O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Prepisano, ker ni preslišano ... od 17. februarja do 8. marca

Irena Vovk, 11.3.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 8-9/2004Sreda, 18. 2. Zadolžitve novih komisarjev. Dr. Janez Potočnik bo v Komisiji pod vodstvom Romana Prodija dodeljen evropskemu komisarju za širitev Guenterju Verheugnu in bo skupaj z njim opravljal naloge, povezane s širitvenim procesom povezave. Komisija je določila zadolžitve za vse komisarje iz d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Prenova kazenskega postopka

Jurij Kutnjak, 11.3.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Jurij Kutnjak, Pravna praksa, 8-9/2004Pravniško društvo Maribor Nezadovoljstvo z zakonsko ureditvijo kazenskega postopka, ki so mu zadnja leta botrovala predvsem neizpolnjena pričakovanja zakonodajalca glede povečane učinkovitosti pravosodnih organov v zvezi s hujšimi in bolj zapletenimi kaznivimi dejanji, povečanja stopnje zakonitos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Primer Egon

Sebastijan Pregelj, 11.3.2004

Uprava, Kultura in umetnost

Sebastijan Pregelj, Pravna praksa, 8-9/2004V splošnem velja, da zasebni detektivi kot po tekočem traku nasedamo lepoticam, ki se pojavljajo v primerih. Da je zadeva slabša, se na koncu ponavadi izkaže, da ženska ni nedolžna, pa če si to od začetka še tako želimo. Nazadnje se mi je nekaj takšnega zgodilo prejšni mesec. Sneg je ravno pobeli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Še o SIT in sit

mag. Tina Verovnik, 11.3.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 8-9/2004Bralec F. J. se je odzval na prispevek o številih, v katerem sem mimogrede omenila, da je pravilna krajšava za tolar bodisi SIT ali sit (ne pa tudi Sit). Ker je njegovo vprašanje nekoliko daljše in večdelno, bom tudi odgovarjala postopoma. Bralec meni, da je ime slovenske denarne enote tolar, ne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Notariat po desetih letih

Alenka Leskovic, 11.3.2004

Odvetništvo in notariat

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 8-9/2004Pisal se je 10. marec 1994, ko je Uradni list RS objavil zakon o notariatu. S tem predpisom, ki ga je napovedala že slovenska ustava, saj določa, da je notariat javna služba, so se, po dolgih petdesetih letih, na naše ozemlje zopet vrnili varuhi pravnih poslov na številnih področjih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Omejeno prosto gibanje delavcev in opravljanje storitev

dr. Rajko Knez, 11.3.2004

Delovna razmerja

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 8-9/2004O možnih omejitvenih ukrepih Avstrije in Nemčije za slovenske državljane in gospodarske subjekte Slovenija je emigracijska država že od nekdaj. Po podatkih iz leta 2002 nekaj več 36.000 Slovencev živi v državah članicah EU, največ v Avstriji, Nemčiji in Italiji.(*1) Tudi pričakovanja posameznikov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Izplačilo poslovnega deleža - kapitala izstopajočemu družbeniku v d.o.o.

dr. Marijan Kocbek, 11.3.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 8-9/2004Primer: Iz družbe z omejeno odgovornostjo, ki ima 3 milijone sit osnovnega kapitala in tri družbenike z enakimi poslovnimi deleži, namerava en družbenik izstopiti. Ker družba posluje že več kot 10 let, je ocenjena vrednost poslovnega deleža posameznega družbenika približno enaka knjigovodski vred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Prikriti policijski ukrepi, zasebnost in sodna odločba

Hinko Jenull, 11.3.2004

Uprava

Hinko Jenull, Pravna praksa, 8-9/2004Premislek o ustavni skladnosti novele ZKP-F 1. Ustavnopravni okvir nove ureditve Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-I-272/98, z dne 8. 5. 2003(*1) razveljavilo prvi, drugi in tretji odstavek 49. člena Zakona o policiji (ZPol) z začetkom učinkovanja po enem letu od objave odločbe v uradnem l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Sodno varstvo delavca zoper pisno opozorilo delodajalca po 83/1. členu ZDR

Luka Tičar, 11.3.2004

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 8-9/2004Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) z veliko določbami ureja postopek oz. postopkovne zahteve, ki jih mora delodajalec izpolniti pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Med njimi je tudi obveznost delodajalca, da pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga delavca pisno opozori na izpolnjevan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 11.3.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 8-9/20041. Zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju -- ZIZ-B. (Ur. l. RS, št. 16/04) -- velja od 21. februarja; -- izvršitelji so dolžni v roku enega leta od uveljavitve tega podzakonskega predpisa opraviti dodatni izpit po programu. 2. Zakon o spremembah in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Pozitivno pravo - orožje ali ovira v boju proti korupciji

Boštjan Penko, 11.3.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Boštjan Penko, Pravna praksa, 8-9/2004Poskusimo najprej definirati pojem korupcije, ki si ga še vedno skoraj vsak, vsaj do določene mere, namerno ali nevede, razlaga po svoje. V pravnem redu Republike Slovenije do sprejema Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 2/04) ni obstajala celovita in popolna definicija korupcije(*1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Novela ZPP-B

mag. Urška Kežmah, 11.3.2004

Civilni sodni postopki

mag. Urška Kežmah, Pravna praksa, 8-9/2004V Ur. l. RS, št. 2/04 je bila objavljena novela zakona o pravdnem postopku (ZPP-B). Kljub prvotnemu namenu zakonodajalca, da bi temeljito reformiral pravdni postopek, se je na koncu odločil zgolj za reformo, ki je posledica odločb Ustavnega sodišča RS in jo lahko strnemo v tri vsebinske sklope.(*1)
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Rezervni sklad (le) za etažno razdeljene objekte

mag. Janez Tekavc, 11.3.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 8-9/2004Vse bolj aktualno postaja vprašanje obveznosti in višine prispevkov, ki jih morajo solastniki stavbe združevati v rezervne sklade. Kakor določa prvi odstavek 119. člena stvarnopravnega zakonika (SPZ), morajo etažni lastniki ustanoviti rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Zaostanki pri izvršbi

Karl Erjavec, 11.3.2004

Civilni sodni postopki

Karl Erjavec, Pravna praksa, 8-9/2004Analiza stanja na področju sodne izvršbe v RS Sodstvo se srečuje z zaostanki pri izvršbi že daljše časovno obdobje. Tudi podatki o gibanju sodnih zadev za leto 2003 kažejo, da kljub dvema novelama zakona o izvršbi in zavarovanju, ni prišlo do večjih premikov na bolje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Priznanje enake kvalifikacije delavcem z nižjo izobrazbo

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 11.3.2004

Poklicno izobraževanje, Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 8-9/20041. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti v 11. členu navaja "priznanje enake kvalifikacije" diplomirani medicinski sestri, diplomirani babici, višji medicinski sestri, višjemu zdravstvenemu tehniku oziroma višjemu medicinskemu tehniku, ki so diplome pridobili po prej velj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Objave imen domnevnih storilcev kaznivih dejanj

dr. Šime Ivanjko, 11.3.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 8-9/2004V več medijih so bili v preteklih tednih objavljeni komentarji odločitve Jožeta Bogataj, inšpektorja za varstvo osebnih podatkov, ki je prepovedal policiji, da medijem sporoča imena in priimke oseb, ki jih obravnava policija. V zapisu "Ali ti ljudje res nimajo imen in priimkov", objavljenem 12. janu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Lastninska pravica tujcev -- 13 vpisov v ZK

Avtor ni naveden, 11.3.2004

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

I. V., Pravna praksa, 8-9/2004Vlada je z dokončno obravnavo na odboru za državno ureditev in javne zadeve sprejela sedmo poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti na področju pridobivanja lastninske tujcev na nepremičninah v RS in seznam izdanih odločb za drugo polletje leta 2003 (vlada je dolžna seznam dvakrat letn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Vsebina »Pravna praksa« 008/2004

Avtor ni naveden, 11.3.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 8-9/20045 dr. Rajko Knez Omejeno prosto gibanje delavcev in opravljanje storitev 7 Luka Tičar Sodno varstvo delavca zoper pisno opozorilo delodajalca po 83/1 členu ZDR 8 dr. Marijan Kocbek Izplačilo poslovnega deleža -- kapitala izstopajočemu družbeniku v d.o.o. 10 mag. Janez Tekavc Rezervni sklad ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Sodna statistika za leto 2003

Irena Vovk, 11.3.2004

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 8-9/2004Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 18. februarja je mag. Ivan Bizjak s sodelavci predstavil sodno statistiko za leto 2003 in analizo stanja sodne izvršbe. Sodišča so lani na novo prejela 588.957 zadev ali 11 odstotkov več kot leto poprej, rešila pa so jih 570.236 zadev (leto poprej ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Ustavodajalec, zakonodajalec

dr. Marko Novak, 11.3.2004

Državni zbor in državni svet

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 8-9/2004Izraz ustavodajalec se v domačem pravnem izrazoslovju uporablja pogosto, predvsem v kontekstu ustavnega prava. Praviloma se nanaša na skupino oseb, ki so ustavo sprejeli oziroma na tiste, ki lahko ustavo vsakokrat spreminjajo (pri nas po 169. členu ustave dvotretjinska večina glasov vseh poslancev)....
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

ZJN-1A: reforma javnega naročanja

Sara Pernuš, 11.3.2004

Proračun

Sara Pernuš, Pravna praksa, 8-9/2004Pred koncem preteklega leta je Državni zbor sprejel novelo zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 2/04), ki je začela veljati 30. januarja. Dan pred veljavnostjo novele ZJN-1A so pogled na reformo predstavili (seminar je pripravila Nebra) mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Novi bazi

Sara Pernuš, 11.3.2004

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Sara Pernuš, Pravna praksa, 8-9/2004Ius-Info Na tiskovni konferenci družbe Ius Software 4. marca so predstavili novosti, ki so jih v marcu vključili v Pravni in poslovni informacijski sistem Ius-Info, in sicer novi podatkovni bazi: judikati Upravnega sodišča RS in revizijska poročila Računskega sodišča RS. Uporabnikom pa je od zdaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Ameriške vojaške komisije

Dean Zagorac, 11.3.2004

Obramba

Dean Zagorac, Pravna praksa, 8-9/2004Slabe tri mesece po odločitvi Vrhovnega sodišča Združenih držav Amerike novembra 2003, da vzame v obravnavo vprašanje dostopa ujetnikov v Guantánamu do rednih sodišč, je prišlo do dveh pomembnih novosti: ZDA so začele nekatere ujetnike izpuščati in jih vračati državam njihovih državljanstev, sredi f...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Ustava ne prenese črkobralskega formalizma

mag. Andraž Teršek, 11.3.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 8-9/2004Pravniški formalizem je brez vsebine, kot vrednotno osiromašen je brez duha, je zavesten spregled števila neprecenljivih stičnih točk med vsebinskimi elementi prava in človeškim razumom. Pravniški formalizem v procesu aplikacije prava na dejanskost izključuje povezavo prava z njegovimi aksiološkimi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

USTAVNO SODIŠČE RS

Avtor ni naveden, 11.3.2004

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 8-9/2004Davčni postopek - obračunavanje zamudnih obresti Drugi stavek drugega odstavka 20. člena Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) se razveljavi.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8-9

Leto objave

< Vsi
2004(25)
> Marec(25)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐE FGHI J K L MN OP QRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov