O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Ravnanje DURS-a v primerih neobračunavanja in neplačila prispevkov za socialno varnost primerno?

Avtor ni naveden, 25.7.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2013Na Varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik v zvezi s problematiko neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, obračunanih v predloženih obračunih davčnega odtegljaja. Na podlagi pojasnila Davčne uprave Republike Slovenije (DURS) o razkritju podatkov glede obveznih prispevkov za socialno varnost iz delovnega razmerja, ki jih je za pobudnika plačal oziroma jih je bil dolžan plačati njegov delodajalec, je pobudnik ugotovil, da za obdobje od 1. avgusta 2001 do 20. januarja 2012 delodajalec ni poravnal obveznosti plačila obveznih prispevkov za socialno varnost iz delovnega razmerja. Pristojni davčni inšpektor je pobudniku pojasnil, da ima družba do DURS-a poravnane vse obveznosti, zato mu je svetoval, da za neplačane prispevke delodajalca toži. Pobudniku se je zdelo pojasnilo nesprejemljivo, zato je z dopisom z dne 31. oktobra 2012 zahteval, da DURS izterja neplačane prispevke za socialno varnost in ga o ukrepih pisno obvesti. Pobudniku je DURS sicer posredoval odgovor na njegovo zahtevo, vendar ga je pobudnik ocenil kot sprenevedanje, saj so bile v odgovoru zgolj citirane zakonske določbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 25.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Javna naročila - snemanje pogajanj

Irena Vovk, 25.7.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2013Ali se lahko snemajo pogajanja brez predhodne objave v postopku javnega naročila (pogajanja naj bi potekala ustno, z vsakim ponudnikom posebej)? Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Nezakonit lov

Avtor ni naveden, 25.7.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2013Odločba št. U-I-134/11, 11. julij 2013 Tretji odstavek 342. člena Kazenskega zakonika ni v neskladju z Ustavo. Načelo zakonitosti v kazenskem pravu zahteva, da sta vsaka posamezna kazenskopravna norma ter meja oziroma način razmejevanja med njimi, jasno
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Posredovanje dohodnih klicev

Irena Vovk, 25.7.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2013Zavod je s strani Policije prejel zahtevo za posredovanje telefonske številke oziroma izpisa dohodnih telefonskih klicev in morebitnega telefonskega posnetka, ki je bil opravljen točno določenega dne. V zahtevi je zapisano, da Policija zbira podatke v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja razžalitve. Z zbiranjem obvestil je bilo namreč ugotovljeno, da je neznani storilec točno določenega dne v poslovnem času zavoda poklical v tajništvo zavoda in navajal neresnične navedbe na škodo zaposlenega v tem zavodu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Razkritje podatkov obveščevalne službe

Nika Skvarča, 25.7.2013

Varstvo človekovih pravic

Nika Skvarča, Pravna praksa, 29-30/2013"Prav tako, kot si vladani želijo poznati vodenje vladajočih, si vladajoči želijo poznati resnične želje vladanih." Tako je Jeremy Bentham že pred dvema stoletjema razkril ambivalentnost nadzorovanja, ki poteka v dve smeri - od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Kot je ugotovil že Foucault, je namen nadzora s strani javnosti ta, da se prepreči arbitrarno odločanje oblastnikov. Na drugi strani pa je s pomočjo novejše informacijske tehnologije nadzor državljanov postal za kanček bolj problematičen, saj je neopazen, a povsod navzoč. Ob tem pa se postavljajo vprašanja kot na primer, kaj se počenja z "naključno" pridobljenimi podatki. Ali lahko sploh izvemo, koliko ljudi je vsakodnevno podvrženih elektronskemu nadzoru? Slednje vprašanje je bilo v obravnavanem primeru postavljeno Evropskemu sodišču za človekove pravice (ESČP), ki je moralo presoditi, ali nerazkritje podatka o številu nadziranih prek elektronskih naprav lahko krši pravico do svobode izražanja, ker onemogoča javno razpravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Sodba Sodišča EU proti Sloveniji zaradi kršitve železniške zakonodaje EU

dr. Janja Hojnik, 25.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 29-30/2013V prilogi PP, št. 14/2013, sem podrobneje predstavila področje liberalizacije trga železniških storitev v EU. Tokratni prispevek dopolnjuje prej omenjenega, saj je bila nedavno izdana sodba Sodišča EU v postopku Komisije proti Sloveniji zaradi kršitve prvega svežnja železniške zakonodaje EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Ljubezenska soba tudi za pripornike

dr. Andreja Tratnik, 25.7.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 29-30/2013Živo se spomnim pikrih pripomb, ko smo si med enim od obiskov "najbolj luksuznega" slovenskega zapora ogledali tudi sobo za obiske družin, kako se pogosto zgodi, da obsojenec in njegova partnerka skušata početi "tisto" kar v kotu sobe, in to še vpričo otroka. Morda res neprimerno, a po drugi strani - upoštevaje, da ni na voljo posebne sobe za intimnost - tudi razumljivo. V Sloveniji je lahko pod določenimi pogoji le zapornikom na Dobu "v času obiska omogočena uporaba 'garsonjere' z ožjimi družinskimi člani in obisk preko noči". O taki ureditvi velja po nedavni sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Varnas proti Litvi dobro premisliti. Lahko gre namreč za neupravičeno diskriminacijo med osebami v podobnem položaju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Henry Hagen: S posodobitvijo zadružnega prava do večje vloge zadrug

mag. Mitja Stefancic, 25.7.2013

Kultura in umetnost

mag. Mitja Stefancic, Pravna praksa, 29-30/2013Henry Hagen je direktor Inštituta Ruralia Univerze v Helsinkih. Je izvedenec na področju zadružnega prava in družbenokoristnega podjetništva, o čemer pričajo številne znanstvene publikacije. Pred kratkim je za Mednarodno organizacijo dela (ILO) posodobil dokument o priporočilih za zadružno zakonodajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Diskriminacija istospolno usmerjenih parov je protiustavna tudi v ZDA

Aleš Velkaverh, 25.7.2013

Človekove pravice

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 29-30/2013Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike (ZDA) je v juniju izdalo prelomno sodbo v boju istospolno usmerjenih parov za priznanje enakih pravic. S tesno odločitvijo petih glasov proti štirim je ugotovilo protiustavnost 3. člena Zakona o zaščiti zakonske zveze (Defense of Marriage Act - DOMA), ki je določal, da se pri uporabi kateregakoli zveznega predpisa pojem "zakonska zveza" lahko razlaga le tako, da označuje zvezo moškega in ženske. Ta opredelitev je istospolno usmerjenim parom odvzela pravice na več področjih (denimo glede davčnih ugodnosti in socialnih pravic), in to tudi, če je par sklenil zakonsko zvezo, ki jo je katera izmed držav ZDA priznala. Vpliv zakona je bil velik, saj je ta opredelitev pojma zakonske zveze usmerjala uporabo več kot tisoč zveznih predpisov ZDA.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Regulirani poklici in (zadostne) poklicne kvalifikacije po pravu EU

Zoran Skubic, 25.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Delovna razmerja

Zoran Skubic, Pravna praksa, 29-30/2013Liberalizacija trga reguliranih poklicev je že več let stalna mantra priporočil Evropske komisije, tudi v okviru navodil zloglasne "trojke". Gre za včasih sicer res bistveno oviro prostemu pretoku dela (in s tem kvalifikacij) znotraj EU, za katero se pogosto skrivajo protekcionistični ukrepi držav članic, namenjeni ohranitvi nekaterih segmentov nacionalnih trgov dela. Deregulacija pa ne sme biti sama sebi namen - regulirani poklici so dopustni in smiselni, če zanje obstajajo razumni in utemeljeni razlogi. Zlasti ko gre za temeljne profile "izvrševanja temeljnih funkcij države", pa so omejitve dobrodošle, za pravno varnost morda celo nujne. To pa, kot izhaja iz nedavne odločitve Sodišča Evropske unije (Sodišče), ne velja (v celoti) za poklic fizioterapevta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi

mag. Natali Gak, 25.7.2013

Kultura in umetnost

mag. Natali Gak, Pravna praksa, 29-30/2013Odgovornost zaščiti je razmeroma nov koncept, ki ga je predstavila Mednarodna komisija za vprašanje intervencije in državne suverenosti (ICISS) leta 2001. Slovenci smo se imeli priložnost z njim podrobneje seznaniti z izidom knjige Lokalni zločinci - univerzalni zločini, odgovornost zaščititi, ki je izšla leta 2010 pri GV Založbi. Čeprav je komisija v svojem poročilu koncept nazorno pojasnila, so vprašanja, ki spremljajo njegovo vsebino in uporabo, številna. Prispevki, zbrani v zborniku Responsibility to Protect in Theory and Practice (urednici Vasilka Sancin, Maša Kovič Dine, GV Založba, Ljubljana 2013, 916 strani) in predstavljeni na Konferenci o odgovornosti zaščititi v teoriji in praksi, ki je potekala 11. in 12. aprila na PF Univerze v Ljubljani, obravnavajo ta vprašanja in odpirajo nova.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Zadržanost starša z dela zaradi nege otroka

Tadeja Krajnc, 25.7.2013

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Tadeja Krajnc, Pravna praksa, 29-30/2013Mati otroka je redno zaposlena v Sloveniji in oba z otrokom sta tu zdravstveno zavarovana • Ali lahko uveljavi pravico do začasne zadržanosti z dela zaradi nege otroka, kadar je njen otrok bolan, če ima otrok pediatra v tujini? • Ali lahko bolniški list napiše osebni zdravnik matere? Na p
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Vprašanje učinkovanja ugotovitvenih odločb Ustavnega sodišča na pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

Katarina Rajgelj, 25.7.2013

Delovna razmerja

Katarina Rajgelj, Pravna praksa, 29-30/2013Ali imajo delavci, ki jim je bilo delovno razmerje odpovedano iz razloga nesposobnosti in jim je bila izplačana odpravnina pred 31. julijem 2010, pravico do plačila odpravnine brez obračuna in odvoda prispevkov za socialno varnost?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Spola nista le dva

dr. Nana Weber, 25.7.2013

Ostalo

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 29-30/2013Interseksualci so posamezniki, ki imajo spolne značilnosti moškega in ženskega spola. Zunanje genitalije so lahko neoblikovane ali pa imajo značilnosti moških in ženskih spolnih organov hkrati. V Sloveniji se pojavita do dva primera na leto, na svetovni ravni pa naj bi prišlo pri dveh odstotkih vseh živorojenih otrok v razvoju spolovila do napake. Najpomembnejše družbeno, dejansko in pravno vprašanje je, na podlagi česa opredeliti njihov spol: po zunanjih spolnih organih, kromosomih, spolnih žlezah, hormonih, spolnih željah, anatomiji ali načinu življenja. Pri nas je interseksualnost razumljena kot "motnja", in ker jo je treba "pozdraviti", daje nujno stigmo bolezni. Rok za prijavo rojstva, v kateri je treba navesti tudi spol, je pri nas 15 dni od rojstva. Glede na najnovejša dognanja pa določitev spola (med drugim z operativnim posegom) v tako kratkem času ni v interesu otroka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Odpravnina in prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti za pripravnike

mag. Nataša Belopavlovič, 25.7.2013

Delovna razmerja, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 29-30/2013V 79. členu Zakona o delovnih razmerjih so v tretjem odstavku navedeni primeri, v katerih delavec, ki je sklenil delovno razmerje za določen čas, nima pravice do odpravnine. Med temi ni navedenih delavcev, ki sklenejo delovno razmerje za določen čas zaradi opravljanja pripravništva, delodajalcu pa sredstva za plače povrne Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije oziroma Socialna zbornica Slovenije. • Ali je delodajalec tudi tem delavcem pripravnikom ob prenehanju zaposlitve za določen čas dolžan izplačati odpravnino?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Samostojnost odločanja na področju skrbništva

mag. Nada Caharijaz Ferme, 25.7.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Nada Caharijaz-Ferme, Pravna praksa, 29-30/2013Sodišče mora med postopkom po uradni dolžnosti paziti na procesno oziroma pravdno sposobnost strank in poskrbeti, da so primerno zastopane tudi pravdno nesposobne stranke. Pristojnosti, ki jih v zvezi s tem sodišču daje Zakon o pravdnem postopku (ZPP), pa si lahko razlagamo različno. Kdo ima prav, presodite sami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Nekatere posebnosti pogodb o upravljanju terjatev kot oblike predsodne izterjave

Dušan Vrbovšek, 25.7.2013

Civilni sodni postopki

Dušan Vrbovšek, Pravna praksa, 29-30/2013Izterjavo terjatev za upnika lahko opravlja tretja oseba na podlagi pogodbenega razmerja med upnikom in tretjim, ki opravlja izterjavo. Stroške izterjave skušata pogodbeni stranki v takih primerih prenesti na dolžnika. Naložitev takih stroškov dolžniku je možna ob upoštevanju zakonskih omejitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Ustreznost ponujene zaposlitve po 90. členu ZDR - javni ali organiziran prevoz na delo

Avtor ni naveden, 25.7.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2013Sodba VIII Ips 19/2013, 27. maj 2013 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 318/2012) ZDR - tretji in četrti odstavek 90. člena, prvi odstavek 130. člena Ker se je tožnica se je po odpovedani pogodbi o zaposlitvi vozila na delo z lastnim prevozom in se tudi po novo podpisani
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Nastanek obveznosti obračuna DDV od pridobitve blaga znotraj Unije in odbitek tega DDV

Avtor ni naveden, 25.7.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-750361/2012-2, 20. 2. 2013 V zvezi s spremembo določb Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) glede nastanka obveznosti obračuna DDV od pridobitev blaga znotraj EU se v praksi pojavljajo številna vprašanja davčnih zavezancev v p
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Povečanje stopenj DDV - najpogostejša vprašanja in odgovori

Avtor ni naveden, 25.7.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-360780/2013-3 01-620-05, 5. julij 2013 V zvezi s povečanjem stopenj DDV po ZIPRS1314-A je bilo izdano pojasnilo št. 4230-360780/2013-2 01-620-05 z dne 5. julija 2013. 1. Davčni zavezanec je a
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Stvarnopravno varstvo pred imisijami - solastnina - nujno sosporništvo

Avtor ni naveden, 25.7.2013

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2013Sklep II Ips 208/2010, 25. april 2013 (sodba Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 2893/2009) ZTLR - 5., 13., 14. in 42. člen SPZ - 74. in 268. člen ZOR - 156. člen V primerih, ko pravnomočna sodba vodi do posledic, ki so enake posledicam aktov razpolaganja, gre za nujno sosporništvo. To merilo je t
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Obvezno kolektivno upravljanje pravic proizvajalcev fonogramov

dr. Jorg Sladič, 25.7.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 29-30/2013V pravni praksi se je pojavilo vprašanje, ali na področju avtorskega prava tudi za sorodne pravice proizvajalcev fonogramov obstaja obvezno kolektivno upravljanje, enako kot za avtorsko pravico v primeru malih pravic, sledne pravice in pravico reproduciranja za lastno uporabo ter kabelsko retransmisijo avtorskih del (147. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP). Najprej je treba na kratko pojasniti razliko med avtorsko in sorodnimi pravicami. Nato bo podana analiza vprašanja, kdaj je v slovenskem pravu zapovedano obvezno kolektivno upravljanje avtorske pravice, na koncu pa analizirano vprašanje, ali sklicevanje iz drugega odstavka 4. člena ZASP pomeni, da se uporabljajo določbe ZASP o kolektivnem upravljanju tudi za sorodne pravice. Slovenska pravna teorija je vprašanje kolektivnega upravljanja avtorske pravice že poglobljeno obravnavala, vendar njena spoznanja zlasti ne sledijo tuji sodni praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Tožbeni zahtevek za ugotovitev solastninskega deleža na nepremičnini - sosporništvo

Avtor ni naveden, 25.7.2013

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2013Pri solastnini je razdeljena pravica in ne stvar, zato se vlaganja v nepremičnino res lahko raztezajo le na sporno solastno nepremičnino kot celoto in ne na njen idealni del. Vendar to ne pomeni, da bi se moral tožbeni zahtevek, s katerim se uveljavlja izpolnitev dogovora o vlaganjih, uveljavljati zoper vse solastnike, da bi bila tožena prava stranka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Evropski javni tožilec

Irena Vovk, 25.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2013Urad evropskega javnega tožilca bo preiskoval in preganjal dejanja, povezana z nezakonito porabo sredstev iz proračuna EU, deloval bo kot neodvisni organ pod demokratičnim nadzorom, je v predlogu za oblikovanje novega urada 17. junija zapisala Evropska komisija. "Ko gre za javna sredstva, šteje vsak evro - to še toliko bolj v trenutnem gospodarskem položaju," je dejala komisarka za pravosodje Viviane Reding.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

< Vsi
2013(43)
> Julij(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G H IJK LM NOPQR S ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov