O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Amandma

dr. Marko Novak, 28.7.2005

Državni zbor in državni svet

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 29-30/2005Izraz amandma, ki ga v pravu uporabljamo kot strokovni termin, je tujka oziroma prevzeti izraz. V modernem času izhaja iz francoskega izraza amendement, ta pa iz latinskega glagola emendare, kar pomeni popraviti. Slovenske splošne ustreznice tega izraza bi se glasile izboljšanje, popravek in dostave...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 28.7.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 29-30/20051. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa – ZVCP-1B. (Ur. l. RS, št. 69/05) - velja od 23. julija. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah – ZProlS-C. (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Uskladitveni dodatek

mag. Nataša Belopavlovič, 28.7.2005

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 29-30/2005V eni izmed zadnjih številk PP smo zasledili odgovor na vprašanje o uskladitvenem dodatku v skladu z zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005, vendar za podjetje, ki sodi v dejavnost, ki še ni sklenila nove kolektivne pogodbe. .
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Plačilo premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnim uslužbenkam v času porodniške

Peter Pogačar, 28.7.2005

Uprava

Peter Pogačar, Pravna praksa, 29-30/2005V skladu z Zakonom o kolektivnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 126/03), Kolektivno pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 11/04) in Aneksom k KP za negospodarske dejavnosti v RS (Ur. l. RS, št. 73/03) imajo pravico do kolektivneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Notarski fiduciarni posli

mag. Alenka Ratnik, 28.7.2005

Odvetništvo in notariat, Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Alenka Ratnik, Pravna praksa, 29-30/2005Poslovno življenje in praksa terjata fleksibilnost pravnih razmerij. Nekateri instituti zavarovanja izpolnitve pogodbenih obveznosti, kot denimo zastavna pravica, ustanovitev zemljiškega dolga ali pa prenos lastninske pravice v zavarovanje, so že zakonsko izrecno opredeljeni. Pri notarskih skrbniški...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Koliko regij?

dr. Borut Holcman, 28.7.2005

Lokalna samouprava

dr. Borut Holcman, Pravna praksa, 29-30/2005Že nekaj časa v slovenskem prostoru teče razprava o regijah. Da bo zadeva še bolj komplicirana, razpravljavci govorijo o kohezijskih regijah. Kaj sploh je regija, kaj se skriva za terminom kohezijska? Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) razlaga pojem »regija« kot področje, območje; če u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Zemljiškoknjižno dovolilo

Romana Gajšek, 28.7.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Romana Gajšek, Pravna praksa, 29-30/2005Prispevek poskuša v strnjeni obliki predstaviti bistvo in pomembnost zemljiškoknjižnega dovolila (z.k. dovolilo) v praksi, izpostaviti najpomembnejše pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, vlogo notarja pri overitvi podpisa na pogodbah, ki vsebujejo prenos lastninske pravice, drugih stvarnih i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Nekaj pravopisnih

mag. Tina Verovnik, 28.7.2005

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 29-30/2005Poletje je čas, ko v nas na vsakem koraku zrejo ugodne in še ugodnejše počitnice in potovanja – in ker ne moremo drugače, zremo nazaj še mi, pri tem pa lahko »poberemo« marsikaj takega, kar ni ravno v skladu z uveljavljeno pravopisno in širšo jezikovno normo. Nekaj najpogostejših odklonov bom predst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Prenehanje delovnega razmerja – odškodnine

Matija Šešok, 28.7.2005

Delovna razmerja

Matija Šešok, Pravna praksa, 29-30/2005Pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani smo na glavni obravnavi sklenili sodno poravnavo: »… v mirno rešitev spornega razmerja izplačati odškodnino skladno s 188. členom zakona o delovnih razmerjih, ker nadaljevanje delovnega razmerja  ni več možno v višini 200.000 SIT neto …« .
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Sankcije proti tretjim državam

Maja Brkan, 28.7.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Maja Brkan, Pravna praksa, 29-30/2005Pogodba o ES v 301. členu določa, da Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije sprejme ukrepe za prekinitev, delno ali v celoti, gospodarskih odnosov z eno ali več tretjimi državami, ko to predvideva skupno stališče ali skupni ukrep, sprejet v okviru skupne zunanje in varnostne politike.1 Skup...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Pogovor s dr. Cliffordom Rechtschaffenom

Boštjan Koritnik, 28.7.2005

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 29-30/2005Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je v poletnem semestru tekočega študijskega leta gostoval prof. dr. Clifford Rechtschaffen, direktor programa okoljevarstvenega prava na Univerzi Golden Gate v San Franciscu (ZDA). Profesor je že 12 let, še prej pa je bil 8 let zaposlen v pisarni pri državnem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Kar je dano, je v zlato jamo zakopano

Tomaž Pavčnik, 28.7.2005

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 29-30/2005Med ostanki Persepolisa je tudi stopnišče, po katerem se obiskovalec vzpne na plato, kjer je bila nekoč velika dvorana, mogočno stebrišče kralja Darija. Stopnice vodijo ob steni, ki je okrašena z basreliefi. Te podobe, ki korakoma spremljajo obiskovalca, so upodobitve kraljevih gostov iz davnih časo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Javni uslužbenec – delna pokojnina

Peter Pogačar, 28.7.2005

Uprava

Peter Pogačar, Pravna praksa, 29-30/2005Na podlagi zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence sem kot javni uslužbenec vključen v Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence. Konec leta bom izpolnil pogoje za starostno upokojitev po ZPIZ-1 in se nameravam upokojiti. .
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

John G. Roberts nominiran za sodnika Vrhovnega sodišča ZDA

Dean Zagorac, 28.7.2005

Sodišča

Dean Zagorac, Pravna praksa, 29-30/2005Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Nachova v. Bulgaria

Dean Zagorac, 28.7.2005

Človekove pravice

Dean Zagorac, Pravna praksa, 29-30/2005Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Nachova in drugi proti Bolgariji odločil, da je prišlo do kršitve 2. člena (pravica do življenja) in 2. v povezavi s 14. členom (prepoved diskriminacije) Evropske konvencije o človekovih pravicah. Gre za odvzem življenja dvem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Dogodki-Izjave

Irena Vovk, 28.7.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2005od 20. do 25. julija Sreda, 20. 7. Zahteva za referendum o RTVS. Skupina poslancev iz LDS in SD je vložila, umaknila (v prvi zahtevi so napačno zapisali, da je DZ sprejel zakon 22. julija, saj ga je sprejel 15. julija, saj je moral DZ zaradi veta Državnega sveta o zakonu ponovno odločati) pono...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Inštitut za mediacije

Katarina Krapež, 28.7.2005

Civilni sodni postopki

Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2005V konferenčni dvorani osrednje sodne palače v Ljubljani so 11. junija pravniki izmenjali mnenja o ustanovitvi neodvisnega inštitututa za mediacije. Ta naj bi v prvi vrsti omogočil, da bi zainteresirane stranke rešile spore, ne da bi se morale prej obrniti na sodišče. V dvorani ni bilo strokovnjaka, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Odmera dodatnih dni letnega dopusta javnim uslužbencem – razmerje med ZDR in ZDDO (ZJU)

Luka Tičar, 28.7.2005

Uprava, Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 29-30/2005V uredništvo Pravne prakse je bilo nedavno naslovljeno vprašanje v zvezi odmero dodatnih dni letnega dopusta javnim uslužbencem v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Seveda takšno vprašanje, ki se nanaša sicer na posamezno pravico, odpira širše in kompleksno pravno vprašanje razmerja med...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Izvršitelj – »upnikova« nočna mora

Miha Šlamberger, 28.7.2005

Obligacije

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 29-30/2005Prispevek je nastal kot odziv na trenutno stanje »učinkovitosti« izvršilnega postopka, upoštevajoč stroške, ki pri tem nastajajo. O tem, da je sedanja ureditev izvršilnega postopka še vedno v korist dolžnika in manj upnika, je bilo prelitega veliko črnila, tako da se te teme raje ne dotikam. Pa vend...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Odgovornost za škodo JLA

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 28.7.2005

Obligacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 29-30/2005Pred slovenskimi sodišči so še vedno nerešeni primeri posameznikov, ki so škodo utrpeli zaradi ravnanja vojske nekdanje države SFRJ – Jugoslovanske ljudske armade (JLA). Gre bodisi za t. i. nabornike, torej osebe na služenju vojaškega roka, bodisi za kakšne druge posameznike (zaposlene ali pa zgolj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

ZDavP-1 – pomanjkljivosti zakona

Siniša Mitrović, 28.7.2005

Uprava

Siniša Mitrović, Pravna praksa, 29-30/2005Zakoni morajo biti v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral državni zbor. Kako je s tem v praksi, smo preverili na področju veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodkov in novega zakona o davčnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Slovensko odvetništvo

mag. Bojan Kukec, 28.7.2005

Odvetništvo in notariat

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 29-30/2005Slovensko odvetništvo in celostna podoba odvetnika, mag. Peter Prodanovič, Cerdonis, Slovenj Gradec, 2005, 165 strani. Vodja civilnega oddelka na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu in v preteklosti 19 let odvetnik mag. Peter Prodanovič je izdal zanimivo knjigo Slovensko odvetništvo in celostna pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Inšpekcijski pregled Davčne uprave RS

Daša Oštir, 28.7.2005

Davčne službe

Daša Oštir, Pravna praksa, 29-30/2005Davčna uprava RS je opravila inšpekcijski pregled pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti. O inšpekcijskem pregledu je bil sestavljen zapisnik, v katerem so bile ugotovljene nepravilnosti. Davčni zavezanec je na zapisnik podal pripombe, ki pa niso bile upoštevane,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Izhodišča za definicijo

mag. Aleš Ferčič, 28.7.2005

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 29-30/2005Javno-zasebno partnerstvo povsod potrebuje primerno pravno ureditev, tudi v Sloveniji. Drugotnega pomena pri tem je, ali je ta ureditev zajeta v enem ali v več virih oziroma ali je sestavljena iz pravnih pravil, ki so (bila) sprejeta posebej za javno-zasebno partnerstvo, ali iz sicer veljavnih »splo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Občinski predpisi o prekrških

mag. Vesna Juvan-Gotovac, 28.7.2005

Lokalna samouprava, Prekrški

mag. Vesna Juvan-Gotovac, Pravna praksa, 29-30/2005Ustava v 140. členu opredeljuje pristojnost občin. Prvi odstavek določa splošno pristojnost občine v vseh lokalnih zadevah, ki jih lahko občina ureja samostojno in zadevajo samo prebivalce občine, v drugem odstavku pa so določena področja, na katerih občina opravlja naloge. V skladu s prvim odstavko...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

< Vsi
2005(27)
> Julij(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF G H IJ K L M N O P QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov