O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Zgrešena kritika odločbe US

Sebastian Nerad, 28.4.2005

Ustavno sodišče, Državni zbor in državni svet

Sebastian Nerad, Pravna praksa, 17-18/2005V PP št. 14-15/2005 je Jože Ilc v prispevku Razveljavitev 34. člena poslovnika DS podal kritiko odločbe US št. U-I-355/04 z dne 12. februarja 2005, s katero je US razveljavilo določbo 34. člena poslovnika DS, ker je protiustavno širila obseg imunitete članov DS v primerjavi z imuniteto poslancev DZ....
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Služnost

dr. Marko Novak, 28.4.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 17-18/2005Že v prejšnjem kotičku smo stvarno breme ločevali od služnosti, ki je tema pričujočega kotička. Ostajamo namreč na področju stvarnega prava. Služnost navadno imenujemo stvarno pravico na tuji stvari, ki vsakokratnega lastnika s služnostjo obremenjene stvari zavezuje k določenim opustitvam ali dopust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, 28.4.2005

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 17-18/2005Odločba US RS, št. U-I-335/02 z dne 24. 3. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 37/05 Seznam skupin prepovedanih drog in KZ Štirinajsti odstavek 126. člena, 196. in 197. člen Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 ? popr., 23/99, 40/04 in 95/04 ? UBP) ter drugi odstavek 2. člena Zakona ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

OKOLJSKO PRAVO: Študentje na obisku sedeža SE

Gašper Adamič, 28.4.2005

Višje in visoko šolstvo, Svet Evrope

Gašper Adamič, Pravna praksa, 17-18/2005Pod vodstvom dr. Cirila Ribičiča smo se študentje ljubljanske Pravne fakultete odpravili na tradicionalen dvodnevni obisk institucij Sveta Evrope (in Evropskega parlamenta) v Strasbourg. Poudarek ekskurzije je bil na seznanitvi z nadzornimi mehanizmi varstva človekovih pravic, ki so eden izmed prima...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Poligraf v kazenskem postopku

Dean Zagorac, 28.4.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 17-18/2005Kljub številnim priložnostim, ki jih v kazenskem postopku nudi poligrafska metoda (od izločanja oseb kot morebitnih storilcev kaznivega dejanja do odkrivanja novih dejstev), so mnogi (predvsem pravniki) še vedno precej skeptični glede njene uporabe, še posebno v dokaznih postopkih. Ravno soočenje ar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

KNJIGE: Teorija s prakso

mag. Nataša Belopavlovič, 28.4.2005

Pravoznanstvo

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 17-18/2005Približno dve leti po uveljavitvi novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je na tržišče pravne literature prišla knjiga Pogodbe o zaposlitvi in podjetniška kolektivna pogodba. Knjigo, ki obsega 557 strani, je izdala GV Založba in je delo šestih avtorjev ? dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

OKOLJSKO PRAVO: Instrumenti okoljskega prava

Boštjan Koritnik, 28.4.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 17-18/2005Eno bistvenih vprašanj okoljskega prava je, katerih orodij oz. instrumentov se pri tem poslužujemo. V zakonodaji je pogosta predvsem zahteva po doseganju določene stopnje varovanja zdravja (health based) oz. doseganju določenega stanja okolja (ambient based) in pa obvezna uporaba tehnologije določen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Pogovorni frazemi v javnih besedilih (3)

mag. Aleksandra Belšak, 28.4.2005

Kultura in umetnost

mag. Aleksandra Belšak, Pravna praksa, 17-18/2005Približevanje bralcem z značilnostmi neknjižnega pogovornega jezika je v oglaševalskih besedilih sprejemljivo in pričakovano ? takšna besedila so ekspresivna in zato učinkovitejša. Pogostejše neknjižne besede in pogovorni frazemi v informativnih člankih povzročijo izgubo nevtralnosti in tistih lastn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

KNJIGE: Potek kazenskih postopkov v Sloveniji

Aleš Završnik, 28.4.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Aleš Završnik, Pravna praksa, 17-18/2005Publikacija temelji na raziskavi Analiza poteka in trajanja kazenskih postopkov v Republiki Sloveniji, ki jo je izvedel Inštitut za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani pod vodstvom znanstvenega sodelavca dr. Marka Bošnjaka z raziskovalno skupino, ki jo sestavljajo (tudi) soavtorji publikacije:...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Slovenska samobitnost v luči PUE

Boštjan Koritnik, 28.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 17-18/2005Ob dnevu Pravne fakultete v Ljubljani je 14. in 15. aprila potekalo znanstveno srečanje z naslovom Slovenija leto dni po vstopu v EU ? Slovenska samobitnost v luči Pogodbe o ustavi za Evropo (PUE). Dr. Marijan Pavčnik je predstavil svoje videnje razmerja med globalizacijo in pravom. Pojasnil je, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Osnova za izračun odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 28.4.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 17-18/2005Direktor ? invalid III. kategorije je bil v zavodu po prihodu nove direktorice razporejen na delovno mesto vodje investicij in vzdrževanja skladno z odločbo ZPIZ. Delodajalec mu poleg bruto plače za to delovno mesto v skladu z določili 96. člena kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

PRAVO ŠPORTA: Pravilnik FIFA o agentih igralcev

Vesna Bergant-Rakočević, 28.4.2005

Šport in organizacije

Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 17-18/2005Mednarodna nogometna zveza FIFA je društvo po švicarskem pravu, ustanovljeno leta 1904. V skladu z njenimi statuti so njene članice nacionalne nogometne zveze, ki združujejo amaterske in poklicne nogometne klube. V letu 1994 je FIFA sprejela pravilnik o agentih igralcev. Kot pogoj za opravljanje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

JAVNE INFORMACIJE-ODMEVI: Ali so gradbena dovoljenja informacija javnega značaja? (3.)

Mojca Prelesnik, 28.4.2005

Gradbeništvo, Javno obveščanje

Mojca Prelesnik, Pravna praksa, 17-18/2005V PP, št. 14-15/2005 mag. Mateja Likozar Rogelj komentira članek pooblaščenke za dostop do informacij javnega značaja Nataše Pirc Musar (PP, št. 4/2005). Da bi se izognili morebitnim nejasnostim glede z zakonom določenih pristojnosti in delovnih področij posameznih državnih organov, je nujno kratko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

PREKRŠKI: Plačilo globe in vložitev zahteve za sodno varstvo

Maja Pruša, 28.4.2005

Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 17-18/2005Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03, 86/04 ? ZP-1), ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2005, v praksi povzroča nemalo težav zaradi nejasnih rešitev določenih vprašanj in tudi zaradi tega, ker nekatera vprašanja v zakonu sploh niso rešena .
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

KAZENSKO PRAVO: Evropski urad za boj proti finančnim goljufijam

Andrej Ferlinc, 28.4.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 17-18/2005Evropski urad za boj proti finančnim goljufijam ? OLAF (Office Europeen de Lutte Anti-fraude) je pri Evropski komisiji ustanovljen urad za boj proti goljufijam in drugim nezakonitostim in škodljivim ravnanjem, s katerimi so ogroženi finančni interesi EU.(*1) Že s pridružitvenim sporazumom se je Slov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Dopust za delavca ? samohranilca

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 28.4.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 17-18/2005Odmero dopusta v družbi poleg ZDR določa še Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti. Člen 24 2e določa, da delavcem ? edinim hraniteljem za vsakega otroka do 15 let starosti pripadata dva dni dopusta in naslednja alinea: staršu vsakega otroka do 15 let starosti 1 dan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Delovni koledar in urna delovna obveznost delavca

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 28.4.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 17-18/2005V skladu z drugim odstavkom 147. člena ZDR smo sprejeli delovni koledar za leto 2005, po katerem znaša delovna obveznost za to leto 2080 ur. Uveden imam 8-urni delavnik, pet dni tedensko. Plačo obračunavamo po povprečju 174 ur mesečno, zaradi česar znaša letni fond za to leto v višini 2.088 ur.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA: Prenehanje pogodb: poseg v ustavne pravice?

Irena Ilešič-Čujovič, 28.4.2005

Obligacije, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Irena Ilešič-Čujovič, Pravna praksa, 17-18/2005Novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92 s spr. ? ZZVZZ), ki jo pripravlja vlada oz. ministrstvo za zdravje, naj bi zakonsko uredila izvajanje izravnalnih shem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so predpogoj za izvajanje dopolnilnih zdravstvenih z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Vsebina »Pravna praksa« 017/2005

Avtor ni naveden, 28.4.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 17-18/20053 UVODNIK dr. Verica Trstenjak Vrnitev v Evropo? 6 FAKULTETA Boštjan Koritnik Slovesno ob dnevu ljubljanske pravne fakultete 9 JAVNO-ZASEBNO dr. Aleksij Mužina Ureditev javno-zasebnega partnerstva 12 ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA Irena Ilešič Čujovič Prenehanje pogodb: poseg v ustavne pravice zav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Nedopustno pridobljeni dokazi v civilnem pravdnem postopku

Renata Zagradišnik, 28.4.2005

Civilni sodni postopki

Renata Zagradišnik, Pravna praksa, 17-18/2005Z odločbo št. Up-472/02 z dne 7. oktobra 2004(*1) je Ustavno sodišče odločilo o pomembnem vprašanju civilnega pravdnega postopka, ki ga do sedaj pri nas teorija in sodna praksa še ni obravnavala(*2) ? vprašanje nedopustno pridobljenih dokazov(*3) v pravdnem postopku. S svojo odločbo je razveljavilo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

JAVNO - ZASEBNO: Ureditev javno-zasebnega partnerstva

Aleksij Mužina, 28.4.2005

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 17-18/2005Fenomen javno-zasebnega partnerstva (angl. Public ? Private Partnership) je v zadnjem obdobju pogosteje obravnavan v širši (politični) javnosti. Pogled je zlasti optimističen z vidika možnosti izvedbe marsikaterega projekta v javnem interesu (od komunalnega gospodarstva, železniških in avtocestnih p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Slavnostno ob dnevu ljubljanske PF

Boštjan Koritnik, 28.4.2005

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 17-18/2005Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani praznuje svoj dan 14. aprila in tudi letos so ob tej priložnosti podelili priznanja tistim, ki so se najbolj izkazali pri študiju, in tistim, ki so barve fakultete uspešno predstavljali na različnih tekmovanjih v tujini. Uvodnemu nagovoru dekana dr. Franja Štibl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Hrvaška v objemu ESČP

Ciril Ribičič, 28.4.2005

Človekove pravice

Ciril Ribičič, Pravna praksa, 17-18/2005Evropsko sodišče za človekove pravice je tista edinstvena institucija Sveta Evrope, ki si je uspela postopno pridobiti moč naddržavnega organa. Njegove odločitve evropske države izvršujejo brez ugovorov, tudi kadar je to zanje politično in/ali materialno boleče. Menim, da je za posamezno državo bolj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Z OBROBJA POSTAVE: O zdravem studu do prava

Tomaž Pavčnik, 28.4.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 17-18/2005Včasih me popade do prava pristen človeški stud. Domnevam, da se to zgodi večini pravnikov, kadar se predolgo zadržijo v labirintih, v katerih se igramo logično pravno sestavljanko. Ko sam pridem do točke, na kateri ne znam več predahnit, marveč preigravam razne pravne možnosti, da bi našel takšno s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 28.4.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 17-18/20051. Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru. (Ur. l. RS, št. 40/05) - velja od 22. aprila, uporabljati pa se začne 3. maja 2005; - do vzpostavitve registra se osebno stanje državljana RS vodi v matični knjigi, po prenosu podatkov iz matične knjige, pa le v registru.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 17-18

Leto objave

< Vsi
2005(29)
> April(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ DĐEF GHI JK LM N OP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov