O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Prepisano, ker ni preslišano...: od 17. do 30. septembra

Irena Vovk, 3.10.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2002Petek, 20. 9. Spremembe ustave. Parlamentarna ustavna komisija je z razpravo o še štirih sklopih (člani komisije so se seznanili z mnenjem skupine strokovnjakov glede predlogov na področju sodstva, državnih simbolov, spodbujanja enakih možnosti kandidiranja moških in žensk na volitvah ter glede d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Obligacijska razmerja: Pooblastilo za sklepanje pogodb o zastavi nepremičnine

mag. Janez Tekavc, 3.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 35/2002Bralka nas je opozorila, da obligacijskizakonik (OZ) v 76. členu določa, da mora imeti pooblaščenec za vsak posamezen primer sklepanja pogodb o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnine posebno pooblastilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Slovenščina v pravni praksi (100.del): O jezikovni kulturi in jezikovnih kotičkih

dr. Monika Kalin-Golob, 3.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 35/2002Dragi in spoštovani bralke in bralci, toleje jubilejni, 100. jezikovni prispevek v Pravni praksi. Ljudje smo narejeni tako, da se ob okroglih številkah radi ozremo nazaj, premislimo, kako je bilo, in pokukamo tudi naprej; razmišljamo o smiselnosti svojega početja. Veliko tem se nam je nabralo v t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Zakon

dr. Marko Novak, 3.10.2002

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 35/2002Terminološki kotiček (5) Že od davno je izraz "zakon" eden izmed ključnih stebrov pravnega izrazoslovja. V slovenskem jeziku je izraz zakon kolikor toliko enovit: uporabljamo ga tako v čisto (a) splošnem pomenu, kot je npr. v okviru zakonske rezervacije (reservatio legis), ko določena ustavna norma ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Ustavno sodišče RS: ZPP - prehodne določbe

Avtor ni naveden, 3.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 35/2002Pobuda za začetek postopka za ocenoustavnosti 498. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Kako študirati pravo?

Sonja Ternik, 3.10.2002

Kultura in umetnost

Sonja Ternik, Pravna praksa, 35/2002Pred nekaj tedni je pri Uradnem listuRepublike Slovenije izšla knjiga dr. Mira Cerarja Kako študirati pravo. V sodelovanju z Valentino Franca, študentko 3. letnika Pravne fakultete v Ljubljani, se je sprehodil skozi temeljna vprašanja, ki se postavljajo študentom prava v času študija, predvsem pa se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Ustavno sodišče RS: Občina - naknadni referendum

Avtor ni naveden, 3.10.2002

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 35/2002Odlok o načinu izvajanja gospodarske javneslužbe distribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja (Ur. l. RS, št. 7/02 in 10/02) ni v neskladju z Ustavo in zakonom. Odločitev volivcev na naknadnem referendumu zavezuje občinski svet tako, da d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XVII.)

Peter Pavlin, 3.10.2002

Človekove pravice

Peter Pavlin, Pravna praksa, 35/2002Varstvo osebnih podatkov in popravekpodatkov v dosjejih politične policije ROTARU v. ROMUNIJA Datum izdaje sodbe: 4. maj 2000 Sestava Sodišča: veliki senat Obravnavani členi Konvencije: 8. člen; prvi odstavek 6. člena; 13. člen Obravnavani členi drugih mednarodnih Konvencij: 1. in 2. člen K...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Pravna klinika kot alternativna pot učenja

Neža Kogovšek, 3.10.2002

Višje in visoko šolstvo

Neža Kogovšek, Pravna praksa, 35/2002Študij na univerzi je v Slovenijitradicionalno zasnovan na spoznavanju teorije. Študentje morajo za pridobitev naslova "univerzitetni diplomirani pravnik" opraviti približno petintrideset izpitov in napisati diplomsko nalogo, ki je večinoma prav tako teoretična. Zaradi želje po uporabi pridobljen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Primer Joško Joras

Alenka Leskovic, 3.10.2002

Prekrški

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 35/2002Pisni odmev gospoda Franca Stanonika,tiskovnega predstavnika Ministrstva za pravosodje, na kolumno z naslovom "Primer Joško Joras" (objavljen v pp, št. 32/02) dokazuje, da o isti stvari govoriva iz dveh zornih kotov. Po mnenju ministrstva se v Sloveniji niti teoretično ne bo mogel zgoditi primer Jor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

US RS, odločeno na sejah 19. in 25. septembra v zadevah:

Avtor ni naveden, 3.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 35/20021. U-I-299/02: odlok občinskega svetaobčine Postojna o določitvi takse zaradi onesnaževanja okolja z vojaškimi vajami na območju poligona Poček, s predlogom za začasno zadržanje. 2. U-I-278/02: sklep Državnega zbora RS, št. 005-01/95-4/30 z dne 30.5.2002, s predlogom za začasno zadržanje razpi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Stvarno pravo: Gradnja objektov in odvzem svetlobe

mag. Peter Kos, 3.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Gradbeništvo

mag. Peter Kos, Pravna praksa, 35/2002Sosedski spori Sončna svetloba je bila pogoj, da se je življenje na tem planetu sploh začelo. Vpliv svetlobe na zdravje je lahko zelo raznovrsten. Za svoj obstoj in ugodje si človek jemlje od sončnih žarkov le toliko, kolikor meni, da mu je potrebno. Ultravijolični žarki sončne svetlobe vplivajo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Odpoved pogodb o zaposlitvi v postopkih stečaja, sodne likvidacije in prisilne poravnave

dr. Drago Dubrovski, 3.10.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Drago Dubrovski, Pravna praksa, 35/2002Novi ZDR V prispevku se kritično oziramo na ureditev odpovedi pogodb o zaposlitvi v stečajnih in likvidacijskih postopkih ter postopkih prisilne poravnave v novem ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Delovnopravna imuniteta delavskih predstavnikov ob prevzemu na delo k drugemu delodajalcu

mag. Mato Gostiša, 3.10.2002

Delovna razmerja

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 35/2002Splošna kolektivna pogodba za gospodarskedejavnosti določa, kdaj in pod kakšnimi pogoji je delavec lahko prevzet na delo k drugemu delodajalcu. V zvezi s tem nas zanima: - Ali tudi v primeru prevzema delavcev na delo k drugemu delodajalcu velja delovnopravna imuniteta (in v kakšnem smislu) sindikal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Pravdni postopek: Pogojna sodna poravnava v civilnem postopku

mag. Jorg Sladič, 3.10.2002

Civilni sodni postopki

mag. Jorg Sladič, Pravna praksa, 35/2002Zadnje čase se pred civilnimi in delovnimisodišči pojavlja nov tip sodne poravnave, ki ga stranke in sodišča sama imenujejo pogojna poravnava. V praksi se je kot bistvo take sodne poravnave izluščilo načelo, da taka poravnava velja le, če ena oz. obe izmed pravdnih strank, preden dobi sodna poravnav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Odmera dopusta glede na uspešnost delavca, zaposlenega v državnem organu

Avtor ni naveden, 3.10.2002

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 35/2002Delavka, zaposlena v državni upravi, jepred nastopom porodniškega dopusta imela iz naslova uspešnosti 3 dni dopusta. Po vrnitvi na delovno mesto ji je delodajalec odmeril dopust tako, da ji ni priznal iz naslova uspešnosti niti enega dne. Ali je bilo ravnanje delodajalca upravičeno in kako bi pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Ustavno sodišče RS: Pravica do družinske pokojnine

Avtor ni naveden, 3.10.2002

Zakonska zveza in družinska razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 35/2002Postopek za oceno ustavnosti 115. in 120.člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) se ustavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Zakonik stvarnega prava

dr. Miha Juhart, 3.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 35/2002Projekt izdelave slovenskega predpisa, kibi urejal področje stvarnega prava, se je začel v okviru raziskovalne naloge, ki jo je pred skoraj desetimi leti prevzela katedra za civilno pravo Pravne fakultete v Ljubljani. Zaradi kratkih rokov, prilagojenih preambiciozni določbi ustave, da naj se celotna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Pravna operacija "Sale and lease back"

mag. Luigi Varanelli, 3.10.2002

Obligacije

mag. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 35/2002I. Pojem in funkcijaII. Pravna narava III. Ali predstavlja prodajna pogodba in lease back povezani pogodbi? IV. Opcijska pravica V. Sale and lease back in prodajna pogodba z odkupno pravico: podobnosti in razlike VI. Problematični pristop: sale and lease back in lex commissoria VII. Vprašanja, povez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Davčno priznani stroški - prvi odstavek 12. člena ZDDPO

dr. Michael Knaus, 3.10.2002

Davki občanov in dohodnina

dr. Michael Knaus, Pravna praksa, 35/2002Komentar odločbe Ustavno sodišče RS je v sodbi z dne 23. 5. 2002 (Ur. l. RS, št. 50/02) med drugim razpravljalo tudi o ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 12. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO).
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Sodstvo in ustava RS

dr. Marijan Pavčnik, 3.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 35/2002Predlog Vlade RS za začetek postopka zaspremembo Ustave Republike Slovenije (Poročevalec Državnega zbora RS, št. 69/2001) vključuje več predlogov, ki se nanašajo na področje sodstva (glej tč. 12 do 16). Predlagane spremembe odpirajo niz vprašanj.(*1) Ključni so zlasti tile problemski sklopi: 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Yurope, ne hvala

dr. Ciril Ribičič, 3.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 35/2002Ustavne teme (22) "Naše stališče do EU je bilo vseskozi umetno vzdrževano in negovano, kdor je imel kak resen pomislek ali opozorilo, je bil že evroskeptik ... Vsi napadi na našo integriteto so prihajali iz zahodne in severozahodne smeri ..." dr. France Bučar, Nedeljski Dnevnik, 22. september 200...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Koliko?

Avtor ni naveden, 3.10.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 35/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Izdaja vizuma na potni list Tarifna št. 13 Za izdajo vizuma na potni list in za dovoljenja za državljane RS: a) za vizum za neomejeno število potovanj 100 točk ali 1.700 tolarjev. b) za klavzulo "poslovno v ..." 60 točk ali 1.020 tolarjev. SODN...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Izvršilni postopek: Opozicijski ugovori

Jan Zobec, 3.10.2002

Civilni sodni postopki

Jan Zobec, Pravna praksa, 35/2002Ali je novi režim odločanja o njih ressporen? Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 75/2002 - v nadaljevanju novela) je motivirana s težnjo zagotoviti učinkovito realizacijo upnikove terjatve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Vladno ozadje

Alenka Leskovic, 3.10.2002

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 35/2002Se še spomnite, koliko polemik in prahu jedvignila določba v zakonu o državnem tožilstvu, ki je predpisala, da državne tožilce imenuje vlada na predlog ministra za pravosodje. V osmih letih, odkar se je imenovanje državnih tožilcev preselilo iz zakonodajne v izvršilno vejo oblasti, z izvajanjem te z...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2002(27)
> Oktober(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČD ĐEFG HIJ K L MN OP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov