O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Zbornik v čast Karla Zupančiča: Družinsko in dedno pravo pred izzivi prihodnosti

dr. Nana Weber, 19.6.2014

Kultura in umetnost

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 24-25/2014Ob 80-letnici dr. Karla Zupančiča je PF Univerze v Ljubljani 25. marca 2014 organizirala znanstveni simpozij in hkrati izdala tudi Zbornik v čast Karla Zupančiča: Družinsko in dedno pravo pred izzivi prihodnosti, ki so ga uredili profesorici in profesor na tej fakulteti dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, dr. Ana Vlahek in dr. Klemen Podobnik. V zborniku so na 348 straneh zbrani prispevki predavateljev, podan pa je tudi pregled bogatega znanstvenoraziskovalnega, strokovnega in pedagoškega dela dr. Zupančiča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

DDV obravnava prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014V zvezi z DDV obravnavo prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga davčni zavezanec navaja, da je najpogostejša kršitev lizing pogodbe neplačevanje obrokov lizinga s strani lizingojemalca. V poslovni praksi (tj. v konkretni pogodbi o finančnem lizingu oziroma v spremljajočih splošnih pogojih) se lizingodajalec in lizingojemalec v zvezi z odstopom od pogodbe običajno dogovorita:
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Davčna obravnava odpravnin

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014Pri obravnavi vprašanja odpravnih, ki jih kot pravico določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), je treba ločiti delovno pravni in davčni vidik. Medsebojne pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev urejajo predpisi o delovnih razmerjih, na podlagi katerih se ugotavlja tudi upravičenost delavca do odpravnine. ZDR-1 tako določa naslednje odpravnine:
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Pristojbina za uporabo spletne strani

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014Zavezanec v tujino plačuje pristojbine za uporabo spletne strani, pravico do vpogleda v bazo podatkov, pravico do sodelovanja na forumih, spletnih dražbah ipd. Po plačilu pristojbine je odobren dostop do nekaterih zaklenjenih internetnih vsebin, do brskanja ali pa tudi do aktivnega sodelovanja na spletu (npr. uporabnik foruma). Omenjena plačila se običajno obravnavajo kot plačila za storitve, vendar nekateri ponudniki na računu transakcijo opredelijo kot dostop do izdelkov po licenčni pogodbi ("licence fee"). Ali lahko pri izplačilu takih dohodkov nastane obveznost plačila davčnega odtegljaja oziroma ali se lahko taki dohodki opredelijo kot informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah v smislu 12. člena Vzorčne konvencije OECD o izogibanju dvojnega obdavčevanja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Davčna obravnava dnevnic zaposlenih pri tujih delodajalcih

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014Ali lahko tudi čezmejni delovni migranti, tj. rezidenti Slovenije, ki delajo v tujini pri tujem delodajalcu in prejmejo povračilo stroškov službenih potovanj, te stroške izvzamejo iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Zadovoljstvo javnosti z delovanjem slovenskih sodišč

mag. Jaša Vrabec, 19.6.2014

Sodišča

mag. Jaša Vrabec, Pravna praksa, 24-25/2014Sodstvo ni vase zaprt in samozadosten sistem, temveč je odraz sodelovanja različnih deležnikov. Uspešnost in zadovoljstvo z delovanjem slovenskih sodišč tako različno vrednotijo splošna javnost, strokovna javnost, uporabniki sodišč in zaposleni na sodiščih. Z namenom, da bi vodstvo sodišč in druge pristojne institucije ter državljani imeli na voljo čim natančnejše in jasne informacije o delovanju sodišč, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem Univerze na Primorskem zasnovalo in opravilo temeljito raziskavo o zadovoljstvu različnih javnosti z delovanjem sodstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Dostop do zdravstvenih podatkov osebe, zaposlene v vrtcu

Irena Vovk, 19.6.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2014V vrtcu, torej vzgojno-varstvenem zavodu, je zaposlena oseba, ki naj bi bila okužena z nalezljivo boleznijo. Kdo lahko zahteva vpogled v njeno zdravniško spričevalo o zaposlitvi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Evropa

Irena Vovk, 19.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2014Torek, 10. 6. Biotska raznovrstnost. S spletnim posvetovanjem želi Evropska komisija zbrati mnenja javnosti o prihodnjih pobudah EU za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Zainteresirani državljani, javni organi, podjetja in nevladne organizacije lahko do 26. septembra prispevajo svoja
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Inšpekcijski pregledi

Irena Vovk, 19.6.2014

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2014Inšpektorji vseh treh inšpekcij (nadzor delovnih razmerij, nadzor varnosti in zdravja pri delu in socialna inšpekcija), ki delujejo v okviru Inšpektorata RS za delo, so lani opravili 18.745 inšpekcijskih pregledov, in sicer 10.958 nadzorov na področju nadzora delovnih razmerij ter 7596 nadzorov na področju varnosti in zdravja pri delu ter raziskali 117 nezgod pri delu in opravili 191 socialnih nadzorov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Pravni napovednik

Irena Vovk, 19.6.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/201423. 6. - 11.00 Priprave na lokalne volitve: Zakon o lokalnih volitvah - pravna ureditev, postopek kandidiranja in aktualna finančna vprašanja lokalnih volitev - finančni vidiki Nebra; (www.nebra.si). 30. 6. - 9.00Vsa pogodbena razmerja v zvezi z gradnjo objektov &
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Pionirska

Hinko Jenull, 19.6.2014

Sodišča, Uprava

Hinko Jenull, Pravna praksa, 24-25/2014Sodni svet je zvezi s spornimi fotografijami predsednice Okrajnega sodišča v Ljubljani Vesne Pavlič Pivk sprejel stališče, da mora sodnik upoštevati, kako javnost doživlja okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom o njegovi objektivni nepristranskosti. S tem sporočilom se je Sodni svet odzval na očitke, da je predstavnica sodne oblasti s pionirsko opravo in zastavo prejšnje države poveličevala simbole nekdanjega totalitarnega režima.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Majavi drugi steber

mag. Sandi Kodrič, 19.6.2014

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 24-25/2014Ko sem pred trinajstimi leti prvič pisal o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju v Sloveniji (PDPZ), sem se obregnil ob neverjetno optimistične napovedi donosov, ki so jih tedaj obljubljali prihodnji izvajalci PDPZ oziroma drugega pokojninskega stebra. Kdor je tedanjim obljubam verjel, je danes razočaran.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Zahteva za odstranitev rezultatov iskanja

Irena Vovk, 19.6.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2014(https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch) Jeziki: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: spletni obrazec Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki Googla Sodišče EU (zadeva C-131/12), ki
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Ali lahko bolniško odsotnost nadzirajo le detektivi

mag. Jožef Kovač, 19.6.2014

Delovna razmerja

mag. Jožef Kovač, Pravna praksa, 24-25/2014V zadnjem času se v praksi pojavljajo nasprotujoča si mnenja in stališča glede vprašanja, ali lahko le detektivi nadzirajo bolniško odsotnost. Poglejmo, kaj o tem vprašanju pravi sodna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Pravilna izreka (2)

dr. Nataša Hribar, 19.6.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 24-25/2014V prejšnjem kotičku sem pisala o pravilni izreki nezvočnikov v določenih položajih v besedi oziroma ob sosedstvu z drugimi glasovi. Ugotovili smo, da se nezvočniki pred samoglasniki in zvočniki iste besede izgovarjajo tako, kot se pišejo (teta, tla; dedi, dno - nezvočnika t in d ohranita svojo (ne)zvenečnost), v položaju pred drugim nezvočnikom iste besede pa se prvi nezvočnik po zvenečnosti prilagodi drugemu, tj. pred zvenečim postane zveneč (svatba [svadba]), pred nezvenečim pa nezveneč (sladka [slatka]). Če sta oba zveneča ali nezveneča, do spremembe seveda ne pride (skladba [skladba], tetka [tetka]).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Brskanje po spletu ne krši avtorskih pravic

Zoran Skubic, 19.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 24-25/2014Ključno pravilo iz 2. člena Direktive 2001/29/ES o avtorskih in sorodnih pravicah države članice zavezuje, da imetnikom avtorskih pravic podelijo pravico dovoliti (ali zavrniti) kakršnokoli reproduciranje svojega zaščitenega dela. Ta izključujoča, a bistvena plat varstva intelektualne lastnine pa hitro trči ob svobodo, demokratičnost in (pogojno) anonimnost svetovnega spleta, katere ključna sestavina pa je prav - brskanje med različnimi spletnimi naslovi. Sodišče (EU) je tako nedavno obravnavalo dilemo, ali se lahko (tudi) t. i. zaslonske in predpomnilniške kopije spletnih strani, ki na uporabnikovem računalniku nastanejo že z golim dejstvom brskanja po svetovnem spletu, ustvarjajo zgolj in samo - z dovoljenjem imetnikov avtorskih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov - ZPZPŠ (Ur. l. RS, št. 41/14) - veljati začne 21. junija. 2. Direktiva 2014/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Di
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Zgodbe iz Turške republike Severni Ciper: epilog

Špela Kunej, 19.6.2014

Varstvo človekovih pravic

Špela Kunej, Pravna praksa, 24-25/2014Pretekli mesec je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) napisalo epilog v eni od (zelo redkih) meddržavnih zadev. V sodbi je odločilo o zahtevkih Cipra do Turčije za pravično zadoščenje, potem ko je 10. maja 2001 izdalo meritorno sodbo in v njej ugotovilo številne kršitve Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Kršitve so se nanašale na turške vojaške operacije v Severnem Cipru julija in avgusta 1974, na delitev ciprskega ozemlja in na dejavnosti Turške republike Severni Ciper, pripisljive Turčiji. Žrtve kršitev so bile med drugimi skupina izginulih in grški Ciprčani, ki prebivajo v enklavi na polotoku Karpas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Prenehanje stvarne služnosti - ugotovitvena tožba

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014Za prenehanje služnosti s "priposestvovanjem prostosti" je odločilen voljni, subjektivni element, ki se pri lastniku gospodujoče stvari kaže v njegovem ravnanju, to je neizvrševanju služnosti zaradi prepovedi lastnika služeče stvari. Vsaka ponovna izvršitev služnosti prekine proces osvoboditve služnosti. Izvršitev je lahko dejanska ali pravna in pomeni ravnanje v nasprotju z ravnanjem lastnika služeče stvari, ki se izvrševanju pravice upira; pomeni neupoštevanje njegove prepovedi po neizvrševanju pravice, pri čemer pa izhodišče za presojo oziroma merilo za to, ali je bila pravica uveljavljena in izvršena, ne more biti (zgolj) končni uspeh izvršitve oziroma uveljavitve pravice. Če lastnik gospodujoče stvari svojo pravico uveljavlja na neprimeren, neustrezen način, to še ne pomeni, da služnosti ne izvršuje. Zato je ustrezna oblika pravnega varstva, ki prekine proces osvoboditve služnosti, lahko tudi ugotovitvena tožba po 218. členu SPZ (prej 56. člen ZTLR).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Prilagodljivost brez pretiranega formalizma

Matic Kumer, 19.6.2014

Varstvo človekovih pravic

Matic Kumer, Pravna praksa, 24-25/2014Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v obravnavani zadevi odločalo o kršitvah pritožničine pravice do sodnega varstva po prvem odstavku 6. člena in pravice do učinkovitega pravnega sredstva po 13. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Sodba pa je zanimiva predvsem glede presoje dopustnosti pritožbe pred tem sodiščem v primeru, ko zaradi uveljavljanja nedovoljenega notranjega pravnega sredstva od zadnjega dovoljenega pravnega sredstva poteče več kot šest mesecev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 62. seji (12. junij 2014): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju;- Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev; - Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 19.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

razpisi

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014Ur. l. RS, št. 36/14 1. Podpredsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti - Sodni svet RS; rok je 24. junij. Ur. l. RS, št 41/14 2. Okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani (civilnopravno področje) - Vrhovno sodišče RS; rok je 23. junij. 3. Direktor - Doma starejš
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Odškodninska odgovornost članov poslovodstva - stečajni postopek

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014Sodba III Ips 29/2012, 25. marec 2014 (v zvezi z odločbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 1370/2010) ZFPPIPP - prvi in drugi odstavek 42. člena, 44., 46. in 500. člen Sodišče lahko odloči o odškodninski odgovornosti članov poslovodstva po 42. členu ZFPPIPP in članom poslovodstva naloži v plačilo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 19.6.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 24-25/201419. junij 1921 - Prva Slovenca v koroškem deželnem zboru Ferdo Kraiger in Vinko Poljanec sta bila kot prva Slovenca v prvi avstrijski republiki izvoljena v 42-članski koroški deželni zbor. 21. junij 1788 - Ustava ZDA Začela je veljati ustava ZDA, ki so jo sprejeli leta 1787. V nas
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24-25

Leto objave

< Vsi
2014(42)
> Junij(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G H IJ K LMNOP QR S ŠTUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov