O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 52)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Oprostitev plačila davkov od dohodkov uslužbencev OZN in specializiranih agencij OZN

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Pojasnilo DURS, št. 4210-5068/2012-3, 15. junij 2012 • Za uslužbence Organizacije združenih narodov (OZN) in uslužbence specializiranih agencij OZN se uporabljata Konvencija o privilegijih in imunitetah Združenih narodov oziroma Konvencija o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij, ki določata, da so uslužbenci oproščeni davkov na plače in honorarje, ki jih izplača OZN ali specializirana inštitucija OZN. Ali je mogoče navedene konvencije razlagati tako, da je davčni zavezanec (rezident Slovenije) oproščen plačila dohodnine od plače, ki jo prejema pri specializirani agenciji OZN?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Vzdrževanje občinske ceste, ki poteka po zasebnem zemljišču

mag. Matjaž Debelak, 26.7.2012

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Matjaž Debelak, Pravna praksa, 29-30/2012Skozi vas poteka z veljavnim občinskim odlokom kategorizirana javna cesta. Zemljišče, po kateri poteka, pa je v zasebni lasti več posameznikov. Eden od solastnikov v poletnem času občini onemogoča redno in nujno vzdrževanje javne ceste.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Obravnava vinjet in parkirnin z vidika odbitka DDV

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV pri nakupu vinjet in plačilu parkirnin?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Regres za letni dopust

mag. Nataša Belopavlovič, 26.7.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 29-30/2012V naši družbi so se odločili, da bodo delavcem izplačali regres za letni dopust v skladu z novelo Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12-A). Menimo, da ta zakon velja za javni, ne pa tudi za zasebni sektor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Javno financiranje gospodarskih javnih služb in nov sveženj - SSGP II

dr. Aleš Ferčič, 26.7.2012

PRORAČUN, Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 29-30/2012Pred kratkim je Evropska komisija objavila še zadnjega od virov, ki tvorijo nov "sveženj - SSGP II". Ta vsebuje pojasnila in pravila javnega financiranja služb oziroma storitev splošnega gospodarskega pomena, ki naj bi izboljšala dosedanji sistem v smislu njegove večje razumljivosti, preprostosti in prožnosti. Če upoštevamo probleme v praksi, lahko mirno rečemo, da gredo zastavljeni cilji v pravo smer. Lahko enako rečemo glede ukrepov, s katerimi naj bi se ti cilji uresničili?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Storitve, povezane z izvozom, verižni izvozni posel ter DDV

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Davčni zavezanec, izvoznik blaga v Srbijo, sklene z zavezancem iz Srbije pogodbo, ki je različno poimenovana - bodisi pogodba o zastopanju, pogodba o posredovanju, pogodba o raziskavi trga ali pogodba o prezentaciji programa. Na tej podlagi prejme od zavezanca iz Srbije račun za opravljeno storitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012S sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) se spreminja obračunavanje in plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje za posamezne zavarovance. V skladu z 9. členom ZUJF se za družinske pomočnike - zavarovance iz 25. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) obračunava in plačuje tudi prispevek delodajalcev za obvezno zdravstveno zavarovanje in prispevek za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Odgovornost Demosa za izbris

mag. Matevž Krivic, 26.7.2012

Politične stranke

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 29-30/2012Ob nenavadni "uvodniški" polemiki v prejšnjih dveh številkah PP najprej, v enem stavku, moj pogled. Za sam izbris (februarja 1992) in priprave nanj (1991) nosi polno odgovornost Demos (njegovo radikalno krilo) in nihče drug - za temu sledeče dvajsetletno sramotno izmikanje popravi storjene krivice pa so odgovorne prav vse naslednje vlade od prve do zadnje: vse "leve" za izmikanje in polovičarstvo, tiste z dr. Radom Bohincem kot notranjim ministrom pa še za precej več, o "prispevku" vseh treh desnih vlad pa je sploh škoda vsake besede.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Rejništvo in preživnina

mag. Nada Caharijaz Ferme, 26.7.2012

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Nada Caharijaz-Ferme, Pravna praksa, 29-30/2012Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje otrok, nameščenih v rejniško družino na podlagi zakona, ki ureja družinska razmerja, ali drugega zakona, ter je namenjeno otrokom, ki začasno ne morejo prebivati v biološki družini. Za otroka v rejništvu plačuje država rejnikom rejnino (prvi odstavek 50. člena ZIRD), starši pa so še vedno dolžni prispevati za njegovo preživljanje. Ker zakon tega izrecno ne navaja, se v praksi na tem področju odpira kar nekaj dilem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Izbris, Demos in dejstva

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 26.7.2012

Politične stranke

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 29-30/2012V PP, št. 28/2012, je bilo mogoče prebrati uvodnik Antona Tomažiča, nekdanjega predsednika Zakonodajno-pravne komisije pri Skupščini RS v času osamosvojitve. V dokaj samoinkriminatornem besedilu avtor zapiše, da je bil Demos nekaj najlepšega, kar se je zgodilo slovenskemu narodu. Ne da bi se spuščali v celovito ocenjevanje vloge Demosa, ki bi preseglo namen tega prispevka, lahko z vidika izbrisa (na katerega se uvodnik v svojem bistvu nanaša) s precejšnjo gotovostjo zatrdimo, da je bil Demos nekaj najslabšega, kar se je zgodilo izbrisanim.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

O zlonamernem blatenju Demosa

dr. Dragan Petrovec, 26.7.2012

Politične stranke

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 29-30/2012Na moje pisanje se je kritično odzval kolega Tomažič, ki mi pripisuje marsičesa preveč. Nikakršne jeze ali maščevalnosti ni zaradi manj radodarnih državnih jasli, iz katerih naj bi se obilno napajali razni inštituti Pravne fakultete. Jezo, ki jo je utemeljeno razbral, gojim zoper vsakogar, ki zlahka krši človekove pravice. Če pa gre še za tak primer, kot so izbrisani, jo je treba ohranjati, "vse dokler krivci ne priznajo svojega dejanja in popravijo, kar je še mogoče" - da ponovim besede Tomažiču in meni bližnjega krščanskega misleca Vinka Ošlaka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Sankcije v primeru kršitve predkupne pravice

Nadija Šuler, 26.7.2012

Lastnina in druge stvarne pravice

Nadija Šuler, Pravna praksa, 29-30/2012Predkupna pravica pomeni omejitev lastninske pravice, ki ima podlago v 37. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ) in je lahko določena v javnem ali zasebnem interesu. Lahko je dogovorjena s pogodbo (pogodbena predkupna pravica) ali pa predpisana z zakonom (zakonita predkupna pravica). Slednja se bistveno pogosteje pojavlja pri prometu z nepremičninami kot s premičninami. Pogodbeno predkupno pravico v celoti ureja Obligacijski zakonik (OZ), zakonita predkupna pravica pa ni celovito obdelana v nobenem zakonu, temveč po delih v zakonih, ki pokrivajo različna področja, kot bom pojasnila v nadaljevanju. Posebna vrsta predkupne pravice je pravica družbenika družbe z omejeno odgovornostjo za nakup poslovnega deleža, določena v četrtem odstavku 481. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Gre za zakonito predkupno pravico, ki pa jo je mogoče izključiti z družbeno pogodbo. Med zakonito in pogodbeno predkupno pravico obstajajo številne razlike, predmet tega prispevka pa so razlike v sankcijah zaradi kršitve te pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

globus

Dean Zagorac, 26.7.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 29-30/2012Mednarodni organizirani kriminal kot grožnja mednarodni varnosti 16. 7. - Mreže mednarodnega organiziranega kriminala na leto ustvarijo za 720 milijard evrov prometa, v najnovejšem poročilu opozarja Urad Združenih narodov za boj proti drogam in kriminalu. Prihodki, ki jih ustvarijo mednarodne mreže
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Pravni napovednik

Irena Vovk, 26.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Posodi avto

Irena Vovk, 26.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2012(www.posodiavto.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Google+, Facebooku, Twitterju, blogu Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov Oglaševanje: brez ogl
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 26.7.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 29-30/201228. julij 1897 - Janko Kersnik Umrl je slovenski pisatelj, pravnik in politik Janko Kersnik. Na Dunaju in v Gradcu je študiral pravo, kasneje delal kot notar, nekaj časa pa je bil tudi deželni poslanec. Njegova najpomembnejša dela so Ciklamen, Agitator, Rošlin in Vrjanko ter Jara gospoda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/201219. julij - zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih; - zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije;
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetnik ne izkazuje v poslovnih knjigah

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Pojasnilo DURS, št. 4212-4452/2011, 12. januar 2012 • Ali se stroški vlaganj samostojnega podjetnika v poslovni prostor, ki je v lasti podjetnika kot fizične osebe, štejejo za davčno priznane odhodke, če podjetnik poslovnega prostora ne izkazuje v poslovnih knjigah, ga pa uporablja za opravljanje dejavnosti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Evropa

Irena Vovk, 26.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2012Torek, 17. 7. Inflacija. Evrsko območje je junija na letni ravni beležilo 2,4-odstotno inflacijo, v vsej EU pa je bila inflacija 2,6-odstotna, je poročal Eurostat. V Sloveniji je bila inflacija junija na letni ravni 2,4-odstotna (julija lani je bila 1,6-odstotna) in je tako ostala nespreme
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Prekrški - zastaranje izvršitve sankcije - uklonilni zapor

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Predlog za določitev uklonilnega zapora je dejanje, ki meri na izvršitev sankcije (globe), in ne dejanje, s katerim se je že začela izvrševati pravnomočno izrečena globa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Izročitev obdolžencev in obsojencev

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 35889/2011 z dne 27. marca 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 35889/2011 z dne 24. februarja 2012 se razveljavi in zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Kopru v novo odločanje. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 527. člena Zakona o kazenskem postopku se zavrže. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 35889/2011 z dne 3. novembra 2011 se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Pravni interes pobudnika in dopis ZPIZ

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Upravni postopek in upravne takse

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Ustavna pritožba zoper dopis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije št. 1 5 9871446 z dne 22. junija 2012 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

dogodki - izjave

Irena Vovk, 26.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2012od 17. do 23. julija Torek, 17. 7. Opozicijske spremembe ZUJF. Vlada v mnenju, ki ga je sprejela na dopisni seji, ocenjuje, da opozicijskega predloga sprememb Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki predvideva odpravo znižanja nekaterih pokojnin, ni možno podpreti. Z njegovim sprejetjem
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Predpisi s področja ekološkega kmetijstva

dr. Franci Avsec, 26.7.2012

Kultura in umetnost

dr. Franci Avsec, Pravna praksa, 29-30/2012Ekološko kmetovanje je poseben način kmetijske pridelave, ki izhaja iz pojmovanja kmetijskega gospodarstva kot organizma (v angleškem jeziku se zato označuje z izrazom organic), temelji na sklenjenih prehranjevalnih verigah oziroma prednostni rabi krajevnih virov in pospešuje samourejevalne procese z biološkimi (živimi organizmi) in ekološkimi sredstvi (raznovrstnost habitatov). Pregleden prikaz ureditve ekološkega kmetijstva po predpisih, ki so jih sprejeli organi Evropske unije in Slovenije, ponuja knjiga Predpisi s področja ekološkega kmetijstva z uvodnimi pojasnili mag. Darje Kropivšek (GV Založba, Ljubljana 2012, 331 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Izročitev osumljenih terorizma ZDA je dopustna

Katarina Vatovec, 26.7.2012

Varstvo človekovih pravic

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 29-30/2012Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je razsodilo, da Združeno kraljestvo z izročitvijo petih pritožnikov, osumljenih terorističnih dejanj, Združenim državam Amerike (ZDA) ne bi kršilo prepovedi nečloveškega ali ponižujočega ravnanja iz 3. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Odločitev senata sedmih sodnikov ESČP bi lahko strnili tudi takole: izrek kazni dosmrtnega zapora in dolgotrajna osamitev zapornika ne pomenita kršitve konvencijske prepovedi nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, kadar ju upravičujeta narava in teža storjenega kaznivega dejanja. Razmere v zloglasnem visoko varovanem zaporu ADX Florence v ameriški zvezni državi Kolorado, v katerem so zaprti zaporniki, za katere ameriške oblasti menijo, da predstavljajo najvišjo stopnjo nevarnosti, med drugim obsojeni člani teroristične organizacije Al Kajda (denimo Zakarias Musavi), so v skladu s konvencijskimi standardi.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

< Vsi
2012(52)
> Julij(52)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐE F G H IJ K LMNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov