O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Storitve s področja kulture, izobraževanja, športa ... po spremembi ZDDV-1

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Davčnega zavezanca zanima, kako naj obračuna DDV od storitev s področja usposabljanja, katerih prejemnik je?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Subvencije in odbitek DDV

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Občina kot izplačevalec subvencije prejme račun, na katerem je prejemnik subvencije obračunal DDV. Ali ima občina pravico do odbitka DDV?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Pravna problematika izpodbijanja skupščinskih sklepov zaradi izključitve prednostne pravice

Špela Mesesnel, 15.9.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Špela Mesesnel, Pravna praksa, 35/2011Ker slovenska zakonodaja ne določa obligatornosti vložitve začasne odredbe za prekinitev ali ustavitev vpisa skupščinskega sklepa ob vložitvi izpodbojne (ali ničnostne) tožbe, bo moral to vrzel v prihodnje zapolniti zakonodajalec ali pa sodna praksa. Predstavila bom primer, ki sicer sodnega epiloga ni dočakal, a vendarle mislim, da bo lahko komu v podobni situaciji v oporo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Življenjepis kot obvezna priloga k diplomi

Irena Vovk, 15.9.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011Fakulteta ob prijavi teme diplomskega dela od posameznika zahteva kot obvezno prilogo življenjepis študenta na obrazcu Europass, ki vsebuje med drugim tudi podatke o študentovih delovnih izkušnjah, hobijih itd. Študent meni, da so ti podatki za fakulteto nepomembni in nepotrebni ter da posegajo v njegovo intimno sfero. Ker študent tega ne želi deliti s fakulteto, ga zanima, kaj naj stori.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Osebni podatki vlagateljev vlog in magnetogram javne seje

Irena Vovk, 15.9.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011Ali je občinski svetnik upravičen do osebnih podatkov osebe, ki poda osebno vlogo za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna (na primer za financiranje športne ali kulturne dejavnosti, obnovo hiše, postavitev mostu, socialne ogroženosti)? Ali je občan upravičen do prepisa ali poslušanja magnetograma javne seje občinskega sveta z informacijami javnega značaja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 149. seji (8. september 2011) - predlog zakona o davčnih blagajnah; - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu; - mnenje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Zastaranje terjatve - oblikovalna pravica - pripoznava dolga

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Pravica razdreti pogodbo kot oblikovalna pravica ni predmet zastaranja, njeno uveljavljanje pa je s časovnega vidika vezano na obstoj pravice zahtevati izpolnitev pogodbe. Določba 387. člena ZOR o pripoznavi dolga se nanaša tudi na razmerja dolžnika v pravdi, ki se je končala z zavrnitvijo zahtevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Odgovornost za poškodbo učenca ob nespoštovanju hišnega reda

Katja Triller-Vrtovec, 15.9.2011

Obligacije

dr. Katja Triller-Vrtovec, Pravna praksa, 35/2011V hišnem redu osnovne šole je zapisano, da morajo učenci nositi copate, in ne natikačev. Zgodilo se je že, da je učencu zaradi natikačev na stopnicah spodrsnilo in se je poškodoval.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Zavarovalne podlage študentov medicine v obveznem zdravstvenem zavarovanju

Jaka Slokan, 15.9.2011

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 35/2011Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v 22. členu določa, da je otrok, ki sam ni zavarovanec, (obvezno) zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, po tej starosti pa, če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Gre za absolutno starostno omejitev, katere posledica je, da študenti medicine, katerih študij traja šest let oziroma 12 semestrov, upoštevaje dodatno leto absolventskega staža, med opravljanjem študijskih obveznosti v primeru dopolnitve 26 let izgubijo status zavarovane osebe kot družinskega člana, pa čeprav bi imeli veljavno potrdilo o šolanju za tekoče leto. V tem primeru si mora študent, ki ni več zavarovana oseba po svojih starših, poiskati drugo, ustrezno zavarovalno podlago, na podlagi katere bo vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje še naprej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011- glede podatkov o številu ovadenih, obtoženih in obsojenih storilcev kaznivih dejanj po 131. in 297. členu Kazenskem zakoniku (mag. Borut Sajovic); - v zvezi s povečanjem števila zaposlenih javnih uslužbencev na področju kulturnega sektorja (mag. Radovan Žerjav); - v zvezi s policijskimi uprava
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 15.9.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 35/201117. september 1945 - Komisija za iskanje pogrešanih in preseljenih oseb Ustanovljena je bila komisija za iskanje pogrešanih oziroma med vojno preseljenih oseb. Obrazce za iskanje oseb so tiskali v milijonski nakladi. Zaposlovali so 700 oseb, ki so sortirale, urejale in registrirale okoli st
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Kluwerjev mediacijski blog

Irena Vovk, 15.9.2011

Pravoznanstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011(http://kluwermediationblog.com) Jezik: angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite mu lahko na Twitterju, Facebooku, RSS-vir, Share Button (LinkedIn) Povezava z uporabniki: ime in priimek, e-naslov in telefonska šte
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Vsebina PP št.35/2011

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011stran 3 UVODNIK dr. Rajko Pirnat Plače javnih uslužbencev in stavka v javnem sektorju stran 6 EVROPSKO PRAVO dr. Rajko Knez in dr. Janja Hojnik Poletna saga na Karavanškem predoru v luči prava EU stran 9 P
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Še enkrat o glavnih in vrstilnih števnikih

Nataša Hribar, 15.9.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 35/2011Pred časom sem na nekem spletnem forumu zasledila razpravo o tem, kako pisati - skupaj ali narazen - števnik 109 v obliki s končnico -ih, torej sto devetih/stodevetih. Verjetno se spomnite, da smo o tem v kotičkih že pisali. Da stvar obnovim, sem se odločila zato, ker sem v tistem forumu zasledila tudi, da ima pravopis na tem mestu napako.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 15.9.2011

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011Meena K. Bharma The Challenges of Justice in Diverse Societies - Constitutionalism and Pluralism (Ashgate, 2011, 266 strani) Hitri odzivi na spremembe, ki jih zahtevajo neenakosti v sodobni družbi, pogosto povsem zameglijo potrebo po razpravi o normativnih temeljih teh spreme
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Izbrane razprave Ronalda Dworkina

Maja Brkan, 15.9.2011

Kultura in umetnost

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 35/2011dr. pravnih znanosti, pravna svetovalka na Sodišču EU, docentka na PF Univerze v Ljubljani Pred nami je prva zbirka razprav ameriškega filozofa in esejista Ronalda Dworkina, prevedena v slovenski jezik (zbirka Pravna obzorja, GV Založba, Ljubljana 2011, 386 strani). Dworkin je v Sloveniji ma
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Razpisi

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Ur. l. RS, št. 40/11 1. Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologiji; za drugo odpiranje je rok do vključno 31. januarja 2012. 2. Štipendije
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Življenje brez pravnikov: osvoboditev ...

Vesna Bergant-Rakočević, 15.9.2011

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 35/2011Pred kratkim sem v The New York Rewiev of Books brala recenzijo knjige Life Without Lawyers: Liberating Americans from Too Much Law, W. W. Norton po tem, ko je uničila del inventarja in se skoraj poškodovala, so jo objokano - in vklenjeno - odvedli policisti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Poletna saga na Karavanškem predoru v luči prava EU

Knez Rajko, Hojnik Janja, 15.9.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Knez, dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 35/2011Prispevek obravnava pravne vidike avstrijske zapore Karavanškega predora letošnje poletje. Mediji so poročali o dejanskem dogajanju pred predorom, predvsem na avstrijski strani, in o političnih dogovarjanjih med vladnimi predstavniki. Pravnih argumentov, predvsem tistih z vidika prava EU, v medijih nismo zasledili. Zato bova v tem prispevku analizirala te vidike, čeprav je prepoved 3. septembra 2011 že prenehala; vendar pa je iz tega primera vredno potegniti nekatere zaključke, ki bi bili lahko koristni ob morebitnih ponovitvah takih omejitev prometa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/201113. september - predlog zakona o davčnih blagajnah (ZDavB) - prva obravnava. 9. september - lista kandidatov za ministrici in ministre Vlade RS. 7. september - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) - prva obravnava;
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Kaj je ostalo od zemljiške knjige

Katarina Bradaška, 15.9.2011

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Katarina Bradaška, Pravna praksa, 35/2011Odzivi na prvi del prispevka so bili enoznačni. Nihče mi ni rekel, da negativ(istič)no sprejemam novosti ali naj se raje prebijem skozi 187 strani razmetanih (a lepo pobarvanih) navodil za uporabo spletne aplikacije oziroma naj se udeležim kakega (odličnega) izobraževanja, preden se lotim kritike. Nihče tudi ni razvil misli profesorja civilnega prava, izražene na enem teh izobraževanj, kako standardizacija onemogoča popoln absolutizem dosedanjih zemljiškoknjižnih referentov, ali opozoril na izjavo voditeljice največjega okrajnega sodišča v državi ob isti priložnosti, da bo za popolno standardizacijo pač potrebnega še nekaj notranjega usklajevanja. Ravno nasprotno. Kolegi, sodniki in zemljiškoknjižni referenti (danes sodniški pomočniki) so brez izjeme ocenili, da je zapisano še preblago(hotno), ker so stvari dejansko veliko hujše. Geodet iz Prekmurja pa mi je potrdil, da se zemljiška knjiga razvija v povsem napačno smer in da je tudi delo referentov geodetske uprave pri vnosu vsebin zemljiškoknjižnih sklepov v kataster zelo oteženo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba o spremembah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini (Ur. l. RS, št. 71/11) - veljati začne 17. septembra. 2. Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi v
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Plače javnih uslužbencev in stavka v javnem sektorju

Rajko Pirnat, 15.9.2011

Uprava

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 35/2011Prejšnji teden je odbor za lokalno samoupravo Državnega zbora ob obravnavi predloga novele Zakona o interventnih ukrepih sprejel predlog amandmaja, po katerem naj bi se plače javnih uslužbencev zmanjšale za en plačni razred. Sindikati javnega sektorja so se odzvali burno in takoj - napovedali so splošno stavko v javnem sektorju in jo tudi začeli pripravljati. Pozneje je Vlada izjavila, da amandmaja ne podpira, in podobne izjave je dajala tudi večina strank, kolikor je bilo mogoče videti. Nenadoma ni več jasno, kdo ta amandma sploh še podpira, čeprav so ga člani odbora, ki so bili na seji, sprejeli soglasno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Pred pravom varstva beguncev številni izzivi

Dean Zagorac, 15.9.2011

Varstvo človekovih pravic

Dean Zagorac, Pravna praksa, 35/2011"Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je bilo lani v svetu 44 milijonov beguncev, prosilcev za azil in razseljenih oseb. Letos pa se je glede na dogajanja to število le še povečalo. Takšno mednarodno okolje in obsežnost migracij postavljata nove izzive pravu in politiki," je na mednarodni konferenci "Med mejno kontrolo, varnostjo in mednarodno zaščito: pogled sodne veje oblasti" opozoril predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša. Konference, ki jo je od 7. do 9. septembra na Bledu organiziralo Upravno sodišče v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem, Centrom za izobraževanje v pravosodju, Mednarodnim združenjem sodnikov za pravo beguncev (International Association of Refugee Law Judges - IARLJ) in Visokim komisariatom ZN za begunce, se je udeležilo približno 200 sodnikov, poznavalcev begunske problematike iz več kot 60 držav.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2011(40)
> September(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF G H IJK L M NO P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov