O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 10.9.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 35/2009 Dražje storitve AJPES Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je konec avgusta objavila dva predpisa, ki za ponovno uporabo informacij javnega značaja predvidevata tudi do desetkrat višja nadomestila. V skladu s Tarifo nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Duhovna substanca sodnika je temelj sodstva

Marko Šorli, 10.9.2009

Uprava

Marko Šorli, Pravna praksa, 35/2009Odgovor mojih kolegov na prispevek Prekoračen Rubikon, objavljen v prejšnji številki PP (Ožbolt, K., Pavlin, D., in Đorđević, M.: Odgovor na prispevek Prekoračen Rubikon?, PP, št. 34/2009, str. 19), mi daje priložnost, moj začasni položaj na Vrhovnem sodišču pa tudi možnost in dolžnost, da o stvari ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Objava zapisnikov sveta zavoda

mag. Katarina Krapež, 10.9.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2009Občinski svet je sprejel sklep, da morajo osnovne šole vse zapisnike sveta zavoda objaviti na spletni strani. Ravnateljica ene od šol meni, da je to sporno, zlasti zaradi varstva osebnih podatkov (zapisniki vsebujejo ugovore staršev, delavcev ipd.). Ali je vodstvo osnovne šole dolžno objavljati vse ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

In favorem potrošnika

Katarina Vatovec, 10.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 35/2009Če ste med tistimi, ki (radi) kupujejo prek interneta, potem ne smete prezreti sodbe Sodišča Evropskih skupnosti v zadevi Pia Messner proti Firmi Stefan Krüger. Predmet te zadeve je bila razlaga prvega in drugega odstavka 6. člena Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Posredovanje podatkov o napotitvah pacienta

mag. Katarina Krapež, 10.9.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2009Ali je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) upravičen od zdravnika v splošni ambulanti zahtevati posredovanje podatkov o napotitvah pacienta brez njegovega soglasja? Podatke naj bi ZZZS potreboval zaradi uveljavljanja pravice do povrnitve potnih stroškov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Snemanje in objava posnetkov predavanj

mag. Katarina Krapež, 10.9.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2009Ali lahko delodajalec brez privolitve zaposlenega s kamero snema in na svojih spletnih straneh objavlja videoposnetke predavanj zaposlenega? V pogodbi o zaposlitvi predavanja ali kakršnakoli snemanja niso dogovorjena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Država nalogo odgovornega prirejanja iger na srečo prevalila na koncesionarje

Dženeta Cizelj, 10.9.2009

Upravni postopek in upravne takse

Dženeta Cizelj, Pravna praksa, 35/2009Zgodba o spremembah igralniške zakonodaje v Sloveniji se je končno začela odvijati, vendar je očitno, da zaradi parcialnega in nedoslednega pristopa z njo koncesionarji niso zadovoljni. Ne glede na to, s katerega zornega kota analiziramo predlagane spremembe, se zdi, da predlog novele Zakona o igrah...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Luksemburška kronika

mag. Katarina Krapež, 10.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Pravica istospolnih parov do posvojitve otroka svojega partnerja

mag. Neža Kogovšek, 10.9.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja, Človekove pravice

mag. Neža Kogovšek, Pravna praksa, 35/2009Ustavno sodišče Zvezne republike Nemčije je 10. avgusta 2009 s sodbo potrdilo pravico oseb, ki živijo v istospolnem partnerstvu, do posvojitve biološkega otroka svojega partnerja. S to odločitvijo je razveljavilo sodbo sodišča v Schweinfurtu z dne 21. maja 2009, ki je pritožnici K. prepovedalo posvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Omejitve lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah

mag. Vesna Sodja, 10.9.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Vesna Sodja, Pravna praksa, 35/2009Pri GV Založbi je pred kratkim izšla knjiga Omejitve lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah avtorjev dr. Matjaža Tratnika in dr. Renata Vrenčurja (GV Založba, Ljubljana 2009, 399 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Med absolutno suverenostjo in globalnim vodenjem

Natali Gak, 10.9.2009

Trgovina in carine

Natali Gak, Pravna praksa, 35/2009Razvejanost mednarodne trgovine, hitra izmenjava idej in blaga, neposredne tuje naložbe ter nenehna skrb za gospodarsko rast so dejavniki, ki kažejo na vse večjo prepletenost in tesno povezanost razmerij v sodobnem svetu. Spremenjene razmere pa se ne kažejo le na dejanski, ampak tudi na abstraktni r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Prenatrpanost zaporov je lahko kršitev 3. člena EKČP

Andreja Tratnik, 10.9.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 35/2009Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v svojih sodbah že večkrat obravnavalo razmere v zaporih, predvsem z vidika izpolnjevanja minimalnih standardov za dostojno življenje zapornikov. V primeru nedoseganja minimalnih standardov gre lahko za kršitev 3. člena Evropske konvencije o človekovih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 10.9.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2009Michael Faure in Marjan Peeters (ur.)Climate Change and European Emissions Trading: Lessons for Theory and Practice (Edward Elgar Publishing, 2009, 411 strani) Knjiga o sistemu trgovanja z emisijami, ki sta jo uredila nizozemska profesorja okoljskega prava, je izšla ravno v času, ko so s sloven...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Dodatek za delovno dobo

mag. Nataša Belopavlovič, 10.9.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 35/2009Smo socialno-varstveni zavod in se ravnamo po Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter po Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS),1 ki je aktualna v zvezi z upoštevanjem dodatka za delovno dobo. Po prvotni različici KPJS sta bili objavljeni še dve razlagi o tem dodatku, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Odprava pripora po izročitvi obtožnice sodišču

Brina Felc, 10.9.2009

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Brina Felc, Pravna praksa, 35/2009Pripor kot najtežji od ukrepov zoper ustavno varovane človekove pravice in temeljne svoboščine, s katerimi se želi zagotoviti neoviran potek kazenskega postopka in varnost drugih, se lahko med preiskavo odredi le na predlog državnega tožilca. Pripor s sklepom odredi preiskovalni sodnik, vendar, kot ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Družba kot imetnik lastnega deleža in skupščina

dr. Peter Podgorelec, 10.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 35/2009 Leta 2004 je bil v družbi z omejeno odgovornostjo, ki ima dva družbenika, opravljen nakup lastnega deleža. Tako imata po novem družbenika po 30 odstotkov, družba pa 40 odstotkov kapitala. • Ali ima družba na skupščini glasovalne pravice in ali če ima glasovalne pravice, družbo zastopa direktor? •...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Sodstvo s prenatrpanostjo zaporov nima nič

Janko Marinko, 10.9.2009

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Janko Marinko, Pravna praksa, 35/2009Dr. Dragan Petrovec v uvodniku Zapor - poraz (PP, št. 34/2009, str. 3) navaja dve trditvi, za kateri menim, da sta sporni in ki, če bi obveljali, lahko vodita v napačne odločitve, na primer glede temeljnih načel kriminalitetne politike. Prva je že stara: "Š...Ć število zapornikov Šse jeĆ v zadnjih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Poizvedovanje o dolžniku za izterjavo denarne terjatve v izvršilnem postopku

Nina Guzej, 10.9.2009

Civilni sodni postopki

Nina Guzej, Pravna praksa, 35/2009Naši izvršilni postopki so pogosto predmet kritike in zato tudi predmet številnih sprememb ter uvajanj novosti. Zakon o izvršbi in zavarovanju je bil velikokrat spremenjen, vendar kljub temu nekateri problemi ostajajo in zmanjšujejo učinkovitost poteka izvršbe, nove spremembe pa se tudi že pripravlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Gospodarske javne službe morajo do konca leta urediti svoje računovodske in davčne evidence

mag. Mojca Kunšek, 10.9.2009

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 35/2009Z novimi računovodskimi standardi,1 ki so prinesli tudi spremembo slovenskega računovodskega standarda 35 (2006) - Računovodsko spremljanje gospodarskih javnih služb, je bilo določeno, da izvajalci gospodarskih javnih služb (razen javnih podjetij) prenehajo izkazovati infrastrukturo kot sredstva v u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Izvrševanje kazni zapora

Avtor ni naveden, 10.9.2009

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2009Odločanje o načinu izvrševanja zaporne kazni mora temeljiti na poglobljenem, analitičnem in celovitem preverjanju in oceni okoliščin, povezanih tako z osebnostjo storilca kot tudi z njegovim dejanjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Razkritje človeškega genoma - podlaga za komercialno evgeniko in zlorabo genskih informacij v sodobni družbi?

Nina Mišetić, 10.9.2009

Človekove pravice

Nina Mišetić, Pravna praksa, 35/2009Sodobna družba je na podlagi znanstvenih izsledkov svetovno znanega Projekta človeški genom ter s pomočjo dovršenih tehnoloških zmožnosti na področju humane genetike sposobna držati vajeti evolucije človeškega rodu v svojih rokah. Revolucija, ki se trenutno odvija, ima sicer jasen začetek, nima pa j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Razsojeno

Toni Tovornik, 10.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Toni Tovornik, Pravna praksa, 35/2009Obličnost odsvojitve poslovnega deleža
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Izvajanje dokazov v korist obdolženca - navzočnost pri preiskovalnih dejanjih

Avtor ni naveden, 10.9.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2009Poznejša seznanitev obdolženca z zapisnikom o izpovedbi ne more nadomestiti pravice do zaslišanja obremenilne priče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Ovire na poti do večje mobilnosti - delodajalski vidik

Maja Skorupan, 10.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Skorupan, Pravna praksa, 35/2009Združenje delodajalcev Slovenije je v aprilu 2008 skupaj z drugimi projektnimi partnerji1 začelo izvajati projekt Za večjo mobilnost.2 Njegov cilj je bil razviti inovativne ukrepe in aktivnosti za izboljšanje geografske in poklicne mobilnosti delavcev znotraj Slovenije in vanjo ter odstraniti ostank...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 10.9.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2009- v zvezi z izplačili funkcionarjem po prenehanju mandata (Jože Tanko); - v zvezi z delovanjem kadrovsko akreditacijskih svetov Vlade (dr. Peter Verlič); - v zvezi z opravljanjem nalog stečajnega upravitelja, ki naj bi jih opravljal nekdanji državni sekretar g. Robert Marolt (dr. Vinko Gorenak); ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2009(45)
> September(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEF G H IJK LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov