O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 52)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih - ZPos-E (Ur. l. RS, št. 48/12) - veljati začne 11. julija, uporabljati pa se začne 1. avgusta. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih i
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012- v zvezi s posodobitvijo informacijskega sistema sodišča (Janko Veber).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Vsebina PP št.30/2012

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012stran 3 UVODNIK dr. Stane Vlaj In kje je ostal sodnik? stran 6 IZVRŠBA Andrej Ekart Skladnost sklepov o izvršbi COVL z minimalnimi standardi Uredbe o evropskem izvršilnem naslovu stran 9 CIVILNO PROCESNO P
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Vlada rs

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 23. seji (19. julij 2012): - predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012-2016; - izhodišča za pripravo predloga Proračuna RS za leto 2013 in predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 201
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Ureditev fikcije vročitve kot fikcija pravne države

Jaka Pengov, 26.7.2012

Civilni sodni postopki

Jaka Pengov, Pravna praksa, 29-30/2012Danes se slovenskemu pravosodnemu sistemu pogosto očita, da ne sledi ustavnemu načelu pravne države. Pri tem je kritika največkrat splošna in površna, le redko pa se zgodi, da se slovenskemu pravosodju in njegovi normativni podlagi očita konkretne pomanjkljivosti, nedoločnosti ali nedoslednosti. V tem prispevku kritično ovrednotim veljavno ureditev vročanja sodnih (in upravnih) pisanj s fikcijo vročitve po Zakonu o pravdnem postopku (ZPP) in Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) ter neenotno sodno prakso na tem področju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/201219. julij - zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih; - zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije;
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Razpisi

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Ur. l. RS, št. 53/12 1. Okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Mariboru - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo; rok je 30. julij. 2. Okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Mariboru - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo; rok je 30. julij. 3. Direktor - Center za u
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Pravni napovednik

Irena Vovk, 26.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Pridobivanje osebnih podatkov od Inšpektorata za delo

Irena Vovk, 26.7.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2012Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zanima, ali sta 271. in 272. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) pravna podlaga za pridobivanje osebnih podatkov iz zapisnika in vse pripadajoče dokumentacije, ki se nanaša na ugotovitve Inšpektorata za delo glede delovnih nezgod. Člena v povezavi z določbami Obligacijskega zakonika (OZ) zavodu dajeta regresno pravico za uveljavljanje povrnitve škode od posameznika ali delodajalca, če so za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - hujša kršitev delovnih obveznosti zaradi odsotnosti z dela

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Če delavec na delo ne prihaja, čeprav za to nima opravičljivega razloga, to nedvomno predstavlja hujšo kršitev pogodbene obveznosti in obveznosti iz delovnega razmerja v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 111. člena ZDR. Tožnica je bila seznanjena s tem, da od 1. avgusta 2009 nima odobrenega bolniškega staleža, saj se zoper odločbo z dne 13. julija 2009 ni pritožila, zato je ta odločba postala dokončna in s tem ji je bil bolniški stalež zaključen. To pa pomeni, da je bila z dela odsotna, ne da bi za to obstajal opravičljiv, z zakonom določen razlog.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Sprememba delodajalca - prenos gospodarske entitete

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Delovna razmerja, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012V obravnavanem primeru je ugotovljeno le, da družba V. d. d. opravlja podobne (ali enake) storitve, kot so se opravljale v ukinjeni enoti tožene stranke, ni pa ugotovljen noben drug kriterij, ki bi kazal na prenos gospodarske entitete oziroma organiziranega skupka virov, katerega cilj je opravljanje gospodarske dejavnosti. Presoja, da do prenosa dela podjetja ni prišlo, je pravilna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 26.7.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 29-30/201228. julij 1897 - Janko Kersnik Umrl je slovenski pisatelj, pravnik in politik Janko Kersnik. Na Dunaju in v Gradcu je študiral pravo, kasneje delal kot notar, nekaj časa pa je bil tudi deželni poslanec. Njegova najpomembnejša dela so Ciklamen, Agitator, Rošlin in Vrjanko ter Jara gospoda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Storitve, povezane z izvozom, verižni izvozni posel ter DDV

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Davčni zavezanec, izvoznik blaga v Srbijo, sklene z zavezancem iz Srbije pogodbo, ki je različno poimenovana - bodisi pogodba o zastopanju, pogodba o posredovanju, pogodba o raziskavi trga ali pogodba o prezentaciji programa. Na tej podlagi prejme od zavezanca iz Srbije račun za opravljeno storitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

O referendumu, Državnem svetu in spremembah Ustave

dr. Drago Zajc, 26.7.2012

Državni zbor in državni svet

dr. Drago Zajc, Pravna praksa, 29-30/2012Ureditev referenduma in vzpostavitev posebnega Državnega sveta ob Državnem zboru sta posebni t. i. ustavni izbiri, ki smo ju sprejeli na začetku slovenske tranzicije, ki je potekala v posebnih okoliščinah, in zapisali v Ustavo - poleg proporcionalnega volilnega sistema z nizkim štiriodstotnim pragom, močnejšo vlogo Državnega zbora v razmerju do vlade (oblikovanje vlade v dveh korakih), pa tudi neposredno izvoljenega predsednika države z manjšimi pristojnostmi. Pri ureditvi referenduma na državni ravni je verjetno šlo za določeno predpostavko (iluzijo) o neposredni demokraciji, ki je veljala v prejšnjem socialističnem sistemu, lahko pa je tudi posledica nekaterih idealističnih predstav o demokraciji zaradi pomanjkanja državotvorne tradicije. Avtorji Ustave so nedvomno hoteli dati državljanom nove samostojne države čim več besede pri njenem upravljanju, misleč, da bo državljanska razsodnost omejevala in preprečevala odločitve političnih in strankarskih elit, zastopanih v parlamentu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Javno financiranje gospodarskih javnih služb in nov sveženj - SSGP II

dr. Aleš Ferčič, 26.7.2012

PRORAČUN, Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 29-30/2012Pred kratkim je Evropska komisija objavila še zadnjega od virov, ki tvorijo nov "sveženj - SSGP II". Ta vsebuje pojasnila in pravila javnega financiranja služb oziroma storitev splošnega gospodarskega pomena, ki naj bi izboljšala dosedanji sistem v smislu njegove večje razumljivosti, preprostosti in prožnosti. Če upoštevamo probleme v praksi, lahko mirno rečemo, da gredo zastavljeni cilji v pravo smer. Lahko enako rečemo glede ukrepov, s katerimi naj bi se ti cilji uresničili?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Rasizem v nogometu - kaj nam lahko pove primer Terry

dr. Vesna Bergant Rakočević, 26.7.2012

Šport in organizacije, Človekove pravice

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 29-30/2012V petek, 13. julija letos, je londonsko okrožno sodišče angleškega nogometaša Johna Terryja oprostilo obtožbe, da je oktobra lani na tekmi angleške lige Premier med moštvoma Queens Park Rangers (QPR) in Chelsea z rasističnimi izrazi žalil igralca QPR Antona Ferdinanda. Ob koncu tekme naj bi med obema igralcema prišlo do konflikta z izmenjavo kretenj in besed, pri čemer naj bi Terry temnopoltemu branilcu QPR med drugim izrekel: "fuck off, fuck off, yeah, yeah and you fucking black cunt, fucking knobhead". Primer je prevzelo tožilstvo, zadeva pa je v Angliji in tudi širše zaradi pomena nogometa, problema rasizma v športu in na splošno ter zvezdniškega statusa obeh vpletenih zbudila veliko pozornosti. Je bil ta petek 13., ko je okrožni sodnik svetnik Howard Riddle Terryja in dubio pro reo oprostil obtožbe, res slab dan za šport?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Sankcije v primeru kršitve predkupne pravice

Nadija Šuler, 26.7.2012

Lastnina in druge stvarne pravice

Nadija Šuler, Pravna praksa, 29-30/2012Predkupna pravica pomeni omejitev lastninske pravice, ki ima podlago v 37. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ) in je lahko določena v javnem ali zasebnem interesu. Lahko je dogovorjena s pogodbo (pogodbena predkupna pravica) ali pa predpisana z zakonom (zakonita predkupna pravica). Slednja se bistveno pogosteje pojavlja pri prometu z nepremičninami kot s premičninami. Pogodbeno predkupno pravico v celoti ureja Obligacijski zakonik (OZ), zakonita predkupna pravica pa ni celovito obdelana v nobenem zakonu, temveč po delih v zakonih, ki pokrivajo različna področja, kot bom pojasnila v nadaljevanju. Posebna vrsta predkupne pravice je pravica družbenika družbe z omejeno odgovornostjo za nakup poslovnega deleža, določena v četrtem odstavku 481. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Gre za zakonito predkupno pravico, ki pa jo je mogoče izključiti z družbeno pogodbo. Med zakonito in pogodbeno predkupno pravico obstajajo številne razlike, predmet tega prispevka pa so razlike v sankcijah zaradi kršitve te pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetnik ne izkazuje v poslovnih knjigah

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Pojasnilo DURS, št. 4212-4452/2011, 12. januar 2012 • Ali se stroški vlaganj samostojnega podjetnika v poslovni prostor, ki je v lasti podjetnika kot fizične osebe, štejejo za davčno priznane odhodke, če podjetnik poslovnega prostora ne izkazuje v poslovnih knjigah, ga pa uporablja za opravljanje dejavnosti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Pravni interes pobudnika in dopis ZPIZ

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Upravni postopek in upravne takse

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Ustavna pritožba zoper dopis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije št. 1 5 9871446 z dne 22. junija 2012 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Prekrški - zastaranje izvršitve sankcije - uklonilni zapor

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Predlog za določitev uklonilnega zapora je dejanje, ki meri na izvršitev sankcije (globe), in ne dejanje, s katerim se je že začela izvrševati pravnomočno izrečena globa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Izročitev obdolžencev in obsojencev

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 35889/2011 z dne 27. marca 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 35889/2011 z dne 24. februarja 2012 se razveljavi in zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Kopru v novo odločanje. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 527. člena Zakona o kazenskem postopku se zavrže. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 35889/2011 z dne 3. novembra 2011 se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Posredovanje diagnoze sodniku zaradi izostanka z naroka

Irena Vovk, 26.7.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2012Ali lahko sodnica poleg zdravniškega opravičila zahteva še kakšen drug dokument oziroma podatek (na primer podatek o zdravstvenem stanju), ki izkazuje upravičenost stranke ali priče, da izostane z naroka? Sodnica je namreč stranki zagrozila z denarno kaznijo, če se naroka ne udeleži in svoje odsotnosti ne opraviči.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Oprostitev plačila davkov od dohodkov uslužbencev OZN in specializiranih agencij OZN

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Pojasnilo DURS, št. 4210-5068/2012-3, 15. junij 2012 • Za uslužbence Organizacije združenih narodov (OZN) in uslužbence specializiranih agencij OZN se uporabljata Konvencija o privilegijih in imunitetah Združenih narodov oziroma Konvencija o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij, ki določata, da so uslužbenci oproščeni davkov na plače in honorarje, ki jih izplača OZN ali specializirana inštitucija OZN. Ali je mogoče navedene konvencije razlagati tako, da je davčni zavezanec (rezident Slovenije) oproščen plačila dohodnine od plače, ki jo prejema pri specializirani agenciji OZN?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Regres za letni dopust

mag. Nataša Belopavlovič, 26.7.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 29-30/2012V naši družbi so se odločili, da bodo delavcem izplačali regres za letni dopust v skladu z novelo Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12-A). Menimo, da ta zakon velja za javni, ne pa tudi za zasebni sektor.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

< Vsi
2012(52)
> Julij(52)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐE F G H IJ K LMNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov