senzorju pa bi uničil originalne podatke. Sistem naj bi omogočal preprosto namestitev, cenejšo od rešitev, ki temeljijo na prepoznavi znakov oziroma registrskih tablic. Operaterji pa bi lahko v realnem času zaznali zastoje in nesreče ter obveščali voznike, prilagajali prometno signalizacijo, preusmerili promet in obvestili druge deležnike za nadzor in obvladovanje zastojev. Nekatere informacije o predvidenih potovalnih časih in zastojih bi lahko ponudili tudi občanom (prek mobilnih naprav oziroma spleta). Kaj je treba pri razvoju te tehnologije upoštevati, da bo ustrezno spoštovan Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 12.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 12.9.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013Arnold Roosendaal Digital Personae and Profiles in Law: Protecting Individuals' Rights in Online Contexts (Wolf Legal Publishers, 2013, 250 strani) Skoraj vse, kar počnemo v današnji družbi, za seboj pušča digitalne sledi. Že pri vsakodnevnih opravkih namreč nezavedno delimo veliko
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Auro pulsa fides, auro venalia iura, aurum lex sequitur, mox sine lege pudor

Janez Kranjc, 12.9.2013

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 35/2013Gornjo misel najdemo v Propercovi elegiji III, 13, 49-50. V slovenskem prevodu bi se glasila: Zlato (tj. denar) izganja zvestobo, z zlatom je mogoče kupiti pravico, zlato vlada zakonom, in potem ko ni več zakonov, tudi spodobnosti. Poleg Tibula je bil Properc (okr. 46-15 pr. Kr.) največji rimski el
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Sodni zaostanki

Irena Vovk, 12.9.2013

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013"Doseganje časovnih standardov mora tako z vidika sodišča kot sodnika postati pomembnejše merilo uspešnosti kot pa trenutno doseganje norme," je na sestanku predsednikov vseh sodišč, ki je 5. septembra potekal na Vrhovnem sodišču, dejal predsednik tega sodišča Branko Masleša. Povprečni čas trajanja pomembnejših zadev se je namreč s 7,7 meseca skrajšal na 6,7 meseca.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2013(40)
> September(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H I J K LM NOP QRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov