O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Sodna izvršba na premičnine

Teodora Glušič-Terbovc, 28.10.2004

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Teodora Glušič-Terbovc, Pravna praksa, 35/2004Kako dolgo še na plečih sodišč in upnikov? Prodaja premičnin je najbolj pogosto predlagano sredstvo izvršbe v postopku sodne izvršbe. Nedvomno zaradi dejstva, da smo praviloma vsi lastniki premičnin. Toda: ali je dolžnikovo lastništvo premičnin že zagotovilo za upnikovo poplačilo terjatve? Samo p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Zaposlitev za krajši delovni čas in nadurno delo

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 35/2004Delavec je v zavodu zaposlen za polovični delovni čas. Včasih mora opraviti tudi nadurno delo. * Kako se mu obračuna to nadurno delo? Glede pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega ter možnosti nadurnega dela velja poudariti, da 6. odstavek 64. člena zakona o delovnih razmerjih (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Odločbe in sklepi

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Ustavno sodišče, Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 35/2004Presoja elektronskega sporočila Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 260. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Povračilo stroškov za prehrano med delom -- boni ali gotovina

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 35/2004Ali je delodajalec po sedaj veljavni zakonodaji dolžan delavcem izplačevati regres za prehrano v denarju glede na to, da je zagotovljena ustrezna prehrana v obratu prehrane ter se vsem delavcem izplačuje regres za prehrano v obliki blokov za malico? Zakon o delovnih razmerjih v 130. členu določa,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Očetovski dopust

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 35/2004V javnem gasilskem zavodu dela gasilec v izmenah z delovnim časom 12 -24, 12 -- 48 ur. Delavec želi izkoristiti očetovski dopust v obliki polne odsotnosti z dela v trajanju 15 dni. * Ali to pomeni, da traja njegov očetovski dopust 15 koledarskih dni od dneva, ko nastopi očetovski dopust, ali teh 15...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Očetova pravica do dela samo dopoldne

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 35/2004Oče otroka dela v treh izmenah, mati pa izmenoma dopoldne in popoldne. * Ali zakon omogoča očetu z otrokom do tretjega leta starosti, da dela samo dopoldne, ker ženi njen delodajalec tega ne bo mogel omogočiti? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v 2. podpoglavju IV. poglavja v členih 187 do 193 za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Pravno varstvo v praksi Sodišča ES

dr. Aleksij Mužina, 28.10.2004

Sodišča

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 35/2004Za vsako pravno razmerje je značilno, da mu pravni red zagotavlja pravno varstvo. Pravno varstvo pravnih razmerij je zagotovljeno na več ravneh. Po vrstnem redu gre najprej omeniti najstarejše in v pravnem redu skoraj brez izjeme prepovedano pravno sredstvo -- samozaščito (samopomoč, silobran, dejan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Evropski urad za izbor osebja

Gašper Adamič, 28.10.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Gašper Adamič, Pravna praksa, 35/2004V ljubljanskem Centru Evropa je 12. oktobra vodja oddelka za politiko izbora, pravne zadeve, informiranje in komunikacije pri Evropskem uradu za izbor osebja (European Personnel Selection Office -- EPSO) Guy van Biesen predstavil njegovo delovanje. Urad, ki ga je ustanovila Evropska komisija, je zač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Nobelova nagrada za pravo

dr. Katarina Zajc, 28.10.2004

Ostalo

dr. Katarina Zajc, Pravna praksa, 35/2004Na ljubljanski pravni fakulteti je 27. septembra v okviru Mednarodnega foruma PF predaval prof. Thomas Ulen (v Ljubljano ga je povabil dr. Matjaž Jager, direktorja Inštituta za kriminologijo pri PF v Ljubljani), predavatelj n Ilinojski univerzi, College of Law (ZDA), kjer je direktor programa pravo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Stečaj -- povsod aktualen

dr. Šime Ivanjko, 28.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 35/2004Stečajna problematika je stalna spremljevalka podjetništva. V začetku devetdesetih let, ko je bila v Sloveniji in zlasti v Podravju stečajna agonija močno razširjena, praktično ni bilo mogoče strokovno govoriti o stečajih. Prevladovalo je prepričanje, da so stečaji namerni in da so namenjeni uničenj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Korporacijsko davčno pravo

Andrej Čotar, 28.10.2004

Davek od dohodka pravnih oseb

Andrej Čotar, Pravna praksa, 35/2004V Sloveniji smo bili in smo še priča izredno intenzivni preobrazbi slovenskega davčnega prava ob vstopu Slovenije v EU. Mnenja in poglede na sprejeto zakonodajo s področja določanja davkov in drugačnega davčnega urejanja, ki je že začela veljati in ki še bo -- s 1. januarjem 2005, so na seminarju ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 35/20041. Državnotožilski red (Ur. l. RS, št. 109/04) - velja od 8. oktobra, uporabljati pa se začne 8. januarja; na podlagi 7. člena zakona o državnem tožilstvu; - javni uslužbenci (razen sekretarjev in strokovnih sodelavcev) državnega tožilstva morajo v enem letu od začetka veljavnosti DTR opraviti izp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Vsebina »Pravna praksa« 2004/035

Avtor ni naveden, 28.10.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 35/20044 mag. Sebastian Nerad Protiustavna odločitev Državnega sveta 5 30. Dnevi slovenskih pravnikov Trideset srečanj 10 dr. Zvone Vodovnik Poklicna kolektivna pogodba in stavka novinarjev 11 Tomaž Pavčnik Z obrobja postave: Nauk novinarske stavke 12 dr. Martina Šetinc Tekavc Zaposlitev pod sp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Trženje pravice

Hinko Jenull, 28.10.2004

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 35/2004IN FLAGRANTI Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bosta eksperimentiranje in podjetniška svoboda pri odpravljanju naših sodnih zaostankov do nepreglednosti povečala ponudbo nadomestnega zagotovljanja "pravice". Ne rečem, da se v tržno nišo, imenovano "hitra, učinkovita in poceni rešitev vašega spora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Prepisano, ker ni preslišano ... od 5. septembra do 25. oktobra

Irena Vovk, 28.10.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2004Sreda, 6. 10. Alternativne sankcije. Nevladna organizacija Društvo za nenasilno komunikacijo, ki že od leta 1996 izvaja program individualnega svetovanja za povzročitelje nasilja, bo danes začela izvajati nov program -- trening socialnih veščin. Namenjen je moškim, ki povzročajo nasilje nad žensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Nil novi sub sole?

dr. Marko Ilešič, 28.10.2004

Ostalo

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 35/200430. Dnevi slovenskih pravnikov 2004 "Tradicija je tradicija," sem v podobnem prigodnem zapisu vzkliknil pred dvema letoma. In ko so se letos Dnevi slovenskih pravnikov ponovili že tridesetič, se človek nehote vpraša, ali pri ponavljanju pravniškega druženja v Portorožu ne grozi nevarnost glede po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Podomačevanje tujih zemljepisnih lastnih imen in tvorjenje pridevnikov na -ski (2)

mag. Tina Verovnik, 28.10.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 35/2004(Nadaljevanje spiska pravil iz prejšnjega prispevka.) 6. Če se podstava končuje na govorjeni k g h č ž š c z s dž, se ti glasovi zamenjujejo s š, ki postane del obrazila -ški. Pri tem ni pomembno, s katerimi in koliko črkami se ti (izgovorjeni) glasovi prvotno zapisujejo: Celebes -- celebeški; La...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Protiustavna odločitev državnega sveta

mag. Sebastian Nerad, 28.10.2004

Državni zbor in državni svet

mag. Sebastian Nerad, Pravna praksa, 35/2004V časniku Delo smo lahko pred kratkim prebrali (21. oktobra), da je Državni svet RS državnemu svetniku, ki naj bi bil s sodbo prvostopenjskega sodišča že spoznan za krivega za kaznivo dejanje, a se je na sodbo pritožil, podelil imuniteto. Po navedbah časopisa se državni svetnik v kazenskem postopku ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Sprememba pravnoorganizacijske oblike kot vrsta statusnega preoblikovanja

dr. Saša Prelič, 28.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 35/2004V okviru prava gospodarskih družb se posebna pozornost namenja tudi oblikovanju pravil za t. i. statusna preoblikovanja. S tem pojmom označujemo tiste korporacijske aktivnosti, v zvezi s katerimi so izpolnjene naslednje značilnosti: - povzročajo spremembe v premoženjski in/ali organizacijski stru...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Postopek delitve zavarovalnice – oddelitev z ustanovitvijo

Andreja Vran, 28.10.2004

Zavarovalništvo

Andreja Vran, Pravna praksa, 35/2004V tem zapisu bomo razpravljali o delitvi gospodarske družbe oziroma zavarovalnice - kot vrsti materialnega statusnega preoblikovanja - tako kot to določata Zakon o gospodarskih družba (ZGD - Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.) in Zakon o zavarovalništvu (Zzavar - Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Trideset srečanj

Irena Vovk, 28.10.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2004Dnevi slovenskih pravnikov 2004 Srečanja slovenskih pravnikov imajo dolgo tradicijo. Začetki segajo v leto 1943, ko je bil med NOB prvi zbor slovenskih pravnikov 10. in 11. oktobra 1943 -- začel se je v Metliki in nadaljeval na Suhorju v Beli Krajini. Če seštejemo vse dosedanje oblike srečanj pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Zaposlitev pod spremenjenimi pogoji namesto odpovedi

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 28.10.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 35/2004Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora delodajalec v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga preveriti, ali je možno zaposliti delavca pod spremenjenimi pogoji ali na drugih delih oziroma ali obstaja možnost do- ali prekvalifikacije za drugo delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Corporate governance

dr. Marko Novak, 28.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 35/2004V zadnjih letih se na področju gospodarskega prava vse bolj uveljavlja angleški izraz corporate governance. Slovenci pa zanj na žalost še nismo (iz)našli enotne ustreznice. Prevajalca -- laika v gospodarskem pravu -- bi takšen izraz po vsej verjetnosti zbegal, nesreča pa je še v tem, da se niti stro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Corporate Governance

Sašo Matas, 28.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Sašo Matas, Pravna praksa, 35/2004Pravnoekonomska analiza gospodarskih družb Vodenje in obvladovanje družb (corporate governance) je tako v svetu kot v Sloveniji trenutno zelo vroča tema, predvsem zaradi nedavnih škandalov v ZDA.(*1) Tako se tudi v Sloveniji v zvezi z vodenjem in obvladovanjem gospodarskih družb pojavlja veliko v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Dodatni dnevi letnega dopusta

Rastko R. Kozlevčar, 28.10.2004

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 35/2004Javna uslužbenka je marca dobila sklep o letnem dopustu, sedaj je predložila zdravniško potrdilo o kronični bolezni in na podlagi tega zaprosila za dodatni dan dopusta. * Ali ji lahko povečajo dopust za ta dan še v letošnjem letu? Javna uslužbenka je v letošnjem letu že dobila sklep o letnem dopust...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2004(31)
> Oktober(31)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČ DĐEFG HI J KLM N OP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov