O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Evropsko združenje za mednarodno pravo

Vasilka Sancin, 29.6.2006

Zunanje zadeve in diplomacija

Vasilka Sancin, Pravna praksa, 24-25/2006Evropsko združenje za mednarodno pravo1 (European Society of International Law/ Société Européenne de Droit International - ESIL/SEDI) je bilo ustanovljeno maja 2004 v Firencah. Njegovo načrtovanje se je začelo že leta 2001 z namenom povezati vse, ki se v Evropi ukvarjajo z mednarodnim pravom. Ustan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Ujetniki papirnatih krogov

Hinko Jenull, 29.6.2006

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 24-25/2006Tedenske pošiljke strasburških računov zaradi sojenja z nepotrebnim odlašanjem so že postale »essentialia« našega pravosodja. Novica je zdaj le, če kakšen četrtek mine brez evropskih obresti na sodne zamude. Tudi pri rešitvah nič novega, razen tega, da vlada sodstvu ponuja spremembo ustave in uvedbo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Zakon o prekrških

Primož Gorkič, 29.6.2006

Prekrški

Primož Gorkič, Pravna praksa, 24-25/2006V založbi GV je izšla knjiga Zakon o prekrških (ZP-1), neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi pojasnili Špele Maček Guštin. GV Založba tudi tokrat sledi razvoju zakonodaje in v zbirko zakonodajnih besedil uvršča zakon o prekrških, upoštevajoč spremembe in dopolnitve nedavno uveljavljene novele ZP-...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Dodelitev otroka – ponovno izvajanje dokazov v ponovljenem pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 29.6.2006

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 24-25/2006Sodba II Ips 93/2006 z dne 13. 4. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 3360/2005 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani P 732/2005) ZPP - člena 410 in 421 ZZZDR - člen 78 URS - člen 35 Ponovno izvajanje dokazov v ponovljenem postopku (zaradi razveljavitvi prvotne odloč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

FBI v kongresu

Matija Žgur, 29.6.2006

Državni zbor in državni svet, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Matija Žgur, Pravna praksa, 24-25/2006ZDA se soočajo z novo korupcijsko afero, v katero so vpleteni najvišji predstavniki ljudstva. Glavni akter, demokratski kongresnik William Jefferson, je tarča preiskave zveznega preiskovalnega urada FBI, ki ga sumi prejemanja podkupnin. V noči 20. maja 2006 so agentje FBI izvedli racijo v prostorih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Prisilno pridržanje v psihiatrični bolnišnici

Matija Longar, 29.6.2006

Človekove pravice

Matija Longar, Pravna praksa, 24-25/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Storck proti Nemčiji, št. 61603/00, 16. junij 2005 Prisilno pridržanje ali pripor posameznika je eden od najbolj očitnih posegov v pravico do osebne svobode, ki jo varuje 5. člen Evropske ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Še o odgovornosti države za sodne napake

mag. Martina Bukovec, 29.6.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Civilni sodni postopki

mag. Martina Bukovec, Pravna praksa, 24-25/2006Ko sem skoraj natančno pred dvema letoma na teh straneh skušala prikazati vsebino in pomen sodbe Sodišča ES v zadevi Köbler,1 sem zapisala, »da ima ta odločitev … velik pomen za gradnjo odgovornosti držav članic po pravu ES, ne odpira pa na široko vrat za vlaganje odškodninskih zahtevkov proti držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Uvozne dajatve

Avtor ni naveden, 29.6.2006

Davek na dodano vrednost in trošarine, Predpisi o carini in prosti trgovini

, Pravna praksa, 24-25/2006Odločba US RS, št. U-I-353/04 z dne 31. 5. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 62/06 Člen 151b carinskega zakona (Ur. l. RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 ... popr. in 59/02) je bil v delu, v katerem je uveljavljeno popolno oprostitev plačila uvoznih dajatev pogojeval s tem, da ravnanje carinskega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Odškodnina zaradi razkritja podatkov v letnih računovodskih izkazih družb

Jasmina Cigrovski, 29.6.2006

Obligacije, Računovodstvo

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 24-25/2006Manfred in Hannelore Danzer proti Svetu EU (T-47/02 z dne 21. 6. 2006) Tožeči stranki sta odklonili izpolnitev obveznosti objave letnih računovodskih izkazov v skladu z zahtevami avstrijske zakonodaje, zaradi česar so jima pristojni organi naložili denarne kazni. Ker avstrijsko sodišče zadeve ni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Investicijski skladi na Poljskem

Boštjan Koritnik, 29.6.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 24-25/2006V primerjavi z večino tranzicijskih držav se Poljska s kolektivnimi naložbenimi podjemi (KNP) ni prvič začela ukvarjati ob zagonu množične privatizacije, temveč že leta 1991 z zakonom o javnem trgovanju z vrednostnimi papirji in trusti.1 Ta je trust definiral kot skupno premoženje sovlagateljev (joi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Tekmovanje iz pogajanj

Janja Hojnik, 29.6.2006

Višje in visoko šolstvo, Civilni sodni postopki

Janja Hojnik, Pravna praksa, 24-25/2006V Sloveniji pogajanja niso del učnega načrta na pravnih fakultetah, zato smo na mariborski PF v začetku poletnega semestra organizirali prostovoljno tekmovanje iz pogajanj. Udeležilo se ga je več kot 70 študentov. Vsi tekmovalci so se odlično odrezali, tričlanska komisija pa je za zmagovalca na stra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Obvezna dematerializacija delnic v skladu z ZGD-1

Avtor ni naveden, 29.6.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 24-25/2006ZGD-1 je v 182. členu določil, da morajo biti delnice izražene v nematerializirani obliki. V prehodnih določbah pa je določil, da se delnice v postopku prehoda na evro zamenjajo z delnicami v nematerializirani obliki (sedmi odstavek 659. člen ZGD-1). V tej zvezi v praksi nastajajo številna vprašanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Sprememba hipoteke v zemljiški dolg

mag. Miha Šlamberger, 29.6.2006

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 24-25/2006V PP1 sem predstavil težave notarske maksimalne hipoteke. Kot možni način izognitve težavam z neposredno izvršljivostjo in večkratnim obiskom notarja, to pa je povezano z dodatnimi stroški, sem omeni zemljiški dolg. Kadar ta ni ustanovljen »na zalogo«, je mogoče zemljiški dolg ustanoviti s spremembo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Plača pripravnika

sodelavka PP, 29.6.2006

Uprava, Delovna razmerja

sodelavka PP, Pravna praksa, 24-25/2006ZDR določa, da je plača delavca sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in drugih dodatkov. V prvem odstavku 140. člena pa določa, da pripravniku pripada pravica do plače najmanj v višini 70 odstotkov osnovne plače in do drugih osebnih prejemkov. Zakon o delavcih v državnih org...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Izpolnitev pogoja za upokojitev – dopusten razlog za prenehanje delovnega razmerja?

Nina Scortegagna, 29.6.2006

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 24-25/2006Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih1 (ZJU-B) je začel veljati 31. decembra 2005 in v drugem odstavku 162. člena vsebuje dikcijo, ki odpira nova vprašanja o dopustnosti take ureditve. Novi drugi odstavek 162. člena se glasi: »Predstojnik lahko javnemu uslužbencu redno odpove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Spremembe da, a ne na horuk

dr. Ljubo Bavcon, 29.6.2006

Višje in visoko šolstvo

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 24-25/2006Ne morem izražati mnenj o tako imenovani bolonjski reformi na sploh, za vse vede, discipline, veščine itd., ki so predmet pedagoškega procesa na univerzi. Povsem mogoče je, da velja vse ali vsaj večina tega, kar se razglaša za bolonjsko reformo, za naravoslovne, tehnične in nemara še za katere fakul...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Obveznosti delodajalca ob prenehanju pravic iz invalidskega zavarovanja

mag. Nataša Belopavlovič, 29.6.2006

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 24-25/2006Z delavcem smo imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za opravljanje dela na določenem delovnem mestu. S pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bila delavcu priznana III. kategorija invalidnosti s pravico do premestitve na drugo delovno mesto. Na podlag...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Policija, smrtna kazen in ustava

dr. Dragan Petrovec, 29.6.2006

Uprava, Kazenski postopek

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 24-25/2006Kadarkoli se policija sama od sebe, in zlasti brez pritiska ustavnega sodišča, odloči, da bo humanizirala svoje postopke, je treba postati nadvse previden in zadržan. Človekoljubnost je za to organizacijo morda kje zapisana v deklaracijah, ni pa ji pisana na kožo. Zato ni presenetljivo navdušenje ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Vprašal me je: »Ali znaš premi govor?«

mag. Nataša Logar, 29.6.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 24-25/2006Danes bom ponovila »lekcijo« o poročanem govoru in ločilih pri njem. Zmeraj se mi je to zdela ena tistih tem, ki jih vsi poznajo, pa v trenutnem izpitnem obdobju vidim, da ni povsem tako. Najpogostejše je pred pisanjem testa vprašanje, kje stoji vejica, študenti pa radi spreminjajo tudi vrsto nareko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Vlada RS

Avtor ni naveden, 29.6.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 24-25/2006Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 79. seji (22. junija 2006): seznanila se je z zaključnim poročilom projektne skupine za povezavo med uradnimi evidencami, ki je operativno začela izvajati svoje naloge 27. januarja letos; sprejela je sklep o ustanovitvi, nalogah in sestavi komisije Vlad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Prispevek k razpravi o pravni zmoti

dr. Matjaž Ambrož, 29.6.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 24-25/2006Slovensko kazensko pravo temelji na normativno-psihološki koncepciji krivde. Skladno s to koncepcijo krivda ni le psihološko dejstvo, temveč je hkrati tudi vrednostna sodba o tem, da je storilcu glede na njegove individualne zmožnosti in glede na njegov subjektivni odnos do dejanja to dejanje mogoče...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Vsebina »Pravna praksa« 25/2006

Avtor ni naveden, 29.6.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 24-25/2006stran 3 UVODNIK dr. France Bučar Petnajst let slovenske države stran 6 LOKALNA SAMOUPRAVA Majda D. Božič Nov - preprosti model financiranja občin stran 10 STVARNO PRAVO mag. Miha Šlamberger Sprememba hipoteke v zemljiški dolg stran 13 GOSPODARSKE DRUŽBE Kristijan Anton Kontarš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Petnajst let slovenske države

dr. France Bučar, 29.6.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. France Bučar, Pravna praksa, 24-25/2006Pravica do samoodločbe, na katero smo se sklicevali pri ustanavljanju naše države, ob nasprotovanju Jugoslavije, v katero smo bili vključeni, in enakem ali še hujšem nasprotovanju tudi zahodnih demokracij, izvorno ni pravna kategorija, saj je ne moremo izpeljati iz nobenega pravnega aksioma. Je tipi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Pogodbe o lizingu in njihov odsev v kazenskem pravu

mag. Andrej Ferlinc, 29.6.2006

Obligacije, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 24-25/2006Sodna praksa se v zadnjem času čedalje pogosteje ukvarja z zlorabami modernih tipov pogodb za različna kazniva dejanja. Večkrat nastanejo nejasna pravna razmerja med kaznivimi dejanji poslovne goljufije po 234.a členu kazenskega zakonika,1 goljufije po 217. členu KZ in zatajitve po prvem odstavku 21...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄24-25

Novi – preprosti model financiranja občin

Majda D. Božič, 29.6.2006

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 24-25/2006Stališča, izražena v prispevku, ne kažejo nujno tudi stališč institucije, pri kateri je avtorica zaposlena. Veljavna primerna poraba občine in izračun finančne izravnave vznemirja duhove med župani. Kaj je spodbudilo župane hribovitih občin Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija, da so na ustavno sodi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24-25

Leto objave

< Vsi
2006(32)
> Junij(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEF G H IJ K L MN OP QRS Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov