O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Prenatrpanost zaporov je lahko kršitev 3. člena EKČP

Andreja Tratnik, 10.9.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 35/2009Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v svojih sodbah že večkrat obravnavalo razmere v zaporih, predvsem z vidika izpolnjevanja minimalnih standardov za dostojno življenje zapornikov. V primeru nedoseganja minimalnih standardov gre lahko za kršitev 3. člena Evropske konvencije o človekovih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Pravica istospolnih parov do posvojitve otroka svojega partnerja

mag. Neža Kogovšek, 10.9.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja, Človekove pravice

mag. Neža Kogovšek, Pravna praksa, 35/2009Ustavno sodišče Zvezne republike Nemčije je 10. avgusta 2009 s sodbo potrdilo pravico oseb, ki živijo v istospolnem partnerstvu, do posvojitve biološkega otroka svojega partnerja. S to odločitvijo je razveljavilo sodbo sodišča v Schweinfurtu z dne 21. maja 2009, ki je pritožnici K. prepovedalo posvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Luksemburška kronika

mag. Katarina Krapež, 10.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Duhovna substanca sodnika je temelj sodstva

Marko Šorli, 10.9.2009

Uprava

Marko Šorli, Pravna praksa, 35/2009Odgovor mojih kolegov na prispevek Prekoračen Rubikon, objavljen v prejšnji številki PP (Ožbolt, K., Pavlin, D., in Đorđević, M.: Odgovor na prispevek Prekoračen Rubikon?, PP, št. 34/2009, str. 19), mi daje priložnost, moj začasni položaj na Vrhovnem sodišču pa tudi možnost in dolžnost, da o stvari ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

In favorem potrošnika

Katarina Vatovec, 10.9.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 35/2009Če ste med tistimi, ki (radi) kupujejo prek interneta, potem ne smete prezreti sodbe Sodišča Evropskih skupnosti v zadevi Pia Messner proti Firmi Stefan Krüger. Predmet te zadeve je bila razlaga prvega in drugega odstavka 6. člena Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Med absolutno suverenostjo in globalnim vodenjem

Natali Gak, 10.9.2009

Trgovina in carine

Natali Gak, Pravna praksa, 35/2009Razvejanost mednarodne trgovine, hitra izmenjava idej in blaga, neposredne tuje naložbe ter nenehna skrb za gospodarsko rast so dejavniki, ki kažejo na vse večjo prepletenost in tesno povezanost razmerij v sodobnem svetu. Spremenjene razmere pa se ne kažejo le na dejanski, ampak tudi na abstraktni r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 10.9.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2009Michael Faure in Marjan Peeters (ur.)Climate Change and European Emissions Trading: Lessons for Theory and Practice (Edward Elgar Publishing, 2009, 411 strani) Knjiga o sistemu trgovanja z emisijami, ki sta jo uredila nizozemska profesorja okoljskega prava, je izšla ravno v času, ko so s sloven...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Omejitve lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah

mag. Vesna Sodja, 10.9.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Vesna Sodja, Pravna praksa, 35/2009Pri GV Založbi je pred kratkim izšla knjiga Omejitve lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah avtorjev dr. Matjaža Tratnika in dr. Renata Vrenčurja (GV Založba, Ljubljana 2009, 399 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Od kod, kje in kam

dr. Nataša Hribar, 10.9.2009

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 35/2009Počitnice so mimo, poletje se tudi počasi izteka, dopustniki s(m)o v glavnem nazaj in že pridno vsak na svojem delovnem mestu. Ste poleti dobili kakšno razglednico? Vam jih še kdo pošilja? Jaz le tu in tam še dobim kakšno. A kljub redkosti dobivanja take pošte se mi še zmeraj zgodi, da mi kdo pošilj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Gospodarske javne službe morajo do konca leta urediti svoje računovodske in davčne evidence

mag. Mojca Kunšek, 10.9.2009

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 35/2009Z novimi računovodskimi standardi,1 ki so prinesli tudi spremembo slovenskega računovodskega standarda 35 (2006) - Računovodsko spremljanje gospodarskih javnih služb, je bilo določeno, da izvajalci gospodarskih javnih služb (razen javnih podjetij) prenehajo izkazovati infrastrukturo kot sredstva v u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Posredovanje podatkov o napotitvah pacienta

mag. Katarina Krapež, 10.9.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2009Ali je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) upravičen od zdravnika v splošni ambulanti zahtevati posredovanje podatkov o napotitvah pacienta brez njegovega soglasja? Podatke naj bi ZZZS potreboval zaradi uveljavljanja pravice do povrnitve potnih stroškov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Snemanje in objava posnetkov predavanj

mag. Katarina Krapež, 10.9.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2009Ali lahko delodajalec brez privolitve zaposlenega s kamero snema in na svojih spletnih straneh objavlja videoposnetke predavanj zaposlenega? V pogodbi o zaposlitvi predavanja ali kakršnakoli snemanja niso dogovorjena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Objava zapisnikov sveta zavoda

mag. Katarina Krapež, 10.9.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2009Občinski svet je sprejel sklep, da morajo osnovne šole vse zapisnike sveta zavoda objaviti na spletni strani. Ravnateljica ene od šol meni, da je to sporno, zlasti zaradi varstva osebnih podatkov (zapisniki vsebujejo ugovore staršev, delavcev ipd.). Ali je vodstvo osnovne šole dolžno objavljati vse ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 10.9.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 35/2009 Dražje storitve AJPES Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je konec avgusta objavila dva predpisa, ki za ponovno uporabo informacij javnega značaja predvidevata tudi do desetkrat višja nadomestila. V skladu s Tarifo nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Razsojeno

Toni Tovornik, 10.9.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Toni Tovornik, Pravna praksa, 35/2009Obličnost odsvojitve poslovnega deleža
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 10.9.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2009- v zvezi z izplačili funkcionarjem po prenehanju mandata (Jože Tanko); - v zvezi z delovanjem kadrovsko akreditacijskih svetov Vlade (dr. Peter Verlič); - v zvezi z opravljanjem nalog stečajnega upravitelja, ki naj bi jih opravljal nekdanji državni sekretar g. Robert Marolt (dr. Vinko Gorenak); ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.9.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2009 Sklep, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 42. seji (3. septembra 2009): - mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti 282. člena Zakona o pravdnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Iz Poročevalca Državnega Zbora

Avtor ni naveden, 10.9.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2009 Številka 109 (2. september 2009): - predlog zakona o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Razpisi

Avtor ni naveden, 10.9.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2009 Ur. l. RS, št. 14/09 1. Poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2009/2010 - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije; rok je 15. september. Ur. l. RS, št. 49/09 2. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika Ustavne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Normativni Program Vlade RS

Avtor ni naveden, 10.9.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 10.9.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva 2009/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vgradnji svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na dvo- ali trikolesna motorna vozila (UL L 222) ? veljati začne 14. septembra, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Izpolnitveni roki v upravnih zadevah - nepodaljšljivi materialni ali procesni roki?

dr. Polona Kovač, 10.9.2009

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 35/2009Roki so ključen pravni institut predvsem procesnega in materialnega prava, in sicer na eni strani za uveljavitev pravic in pravnih koristi strank, na drugi strani (v upravnem postopku) pa za varstvo javnega interesa v koliziji z zasebnim. Pri javnopravnih obveznostih roki omogočijo uveljavitev obvez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Menica v slovenski sodni praksi

Meta Ahtik, 10.9.2009

Menica in ček

Meta Ahtik, Pravna praksa, 35/2009Menica doživlja renesanso. Posledica pogoste uporabe nekega pravnega instrumenta pa so tudi spori, ki izvirajo iz njega. Najprej bom obravnavala zakonsko in teoretično podlago za uporabo menice, nato pa bom podala pregled sodne prakse zadnjih let in ocenila uporabo tega instrumenta v poslovni praksi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Vsebina PP št.35/2009

Avtor ni naveden, 10.9.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2009stran 3 UVODNIK dr. Spomenka Hribar Obsodba totalitarnih režimov in sprava
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Timor emendator asperrimus

Janez Kranjc, 10.9.2009

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 35/2009Rek Timor emendator asperrimus (Strah je najstrožji poboljševalec) je vzet iz pisem Plinija mlajšega (Ep. 7, 17). Plinij v njem govori o javnem branju govorov in o tem, kako izboljšati njihovo kakovost. Ob tem ugotavlja, da strah pred nastopom veliko pripomore k temu, da besedilo popravimo in ne dam...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2009(45)
> September(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEF G H IJK LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov