O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Predlagane spremembe ZPreZP dobrodošle, a največja napaka ostaja

Andrej Grah-Whatmough, 15.9.2011

Obligacije

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 35/2011Sredi julija je bil na spletnih straneh Ministrstva za finance objavljen predlog spremembe Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP). Gre za prvi predlog spremembe ZPreZP po sprejemu zakona marca letos. Že ZPreZP je bil predmet številnih razprav in prispevkov v strokovni javnosti, kar dokazujejo tudi številne objave v tej reviji. Zato niti ne preseneča, da ministrstvo že nekaj mesecev po uveljavitvi zakona že predlaga nekatere spremembe, saj se s tem deloma odziva na pomisleke strokovne javnosti in strokovnih združenj. Poglejmo si na kratko predlagane novosti in jih ovrednotimo z vidika že objavljenih pripomb k ZPreZP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Odgovornost za poškodbo učenca ob nespoštovanju hišnega reda

Katja Triller-Vrtovec, 15.9.2011

Obligacije

dr. Katja Triller-Vrtovec, Pravna praksa, 35/2011V hišnem redu osnovne šole je zapisano, da morajo učenci nositi copate, in ne natikačev. Zgodilo se je že, da je učencu zaradi natikačev na stopnicah spodrsnilo in se je poškodoval.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Storitve s področja kulture, izobraževanja, športa ... po spremembi ZDDV-1

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Davčnega zavezanca zanima, kako naj obračuna DDV od storitev s področja usposabljanja, katerih prejemnik je?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Zastaranje terjatve - oblikovalna pravica - pripoznava dolga

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Pravica razdreti pogodbo kot oblikovalna pravica ni predmet zastaranja, njeno uveljavljanje pa je s časovnega vidika vezano na obstoj pravice zahtevati izpolnitev pogodbe. Določba 387. člena ZOR o pripoznavi dolga se nanaša tudi na razmerja dolžnika v pravdi, ki se je končala z zavrnitvijo zahtevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Subvencije in odbitek DDV

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Občina kot izplačevalec subvencije prejme račun, na katerem je prejemnik subvencije obračunal DDV. Ali ima občina pravico do odbitka DDV?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Osebni podatki vlagateljev vlog in magnetogram javne seje

Irena Vovk, 15.9.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011Ali je občinski svetnik upravičen do osebnih podatkov osebe, ki poda osebno vlogo za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna (na primer za financiranje športne ali kulturne dejavnosti, obnovo hiše, postavitev mostu, socialne ogroženosti)? Ali je občan upravičen do prepisa ali poslušanja magnetograma javne seje občinskega sveta z informacijami javnega značaja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Življenjepis kot obvezna priloga k diplomi

Irena Vovk, 15.9.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011Fakulteta ob prijavi teme diplomskega dela od posameznika zahteva kot obvezno prilogo življenjepis študenta na obrazcu Europass, ki vsebuje med drugim tudi podatke o študentovih delovnih izkušnjah, hobijih itd. Študent meni, da so ti podatki za fakulteto nepomembni in nepotrebni ter da posegajo v njegovo intimno sfero. Ker študent tega ne želi deliti s fakulteto, ga zanima, kaj naj stori.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Zavarovalne podlage študentov medicine v obveznem zdravstvenem zavarovanju

Jaka Slokan, 15.9.2011

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 35/2011Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v 22. členu določa, da je otrok, ki sam ni zavarovanec, (obvezno) zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, po tej starosti pa, če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Gre za absolutno starostno omejitev, katere posledica je, da študenti medicine, katerih študij traja šest let oziroma 12 semestrov, upoštevaje dodatno leto absolventskega staža, med opravljanjem študijskih obveznosti v primeru dopolnitve 26 let izgubijo status zavarovane osebe kot družinskega člana, pa čeprav bi imeli veljavno potrdilo o šolanju za tekoče leto. V tem primeru si mora študent, ki ni več zavarovana oseba po svojih starših, poiskati drugo, ustrezno zavarovalno podlago, na podlagi katere bo vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje še naprej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Odlog ugotavljanja davčne obveznosti po 100. členu ZDoh-2

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Fizična oseba - rezident Slovenije je družbenik v dveh tujih družbah, v katerih naj bi na podlagi Direktive Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev iz različnih držav članic (s spremembami) prišlo do združitve in posledično do zamenjave deležev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Ko borzni trgi zanihajo

Matej Tomažin, 15.9.2011

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 35/2011Borzni trgi so v minulih tednih vnovič doživeli že videno. Na žalost tisto najslabše, saj so po razmeroma umirjenem trgovanju v zadnjem obdobju prešli v izrazito nihanje, ki se je na koncu odrazilo v hitrem premiku borznih tečajev v nižja območja. Taka obdobja so na borzi sicer prisotna že od nekdaj, kar pa še ne pomeni, da so pogosta. Žal so spomini na dogajanja v letu 2008 in 2009 še povsem sveži, zato tokratni premiki zelo spominjajo na krizo, ki je marsikateremu vlagatelju odnesla kar nekaj premoženja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Zastava terjatev na transakcijskem računu v teoriji in praksi

Leitinger Okršlar Mojca, Širaj Mitja, 15.9.2011

Obligacije

Mojca Leitinger-Okršlar, Mitja Širaj, Pravna praksa, 35/2011Že v rimskem pravu je bilo poleg stvari mogoče zastaviti tudi terjatve (pignus nominis). Zastavni upnik je takrat imel na voljo analogno tožbo, s katero je zastavljeno terjatev lahko izterjal, ko je zapadla. Če je bila zastavljena terjatev denarna, je zastavni upnik svojo terjatev lahko pobotal z zastavljeno terjatvijo. Tudi danes je zastava terjatev vse pogostejši in priljubljen način zavarovanja denarnih terjatev bank. Zlasti je zanimiva zastava terjatev (za svoj ali tuj dolg), ki jih ima dolžnik do banke (na primer v obliki denarnih sredstev na transakcijskem ali depozitnem računu), saj lahko banka v takih primerih nastopa hkrati kot zastavni upnik in dolžnik zastavljene terjatve. Na prvi pogled se zdi, da "zastava bančnih računov" ne pomeni posebnosti, vendar pa ob podrobnejši proučitvi ugotovimo, da je lahko unovčitev takega zavarovanja pravno in dejansko negotova.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Poletna saga na Karavanškem predoru v luči prava EU

Knez Rajko, Hojnik Janja, 15.9.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Knez, dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 35/2011Prispevek obravnava pravne vidike avstrijske zapore Karavanškega predora letošnje poletje. Mediji so poročali o dejanskem dogajanju pred predorom, predvsem na avstrijski strani, in o političnih dogovarjanjih med vladnimi predstavniki. Pravnih argumentov, predvsem tistih z vidika prava EU, v medijih nismo zasledili. Zato bova v tem prispevku analizirala te vidike, čeprav je prepoved 3. septembra 2011 že prenehala; vendar pa je iz tega primera vredno potegniti nekatere zaključke, ki bi bili lahko koristni ob morebitnih ponovitvah takih omejitev prometa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 15.9.2011

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011Meena K. Bharma The Challenges of Justice in Diverse Societies - Constitutionalism and Pluralism (Ashgate, 2011, 266 strani) Hitri odzivi na spremembe, ki jih zahtevajo neenakosti v sodobni družbi, pogosto povsem zameglijo potrebo po razpravi o normativnih temeljih teh spreme
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Vsebina PP št.35/2011

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011stran 3 UVODNIK dr. Rajko Pirnat Plače javnih uslužbencev in stavka v javnem sektorju stran 6 EVROPSKO PRAVO dr. Rajko Knez in dr. Janja Hojnik Poletna saga na Karavanškem predoru v luči prava EU stran 9 P
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

ne preslišite

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Val 202, četrtek, 15. septembra 2011, ob 12. uri Vroči mikrofon - plače javnih uslužbencev Govorili bodo o javnih uslužbencih, njihovem delu in plačah, krizi, varčevanju, zaostrovanjih, popuščanjih in izhodiščih za pogajanja z vlado. Sogovornik Tatjane Pirc bo predsednik Konfederacije sindikatov j
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Izbrane razprave Ronalda Dworkina

Maja Brkan, 15.9.2011

Kultura in umetnost

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 35/2011dr. pravnih znanosti, pravna svetovalka na Sodišču EU, docentka na PF Univerze v Ljubljani Pred nami je prva zbirka razprav ameriškega filozofa in esejista Ronalda Dworkina, prevedena v slovenski jezik (zbirka Pravna obzorja, GV Založba, Ljubljana 2011, 386 strani). Dworkin je v Sloveniji ma
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 15.9.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 35/201117. september 1945 - Komisija za iskanje pogrešanih in preseljenih oseb Ustanovljena je bila komisija za iskanje pogrešanih oziroma med vojno preseljenih oseb. Obrazce za iskanje oseb so tiskali v milijonski nakladi. Zaposlovali so 700 oseb, ki so sortirale, urejale in registrirale okoli st
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Plače javnih uslužbencev in stavka v javnem sektorju

Rajko Pirnat, 15.9.2011

Uprava

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 35/2011Prejšnji teden je odbor za lokalno samoupravo Državnega zbora ob obravnavi predloga novele Zakona o interventnih ukrepih sprejel predlog amandmaja, po katerem naj bi se plače javnih uslužbencev zmanjšale za en plačni razred. Sindikati javnega sektorja so se odzvali burno in takoj - napovedali so splošno stavko v javnem sektorju in jo tudi začeli pripravljati. Pozneje je Vlada izjavila, da amandmaja ne podpira, in podobne izjave je dajala tudi večina strank, kolikor je bilo mogoče videti. Nenadoma ni več jasno, kdo ta amandma sploh še podpira, čeprav so ga člani odbora, ki so bili na seji, sprejeli soglasno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Še enkrat o glavnih in vrstilnih števnikih

Nataša Hribar, 15.9.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 35/2011Pred časom sem na nekem spletnem forumu zasledila razpravo o tem, kako pisati - skupaj ali narazen - števnik 109 v obliki s končnico -ih, torej sto devetih/stodevetih. Verjetno se spomnite, da smo o tem v kotičkih že pisali. Da stvar obnovim, sem se odločila zato, ker sem v tistem forumu zasledila tudi, da ima pravopis na tem mestu napako.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011- glede podatkov o številu ovadenih, obtoženih in obsojenih storilcev kaznivih dejanj po 131. in 297. členu Kazenskem zakoniku (mag. Borut Sajovic); - v zvezi s povečanjem števila zaposlenih javnih uslužbencev na področju kulturnega sektorja (mag. Radovan Žerjav); - v zvezi s policijskimi uprava
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Življenje brez pravnikov: osvoboditev ...

Vesna Bergant-Rakočević, 15.9.2011

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 35/2011Pred kratkim sem v The New York Rewiev of Books brala recenzijo knjige Life Without Lawyers: Liberating Americans from Too Much Law, W. W. Norton po tem, ko je uničila del inventarja in se skoraj poškodovala, so jo objokano - in vklenjeno - odvedli policisti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Kluwerjev mediacijski blog

Irena Vovk, 15.9.2011

Pravoznanstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011(http://kluwermediationblog.com) Jezik: angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite mu lahko na Twitterju, Facebooku, RSS-vir, Share Button (LinkedIn) Povezava z uporabniki: ime in priimek, e-naslov in telefonska šte
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Slovenija, zbudi se!

Damijan Florjančič, 15.9.2011

Uprava

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 35/2011Tako nekako bi lahko strnil komentarje ali morda še bolj začudenje glede slovenske kazenskopravne ureditve odvzema premoženjske koristi v zvezi s kaznivimi dejanji, ki so ga izrazili kolegi sodniki iz različnih držav sveta na kazenski (tretji) sekciji letošnjega 54. letnega kongresa Mednarodnega sodniškega združenja (IAJ), ki je bil od 4. do 8. septembra v Istanbulu. V tej sekciji je bilo namreč na letošnjem srečanju obravnavano vprašanje identifikacije, zaplembe in odvzema premoženja kriminalnim organizacijam s predstavitvami različnih zakonodajnih pristopov kot tudi sodnih praks različnih držav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 15.9.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Predlaganje popravkov REK obrazcev ob izplačilu kmetijskih subvencij

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011• Izplačevalec kmetijskih subvencij (v nadaljevanju izplačevalec) sprašuje, kako poročati na REK obrazcu in kako predložiti popravek REK obrazcev, ko se ugotovi, da prvotno nakazilo kmetijske subvencije upravičencu ni bilo izvedeno pravilno?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2011(40)
> September(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF G H IJK L M NO P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov