O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Nedomišljene sodne reforme

Irena Vovk, 20.6.2013

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013"Zdi se, da je splošno mnenje o stanju v pravosodju - in s tem seveda v sodstvu - v sedanjem trenutku doseglo najnižjo točko in da je pretežno poenoteno ne le v javnosti, temveč tudi znotraj preostalih vej oblasti in vrha Evropske unije," je 13. junija na novinarski konferenci dejal predsednik Sodnega sveta Janez Vlaj. Dosedanje odzive izvršilne in zakonodajne oblasti na stanje v sodstvu je tako po njegovih besedah mogoče strniti na skupni imenovalec v obliki zahteve po nadzoru nad sodno vejo oblasti, kar je sicer povsem legitimna zahteva pod pogojem doslednega spoštovanja t. i. načela zavor in ravnovesij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Društvo za delovno pravo in socialno varnost o novem ZDR-1 in spremenjenem ZUTD

dr. Barbara Kresal, 20.6.2013

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 24-25/2013Društvo za delovno pravo in socialno varnost je 13. maja 2013 organiziralo strokovno srečanje na temo "Zaposlovanje po novem ZDR-1 in spremenjenem ZUTD". Uvod v razpravo sem podala avtorica tega prispevka. Člani društva so razpravljali o nekaterih temeljnih dilemah ureditve zaposlovanja pri nas, posebna pozornost pa je bila usmerjena v posamezna pravna vprašanja zaposlovanja delavcev, ki jih odpira nova ureditev delovnih razmerij in trga dela v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Stvarne služnosti za boljše sosedske odnose

mag. Nana Weber, 20.6.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 24-25/2013"Stvarnopravni zakonik (SPZ) je še dodatno omejil originalne načine pridobitve lastninske pravice na nepremičninah in poudaril načelo povezanosti zemljišča in objekta. Zato za skupne gradnje po uveljavitvi SPZ ni več mogoče najti pravne podlage za originalen način pridobitve lastninske pravice," je v okviru 5. Dnevov stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, ki so potekali v organizaciji GV Založbe 13. in 14. junija v Kranjski Gori, poudaril profesor na PF Univerze v Ljubljani dr. Miha Juhart.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Volilni spor

mag. Matija Žgur, 20.6.2013

Kultura in umetnost

mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 24-25/2013Nedavno je pri GV Založbi izšla znanstvena monografija Volilni spor, ki jo je napisala ustavna sodnica dr. Jadranka Sovdat. Delo temelji na doktorski disertaciji, ki jo je na PF Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala lanskega aprila, v njem pa avtorica obravnava problematiko sodnega varstva volilne pravice, pri čemer se osredotoča na obravnavo instituta volilnega spora. Gre za prvenstveno obravnavo tega instituta pri nas. S tem avtorica zapolnjuje pomembno vrzel na področju ustavnopravne znanosti. Hkrati je delo pomemben pripomoček vsem, ki se praktično ukvarjajo z volilnopravno problematiko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Dež

dr. Nataša Hribar, 20.6.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 24-25/2013Ob vremensko bolj klavrnem koncu pomladi in začetku poletja težko mislim na kaj drugega kot na dež. Naj bo torej tema tokratnega kotička dež. Koliko vas zna brez razmišljanja povedati, kako ta samostalnik sklanjamo in kako je z naglasom v posameznih sklonih?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 20.6.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013Alan Reed in Michael Bohlander (ur.)Participation in Crime - Domestic and Comparative Perspectives (Ashgate, 2013, 512 strani) V knjigi avtorji obravnavajo enega ključnih pojmov kazenskega prava, in sicer udeležbo in sodelovanje pri kaznivih dejanjih. Gre za pojem, ki
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Bdimo nad potmi javnega denarja

Tomaž Vesel, 20.6.2013

PRORAČUN

Tomaž Vesel, Pravna praksa, 24-25/2013Računsko sodišče je po slovenski ustavi najvišji organ kontrole celotne javne porabe. Za poslanstvo si je zastavilo pravočasno in objektivno obveščanje javnosti o pomembnih odkritjih revizij poslovanja uporabnikov javnih sredstev, z razkrivanjem nepravilnosti in nesmotrnosti pri javnem poslovanju op
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum

Janez Kranjc, 20.6.2013

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 24-25/2013"Motiti se je človeško, v zmoti vztrajati pa hudičevo" je, vsaj kar zadeva prvi del, verjetno najbolj znan latinski rek. Pozna ga tako rekoč vsak. Kot pojasnilo oziroma opravičilo ga pogosto slišimo, navadno v pomenu, da se lahko vsakdo zmoti in da se zaradi napak ne gre preveč razburjati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) v 27.a členu opredeljuje začasno ali občasno delo. Določbe ZUTD-A, ki urejajo začasno ali občasno delo upokojencev, se v skladu z 41. členom ZUTD-A začnejo uporabljati 1. julija 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Interpretacija davčne zakonodaje in določb Zakona o dohodnini 2

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Kako se za priznavanje posebne osebne olajšava dijakom in študentom upošteva pogoj vpisa na študij do dopolnjenega 26. leta starosti? Kateri dan se šteje kot dan vpisa na študij?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Povečanje stopenj DDV po ZIPRS1314-A

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/201320. 6. 2013 Pojasnilo DURS, št. 4230-360780/2013-2 01-620-05, 5. junij 2013 Z 10. členom Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), s katerim je v ZIPRS13142
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Piškotki - privolitev

Irena Vovk, 20.6.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013Ali na primer analitični piškotki, piškotki MOSS ali piškotki storitve Piano spadajo med izjeme po Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Davčna obravnava odpravnine po 79. členu ZDR-1

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Delovna razmerja, Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 79. členu na novo določa pravico do odpravnine, kadar delavcu preneha delovno razmerje za določen čas. Kakšna je davčna obravnava te odpravnine?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Pogodba o zaposlitvi za določen čas - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013V sporu o nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja, ker delodajalec ni upošteval, da je delavčeva pogodba o zaposlitvi za določen čas na podlagi 54. člena ZDR prešla v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, se v zvezi z vrnitvijo delavca na delo odpirajo enaka vprašanja kot v sporu o nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jih sodišče mora rešiti ob upoštevanju določb prvega in drugega odstavka 118. člena ZDR. Zato ni razloga, da sodišče tudi v primeru ugotovljene nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja zaradi transformacije pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ob izpolnjenih pogojih ne bi uporabilo navedenih zakonskih določb o sodni razvezi pogodbe o zaposlitvi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Vloga in funkcija nadzornega odbora društva

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Društva, javni shodi, prireditve

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Ali ima nadzorni odbor društva pravico do vpogleda v celotno dokumentacijo, račune in bančne izpiske tudi za čas pred nastopom svojega mandata ali je ta pravica omejena le na pregled tekočih zadev, ki so vezane na čas opravljanja mandata? • Ali je za tak ukrep dovolj že zahteva enega člana ali je potrebna večinska volja članov nadzornega odbora?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Starostna pokojnina tujca - izbira med dvema pokojninama

Avtor ni naveden, 20.6.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Tožnik se ni mogel odreči pravici do pokojnine v BiH, dokler mu ta za nazaj ni bila priznana pri toženi stranki in to tedaj, ko je že stopil v veljavo sporazum z BiH. V spornem obdobju način odpovedi pokojnini v primeru izbire pokojnine pri nosilcu zavarovanja v drugi državi, med Republiko Slovenijo in BiH ni bil urejen, in tega za nazaj tudi sporazum z BiH ne ureja. To pa ni mogla biti ovira za izbiro ugodnejše pokojnine ob izpolnjenih pogojih pri toženi stranki na podlagi drugega odstavka 177. člena ZPIZ-1 in ob izhodiščih, ki jih je v odločbi Up-770/06 z dne 27. maja 2009 sprejelo Ustavno sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Vroče o Madžarski

dr. Ciril Ribičič, 20.6.2013

Človekove pravice

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 24-25/2013Beneško komisijo njen predsednik Gianni Buquicchio rad označuje kot beneško gasilsko brigado ustavnega prava, ker mora večkrat na hitro poiskati odgovor na zaplet v kakšni državi, da bi odvrnila grozeče konflikte in blokade. Ob vrhunskem strokovnem sekretariatu združuje ustavnopravne strokovnjake, profesorje prava in (nekdanje) ustavne sodnike iz 59 držav (iz vseh 47 članic Sveta Evrope in še Alžirije, Brazilije, Čila, Izraela, Kazahstana, Južne Koreje, Kirgizistana, Maroka, Mehike, Peruja, Tunizije in od nedavnega tudi iz ZDA).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Obdavčitev z 98-odstotno stopnjo je nesorazmerna

Matej Cerar, 20.6.2013

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 24-25/2013Znan je rek ameriškega državnika in izumitelja Benjamina Franklina, da sta na tem svetu zanesljivi le dve stvari: smrt in davki. Z 98-odstotno obdavčitvijo bi kar hitro prišlo do združitve obeh. A vendar zadeva, če upoštevamo razmišljanje Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ni tako preprosta, saj imajo glede na ustaljeno prakso sodišča države pri urejanju fiskalne politike dokaj proste roke. Tudi v tej sodbi je ESČP imelo kar nekaj pomislekov, a je nazadnje zaradi nesorazmernosti obdavčitve le dosodilo kršitev Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Acta pred luksemburškim Splošnim sodiščem

Katarina Vatovec, 20.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 24-25/2013Laični in strokovni javnosti dobro znan Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju (Anti-counterfeiting Trade Agreement - Acta) se je znašel tudi pred Sodiščem Evropske unije (EU). Mnenje o njegovi skladnosti zlasti z Listino EU o temeljnih pravicah, za katerega je zaprosila Evropska komisija, je bilo sicer umaknjeno, ker se pritisk javnosti proti ratifikaciji Acte ni zmanjšal in ker do odobritve sklenitve sporazuma v Evropskem parlamentu ni prišlo. Luksemburško Splošno sodišče pa je presojalo zakonitost odločbe, s katero je Evropska komisija zavrnila dostop do velike večine zaprošenih dokumentov v zvezi z Acto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Najemniki in splošni (nepošteni) pogoji poslovanja

Zoran Skubic, 20.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 24-25/2013Sodišče Evropske unije (Sodišče) je s sodelovanjem našega nacionalnega sodnika znova obravnavalo nekaj zanimivih dilem v zvezi z uporabo in dometom Direktive 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih. Tako je presojalo tudi vprašanje, ali najemna pogodba, sklenjena med "poklicnim" najemodajalcem in zasebnim najemnikom, katere predmet je najem stanovanja za najemnikove zasebne (stanovanjske) potrebe, spada v področje uporabe Direktive. Oziroma drugače: ali je najemna pogodba med poslovno dejavnim najemodajalcem in poslovno nedejavnim najemnikom (sploh) lahko predmet uporabe Direktive.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 20.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Preostale novosti novele ZFPPIPP-E

dr. Nina Plavšak, 20.6.2013

Civilni sodni postopki

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 24-25/2013Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), ki je začel veljati 15. junija 2013, je v ureditev postopkov zaradi insolventnosti uvedel štiri sklope sprememb in dopolnitev. V prvi sklop spada uvedba postopka poenostavljene prisilne poravnave za mikro družbe in samostojne podjetnike (novi členi 221.a do 221.g ZFPPIPP). Značilnosti tega, novega postopka sem obravnavala v prispevku, objavljenem v PP, št. 23/2013. Drugi sklop so dodatne možnosti upnikov in upniškega odbora v postopku prisilne poravnave, med katere spadajo omejitev pristojnosti organov nadzora in skupščine insolventnega dolžnika (novi 151.a člen ZFPPIPP), možnost upniškega odbora sprejeti sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve upnikov do insolventnega dolžnika (novi 199.b člen ZFPPIPP), in s tem povezani novi količniki za glasovanje o prisilni poravnavi (dopolnjeni 201. člen ZFPPIPP) ter možnost prenosa pooblastil za vodenje poslov insolventnega dolžnika na vplačnika novih delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja (novi 199.c člen ZFPPIPP). Pomen in vsebino teh dopolnitev sem obširneje razložila v prispevku, objavljenem v PP, št. 22/2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Dopustno omejevanje zasebne lastnine

Andreja Tratnik, 20.6.2013

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 24-25/2013Nemški princ Albert Fürst von Thurn und Taxis ne tekmuje le z avtomobili, ampak skrbi tudi za svoje premoženje. Med njegovimi nepremičninami sta tudi regensburška sodna knjižnica in arhiv iz 15. stoletja. Vendar pa je v njunem uživanju delno omejen, kar se mu ne zdi prav. Zato je od nemških sodišč zahteval odpravo omejitev. Ker mu ta niso pritrdila, se je obrnil še na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) in zatrjeval kršitev 1. člena Protokola št. 1 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP) oziroma varstva premoženja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce

Avtor ni naveden, 20.6.2013

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Pojasnilo DURS, št. 4250-2370/2013-2 01-610-501, 12. junij 2013 Člen 156 člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)(Opomba_stevilka)(/Opomba_stevilka) določa delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Zavezanc
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence - 62.c člen ZIPRS1314

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013V nadaljevanju je pojasnjena davčna obravnava regresa za leto 2012 za javne uslužbence, ki je določena v 62.c členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 - ZIPRS1314.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24-25

Leto objave

< Vsi
2013(47)
> Junij(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G H IJK LM NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov