O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Prosta izbira pristojnega sodišča za razvezo zakonske zveze

Katarina Vatovec, 23.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Zakonska zveza in družinska razmerja

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 29-30/2009Predlog za sprejetje predhodne odločbe, naslovljen na Sodišče Evropskih skupnosti (Sodišče), se je nanašal na razlago Uredbe Sveta št. 2201/2003,1 ki ureja pristojnosti, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih. Sodišče je moralo pojasniti določbo prvega odstavka njenega 3. člena,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Kljub formalnim pomanjkljivostim pripor zakonit

Andreja Tratnik, 23.7.2009

Varstvo človekovih pravic, Človekove pravice

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 29-30/2009Mooren proti Nemčiji, št. 11364/03, 9. julij 2009 Države pogodbenice Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) so zavezane spoštovati temeljno pravico do svobode in varnosti, kot jo določa 5. člen EKČP. Posamezniku se lahko prostost odvzame le primerih, taksativno določenih v prvem odstavk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Brezpogojen dostop do informacij javnega značaja

mag. Jelena Burnik, 23.7.2009

Varstvo človekovih pravic, Človekove pravice

mag. Jelena Burnik, Pravna praksa, 29-30/2009Zavrnitev brezpogojnega dostopa do dokumentov, s katerimi razpolaga organ in ki so ključni za namen zgodovinskega raziskovanja, poleg tega pa je dostop do njih odredilo sodišče, pomeni kršitev pravice do svobode izražanja in informacij. Tako je v primeru Kenedi proti Madžarski odločilo Evropsko sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Porokova seznanitev s kreditno mapo kreditojemalca

mag. Katarina Krapež, 23.7.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2009V banki je kreditojemalec sklenil kreditno pogodbo, kot porok pa je k pogodbi pristopila njegova žena. Pozneje je žena kot porok banko zaprosila za fotokopijo celotne kreditne mape, ker kreditojemalec ni redno plačeval obrokov, ona pa je prejemala opomine. Z možem sta v postopku razveze zakonske zve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Spletna objava podatkov v zvezi z Interpolovo tiralico

mag. Katarina Krapež, 23.7.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2009Pri prehodu meje je bil posameznik pridržan zaradi Interpolove tiralice, ki se je nanašala na neplačilo davkov. Posameznik je bil pripeljan pred preiskovalnega sodnika, ki je odredil pripor, iz katerega je bil nato kmalu izpuščen, ker je zadeva absolutno zastarala. Informacijo o aretaciji (ki je vse...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Razsojeno

Toni Tovornik, 23.7.2009

Dedovanje

Toni Tovornik, Pravna praksa, 29-30/2009Pritožba proti neuvedenemu dedovanju
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v Luksemburgu

Zoran Skubic, 23.7.2009

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 29-30/2009Sodišče ES (Sodišče) je 16. julija 2009 odločilo o pritožbi družbe Duales System Deutschland (pritožnica) zoper sodbo Sodišča prve stopnje, s katero je bila zavrnjena njena tožba za razglasitev ničnosti odločbe Komisije 2001/463/ES, s katero je Komisija ugotovila zlorabo prevladujočega položaja. Sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Spor o pravicah plovbe in sorodnih pravicah

dr. Vasilka Sancin, 23.7.2009

Promet in zveze - pomorski in rečni promet

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 29-30/2009Kostarika je leta 2005, po več neuspelih poskusih dvostranske rešitve spora z Nikaragvo,1 pred Meddržavnim sodiščem v Haagu sprožila postopek, v katerem je zatrjevala številne kršitve svojih pravic do plovbe po reki San Juan. Gordijski vozel tega spora je bilo vprašanje, kako široko je treba razlaga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Načelo zakonitosti v upravnem postopku

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 23.7.2009

Upravni postopek in upravne takse

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 29-30/2009O težavah in dilemah uporabe načela zakonitosti pri odločanju v upravnem postopku sem v PP že pisala.1 K vnovičnemu opozarjanju na to problematiko me je spodbudila sodba Upravnega sodišča RS, oddelka v Novi Gorici, št. U 651/2008-7, z dne 20. februarja 2009, ki je ne le potrdila moja razmišljanja, t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Luksemburška kronika

mag. Katarina Krapež, 23.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Uporaba evropskega prava in njegova časovna veljavnost

mag. Alenka Škrk, 23.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Civilni sodni postopki

mag. Alenka Škrk, Pravna praksa, 29-30/2009Z različnimi vprašanji časovne veljavnosti predpisov se pri svojem delu redno srečuje vsak pravnik. Z vstopom v EU se je poleg dolžnosti uporabe prehodnih določb domačih predpisov vzpostavila tudi dolžnost pravilne razlage in uporabe prava ES ratione temporis. Najosnovnejše pravilo časovne veljave p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Zastaranje - dediščinska tožba - lastninska tožba

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Dedovanje, Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Sklep II Ips 640/2008, 7. maj 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 177/2008) ZD - 141. člen SPZ - 92. člen
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Nedopusten poseg v lastninsko pravico (3.)

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Odločba US RS, št. U-I-195/08, z dne 9. julija 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Spolna zloraba slabotne osebe

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Sodba Kp 8/2008, 24. marec 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 1160/2007) KZ - prvi odstavek 182. člena
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Zastaranje terjatve, ugotovljene v notarskem zapisu

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Obligacije, Odvetništvo in notariat

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009Sklep II Ips 858/2006, 19. marec 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 1700/2006) ZOR - 371., 374. in 379. člen ZN - 3., 4., 43. in 44. člen ZIZ - 17. člen Za zastaranje terjatve, ugotovljene v obliki izvršljivega notarskega zapisa, velja desetletni rok. Iz obrazložitve 1. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Pravica do sodelovanja v postopku

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009 Četrti, peti in šesti odstavek 143. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 - UPB, 2/04, 36/04 - UPB, 52/07, 73/07 - UPB in 45/08) se razveljavijo. Do drugačne zakonske ureditve se vročanje v primerih, na katere se nanaša ta odločba, opravlja na način, kot izhaja iz 22...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 23.7.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 29-30/2009 Zavarovalništvo in sodni register Dne 14. julija sta začeli veljati noveli Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) in Zakona o sodnem registru (ZSReg). Prvi zakon se je spremenil v delu, ki ureja sklic skupščine in odločanje ter pooblastila za zastopanje na skupščini, novela zakona o sodnem registru pa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Zloraba osebnih podatkov v organizaciji zasebnega sektorja za namen pridobitve javnega pooblastila

Ferdinand Šteharnik, 23.7.2009

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 29-30/2009Ravnanje odgovorne osebe v organizaciji zasebnega sektorja, ki v postopku za podelitev javnega pooblastila posreduje osebne podatke posameznikov, pridobljene v nasprotju z ustavno varovano pravico zasebnosti in predpisi o varstvu osebnih podatkov, ter tako prikaže izpolnjevanje zakonskega pogoja gle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Ravnanje odgovornih oseb delniških družb v lasti RS pri upravljanju kapitalskih naložb

Ferdinand Šteharnik, 23.7.2009

Uprava

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 29-30/2009Ravnanje odgovornih oseb v delniških družbah v stoodstotni lasti Republike Slovenije, ki se v interesu dveh zasebnih podjetij najprej kratkoročno likvidnostno zadolžita, potem kupita delnice tretje delniške družbe, nato pa vse njene delnice prodata omenjenima podjetjema tako, da prvi obrok kupnine z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Korporacijski in davčni vidik izčlenitve kapitalske družbe

mag. Mojca Kunšek, 23.7.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 29-30/2009V času racionalizacijskih ukrepov in prestrukturiranja poslovanja si poglejmo korporacijski in davčni vidik izčlenitve kapitalske družbe. Statusnopravni vidik izčlenitve Izčlenitev sodi med pojavne oblike delitve kapitalskih družb, ki jih obravnava 623. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).1...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

S. p. ali d. o. o. - primerjava socialnega položaja

Jaka Cepec, 23.7.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jaka Cepec, Pravna praksa, 29-30/2009Pri realizaciji podjetniške ideje se posamezniki srečajo s temeljno dilemo, katero primerno pravnoorganizacijsko obliko izbrati, da bo omogočala uresničevanje njihove podjetniške ideje. Pri tem je odločitev po navadi odvisna predvsem od splošnega odgovora na vprašanje, ali izbrana organizacijska obl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 23.7.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva Sveta 2009/69/ES z dne 25. junija 2009 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede davčne utaje, povezane z uvozom (UL L 175) - veljati začne 24. julija. 2. Pravilnik o kakovosti storitve za e...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

(Pre)visoke nagrade

mag. Katarina Krapež, 23.7.2009

Uprava

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2009Visoke nagrade stečajnih upraviteljev v zadnjem času so posledica določb pravilnika, ki ga je izdal prejšnji pravosodni minister. Na ministrstvu menijo, da je tak pravilnik, ki ne določi zgornje omejitve nagrad, v neskladju z Ustavo, zato bodo ustrezno ukrepali, je na novinarski konferenci 14. julij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Nepremičnine in breztežnost

mag. Sandi Kodrič, 23.7.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 29-30/2009Zgodovinar Niall Ferguson v svoji nedavni knjižni uspešnici The Ascent of Money (Vzpon denarja) navaja rezultat raziskave, ki kaže, da dve tretjini Američanov ne razume obrestno-obrestnega računa. Namreč, da rast neke vrednosti za deset odstotkov vsako leto ne pomeni enakomerno rastoče premice, ampa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Lauda parce, sed vitupera parcius

Janez Kranjc, 23.7.2009

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 29-30/2009Avtor reka Lauda parce, sed vitupera parcius (Hvali zmerno in še zmerneje grajaj) naj bi bil Seneka. Tako vsaj navaja Albertanus iz Brescie (Albertanus Brixiensis, ok. 1190-ok. 1250) v svojem spisu o ljubezni do Boga in do bližnjega (II, 16), v katerem daje nasvete za življenje. V poglavju o ljubezn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

< Vsi
2009(53)
> Julij(53)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJ K L M NOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov