O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

dogodki - izjave

Irena Vovk, 15.9.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011od 6. do 12. septembra Torek, 6. 9. Rebalans proračuna. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ, v kateri ima večino opozicija, ne podpira predloga rebalansa proračuna, saj se v njem znižujejo predvsem investicije, tekoča poraba, odhodki in transferji pa se celo povečujejo. Po nji
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Pred pravom varstva beguncev številni izzivi

Dean Zagorac, 15.9.2011

Varstvo človekovih pravic

Dean Zagorac, Pravna praksa, 35/2011"Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je bilo lani v svetu 44 milijonov beguncev, prosilcev za azil in razseljenih oseb. Letos pa se je glede na dogajanja to število le še povečalo. Takšno mednarodno okolje in obsežnost migracij postavljata nove izzive pravu in politiki," je na mednarodni konferenci "Med mejno kontrolo, varnostjo in mednarodno zaščito: pogled sodne veje oblasti" opozoril predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša. Konference, ki jo je od 7. do 9. septembra na Bledu organiziralo Upravno sodišče v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem, Centrom za izobraževanje v pravosodju, Mednarodnim združenjem sodnikov za pravo beguncev (International Association of Refugee Law Judges - IARLJ) in Visokim komisariatom ZN za begunce, se je udeležilo približno 200 sodnikov, poznavalcev begunske problematike iz več kot 60 držav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Predlaganje popravkov REK obrazcev ob izplačilu kmetijskih subvencij

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011• Izplačevalec kmetijskih subvencij (v nadaljevanju izplačevalec) sprašuje, kako poročati na REK obrazcu in kako predložiti popravek REK obrazcev, ko se ugotovi, da prvotno nakazilo kmetijske subvencije upravičencu ni bilo izvedeno pravilno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Evropa

Irena Vovk, 15.9.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011Torek, 6. 9 Konfederalno upravljanje financ. Predsednik Evropske centralne banke (ECB) Jean-Claude Trichet je na konferenci o krizi v Parizu med drugim spregovoril o nujnosti vzpostavitve konfederalnega upravljanja financ evrskega območja in se zavzel za oblikovanje centralnega finančnega m
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Pravni napovednik

Irena Vovk, 15.9.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

globus

Dean Zagorac, 15.9.2011

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 35/2011Slikovno snemanje obravnav za večje zaupanje v sodstvo 6. 9. - Britanski minister za pravosodje Kenneth Clarke je napovedal ukrepe, s katerimi bo v sodnih dvoranah v Angliji in Walesu dovoljeno slikovno snemanje, kar naj bi povečalo transparentnost delovanja sodišč in zaupanje javnosti v pravosodje
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Novi ministri

Irena Vovk, 15.9.2011

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011Predsednik Vlade Borut Pahor je 8. septembra v Državni zbor poslal seznam kandidatov za pet novih ministrov. "Državni zbor bom pred glasovanjem nagovoril z željo, da listo podprejo, s tem izrečejo zaupnico Vladi in omogočijo, da bi Vlada do izteka mandata opravila tisto nalogo, za katero ta hip sodim, da je kratkoročno in dolgoročno odločilnega pomena za razvoj Slovenije," je dejal Pahor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

ne preslišite

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Val 202, četrtek, 15. septembra 2011, ob 12. uri Vroči mikrofon - plače javnih uslužbencev Govorili bodo o javnih uslužbencih, njihovem delu in plačah, krizi, varčevanju, zaostrovanjih, popuščanjih in izhodiščih za pogajanja z vlado. Sogovornik Tatjane Pirc bo predsednik Konfederacije sindikatov j
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 15.9.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Slovenija, zbudi se!

Damijan Florjančič, 15.9.2011

Uprava

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 35/2011Tako nekako bi lahko strnil komentarje ali morda še bolj začudenje glede slovenske kazenskopravne ureditve odvzema premoženjske koristi v zvezi s kaznivimi dejanji, ki so ga izrazili kolegi sodniki iz različnih držav sveta na kazenski (tretji) sekciji letošnjega 54. letnega kongresa Mednarodnega sodniškega združenja (IAJ), ki je bil od 4. do 8. septembra v Istanbulu. V tej sekciji je bilo namreč na letošnjem srečanju obravnavano vprašanje identifikacije, zaplembe in odvzema premoženja kriminalnim organizacijam s predstavitvami različnih zakonodajnih pristopov kot tudi sodnih praks različnih držav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Predlagane spremembe ZPreZP dobrodošle, a največja napaka ostaja

Andrej Grah-Whatmough, 15.9.2011

Obligacije

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 35/2011Sredi julija je bil na spletnih straneh Ministrstva za finance objavljen predlog spremembe Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP). Gre za prvi predlog spremembe ZPreZP po sprejemu zakona marca letos. Že ZPreZP je bil predmet številnih razprav in prispevkov v strokovni javnosti, kar dokazujejo tudi številne objave v tej reviji. Zato niti ne preseneča, da ministrstvo že nekaj mesecev po uveljavitvi zakona že predlaga nekatere spremembe, saj se s tem deloma odziva na pomisleke strokovne javnosti in strokovnih združenj. Poglejmo si na kratko predlagane novosti in jih ovrednotimo z vidika že objavljenih pripomb k ZPreZP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Omejitev lastninske pravice s predkupno pravico

Aleš Velkaverh, 15.9.2011

Varstvo človekovih pravic, Obligacije

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 35/2011Zakonsko določena predkupna pravica pomeni omejitev svobode razpolaganja lastnika. V primerjavi z drugimi oblastnimi posegi v lastninsko pravico (na primer prisilna ustanovitev služnosti, razlastitev) pa ta omejitev zagotovo sodi med milejše. Zato ni presenetljivo, da je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v zadevi Ruspoli Morenes proti Španiji poudarilo, da imajo države pri urejanju zakonske predkupne pravice nekoliko širše polje proste presoje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Pogoji za priznanje materialne imunitete poslancem Evropskega parlamenta

Katarina Vatovec, 15.9.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 35/2011Luksemburško sodišče je nedavno izdalo sodbo, v kateri je podrobneje pojasnilo pogoje za priznanje materialne imunitete poslancem Evropskega parlamenta, določene v 8. členu Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Storitve s področja kulture, izobraževanja, športa ... po spremembi ZDDV-1

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Davčnega zavezanca zanima, kako naj obračuna DDV od storitev s področja usposabljanja, katerih prejemnik je?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Razpisi

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Ur. l. RS, št. 40/11 1. Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologiji; za drugo odpiranje je rok do vključno 31. januarja 2012. 2. Štipendije
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Odlog ugotavljanja davčne obveznosti po 100. členu ZDoh-2

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Fizična oseba - rezident Slovenije je družbenik v dveh tujih družbah, v katerih naj bi na podlagi Direktive Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev iz različnih držav članic (s spremembami) prišlo do združitve in posledično do zamenjave deležev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Zavarovalne podlage študentov medicine v obveznem zdravstvenem zavarovanju

Jaka Slokan, 15.9.2011

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 35/2011Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v 22. členu določa, da je otrok, ki sam ni zavarovanec, (obvezno) zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, po tej starosti pa, če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Gre za absolutno starostno omejitev, katere posledica je, da študenti medicine, katerih študij traja šest let oziroma 12 semestrov, upoštevaje dodatno leto absolventskega staža, med opravljanjem študijskih obveznosti v primeru dopolnitve 26 let izgubijo status zavarovane osebe kot družinskega člana, pa čeprav bi imeli veljavno potrdilo o šolanju za tekoče leto. V tem primeru si mora študent, ki ni več zavarovana oseba po svojih starših, poiskati drugo, ustrezno zavarovalno podlago, na podlagi katere bo vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje še naprej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Zastava terjatev na transakcijskem računu v teoriji in praksi

Leitinger Okršlar Mojca, Širaj Mitja, 15.9.2011

Obligacije

Mojca Leitinger-Okršlar, Mitja Širaj, Pravna praksa, 35/2011Že v rimskem pravu je bilo poleg stvari mogoče zastaviti tudi terjatve (pignus nominis). Zastavni upnik je takrat imel na voljo analogno tožbo, s katero je zastavljeno terjatev lahko izterjal, ko je zapadla. Če je bila zastavljena terjatev denarna, je zastavni upnik svojo terjatev lahko pobotal z zastavljeno terjatvijo. Tudi danes je zastava terjatev vse pogostejši in priljubljen način zavarovanja denarnih terjatev bank. Zlasti je zanimiva zastava terjatev (za svoj ali tuj dolg), ki jih ima dolžnik do banke (na primer v obliki denarnih sredstev na transakcijskem ali depozitnem računu), saj lahko banka v takih primerih nastopa hkrati kot zastavni upnik in dolžnik zastavljene terjatve. Na prvi pogled se zdi, da "zastava bančnih računov" ne pomeni posebnosti, vendar pa ob podrobnejši proučitvi ugotovimo, da je lahko unovčitev takega zavarovanja pravno in dejansko negotova.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Ko borzni trgi zanihajo

Matej Tomažin, 15.9.2011

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 35/2011Borzni trgi so v minulih tednih vnovič doživeli že videno. Na žalost tisto najslabše, saj so po razmeroma umirjenem trgovanju v zadnjem obdobju prešli v izrazito nihanje, ki se je na koncu odrazilo v hitrem premiku borznih tečajev v nižja območja. Taka obdobja so na borzi sicer prisotna že od nekdaj, kar pa še ne pomeni, da so pogosta. Žal so spomini na dogajanja v letu 2008 in 2009 še povsem sveži, zato tokratni premiki zelo spominjajo na krizo, ki je marsikateremu vlagatelju odnesla kar nekaj premoženja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/201113. september - predlog zakona o davčnih blagajnah (ZDavB) - prva obravnava. 9. september - lista kandidatov za ministrici in ministre Vlade RS. 7. september - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) - prva obravnava;
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 149. seji (8. september 2011) - predlog zakona o davčnih blagajnah; - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu; - mnenje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Odgovornost za poškodbo učenca ob nespoštovanju hišnega reda

Katja Triller-Vrtovec, 15.9.2011

Obligacije

dr. Katja Triller-Vrtovec, Pravna praksa, 35/2011V hišnem redu osnovne šole je zapisano, da morajo učenci nositi copate, in ne natikačev. Zgodilo se je že, da je učencu zaradi natikačev na stopnicah spodrsnilo in se je poškodoval.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Osebni podatki vlagateljev vlog in magnetogram javne seje

Irena Vovk, 15.9.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2011Ali je občinski svetnik upravičen do osebnih podatkov osebe, ki poda osebno vlogo za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna (na primer za financiranje športne ali kulturne dejavnosti, obnovo hiše, postavitev mostu, socialne ogroženosti)? Ali je občan upravičen do prepisa ali poslušanja magnetograma javne seje občinskega sveta z informacijami javnega značaja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Zastaranje terjatve - oblikovalna pravica - pripoznava dolga

Avtor ni naveden, 15.9.2011

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2011Pravica razdreti pogodbo kot oblikovalna pravica ni predmet zastaranja, njeno uveljavljanje pa je s časovnega vidika vezano na obstoj pravice zahtevati izpolnitev pogodbe. Določba 387. člena ZOR o pripoznavi dolga se nanaša tudi na razmerja dolžnika v pravdi, ki se je končala z zavrnitvijo zahtevka.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2011(40)
> September(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF G H IJK L M NO P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov