O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Sodna izvršba na premičnine

Teodora Glušič-Terbovc, 28.10.2004

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Teodora Glušič-Terbovc, Pravna praksa, 35/2004Kako dolgo še na plečih sodišč in upnikov? Prodaja premičnin je najbolj pogosto predlagano sredstvo izvršbe v postopku sodne izvršbe. Nedvomno zaradi dejstva, da smo praviloma vsi lastniki premičnin. Toda: ali je dolžnikovo lastništvo premičnin že zagotovilo za upnikovo poplačilo terjatve? Samo p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Pravno varstvo v praksi Sodišča ES

dr. Aleksij Mužina, 28.10.2004

Sodišča

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 35/2004Za vsako pravno razmerje je značilno, da mu pravni red zagotavlja pravno varstvo. Pravno varstvo pravnih razmerij je zagotovljeno na več ravneh. Po vrstnem redu gre najprej omeniti najstarejše in v pravnem redu skoraj brez izjeme prepovedano pravno sredstvo -- samozaščito (samopomoč, silobran, dejan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Odločbe in sklepi

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Ustavno sodišče, Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 35/2004Presoja elektronskega sporočila Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 260. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Zaposlitev za krajši delovni čas in nadurno delo

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 35/2004Delavec je v zavodu zaposlen za polovični delovni čas. Včasih mora opraviti tudi nadurno delo. * Kako se mu obračuna to nadurno delo? Glede pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega ter možnosti nadurnega dela velja poudariti, da 6. odstavek 64. člena zakona o delovnih razmerjih (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Stečaj -- povsod aktualen

dr. Šime Ivanjko, 28.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 35/2004Stečajna problematika je stalna spremljevalka podjetništva. V začetku devetdesetih let, ko je bila v Sloveniji in zlasti v Podravju stečajna agonija močno razširjena, praktično ni bilo mogoče strokovno govoriti o stečajih. Prevladovalo je prepričanje, da so stečaji namerni in da so namenjeni uničenj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Evropski urad za izbor osebja

Gašper Adamič, 28.10.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Gašper Adamič, Pravna praksa, 35/2004V ljubljanskem Centru Evropa je 12. oktobra vodja oddelka za politiko izbora, pravne zadeve, informiranje in komunikacije pri Evropskem uradu za izbor osebja (European Personnel Selection Office -- EPSO) Guy van Biesen predstavil njegovo delovanje. Urad, ki ga je ustanovila Evropska komisija, je zač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Korporacijsko davčno pravo

Andrej Čotar, 28.10.2004

Davek od dohodka pravnih oseb

Andrej Čotar, Pravna praksa, 35/2004V Sloveniji smo bili in smo še priča izredno intenzivni preobrazbi slovenskega davčnega prava ob vstopu Slovenije v EU. Mnenja in poglede na sprejeto zakonodajo s področja določanja davkov in drugačnega davčnega urejanja, ki je že začela veljati in ki še bo -- s 1. januarjem 2005, so na seminarju ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Povračilo stroškov za prehrano med delom -- boni ali gotovina

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 35/2004Ali je delodajalec po sedaj veljavni zakonodaji dolžan delavcem izplačevati regres za prehrano v denarju glede na to, da je zagotovljena ustrezna prehrana v obratu prehrane ter se vsem delavcem izplačuje regres za prehrano v obliki blokov za malico? Zakon o delovnih razmerjih v 130. členu določa,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Očetova pravica do dela samo dopoldne

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 35/2004Oče otroka dela v treh izmenah, mati pa izmenoma dopoldne in popoldne. * Ali zakon omogoča očetu z otrokom do tretjega leta starosti, da dela samo dopoldne, ker ženi njen delodajalec tega ne bo mogel omogočiti? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v 2. podpoglavju IV. poglavja v členih 187 do 193 za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Zaposlitev pod spremenjenimi pogoji namesto odpovedi

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 28.10.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 35/2004Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora delodajalec v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga preveriti, ali je možno zaposliti delavca pod spremenjenimi pogoji ali na drugih delih oziroma ali obstaja možnost do- ali prekvalifikacije za drugo delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Poklicna kolektivna pogodba in stavka novinarjev

dr. Zvone Vodovnik, 28.10.2004

Kolektivne pogodbe

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 35/2004Stavka novinarjev Slovenije v poznem poletju 2004 je dodobra razburkala razmerja med novinarji in njihovimi delodajalci. Stavka bi, zaradi številnih zanimivih posebnosti, kakršna je na primer vključenost samostojnih novinarjev, zahteva za izpolnitev oz. izpopolnjevanje kolektivne pogodbe in podobno,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Nauk novinarske stavke

Tomaž Pavčnik, 28.10.2004

Javno obveščanje

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 35/2004Grega Repovž, predsednik Društva novinarjev Slovenije, je po končani novinarski stavki na vprašanje, ki mu ga je v zvezi s kolizijo med pravico do stavke ter pravico do obveščenosti zastavila voditeljica dnevnika nacionalne televizije, nevede podal pravno daljnosežen odgovor. Po njegovem mnenju do t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Dodatni dnevi letnega dopusta

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 35/2004Javna uslužbenka je marca dobila sklep o letnem dopustu, sedaj je predložila zdravniško potrdilo o kronični bolezni in na podlagi tega zaprosila za dodatni dan dopusta. * Ali ji lahko povečajo dopust za ta dan še v letošnjem letu? Javna uslužbenka je v letošnjem letu že dobila sklep o letnem dopust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Očetovski dopust

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 35/2004V javnem gasilskem zavodu dela gasilec v izmenah z delovnim časom 12 -24, 12 -- 48 ur. Delavec želi izkoristiti očetovski dopust v obliki polne odsotnosti z dela v trajanju 15 dni. * Ali to pomeni, da traja njegov očetovski dopust 15 koledarskih dni od dneva, ko nastopi očetovski dopust, ali teh 15...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Komentar OZ -- 3. in 4. knjiga

Luigi Varanelli, 28.10.2004

Obligacije

Luigi Varanelli, Pravna praksa, 35/2004Prvi komentar v obdobju dekodifikacije Dvajset let po objavi znamenitega Cigojevega Velikega komentarja Zakona o obligacijskih razmerjih je izšel posebni del novega Obligacijskega zakonika s komentarjem redaktorjev prof. dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Prepisano, ker ni preslišano ... od 5. septembra do 25. oktobra

Irena Vovk, 28.10.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2004Sreda, 6. 10. Alternativne sankcije. Nevladna organizacija Društvo za nenasilno komunikacijo, ki že od leta 1996 izvaja program individualnega svetovanja za povzročitelje nasilja, bo danes začela izvajati nov program -- trening socialnih veščin. Namenjen je moškim, ki povzročajo nasilje nad žensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Sprememba pravnoorganizacijske oblike kot vrsta statusnega preoblikovanja

dr. Saša Prelič, 28.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 35/2004V okviru prava gospodarskih družb se posebna pozornost namenja tudi oblikovanju pravil za t. i. statusna preoblikovanja. S tem pojmom označujemo tiste korporacijske aktivnosti, v zvezi s katerimi so izpolnjene naslednje značilnosti: - povzročajo spremembe v premoženjski in/ali organizacijski stru...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Protiustavna odločitev državnega sveta

mag. Sebastian Nerad, 28.10.2004

Državni zbor in državni svet

mag. Sebastian Nerad, Pravna praksa, 35/2004V časniku Delo smo lahko pred kratkim prebrali (21. oktobra), da je Državni svet RS državnemu svetniku, ki naj bi bil s sodbo prvostopenjskega sodišča že spoznan za krivega za kaznivo dejanje, a se je na sodbo pritožil, podelil imuniteto. Po navedbah časopisa se državni svetnik v kazenskem postopku ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Trženje pravice

Hinko Jenull, 28.10.2004

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 35/2004IN FLAGRANTI Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bosta eksperimentiranje in podjetniška svoboda pri odpravljanju naših sodnih zaostankov do nepreglednosti povečala ponudbo nadomestnega zagotovljanja "pravice". Ne rečem, da se v tržno nišo, imenovano "hitra, učinkovita in poceni rešitev vašega spora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 35/20041. Državnotožilski red (Ur. l. RS, št. 109/04) - velja od 8. oktobra, uporabljati pa se začne 8. januarja; na podlagi 7. člena zakona o državnem tožilstvu; - javni uslužbenci (razen sekretarjev in strokovnih sodelavcev) državnega tožilstva morajo v enem letu od začetka veljavnosti DTR opraviti izp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Trideset srečanj

Irena Vovk, 28.10.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2004Dnevi slovenskih pravnikov 2004 Srečanja slovenskih pravnikov imajo dolgo tradicijo. Začetki segajo v leto 1943, ko je bil med NOB prvi zbor slovenskih pravnikov 10. in 11. oktobra 1943 -- začel se je v Metliki in nadaljeval na Suhorju v Beli Krajini. Če seštejemo vse dosedanje oblike srečanj pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Postopek delitve zavarovalnice – oddelitev z ustanovitvijo

Andreja Vran, 28.10.2004

Zavarovalništvo

Andreja Vran, Pravna praksa, 35/2004V tem zapisu bomo razpravljali o delitvi gospodarske družbe oziroma zavarovalnice - kot vrsti materialnega statusnega preoblikovanja - tako kot to določata Zakon o gospodarskih družba (ZGD - Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.) in Zakon o zavarovalništvu (Zzavar - Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Nobelova nagrada za pravo

dr. Katarina Zajc, 28.10.2004

Ostalo

dr. Katarina Zajc, Pravna praksa, 35/2004Na ljubljanski pravni fakulteti je 27. septembra v okviru Mednarodnega foruma PF predaval prof. Thomas Ulen (v Ljubljano ga je povabil dr. Matjaž Jager, direktorja Inštituta za kriminologijo pri PF v Ljubljani), predavatelj n Ilinojski univerzi, College of Law (ZDA), kjer je direktor programa pravo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Vsebina »Pravna praksa« 2004/035

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 35/20044 mag. Sebastian Nerad Protiustavna odločitev Državnega sveta 5 30. Dnevi slovenskih pravnikov Trideset srečanj 10 dr. Zvone Vodovnik Poklicna kolektivna pogodba in stavka novinarjev 11 Tomaž Pavčnik Z obrobja postave: Nauk novinarske stavke 12 dr. Martina Šetinc Tekavc Zaposlitev pod sp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Podomačevanje tujih zemljepisnih lastnih imen in tvorjenje pridevnikov na -ski (2)

mag. Tina Verovnik, 28.10.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 35/2004(Nadaljevanje spiska pravil iz prejšnjega prispevka.) 6. Če se podstava končuje na govorjeni k g h č ž š c z s dž, se ti glasovi zamenjujejo s š, ki postane del obrazila -ški. Pri tem ni pomembno, s katerimi in koliko črkami se ti (izgovorjeni) glasovi prvotno zapisujejo: Celebes -- celebeški; La...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2004(31)
> Oktober(31)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČ DĐEFG HI J KLM N OP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov