O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Davčni zastopnik in njegova odgovornost za plačilo DDV

Avtor ni naveden, 24.7.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2008 Pojasnilo DURS, št. 4230-179/2008, 17. junij 2008 • Ali se davčna izvršba izvaja proti davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji (tujcu) in ima v Sloveniji davčnega zastopnika, ali proti njegovemu davčnemu zastopniku? Davčni organ v postopku davčne izvršbe terja davčnega zavezanca, saj davč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Olajšava za investicije pri prodaji in povratnem odkupu

Avtor ni naveden, 24.7.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2008 Pojasnilo DURS, št. 4200-76/2008-2, 16. junij 2008 Družba z omejeno odgovornostjo je leta 2005 kupila nepremičnino in pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za ta nakup uveljavljala olajšavo za investicije na podlagi 49. člena ZDDPO-1. V letu 2008 želimo na podlagi kupoprodajne pogodbe od te...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Davčna obravnava stroška za nakup vinjete

Avtor ni naveden, 24.7.2008

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2008 Pojasnilo MF, št. 421-177/2008, 8. julija 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Neodbitni DDV kot davčno priznani odhodek

Avtor ni naveden, 24.7.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2008 • Ali se DDV, ki se po četrtem odstavku 67. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)1 ne sme odbiti, lahko obravnava kot davčno priznani odhodek v skladu z 29. in 30. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)?2 ZDDV-1 v četrtem odstavku 67. člena določa, da davčni zavezanec...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Obdavčitev dobav rabljenega blaga

Avtor ni naveden, 24.7.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2008 Kako se obdavči prodaja osnovnih sredstev (avtodoma in tovornega vozila), ki jih je zavezanec nabavil od prodajalca, davčnega zavezanca iz druge države članice EU, ki je na računu obračunal DDV na podlagi posebne ureditve za rabljeno blago? Od dobave motornega vozila, ki je ni mogoče uvrstiti v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

DDV in pogodbe sale and lease back

Avtor ni naveden, 24.7.2008

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2008•?Kakšna je davčna obravnava poslov pogodb sale and lease back z vidika DDV? Transakciji dobave in povratnega najema na podlagi pogodbe sale and lease back se za namene DDV obravnavata kot dve ločeni dobavi in ne kot transakcija financiranja. Ministrstvo za finance je v svojem pojasnilu št. 423-24/...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Nagrade stečajnih upraviteljev z vidika DDV

Avtor ni naveden, 24.7.2008

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2008Glede na to, da smo imeli v zvezi z obravnavo nagrad stečajnih upraviteljev v sistemu DDV več vprašanj, smo na Ministrstvo za finance naslovili dopis, s katerim smo jih zaprosili za njihovo mnenje. Dne 16. maja 2008 smo mnenje (št. 429-265/2007) prejeli in ga v delu, ki se nanaša na obravnavo dela s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Sprememba delodajalca - prehod delavca od enega k drugemu delodajalcu

mag. Nataša Belopavlovič, 24.7.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 29-30/2008 V skladu s sporazumom o prehodu delavcev je podjetje (naročnik) preneslo določeno število delavcev v delovno razmerje invalidskemu podjetju (izvajalcu). V tem sporazumu tudi piše, da je naročnik dolžan prevzeti delavce nazaj v delovno razmerje v primeru prekinitve pogodbe o sodelovanju - izvajanju ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Novela Zakona o vodah je preoblekla tudi vodna soglasja

Mateja Tavčar, 24.7.2008

Varstvo okolja

Mateja Tavčar, Mateja Tavčar, Pravna praksa, 29-30/2008Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A)1 je temeljito prenovil postopek izdaje vodnega soglasja. Spremenjene določbe, ki se nanašajo na vodno soglasje, se bodo začele uporabljati z dnem uveljavitve Pravilnika o vsebini vloge za izdajo projektnih pogojev, pogojev za druge posege v pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Žižkov resentiment

mag. Benjamin Flander, 24.7.2008

Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 29-30/2008V svoji najnovejši knjigi, ki je izšla oktobra lani, Slavoj Žižek piše o nasilju.1 Sijajne problematizacije udomačenega (ne)razumevanja nasilja si sledijo kot po tekočem traku. Nekatere poante, ki jih navrže na tujem najbolje prodajani slovenski pisec, je sicer pri nas že pred njim celoviteje "obdel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Uporaba sredstev za vklepanje in vezanje

dr. Miroslav Žaberl, 24.7.2008

Uprava

dr. Miroslav Žaberl, dr. Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 29-30/2008V zadnjem času so v središču zanimanja laične in strokovne javnosti odmevne aretacije - prijetja s pridržanjem, ki so se (žal) odvijale v soju žarometov. Ob tem je policija uporabila tudi sredstva za vklepanje in vezanje kot eno izmed zakonsko določenih prisilnih sredstev. Čeprav gre na videz za bla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Predlog Direktive o uveljavljanju pravic pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva

Eva Godina, 24.7.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Eva Godina, Eva Godina, Pravna praksa, 29-30/2008Evropska komisija je 2. julija 2008 v okviru prenovljene socialne agende med drugim sprejela predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva. Gre za odziv na zahteve Evropskega parlamenta in Sveta ministrov, naj Komisija ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

S spremembami ZGD-1 do večje transparentnosti poslovanja

mag. Mojca Kunšek, 24.7.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 29-30/2008Zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),1 tj. novela ZGD-1B,2 ki so začele veljati 23. julija 2008,3 vnašajo v slovenski gospodarski prostor določila novega Zakona o revidiranju (ZRev-2)4 glede revidiranja in poročanja gospodarskih družb in podjetnikov, nove možnosti statutarnih preob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

O nekaterih spornih izhodiščih ZKP-1

dr. Zlatko Dežman, 24.7.2008

Kazenski postopek

dr. Zlatko Dežman, dr. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 29-30/2008Ministrstvo za pravosodje je decembra 2007 objavilo prve tri dele osnutka novega Zakona o kazenskem postopku (ZKP-1): Temeljna načela, Preiskovalni postopek in Omejevalni ukrepi. Priprava osnutka novega zakona o kazenskem postopku je delikatna in odgovorna naloga, ki zahteva visoko stopnjo strokovno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Položaj obdolženca v ZKP-1 in problem osredotočenja preiskovalnega postopka

Primož Gorkič, 24.7.2008

Kazenski postopek

Primož Gorkič, Primož Gorkič, Pravna praksa, 29-30/2008Izhodišče naslovne problematike sta opredelitvi obdolženca in osumljenca v 24. členu osnutka ZKP-1. Osumljenec je "oseba, zoper katero policija, državni tožilec ali sodišče opravi določeno preiskovalno dejanje zaradi obstoja razlogov za sum ali utemeljenih razlogov za sum, da je storila ali sodelova...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

O nekaterih novostih in vprašanjih pritožbenega postopka po noveli ZPP-D

mag. Igor Strnad, 24.7.2008

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 29-30/2008Prvega oktobra 2008 bo začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D).1 Pomembne spremembe se nanašajo na pritožbeni postopek. Ta faza postopka je bila v gradivu k predlogu zakona označena kot "problematična", ker Zakon o pravdnem postopku (ZPP) "ne zagotavlja v d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Lobiranje v EU

mag. Katarina Krapež, 24.7.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2008V skladu s pobudo za preglednost v Evropi so na Evropski komisiji pred kratkim zagnali spletni portal za registracijo vseh, ki vplivajo na oblikovanje in sprejemanje odločitev v EU. Komisija se je za tak korak odločila, da bi zaščitila legitimnost odnosov med lobisti in evropskimi uradniki. Na pove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Do-pust

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 24.7.2008

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 29-30/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Evropa

mag. Katarina Krapež, 24.7.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2008 Torek, 15. julij Upor Italijanov. Italijanski premier Silvio Berlusconi je pozval ministre svoje vlade, naj se ne udeležujejo zasedanj EU, na katerih dokumenti ne bodo na voljo tudi v italijanskem jeziku. Premier se s tem upira praksi uvajanja delovnih oz. proceduralnih jezikov, ki jo je začela Ev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

globus

Dean Zagorac, 24.7.2008

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 29-30/2008 Švedska: o bianko menici za prisluškovanje bo odločalo ESČP 17. 7. - Švedska organizacija Centrum för rättvista je pred Evropskim sodiščem za človekove pravice vložila zahtevek za presojo zakona, ki švedski obveščevalni službi dovoljuje, da brez sodnega nadzora prestreza in prisluškuje vsem medna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 24.7.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2008Tečaj traja 30 ur - predavatelj bo Boris Klemenčič, sicer sodni tolmač za francoski jezik -, zajema pa obravnavanje pravne in ekonomske terminologije v institucijah in gospodarstvu, tako v Franciji, v drugih francosko govorečih državah, kot tudi v EU. Za pristop k tečaju je potrebno predhodno znanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 24.7.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2008od 15. do 21. julija Torek, 15. 7. Pristojnost Varuha. Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik je neprimerno razlagala Zakon o varuhu človekovih pravic, je za STA povedal predavatelj na Evropski pravni fakulteti dr. Klemen Jaklič. Dne 9. julija je namreč v Odmevih na TV Slovenija...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

"Dober" in "slab" kapital

mag. Robert Kleindienst, 24.7.2008

Ostalo

mag. Robert Kleindienst, mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 29-30/2008V Sloveniji se čedalje bolj uveljavlja nekakšna ljudska ločnica med "dobrim" in "slabim" kapitalom. Slovenci naj bi po tej logiki ne bili usmerjeni proti kapitalistom, če je "kapital zaslužen s trdim delom".
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Preiskave pri veletrgovcih

mag. Katarina Krapež, 24.7.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2008Po tem ko so 9. julija uslužbenci Urada RS za varstvo konkurence (UVK) v Mercatorju, Sparu in Engrotušu opravili obsežno preiskavo in zasegli dokumentacijo, so se oglasile uprave podjetij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Skupna varnostna in obrambna politika

Nataša Skubic, 24.7.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 29-30/2008Sklop kotičkov o skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP) Evropske unije bomo sklenili s skupno varnostno in obrambno politiko (SVOP). Zapisali smo že, da SZVP poleg vprašanj zunanje politike zajema tudi vsa vprašanja glede varnosti EU, tudi postopno oblikovanje skupne obrambne politike, ki bi la...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

< Vsi
2008(50)
> Julij(50)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G HIJ K LM NOPQR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov