O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Izravnalne rezervacije za kreditna zavarovanja in rezervacije za jedrske nevarnosti, poplavo in potres pri obračunu DDPO za leto 2007 za zavarovalnice

Avtor ni naveden, 19.6.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2008 Pojasnilo MF, št. 423-2/2008/34, 20. marec 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Alternativna orožja za varovanje ugleda in zasebnosti na spletu

mag. Katarina Krapež, 19.6.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 24-25/2008Žalitve, obrekovanje in posegi v zasebnost niso na spletu nič manj boleči kot v vsakdanjem življenju. Kljub temu je med njimi pomembna razlika - ko se zlobna namigovanja o vas in vaših bližnjih pojavijo na medmrežju, postanejo praktično večna in dostopna vsem, ki jih boste nekoč srečali. Podjetja že...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 19.6.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 24-25/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Vprašanje določanja odškodnine pri predčasni prekinitvi pogodbe

Mladen Čičmir, 19.6.2008

Šport in organizacije

Mladen Čičmir, Mladen Čičmir, Pravna praksa, 24-25/2008V začetku letošnjega leta je vedno nemirne vode mednarodnega nogometa še dodatno razburkala odločitev Športnega razsodišča v Lozani (Court of Arbitration for Sport - CAS) v zvezi s prestopom škotskega nogometaša Andrewa Webstra iz škotskega kluba Hearts of Midlothian v angleški klub Wigan Athletic. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Sindikati pozdravljajo plačno reformo

mag. Katarina Krapež, 19.6.2008

SINDIKATI

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 24-25/2008Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Davčna obravnava daril z logotipom, ki jih zavezanci delijo na sejmih ali otvoritvah

Avtor ni naveden, 19.6.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2008• Kako se davčno obravnavajo darila z logotipom, ki jih zavezanci delijo na sejmih ali otvoritvah v smislu, da reklamirajo svoje proizvode in storitve?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Davčna obravnava pogodbenih kazni

Avtor ni naveden, 19.6.2008

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2008• Kako je z obdavčitvijo pogodbene kazni zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ugotovljene s pravnomočno odločbo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Prednostna pravica do novih osnovnih vložkov pri d. o. o.

mag. Peter Podgorelec, 19.6.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Peter Podgorelec, mag. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 24-25/2008S prenovljenim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1)1 je bila tudi družbenikom v družbi z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) priznana zakonita prednostna pravica do novih osnovnih vložkov v postopku efektivnega povečanja osnovnega kapitala. Ta pravica je bila delničarjem priznana že s prejšnjim zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Vloga davčno-računovodskih svetovalcev in odvetnikov pri odkrivanju suma pranja denarja

mag. Mojca Kunšek, 19.6.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 24-25/2008Lani sprejeti Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)1 je določil vrsto nadzornih mehanizmov, nalog in ukrepov različnih struktur organizacij in oseb, ki prihajajo v stik s potencialnimi izvajalci pranja denarja in financiranja terorizma. Hkrati je opredelil visoke ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Pogodbena obdelava osebnih podatkov še vedno povzroča težave

Blaž Pavšič, 19.6.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Blaž Pavšič, Blaž Pavšič, Pravna praksa, 24-25/2008Pravni subjekti vsak dan sklepajo najrazličnejše pogodbe, med katerimi je tudi precej takih, pri katerih je izpolnitveno ravnanje, ki se ga ena od strank pogodbe zaveže opraviti, storitev. Če je izpolnitveno ravnanje ene od pogodbenih strank v tem, da opravi neko storitev, pri čemer pa opravljanje t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Opredelitev kraja opravljanja storitev pri storitvah "telekina"

Avtor ni naveden, 19.6.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2008 Pojasnilo DURS, št. 4230-136/2008-3, 5. junij 2008 Za opravljanje storitev "telekina" sem si kupil posebno strojno opremo, ki je namenjena skeniranju že posnetih (pretežno reklamnih) filmov, ki so mi jih vročili ("izdelali") moji naročniki, iz celuloidnega traku na digitalni medij. Nato se v digit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Oblike plačilnih nalogov, izdanih v postopku o prekršku

Nuša Orel, 19.6.2008

Upravni postopek in upravne takse, Prekrški

Nuša Orel, Nuša Orel, Pravna praksa, 24-25/2008Postopek o prekršku pred prekrškovnimi organi1 se lahko konča z izdajo plačilnega naloga, ki sicer velja kot pisna odločba le tedaj, če hitri postopek ni izključen.2 Zakon o prekrških (ZP-1)3 tudi po noveli ZP-1E4 ohranja možnost izdaje dveh oblik plačilnih nalogov, in sicer običajnega plačilnega na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Osnutek ZKP-1 z vidika državnega tožilca kot organa pregona

dr. Zvonko Fišer, 19.6.2008

Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 24-25/2008Predhodni postopek, kot je zamišljen v osnutku ZKP-1, je povsem nov in znatno drugačen postopek od tistega v veljavnem zakonu. Tudi če se skušam osredotočiti na položaj in vlogo državnega tožilca v njem, v omejenem okviru, ki je na voljo, ni mogoče niti omeniti, kaj šele podrobno obdelati vseh bistv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Kdaj je treba omogočiti vpogled v ponudbe konkurenčnih ponudnikov

Mateja Dren, 19.6.2008

PRORAČUN

Maja Potočnik, Mateja Dren, Mateja Dren, Pravna praksa, 24-25/2008Vpogled v ponudbe konkurenčnih ponudnikov je poseben institut prava javnih naročil, s katerim je ponudnikom, ki so oddali ponudbo na javni razpis, omogočeno, da v kratkih časovnih rokih pred odločitvijo naročnika o oddaji javnega naročila preverijo vsebino in popolnost konkurenčnih ponudb. Tako ponu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Na podlagi ZTFI sprejeti podzakonski akti in banke

Gregor Strehovec, 19.6.2008

Banka Slovenije, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Gregor Strehovec, Gregor Strehovec, Pravna praksa, 24-25/2008V PP, št. 46/2007,1 sem poskušal predstaviti in argumentirati, katere določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)2 veljajo tudi za banke in kako razlagati smiselno uporabo teh določb v razmerju do njih. Ker so bili medtem v Uradnem listu RS objavljeni tudi podzakonski predpisi Agencije za tr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Statut evropske zasebne družbe

dr. Danila Djokić, 19.6.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Danila Djokić, dr. Danila Djokić, Pravna praksa, 24-25/2008Evropska unija na področju prava družb nadaljuje z razvojem nadnacionalnih (evropskih) pravnih oblik za učinkovitejše čezmejno poslovanje gospodarskih subjektov. Poleg Evropske družbe (Societas Europaea - SE), Evropskega gospodarskega interesnega združenja (European Economic Interest Grouping - EEIG...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Na grudo priklenjeni

Hinko Jenull, 19.6.2008

Odvetništvo in notariat

Hinko Jenull, Hinko Jenull, Pravna praksa, 24-25/2008"V čistem kmečkem obratu je obdelovalčeva delovna sila podrejena zemljiškemu gospodu ... Njegova osebna svoboda je v bistvu omejena toliko, da je zagotovljena obdelava zemlje in s tem oddaja presežnega proizvoda. Zato se ta omejitev svobode najbolj tipično kaže v priklenjenosti na grudo (glebae adsc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Ustavna jamstva veljajo tudi za ujetnike v Guantánamu

Kristina Božič, 19.6.2008

Človekove pravice

Kristina Božič, Kristina Božič, Pravna praksa, 24-25/2008Ameriško vrhovno sodišče je prejšnji teden sprejelo že četrto sodbo o pravicah in statusu ujetnikov, ki jih ima ameriška administracija zaprte v svojem vojaškem oporišču Guantánamo na Kubi.2 Tudi tokrat se je sodna veja postavila kot protiutež izvršilni in s sodbo potrdila pravno nujnost, da se zvez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Objava dnevnega reda skupščine

mag. Peter Podgorelec, 19.6.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Peter Podgorelec, mag. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 24-25/2008 Drugi odstavek 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)1 določa: "Če naj skupščina odloča o spremembi statuta, se objavi, kje je dostopno besedilo predlaganih sprememb z utemeljitvijo. To besedilo z utemeljitvami se objavi tudi v glasilu ali elektronskem mediju družbe." . Kateri elektronsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Neveljavnost darilne pogodbe - kondikcija

Avtor ni naveden, 19.6.2008

Obligacije, Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2008Ločiti je treba preklic darilne pogodbe od neveljavnosti (darilne) pogodbe zaradi napak pri njeni sklenitvi. Gre za povsem različna instituta, ki se razlikujeta po predpostavkah, namenu in posledicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Sprememba priimka zaposlenega v evidencah delodajalca

Irena Vovk, 19.6.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2008Zaposlenega zanima, ali je dopustna zahteva kadrovske službe delodajalca, ki za upoštevanje spremembe njegovega priimka zahteva predložitev poročnega lista. Kadrovska služba je namreč zavrnila spremembo priimka, ko je zaposleni predložil zgolj nov osebni dokument. Ali je delavec res dolžan razkriti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Novela ZPP-D, njene skrite pasti in pravne praznine

Marta Dominika Jelačin, 19.6.2008

Civilni sodni postopki

Marta Dominika Jelačin, Marta Dominika Jelačin, Pravna praksa, 24-25/2008V prilogi PP, št. 22/2008, je dr. Aleš Galič2 opozoril na številne spremembe in dopolnitve, ki jih prinaša zadnja novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D).3 Ne strinjam se z njim, da ta obsežna novela (razen na področju revizije) bistveno ne posega v temeljni koncept zakona, ker je le nadgradnja ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Vstop v picerijo s psom ? vodičem slepih

Irena Vovk, 19.6.2008

Človekove pravice, Veterina (zdravstveno varstvo živali)

Irena Vovk, Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2008Tržni inšpektorat je zagovornici posredoval zadevo v zvezi z zavrnitvijo vstopa v picerijo slepi osebi v spremstvu njenega psa ? vodiča slepih. Ali gre v tem primeru za kršitev prepovedi diskriminacije na podlagi invalidnosti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Minimalni odpovedni roki po noveli ZDR

mag. Nataša Belopavlovič, 19.6.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 24-25/2008Člen 90 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-A1 določa, da se določbe 39. člena zakona začnejo uporabljati z dnem uveljavitve in začetka uporabe spremembe pravice do nadomestila za primer brezposelnosti za osebe, ki so starejše od 50 let in imajo najmanj 25 let delovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Prodaja prednostne pravice do nakupa novih delnic

Avtor ni naveden, 19.6.2008

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2008 Pojasnilo DURS, št. 42153-11/2008, 29. maj 2008 • Kakšna je davčna obravnava prodaje pravice do prednostnega vpisa delnic? • Hkrati prosim tudi za vnovično proučitev pojasnila DURS št. 42103-93/2006-01034-00 z dne 20. novembra 2006, ki se nanaša na obdavčitev dohodkov od prodaje pravice do predno...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24-25

Leto objave

< Vsi
2008(48)
> Junij(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF GHIJ K L M NO P QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov