O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Društvo koroških pravnikov Slovenj Gradec

Peter Prodanovič, 18.9.1997

Društva, javni shodi, prireditve

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 17-18/1997Po uskladitvi društvenih pravil z novim zakonom o društvih, njihovem sprejemu v preteklem letu ter po izvolitvi novega vodstva v spomladanskih mesecih si je Društvo koroških pravnikov kot prednostno nalogo zadalo v svojem programu: pridobiti čim več novih članov.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Denacionalizacija - spor o pristojnosti

Avtor ni naveden, 18.9.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 17-18/1997Pravna podlaga za reševanje konkretne denacionalizacijske zadeve je v določbi 27. tč. prvega odstavka 7. člena Zakona o denacionalizaciji in je zaradi tega na podlagi 54. člena tega zakona pristojen upravni organ.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Pravniško društvo v Mariboru: Dedovanje premoženja gospodarskih družb

Aleš Kobal, 18.9.1997

Dedovanje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Kobal, Pravna praksa, 17-18/1997September je mesec, ko se dopusti bližajo koncu in se ponovno pričenja resno delo. Tako so se člani Pravniškega društva v Mariboru srečali na prvem podopustniškem srečanju 4. septembra v prostorih Pravne fakultete. Kot je že v navadi, je bilo tudi tokrat najprej na vrsti predavanje in sicer so člani...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Iz disertacij: O namenu kaznovanja (slepa ulica absolutnih teorij)

Katja Filipčič, 18.9.1997

Pravoznanstvo

Katja Filipčič, Pravna praksa, 17-18/1997Dragan Petrovec, zaposlen na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, je 1. julija 1997 na ljubljanski PF uspešno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom "O namenu kaznovanja (slepa ulica absolutnih teorij)", izdelano pod mentorstvom prof. dr. Alenke Šelih. Doktorand je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Razlaga 145. člena ZIKS: Pripombe k odločbi Ustavnega sodišča

Aljoša Rupel, 18.9.1997

Ustavno sodišče, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Aljoša Rupel, Pravna praksa, 17-18/1997Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS, Ur. l. SRS št. 17/78, 8/90, Ur. l. RS št. 12/92) ureja v 145. členu vrnitev zaplenjenega premoženja obsojencu, če je kazen zaplembe premoženja razveljavljena. Po 2. odst. 145. člena ZIKS vrne zaplenjeno premoženje ali povrne vrednost tega premoženja, če v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Prenos lokalne gospodarske javne službe - podelitev koncesije

Avtor ni naveden, 18.9.1997

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 17-18/1997Člen 3 Odloka o pokopališkem redu Občine Krško, tretji odstavek 2. člena Odloka o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti urejanja in vzdrževanja pokopališč in pogrebne storitve in Sklep o določitvi območij, za katera se bo podeljev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Taksa za obremenjevanje okolja

Avtor ni naveden, 18.9.1997

Varstvo okolja

, Pravna praksa, 17-18/1997Člena 3 in 4 Odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 15/94) se razveljavita. Razveljavitev začne učinkovati 1. januarja 1998. Lokalna skupnost lahko predpiše takso za obremenjevanje okolja za on...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Kaj delajo...

Miloš Likar, 18.9.1997

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 17-18/1997Lidija Pratnemer, sodnica, predstojnica Okrajnega sodišča Slovenske Konjice "V začetku naj povem, da sem diplomirala v letu 1974 in se takoj zaposlila v gospodarstvu zaradi obveznosti do štipenditorja. Tri leta kasneje sem začela delati v pravosodju, in to na Občinskem sodišču v Slovenskih Konjic...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Zakon o prevzemih!

dr. Rado Bohinc, 18.9.1997

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 17-18/1997Novost: Posebna revizija vodenja poslov družbe in delničarska odškodninska tožba Nedavno sprejeti zakon o prevzemih prinaša tudi vrsto novosti na področjih, ki nimajo nič skupnega s prevzemi. Ena teh je posebna revizija vodenja(*1) družbe, ki je domala dobesedno povzeta po nemškem AG, paragrafi 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Ustavnost predkazenskih postopkov

dr. Janez Šinkovec, 18.9.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 17-18/1997Ustavno sodišče je v nekaj primerih obravnavalo problematiko predkazenskega postopka, pri čemer smo naleteli na nekatera sporna tolmačenja določb zakona o kazenskem postopku s strani organov za notranje zadeve, v enem primeru pa je Ustavno sodišče razveljavilo odločbe okrožnega, višjega in vrhovnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Posebne operativne metode in sredstva ter delitev procesnih funkcij v predkazenskem postopku

dr. Zvonko Fišer, 18.9.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 17-18/1997Skoraj povsem normalno je, če že ne čisto zakonito, da uvedba novih pravnih institutov odpre dotlej neznane teoretične probleme in povzroči praksi večje ali manjše težave. To velja tudi za t. i. posebne operativne metode in sredstva(*1): po eni strani je njihova uzakonitev pomenila olajšanje, saj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Revizijski postopek oddaje javnih naročil

dr. Etelka Korpič-Horvat, 18.9.1997

Proračun

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 17-18/1997Po zakonu o javnih naročilih in zakonu o računskem sodišču Javna naročila zajemajo pomemben delež sredstev javnih financ. V proračunu Republike Slovenije za leto 1996 so predstavljala petino sredstev. Zato je zelo pomembna njihova pravilna poraba, ki mora biti ne samo zakonita, ampak tudi gospoda...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

IUS - INFO

Avtor ni naveden, 18.9.1997

Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 17-18/1997Na tiskovni konferenci 8. septembra so predstavniki in snovalci ( družbi Gospodarski vestnik d.d. in Ius Software d. o. o.) osrednjega slovenskega Pravnega in poslovnega informacijskega sistema IUS-INFO predstavili novinarjem dosedanje razvojne in poslovne dosežke sistema. Posebej so opozorili tu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Izbor zakonov in predpisov

mag. Marko Kambič, 18.9.1997

Arhivi

mag. Marko Kambič, Pravna praksa, 17-18/1997Priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva pravosodnih organov od srede 18. stoletja do leta 1991, 1. del, Izbor zakonov in predpisov; Več avtorjev; Redakcija in uredništvo: B. Kozina, Ž. Bizjak, B. Holcman, E. Umek, Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1997, 279 strani V moderni drža...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Razporeditev invalida na drugo delovno mesto

Taja Plešnik, 18.9.1997

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 17-18/1997Ali je potrebno delovnega invalida III. kategorije razporediti na drugo delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove strokovne izobrazbe, ali pa je lahko razporejen k delom delovnega mesta, za katera se zahteva nižja strokovna izobrazba, ki pa sicer ustrezajo delavčevi preostali delovni zmožnosti? V...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Joint ventures na Madžarskem

Avtor ni naveden, 18.9.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 17-18/1997Zakonska podlaga - stanje: oktober 1996 * Zakon št. VI/1988 o gospodarskih družbah (novela k zakonu št. LXV/1991); Zakon št. XXIV/1988 o vlaganjih tujcev na Madžarskem (novela k zakonu št. XCVIII/1990); * Zakon št. XIII/1989 o preoblikovanju gospodarskih organizacij in gospodarskih družb (noveli k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Predodelitev otroka - pristojnosti centrov za socialno delo

dr. Mateja Končina-Peternel, 18.9.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 17-18/1997V Pravni praksi, št.12/97 je dr. Andrej Berden odgovoril na vprašanje, kateri organ je pristojen za odločanje, če smiselno četrtemu odstavku 78. člena ZZZDR po letu dni, odkar je center za socialno delo zaupal skupne otroke iz dalj časa trajajoče življenjske skupnosti enemu izmed staršev, nastopijo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Spremembe stečajnega postopka

Hinko Jenull, 18.9.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Hinko Jenull, Pravna praksa, 17-18/1997Zmes dobrih namenov v ustreznih rešitvah - ob vrsti na hitro pripravljenih Zamujena priložnost za odločilno izboljšanje stečajne zakonodaje V Uradnem listu RS, št. 39/97 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A). Zakon je za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Družinsko življenje in pravica tujca: Sodobe Evropskega sodišča za človekove pravice

mag. Borivoj Kos, 18.9.1997

Človekove pravice, Tujci

mag. Borivoj Kos, Pravna praksa, 17-18/1997Po ratifikaciji se Konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah(*1) v skladu z 8. členom Ustave Republike Slovenije uporablja neposredno. V razlagi tega člena, ki ureja pravico do zasebnega in družinskega življenja, Evropska komisija za zaščito človekovih pravic meni, da mora država, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Ustavna ureditev začasnega financiranja v Avstriji

Petra Zemljič, 18.9.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Petra Zemljič, Pravna praksa, 17-18/1997Nemčija(*1) in Avstrija sta konstituirani na temeljnem ustavnem načelu delitve oblasti v obliki parlamentarnega sistema organizacije državne oblasti, z dolgoletnimi izkušnjami na področju delovanja večstrankarskega političnega sistema. Spremembe v dejanskem razmerju in delovanju predvsem izvršilne i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Teorija prava (II): Pravna oseba

dr. Marijan Pavčnik, 18.9.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 17-18/1997Pravni subjekti so tudi določene družbene tvorbe, ki jim veljavni pravni red priznava, da imajo to kakovost. Družbene tvorbe, ki so pravni subjekti, so bodisi združenja ljudi (npr. najrazličnejša društva), bodisi najrazličnejši stvarni substrati, ki služijo določenemu namenu (npr. Mundov sklad), ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Državljanstvo RS

Vasilij Polič, 18.9.1997

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 17-18/1997Tri odločitve VS RS, v katerih je bilo obravnavano: nevarnost za javni red države; ničnostni razlog; ugotovitev državljanstva RS I. Zavrnitev pridobitve državljanstva RS - nevarnost za javni red države Z izpodbijano odločbo je tožena stranka (Ministrstvo za notranje zadeve RS - MNZ) zavrnil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Pravica do starostne pokojnine

Jože Kuhelj, 18.9.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 17-18/1997V podjetju sta zaposlena dva delovna invalida. Eden je star 56 in drugi 57 let. Vsak od njiju ima skupaj z zavarovalno dobo, ki se računa s povečanim trajanjem, več kot 35 let pokojninske dobe. Ali se lahko predčasno upokojita ob upoštevanju določb 42. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zava...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Pravno nasledstvo gospodarskih subjektov - odpravnine trajno presežnim delavcem

Renato Vrenčur, 18.9.1997

Delovna razmerja

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 17-18/1997Družbo z omejeno odgovornostjo sta leta 1990 ustanovili domače družbeno podjetje s 75% vložkom in tuje podjetje s 25% vložkom. Nekaterim delavcem se je v družbenem podjetju delovno razmerje prekinilo in bili so na novo zaposleni v novi družbi z omejeno odgovornostjo. Pred tremi leti je družbeno podj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Obvezno članstvo v GZS

Miha Potočnik, 18.9.1997

Zbornice

Miha Potočnik, Pravna praksa, 17-18/1997Delniška družba (prej družbeno podjetje) sprašuje, ali je zanje obvezno članstvo v GZS in s tem plačilo članskega prispevka. Kot d. d. namreč ni podpisala nikakršne pristopne izjave. Skladno z Zakonom o Gospodarski zbornici Slovenije (Ur. l. RS, št. 14/90) se po 1. členu na podlagi samega zakona ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 17-18

Leto objave

< Vsi
1997(29)
> September(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF GH IJ K L MNOP QR SŠ TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov