O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Neodvisni nadzor in varstvo osebnih podatkov

Nataša Pirc-Musar, 21.9.2006

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 35/2006V zadnjih mesecih je bilo izrečenih veliko besed o varstvu osebnih podatkov in nadzoru nad njimi v zdravstvu. Po medijski ofenzivi zdravnikov, ki so informacijskega pooblaščenca potiskali v branjenje prava in razpravo z njimi v smislu »mi zdravniki vemo, kaj lahko informacijski pooblaščenec počne«, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Prepoved prodaje od vrat do vrat

Petra Jere, 14.9.2006

Predpisi o carini in prosti trgovini, Trgovina

Petra Jere, Pravna praksa, 35/2006V 28. členu PES je določeno, da so med državami članicami prepovedane količinske omejitve pri uvozu ter vsi ukrepi z enakim učinkom, prav tako pa to pomeni tudi za popolne prepovedi uvoza. Sodišče ES je določilo izjeme od te prepovedi, če gre za varstvo potrošnikov, varstvo javnega zdravja, varovanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Spletni forumi kot zavezanci po ZEPT

Franci Ježek, 14.9.2006

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Franci Ježek, Pravna praksa, 35/2006Državni zbor je 30. maja 2006 sprejel zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT),1 ki v nekaterih delih nadomešča, v drugih pa dopolnjuje zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP)2 kot krovnemu zakonu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Escrow dogovor

Mitja Širaj, 14.9.2006

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mitja Širaj, Pravna praksa, 35/2006Escrow dogovor (escrow agreement) je moderna pogodba avtonomnega gospodarskega prava, s katero se v fazo izpolnitve obveznosti iz osnovne pogodbe vključi zaupanja vredno stranko (escrow agenta). Ta je zavezana, da ob uresničitvi v pogodbi določenih pogojev izpolni predmet obveznosti upravičeni stran...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Tožba na vpis lastninske pravice na dolžnika (peti odstavek 168. člena ZIZ)

Teodora Glušič-Terbovc, 14.9.2006

Civilni sodni postopki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Teodora Glušič-Terbovc, Pravna praksa, 35/2006V Pravni praksi z dne 31. 8. 2006 je bil objavljen članek z naslovom Neurejeno zemljiškoknjižno stanje in nepremičninska izvršba, v katerem avtor Tomaž Mavri obravnava tožbo upnika na vpis lastninske pravice na dolžnika po 168. členu zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), zlasti z vidika pasivne leg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Skrbno načrtovanje postopkov in preiskovanje nepravilnosti v represivnih organih in službah

mag. Bećir Kečanović, 14.9.2006

Človekove pravice, Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 35/2006Prispevek kaže zgolj avtorjevo mnenje Katarina Zidar je v prispevku, objavljenem PP, št. 33/2006, podrobno analizirala standarde neodvisne preiskave v postopkih represivnih organov s poudarkom prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) in odločbe ustavnega sodišča, št.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Ne presajajmo nekritično tujih ureditev

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 14.9.2006

Višje in visoko šolstvo

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Pravna praksa, 35/2006V svojem življenju sem doživela že kar nekaj šolskih reform. Začelo se je že v rani mladosti. Po četrtem razredu osnovne šole sem se vpisala v prvi razred klasične gimnazije v Ljubljani. Toda že čez leto dni so nas degradirali in postala sem učenka šestega razreda osemletke. Sledilo je usmerjeno izo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Prekrškovno pravo in prekrškovna politika sta ogledalo pravne kulture in identitete

mag. Andraž Teršek, 14.9.2006

Prekrški, Pravoznanstvo

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 35/2006Prispevek je za objavo deloma prirejen referat, ki ga je imel avtor na prvih dnevih prekrškovnega prava v Portorožu, 27. 5. 2006. Prekrškovno pravo je najpomembnejši del razmerja med posameznikom na eni strani in državo, pravom ter institucionalizirano represijo na drugi. Pomembnost stvari, s kat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe

mag. Nataša Belopavlovič, 14.9.2006

Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 35/2006V občinski upravi je zaposlen delavec, ki bo v naslednjem letu dopolnil 20 let delovne dobe, vseh 20 let pa ni bil zaposlen pri istem delodajalcu. Jubilejno nagrado za 10 let je že prejel. • Ali je upravičen do jubilejne nagrade za 20 let delovne dobe, čeprav ni zaposlen vseskozi pri enem delodaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Posojila med družbo in družbeniki

mag. Peter Podgorelec, 14.9.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 35/2006Posojila med družbo in družbeniki so v pravu družb zakonsko izrecno urejena le deloma, čeprav v poslovni praksi niso redkost. Družba lahko družbeniku dá posojilo ali pa ga od njega prejme, in to smiselno enako velja tudi za zagotovitev zavarovanja posojila. V zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Globus

Dean Zagorac, 14.9.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 35/2006Iran: inšpektorjem IAEA vnovič ne 5. 9. - Iranski parlament je sprejel zakon, ki bi inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) prepovedal vstop v državo, če bodo države uveljavile sankcije, ki jih je sprejel varnostni svet Združenih narodov, ker Iran do 31. avgusta ni ustavil pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Razumemo naložbeno tveganje?

mag. Robert Kleindienst, 14.9.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 35/2006Pri odločanju o naložbah v delnice mora investitor poleg ocene pričakovane donosnosti poznati tudi oceno naložbenega tveganja. Čeprav lahko verodostojno ocenimo, da povprečna delnica izrazito dolgoročno prinaša povprečno realno donosnost med petimi in šestimi odstotki letno, o prihodnji donosnosti d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Virtualno MDDZS

Boštjan Koritnik, 14.9.2006

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 35/2006Od konca letošnjega junija delujejo spletne strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS na novem naslovu (www.mddsz.gov.si), pri čemer pa ni šlo zgolj za preselitev, temveč so urejevalci dodali tudi več novih vsebin. Že uvodna stran dokazuje, da je delovno področje ministrstva izred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Dogodki - Izjave

Boštjan Koritnik, 14.9.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 35/2006od 5. septembra do 11. septembra Torek, 5. 9. Izzivi in odzivi. Ob 60. obletnici JP Uradni list RS je pod okriljem te družbe izšlo delo zaslužnega profesorja dr. Ljuba Bavcona Izzivi in odzivi. Kot je zapisala Alenka Leskovic v spremni besedi, se je predlog uglednega strokovnjaka, da bi v knji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 14.9.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 35/200618. 9. Bistvene novosti ZGD-1 Na seminarju boste med drugim več izvedeli o uvedbi evropske delniške družbe, uvedbi kosovnih delnic, uvedbi enotirnega sistema upravljanja delniških družb, prenosu  določb o posebnih in izrednih revizijah iz ZPre v ZGD, uvedbi institutov iztisnitve ter izstopa manj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

O pravicah pacientov

Avtor ni naveden, 14.9.2006

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

, Pravna praksa, 35/2006Vlada RS je na seji sprejela stališče do predloga zakona o pravicah pacientov, ki ga je državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslancev s prvopodpisano Cvetko Zalokar Oražem. Skupina poslancev, ki je predlog vložila, je s tem prehitela aktivnosti ministrstva za zdravje, ki pripravlja zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Načelo oportunitete

dr. Marko Novak, 14.9.2006

Kazenski postopek

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 35/2006Oportunitetno načelo je eno izmed načel kazenskega postopka. Pomeni pravico organa kazenskega pregona (državnega tožilca) do presoje o tem, ali bi bil pregon zoper konkretnega osumljenca kljub obstoječim zakonskim pogojem zanj tudi primeren in smotrn. V slovenskem pravu se uporablja v kazenskih post...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Razpisi

Avtor ni naveden, 14.9.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 35/2006Ur. l. RS, št. 94/06 1. Prosto delovno mesto višjega pravosodnega sodelavca - sodnega referenta za področje zemljiške knjige II - okrajno sodišče na Vrhniki; rok je 16. september. 2. Prosto uradniško delovno mesto pravosodnega sodelavca - vodje vpisnikov - okrožno sodišče v Kranju; rok je 16...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Vlada RS

Avtor ni naveden, 14.9.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 35/2006Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 87. seji (7. september 2006): - sklep o spremembi sklepa o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja; - sofinanciranje specialističnega študijskega programa konferenčno tolmačenje, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Vsebina »Pravna praksa« 35/2006

Avtor ni naveden, 14.9.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 35/2006stran 3 UVODNIK Alenka Leskovic Ob 60-letnici Uradnega lista stran 6 OSEBNI PODATKI Nataša Pirc Musar Neodvisni nadzor in varstvo osebnih podatkov V zadnjih mesecih je bilo izrečenih veliko besed o varstvu osebnih podatkov in nadzoru nad njimi v zdravstvu. Po medijski ofenzivi zdravnikov, ki s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Zahteva za varstvo zakonitosti v postopku zaradi prekrška

Hinko Jenull, 14.9.2006

Kazenski postopek, Prekrški

Hinko Jenull, Pravna praksa, 35/2006V kazenskem postopku so izredna pravna sredstva pomembno procesno orožje v rokah obdolženca in njegovega zagovornika. Omogočajo preizkus, spremembo in razveljavitev pravnomočnih sodnih odločb zaradi odprave zatrjevanih nezakonitosti in nepravilnosti. Dovoljena so na različnih podlagah in v zelo »šir...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Ob 60-letnici Uradnega lista

Alenka Leskovic, 14.9.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 35/2006Po nauku mednarodnega prava je pogoj za obstoj vsake države ta, da ima ozemlje, prebivalstvo in samostojno organizacijo. Že več kot dve stoletji bi k temu lahko dodali še eno obveznost. Država mora v pisni obliki objavljati zakone in druge predpise pred njihovo uveljavitvijo. Sprehod po zgodovini...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 14.9.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 35/2006Vacatio legis je (ali bo) mimo: 1. Odločba o imenovanju Darje Šlibar za okrožno državno tožilko na okrožnem državnem tožilstvu v Kranju (Ur. l. RS, št. 93/06) 2. Odločba o imenovanju Zvonke Košir za pomočnico državnega pravobranilca na državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Premestitev javnega uslužbenca brez njegovega soglasja

mag. Nataša Belopavlovič, 14.9.2006

Uprava

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 35/2006Zaposlena sem v državni upravi. • Ali je javnega uslužbenca res mogoče premestiti na drugo delovno mesto brez njegovega soglasja? Kaj se zgodi, če javni uslužbenec premestitvi nasprotuje oziroma ali lahko javni uslužbenec premestitev odkloni? Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Posledice dela z azbestom

Avtor ni naveden, 14.9.2006

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

, Pravna praksa, 35/2006Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA-A), ki ga je državnemu zboru RS v obravnavo vložila skupina poslancev (prvopodpisani mag. Franc Žnidaršič). Predlagana dopolnitev zakona širi krog upravičencev do odškodn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2006(35)
> September(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG HIJ K L M N OP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov