O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Vsebina PP št.25/2013

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013stran 3 Uvodnik Tomaž Vesel Bdimo nad potmi javnega denarja stran 6 Gospodarsko pravo dr. Andrej Friedl Odgovornost podjetij za preprečevanje korupcije stran 8 PRAVO VARSTVA POTROŠNIKOV Mark Poh
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Stvarne služnosti za boljše sosedske odnose

mag. Nana Weber, 20.6.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 24-25/2013"Stvarnopravni zakonik (SPZ) je še dodatno omejil originalne načine pridobitve lastninske pravice na nepremičninah in poudaril načelo povezanosti zemljišča in objekta. Zato za skupne gradnje po uveljavitvi SPZ ni več mogoče najti pravne podlage za originalen način pridobitve lastninske pravice," je v okviru 5. Dnevov stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, ki so potekali v organizaciji GV Založbe 13. in 14. junija v Kranjski Gori, poudaril profesor na PF Univerze v Ljubljani dr. Miha Juhart.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Odgovornost podjetij za preprečevanje korupcije

dr. Andrej Friedl, 20.6.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Andrej Friedl, Pravna praksa, 24-25/2013S korupcijo se spopadajo povsod v svetu. Slovenija pa je v odmevni raziskavi družbe Ernest & Young glede na odgovore 96 odstotkov vprašanih slovenskih menedžerjev pristala na prvem mestu v Evropi po oceni, da je korupcija v naši poslovni praksi nekaj običajnega.1 To stanje je gotovo tudi odraz poslovanja v primežu sistemske korupcije.2 Hiter in učinkovit pregon gospodarskega kriminala in korupcije je visoko uvrščen v Agendi 46+ s predlogi ukrepov Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za izhod iz gospodarske krize. Vendar pa za preprečevanje korupcije niso odgovorni le državni organi, ampak z etičnim korporativnim upravljanjem tudi podjetja sama. Ne gre tudi le za preprečevanje korupcije v razmerjih zasebnega in javnega sektorja, ampak tudi znotraj zasebnega sektorja. Domače in mednarodne pravne okvire in pobude za boj proti korupciji3 dopolnjujejo etični kodeksi odgovornih podjetij in združenj.4 Pomembno samoregulatorno orodje podjetij so tudi Pravila Mednarodne trgovinske zbornice za boj proti korupciji (ICC Rules on Combating Corruption 2011) in njena vzorčna protikorupcijska klavzula (ICC Anti-corruption Clause 2012), ki jih bom na kratko predstavil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Dvig DDV in veljavnost naročniške pogodbe

Mark Pohar, 20.6.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Mark Pohar, Pravna praksa, 24-25/2013Dne 30. maja 2013 je začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), ki poleg drugih ukrepov za konsolidacijo javnih financ dviguje tudi obe stopnji davka na dodano vrednost (DDV). Ukrep je v javnosti dvignil veliko prahu. Verjetno tukaj ni treba posebej pojasnjevati, da se v praksi vsak dvig davkov praviloma prevali na potrošnika v obliki dviga maloprodajnih cen. Na področju elektronskih komunikacij pa tak dvig poraja še dodatne dileme: ali je morda naročnik v takem primeru upravičen odstopiti od naročniške pogodbe?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Nedomišljene sodne reforme

Irena Vovk, 20.6.2013

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013"Zdi se, da je splošno mnenje o stanju v pravosodju - in s tem seveda v sodstvu - v sedanjem trenutku doseglo najnižjo točko in da je pretežno poenoteno ne le v javnosti, temveč tudi znotraj preostalih vej oblasti in vrha Evropske unije," je 13. junija na novinarski konferenci dejal predsednik Sodnega sveta Janez Vlaj. Dosedanje odzive izvršilne in zakonodajne oblasti na stanje v sodstvu je tako po njegovih besedah mogoče strniti na skupni imenovalec v obliki zahteve po nadzoru nad sodno vejo oblasti, kar je sicer povsem legitimna zahteva pod pogojem doslednega spoštovanja t. i. načela zavor in ravnovesij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva 2013/14/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Direktive 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakono
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/201314. junij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. 18. junij - Poročilo o delu policije za leto 2012.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Vlada RS

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 13. seji (13. junij 2013): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka; - Poročilu o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir za obdobje od oktobra 2012 do maj
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Pravni napovednik

Irena Vovk, 20.6.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Pet "zapovedi": druga

dr. Jože Mencinger, 20.6.2013

Pravoznanstvo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 24-25/2013Po prvi sodobni "zapovedi" - znižajmo stroške dela, je na vrsti druga - prodajmo premoženje! Začnimo z Evropsko komisijo, ki nam je dovolila, da sami rešimo svoje probleme, če bomo ubogali njene nauke. Med ključne sodi privatizacija. Kupnina od podjetij, ki naj bi jih prodali, izjema je Telekom, je zanemarljiva in irelevantna, saj ne gre za prodajo na silo, ker ne bi preostalo nič drugega, temveč gre za prisilno prodajo. Ta spominja na prisilno "odplačno" nacionalizacijo. Kot takrat gre tudi zdaj za ideologijo: takrat so z nacionalizacijo zatrli kapitalizem, zdaj hočejo zatreti "socializem".
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Kategorični sum

dr. Aleš Završnik, 20.6.2013

Človekove pravice

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 24-25/2013Edward Snowden je z odkritjem programa množičnega nadzora Prism, ki ga izvaja ameriška Nacionalna varnostna agencija (NSA) za nadzor, brskanje, shranjevanje, analiziranje in primerjanje "metapodatkov" elektronskih komunikacij, primarno interneta in mobilne telefonije, dregnil v sprego vladnih obveščevalnih služb in telekomunikacijskih podjetij, ki ruši pravne aksiome liberalnega kazenskega postopka in prava varstva osebnih podatkov. Program Prizma naj bi NSA omogočal neposreden dostop do podatkov uporabnikov storitev podjetij, kot so Google, Facebook, Yahoo!, Youtube, Microsoft in Apple. Z vidika razkrivanja vladnih tajnih programov se je Snowden nedvomno pridružil Danielu Ellsbergu, ki je s Pentagonovimi dokumenti sprožil afero Watergate, in Bradleyju Manningu, ki je oskrbel Wikileaks, a žal težko rečemo, da je odkril veliko presenetljivo novega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Vloga in funkcija nadzornega odbora društva

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Društva, javni shodi, prireditve

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Ali ima nadzorni odbor društva pravico do vpogleda v celotno dokumentacijo, račune in bančne izpiske tudi za čas pred nastopom svojega mandata ali je ta pravica omejena le na pregled tekočih zadev, ki so vezane na čas opravljanja mandata? • Ali je za tak ukrep dovolj že zahteva enega člana ali je potrebna večinska volja članov nadzornega odbora?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Stop birokraciji!

Irena Vovk, 20.6.2013

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013"Slovenska javna uprava je sicer razmeroma dobra, vendar pa bistveno preveč zbirokratizirana," je 16. junija na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi novega sklopa ukrepov za debirokratizacijo javne uprave, dejal minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Kaj je na kocki v Karlsruheju?

Igor Vuksanović, 20.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 24-25/2013V navedenem nemškem mestecu deluje nemško ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht - BVerfG). Do konca tega leta bo verjetno odločilo o tem, ali je z nemško ustavo skladen program odkupovanja državnih obveznic, ki ga je na formalni ravni 2. avgusta 2012 vzpostavila Evropska centralna banka (ECB). Gre za program OMT (Outright Monetary Transactions). Ustna obravnava je bila opravljena 11. in 12. junija 2013. V tem članku me ne zanima razlaga nemške ustave (Grundgesetz - GG), ki bo pripeljala do take ali drugačne odločitve nemškega ustavnega sodišča, ampak vprašanji, kaj pomeni OMT za Evropsko unijo kot celoto in kakšne posledice bi lahko imelo njegovo morebitno omejevanje kot posredna (politična) posledica odločitve sodišča. Posredna in politična zato, ker nemško ustavno sodišče formalno ne more odločati o skladnosti delovanja ECB z nemško ustavo ali primarnim evropskim pravom. Po drugi strani pa si je težko zamisliti, da bi lahko OMT obstal v sedanji obliki, če bo ustavno sodišče ekonomsko najmočnejše evropske države ugotovilo, da je v neskladju z njeno ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

dogodki - izjave

Irena Vovk, 20.6.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013od 11. do 17. junija Torek, 11. 6. Dolgoročna strategija sodstva. Predsednica Vlade mag. Alenka Bratušek se je na srečanju s predstavniki Vrhovnega sodišča, Sodnega sveta in Ministrstva za pravosodje dogovorila, da bodo pripravili dolgoročno strategijo razvoja sodstva. Ustanovili bodo delo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Evropa

Irena Vovk, 20.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013Torek, 11. 6. Tveganje za varnost hrane. Letno poročilo o evropskem sistemu hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) je razkrilo, da se je v letu 2012 skoraj 50 odstotkov obvestil nanašalo na zavrnitev živil in krme na mejah EU zaradi tveganja za varnost hrane. V letu 2012 je bilo prek s
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Pogodba o zaposlitvi za določen čas - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013V sporu o nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja, ker delodajalec ni upošteval, da je delavčeva pogodba o zaposlitvi za določen čas na podlagi 54. člena ZDR prešla v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, se v zvezi z vrnitvijo delavca na delo odpirajo enaka vprašanja kot v sporu o nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jih sodišče mora rešiti ob upoštevanju določb prvega in drugega odstavka 118. člena ZDR. Zato ni razloga, da sodišče tudi v primeru ugotovljene nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja zaradi transformacije pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ob izpolnjenih pogojih ne bi uporabilo navedenih zakonskih določb o sodni razvezi pogodbe o zaposlitvi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Starostna pokojnina tujca - izbira med dvema pokojninama

Avtor ni naveden, 20.6.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Tožnik se ni mogel odreči pravici do pokojnine v BiH, dokler mu ta za nazaj ni bila priznana pri toženi stranki in to tedaj, ko je že stopil v veljavo sporazum z BiH. V spornem obdobju način odpovedi pokojnini v primeru izbire pokojnine pri nosilcu zavarovanja v drugi državi, med Republiko Slovenijo in BiH ni bil urejen, in tega za nazaj tudi sporazum z BiH ne ureja. To pa ni mogla biti ovira za izbiro ugodnejše pokojnine ob izpolnjenih pogojih pri toženi stranki na podlagi drugega odstavka 177. člena ZPIZ-1 in ob izhodiščih, ki jih je v odločbi Up-770/06 z dne 27. maja 2009 sprejelo Ustavno sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Dež

dr. Nataša Hribar, 20.6.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 24-25/2013Ob vremensko bolj klavrnem koncu pomladi in začetku poletja težko mislim na kaj drugega kot na dež. Naj bo torej tema tokratnega kotička dež. Koliko vas zna brez razmišljanja povedati, kako ta samostalnik sklanjamo in kako je z naglasom v posameznih sklonih?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 20.6.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013Alan Reed in Michael Bohlander (ur.)Participation in Crime - Domestic and Comparative Perspectives (Ashgate, 2013, 512 strani) V knjigi avtorji obravnavajo enega ključnih pojmov kazenskega prava, in sicer udeležbo in sodelovanje pri kaznivih dejanjih. Gre za pojem, ki
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Volilni spor

mag. Matija Žgur, 20.6.2013

Kultura in umetnost

mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 24-25/2013Nedavno je pri GV Založbi izšla znanstvena monografija Volilni spor, ki jo je napisala ustavna sodnica dr. Jadranka Sovdat. Delo temelji na doktorski disertaciji, ki jo je na PF Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala lanskega aprila, v njem pa avtorica obravnava problematiko sodnega varstva volilne pravice, pri čemer se osredotoča na obravnavo instituta volilnega spora. Gre za prvenstveno obravnavo tega instituta pri nas. S tem avtorica zapolnjuje pomembno vrzel na področju ustavnopravne znanosti. Hkrati je delo pomemben pripomoček vsem, ki se praktično ukvarjajo z volilnopravno problematiko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Sposobnost biti stranka v postopku - smrt tožene stranke pred vložitvijo tožbe - univerzalno pravno nasledstvo

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013V primeru, ko se kot pravdno stranko (naknadno) navede univerzalnega pravnega naslednika osebe, ki je bila prvotno označena kot stranka, umrla pa je pred vložitvijo tožbe, gre s stališča pravne identitete za drugo (pravno) osebo in ne zgolj za drugačno (pravilno ali popolno) označbo osebe, ki je že ves čas stranka postopka. Univerzalno pravno nasledstvo tako ne more nadomestiti pomanjkanja pravne subjektivitete kot stranke označene osebe v času vložitve zahteve za sodno varstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Trgovinska vojna med EU in Kitajsko ali kdo je bolj odvisen od koga?

dr. Janja Hojnik, 20.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 24-25/2013Zunanjetrgovinska politika EU se je v zadnjem času znašla v zelo viharnem vremenu. Na eni strani so se začela pogajanja o liberalizaciji trgovine med EU in ZDA, od česar EU pričakuje velik pospešek za razvoj svojega gospodarstva. Po drugi strani pa se EU zapleta v vse bolj negotovo trgovinsko vojno s Kitajsko. Poglejmo si ozadje in razsežnosti slednje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Bdimo nad potmi javnega denarja

Tomaž Vesel, 20.6.2013

PRORAČUN

Tomaž Vesel, Pravna praksa, 24-25/2013Računsko sodišče je po slovenski ustavi najvišji organ kontrole celotne javne porabe. Za poslanstvo si je zastavilo pravočasno in objektivno obveščanje javnosti o pomembnih odkritjih revizij poslovanja uporabnikov javnih sredstev, z razkrivanjem nepravilnosti in nesmotrnosti pri javnem poslovanju op
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Volilna pravica kot privilegij starejših?

mag. Nejc Brezovar, 20.6.2013

Pravoznanstvo

mag. Nejc Brezovar, Pravna praksa, 24-25/2013Več mladinskih organizacij si že dlje časa bolj ali manj uspešno prizadeva za znižanje volilne starosti v njihovih državah, kar bi omogočilo mlajši generaciji aktivnejšo participacijo v družbi in moč soodločanja pri ključnih vprašanjih. Morda je nastopil čas, da tudi njihovim pobudam namenimo kakšno misel.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24-25

Leto objave

< Vsi
2013(47)
> Junij(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G H IJK LM NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov