O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence - 62.c člen ZIPRS1314

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013V nadaljevanju je pojasnjena davčna obravnava regresa za leto 2012 za javne uslužbence, ki je določena v 62.c členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 - ZIPRS1314.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Preostale novosti novele ZFPPIPP-E

dr. Nina Plavšak, 20.6.2013

Civilni sodni postopki

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 24-25/2013Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), ki je začel veljati 15. junija 2013, je v ureditev postopkov zaradi insolventnosti uvedel štiri sklope sprememb in dopolnitev. V prvi sklop spada uvedba postopka poenostavljene prisilne poravnave za mikro družbe in samostojne podjetnike (novi členi 221.a do 221.g ZFPPIPP). Značilnosti tega, novega postopka sem obravnavala v prispevku, objavljenem v PP, št. 23/2013. Drugi sklop so dodatne možnosti upnikov in upniškega odbora v postopku prisilne poravnave, med katere spadajo omejitev pristojnosti organov nadzora in skupščine insolventnega dolžnika (novi 151.a člen ZFPPIPP), možnost upniškega odbora sprejeti sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve upnikov do insolventnega dolžnika (novi 199.b člen ZFPPIPP), in s tem povezani novi količniki za glasovanje o prisilni poravnavi (dopolnjeni 201. člen ZFPPIPP) ter možnost prenosa pooblastil za vodenje poslov insolventnega dolžnika na vplačnika novih delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja (novi 199.c člen ZFPPIPP). Pomen in vsebino teh dopolnitev sem obširneje razložila v prispevku, objavljenem v PP, št. 22/2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce

Avtor ni naveden, 20.6.2013

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Pojasnilo DURS, št. 4250-2370/2013-2 01-610-501, 12. junij 2013 Člen 156 člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)(Opomba_stevilka)(/Opomba_stevilka) določa delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Zavezanc
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Piškotki - privolitev

Irena Vovk, 20.6.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013Ali na primer analitični piškotki, piškotki MOSS ali piškotki storitve Piano spadajo med izjeme po Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Interpretacija davčne zakonodaje in določb Zakona o dohodnini 2

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Kako se za priznavanje posebne osebne olajšava dijakom in študentom upošteva pogoj vpisa na študij do dopolnjenega 26. leta starosti? Kateri dan se šteje kot dan vpisa na študij?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Povečanje stopenj DDV po ZIPRS1314-A

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/201320. 6. 2013 Pojasnilo DURS, št. 4230-360780/2013-2 01-620-05, 5. junij 2013 Z 10. členom Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), s katerim je v ZIPRS13142
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) v 27.a členu opredeljuje začasno ali občasno delo. Določbe ZUTD-A, ki urejajo začasno ali občasno delo upokojencev, se v skladu z 41. členom ZUTD-A začnejo uporabljati 1. julija 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Nezakonito prevajanje v postopku mednarodne zaščite

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Na Varuha se je obrnil pobudnik, prosilec za mednarodno zaščito v RS, in navedel, da mu ob sprejemu prošnje za mednarodno zaščito niso zagotovili uradnega prevajalca za jezik paštu, temveč je kot prevajalec sodeloval drugi prosilec za mednarodno zaščito. Pobudnik je navedel, da si takega načina prevajanja ni upal zavrniti, da ne bi zaradi tega zaustavili postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Obdavčitev z 98-odstotno stopnjo je nesorazmerna

Matej Cerar, 20.6.2013

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 24-25/2013Znan je rek ameriškega državnika in izumitelja Benjamina Franklina, da sta na tem svetu zanesljivi le dve stvari: smrt in davki. Z 98-odstotno obdavčitvijo bi kar hitro prišlo do združitve obeh. A vendar zadeva, če upoštevamo razmišljanje Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ni tako preprosta, saj imajo glede na ustaljeno prakso sodišča države pri urejanju fiskalne politike dokaj proste roke. Tudi v tej sodbi je ESČP imelo kar nekaj pomislekov, a je nazadnje zaradi nesorazmernosti obdavčitve le dosodilo kršitev Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Acta pred luksemburškim Splošnim sodiščem

Katarina Vatovec, 20.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 24-25/2013Laični in strokovni javnosti dobro znan Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju (Anti-counterfeiting Trade Agreement - Acta) se je znašel tudi pred Sodiščem Evropske unije (EU). Mnenje o njegovi skladnosti zlasti z Listino EU o temeljnih pravicah, za katerega je zaprosila Evropska komisija, je bilo sicer umaknjeno, ker se pritisk javnosti proti ratifikaciji Acte ni zmanjšal in ker do odobritve sklenitve sporazuma v Evropskem parlamentu ni prišlo. Luksemburško Splošno sodišče pa je presojalo zakonitost odločbe, s katero je Evropska komisija zavrnila dostop do velike večine zaprošenih dokumentov v zvezi z Acto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Najemniki in splošni (nepošteni) pogoji poslovanja

Zoran Skubic, 20.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 24-25/2013Sodišče Evropske unije (Sodišče) je s sodelovanjem našega nacionalnega sodnika znova obravnavalo nekaj zanimivih dilem v zvezi z uporabo in dometom Direktive 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih. Tako je presojalo tudi vprašanje, ali najemna pogodba, sklenjena med "poklicnim" najemodajalcem in zasebnim najemnikom, katere predmet je najem stanovanja za najemnikove zasebne (stanovanjske) potrebe, spada v področje uporabe Direktive. Oziroma drugače: ali je najemna pogodba med poslovno dejavnim najemodajalcem in poslovno nedejavnim najemnikom (sploh) lahko predmet uporabe Direktive.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Dopustno omejevanje zasebne lastnine

Andreja Tratnik, 20.6.2013

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 24-25/2013Nemški princ Albert Fürst von Thurn und Taxis ne tekmuje le z avtomobili, ampak skrbi tudi za svoje premoženje. Med njegovimi nepremičninami sta tudi regensburška sodna knjižnica in arhiv iz 15. stoletja. Vendar pa je v njunem uživanju delno omejen, kar se mu ne zdi prav. Zato je od nemških sodišč zahteval odpravo omejitev. Ker mu ta niso pritrdila, se je obrnil še na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) in zatrjeval kršitev 1. člena Protokola št. 1 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP) oziroma varstva premoženja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 20.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Volilna pravica kot privilegij starejših?

mag. Nejc Brezovar, 20.6.2013

Pravoznanstvo

mag. Nejc Brezovar, Pravna praksa, 24-25/2013Več mladinskih organizacij si že dlje časa bolj ali manj uspešno prizadeva za znižanje volilne starosti v njihovih državah, kar bi omogočilo mlajši generaciji aktivnejšo participacijo v družbi in moč soodločanja pri ključnih vprašanjih. Morda je nastopil čas, da tudi njihovim pobudam namenimo kakšno misel.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Zakup kmetijskih zemljišč kot neizrabljen proračunski vir

Nadija Šuler, 20.6.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

Nadija Šuler, Pravna praksa, 24-25/2013Sedanja in prejšnja vlada sta si prizadevali napolniti državni proračun in zmanjšati njegove odhodke. Vemo, da ukrepi, kakršnikoli že bodo, ne bodo priljubljeni, dotaknili pa se bodo bolj ali manj vsakega od nas. Pa se mi je ob povsem osebni izkušnji utrnilo spoznanje, da se država, ki si tako vneto prizadeva porazdeliti breme krize na vse državljane, ravnodušno odpoveduje možnosti prilivov v proračun. Gre za zakup kmetijskih zemljišč, tako tistih, ki so v njeni lasti in se oddajajo v zakup pod tržno ceno, kot tudi zasebnih zemljišč. Pri slednjih država dopušča, da mimo davčnih organov nastajajo de facto zakupna razmerja ali razmerja, ki so po svoji naravi podobna prekariju ali brezplačnemu užitku. Z gospodarnejšim ravnanjem in doslednim izvrševanjem predpisov bi lahko povečala proračunske prilive z višjim prihodkom iz lastnega premoženja ter s prihodkom iz naslova davka od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem, in tudi davka od kmetijske in gozdarske dejavnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Davčna obravnava odpravnine po 79. členu ZDR-1

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Delovna razmerja, Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 79. členu na novo določa pravico do odpravnine, kadar delavcu preneha delovno razmerje za določen čas. Kakšna je davčna obravnava te odpravnine?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Trgovinska vojna med EU in Kitajsko ali kdo je bolj odvisen od koga?

dr. Janja Hojnik, 20.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 24-25/2013Zunanjetrgovinska politika EU se je v zadnjem času znašla v zelo viharnem vremenu. Na eni strani so se začela pogajanja o liberalizaciji trgovine med EU in ZDA, od česar EU pričakuje velik pospešek za razvoj svojega gospodarstva. Po drugi strani pa se EU zapleta v vse bolj negotovo trgovinsko vojno s Kitajsko. Poglejmo si ozadje in razsežnosti slednje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Vloga in funkcija nadzornega odbora društva

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Društva, javni shodi, prireditve

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Ali ima nadzorni odbor društva pravico do vpogleda v celotno dokumentacijo, račune in bančne izpiske tudi za čas pred nastopom svojega mandata ali je ta pravica omejena le na pregled tekočih zadev, ki so vezane na čas opravljanja mandata? • Ali je za tak ukrep dovolj že zahteva enega člana ali je potrebna večinska volja članov nadzornega odbora?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Starostna pokojnina tujca - izbira med dvema pokojninama

Avtor ni naveden, 20.6.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Tožnik se ni mogel odreči pravici do pokojnine v BiH, dokler mu ta za nazaj ni bila priznana pri toženi stranki in to tedaj, ko je že stopil v veljavo sporazum z BiH. V spornem obdobju način odpovedi pokojnini v primeru izbire pokojnine pri nosilcu zavarovanja v drugi državi, med Republiko Slovenijo in BiH ni bil urejen, in tega za nazaj tudi sporazum z BiH ne ureja. To pa ni mogla biti ovira za izbiro ugodnejše pokojnine ob izpolnjenih pogojih pri toženi stranki na podlagi drugega odstavka 177. člena ZPIZ-1 in ob izhodiščih, ki jih je v odločbi Up-770/06 z dne 27. maja 2009 sprejelo Ustavno sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Pogodba o zaposlitvi za določen čas - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013V sporu o nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja, ker delodajalec ni upošteval, da je delavčeva pogodba o zaposlitvi za določen čas na podlagi 54. člena ZDR prešla v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, se v zvezi z vrnitvijo delavca na delo odpirajo enaka vprašanja kot v sporu o nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jih sodišče mora rešiti ob upoštevanju določb prvega in drugega odstavka 118. člena ZDR. Zato ni razloga, da sodišče tudi v primeru ugotovljene nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja zaradi transformacije pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ob izpolnjenih pogojih ne bi uporabilo navedenih zakonskih določb o sodni razvezi pogodbe o zaposlitvi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Kaj je na kocki v Karlsruheju?

Igor Vuksanović, 20.6.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 24-25/2013V navedenem nemškem mestecu deluje nemško ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht - BVerfG). Do konca tega leta bo verjetno odločilo o tem, ali je z nemško ustavo skladen program odkupovanja državnih obveznic, ki ga je na formalni ravni 2. avgusta 2012 vzpostavila Evropska centralna banka (ECB). Gre za program OMT (Outright Monetary Transactions). Ustna obravnava je bila opravljena 11. in 12. junija 2013. V tem članku me ne zanima razlaga nemške ustave (Grundgesetz - GG), ki bo pripeljala do take ali drugačne odločitve nemškega ustavnega sodišča, ampak vprašanji, kaj pomeni OMT za Evropsko unijo kot celoto in kakšne posledice bi lahko imelo njegovo morebitno omejevanje kot posredna (politična) posledica odločitve sodišča. Posredna in politična zato, ker nemško ustavno sodišče formalno ne more odločati o skladnosti delovanja ECB z nemško ustavo ali primarnim evropskim pravom. Po drugi strani pa si je težko zamisliti, da bi lahko OMT obstal v sedanji obliki, če bo ustavno sodišče ekonomsko najmočnejše evropske države ugotovilo, da je v neskladju z njeno ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/201314. junij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. 18. junij - Poročilo o delu policije za leto 2012.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Revija za evropsko ustavnost

Irena Vovk, 20.6.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013(www.revus.eu) Jezik: slovenščina in tudi hrvaščina, bosanščina, srbščina, črnogorščina, makedonščina, angleščina, francoščina, nemščina, španščina in italijanščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Facebooku
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Pravni napovednik

Irena Vovk, 20.6.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

razpisi

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Ur. l. RS, št. 49/13 1. Direktor - Dom upokojencev Izola; rok je 24. junij. 2. Notarski pomočnika pri notarju Gregorju Mesarju v Sežani (za določen čas enega leta) - Notarska zbornica Slovenije; rok je 24. junij. 3. Direktorja javnega zavoda Muzej krščanstva na Slo
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24-25

Leto objave

< Vsi
2013(47)
> Junij(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G H IJK LM NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov