O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

EKČP in 11. Protokol: Spremenjena nadzorni mehanizem in potek postopka

Andrejka Krumpak, 23.7.1998

Človekove pravice

Andrejka Krumpak, Pravna praksa, 14-15/1998Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah (v nadaljevanju: EKČP) je 4. novembra 1950 v Rimu podpisalo 14 držav članic Sveta Evrope (v nadaljevanju: SE). Konvencija je vstopila v veljavo tri leta kasneje. Do leta 1994 je bilo sprejetih še sedem dodatnih protokolov(*1). Zaradi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Glasbeno piratstvo v Sloveniji

Jaka Repanšek, 23.7.1998

Intelektualna lastnina

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 14-15/1998"Neposredni namen avtorske zaščite je zagotavljati pošteno poplačilo za delo ustvarjalca, posredni in končni namen pa je spodbujanje ustvarjalnosti v splošno javno dobro." Na seminarju, ki ga je v Kranjski gori pred mesecem pripravila Mednarodna zveza glasbene industrije - IFPI, so se udeleženci ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Sodniki - napredovanje

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Sodišča

, Pravna praksa, 14-15/1998Zakonodajalec je med sodniki, ki so ob izvolitvi po Zakonu o sodniški službi najmanj 15 let opravljali sodniško funkcijo, pa so bili po določbah zakona o sodiščih razporejeni na okrajna in okrožna sodišča, razlikoval zato, da bi zmanjšal prikrajšanje zaradi nove delitve dela med dve prvostopni sodiš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Postopek za izbiro koncesionarja

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 14-15/1998Uredba, s katero je Vlada uredila postopek za izbiro koncesionarja za opravljanje storitev mobilne telefonije, neposredno ne posega v pravice, pravne interese in pravni položaj družbenikov gospodarskih družb, ki se prijavijo na razpis za podelitev koncesij, zato v smislu 24. člena zakona o ustavnem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Ocena sklepa upravne enote

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Uprava

, Pravna praksa, 14-15/1998Sklep upravne enote o zavrnitvi zahteve za denacionalizacijo ni predpis, temveč je posamični akt. Ustavno sodišče je pobudo za oceno zakonitosti zavrglo, ker za njegovo oceno ni pristojno. Sklep US RS, št. U-I-221/98 z dne 11. 6. 1998
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Koncesijski akt - dokaz o strokovni usposobljenosti

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 14-15/1998Vsi, ki se prijavijo na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe, morajo že ob prijavi na javni razpis izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. Obrtno dovoljenje je po zakonu dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje obrtne d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Komunalna taksa - prodaja pogonskega goriva

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Obligacije

, Pravna praksa, 14-15/1998Občinski odlok, ki predpisuje komunalno takso za točilna mesta pogonskega goriva, presega pogoje, ki jih za občinsko predpisovanje komunalnih taks določa Zakon o komunalnih taksah. Ta zakon namreč taksativno našteva predmete in storitve, za katere se taksa lahko predpiše, takse na točilna mesta za p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

BREZPRAVJE - slovensko pravosodje po letu 1945

Urška Prepeluh, 23.7.1998

Sodišča

Urška Prepeluh, Pravna praksa, 14-15/1998Pričetek letošnjega poletja je založba Nova revija pospremila z izdajo posebne pravnozgodovinske knjige iz novejše zbirke "Libra", zbirke za človekove pravice. Knjiga je izšla ob petdeseti obletnici Splošne deklaracije o človekovih pravicah, po naključju (ali pa tudi ne) pa v tem letu mineva petd...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Študij evropskega prava

Jaka Repanšek, 23.7.1998

Višje in visoko šolstvo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 14-15/1998Dr. Frank Emmert: Slovenija ima izvrstne strokovnjake, motivacije za izobraževanje evropskega prava pa vam primanjkuje V okviru Poletne šole evropskega prava, ki jo je 29. junija do 4. julija organizirala Pravna fakulteta v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto iz Maribora, smo se pogovarjal...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Imuniteta držav pred jurisdikcijo Republike Slovenije

Tomaž Keresteš, 23.7.1998

Zunanje zadeve in diplomacija

Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 14-15/1998V praksi prihaja do primerov, ko se tožniki odločijo zahtevati sodno varstvo(*1) v civilnih postopkih zoper tujo državo pred sodišči Republike Slovenije. Prav tako pa je mogoče, da se tudi Republika Slovenija znajde kot tožena stranka v civilnih postopkih pred sodišči tujih držav. Pri tem pa nastopi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Urad Vlade RS za verske skupnosti

Miloš Likar, 23.7.1998

Vlada, Verske skupnosti

Miloš Likar, Pravna praksa, 14-15/1998O dejavnosti Urada govori njegova direktorica Nina Čož: "Urad Vlade RS za verske skupnosti je začel delovati pred petimi leti. Smo strokovna služba Vlade RS in opravljamo številne naloge. Pri svojem delu se natančno držimo ustavnih določil o enakopravnosti verskih skupnosti v naši državi. Ne vodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Sistem volitev v državni zbor

Janez Pogorelec, 23.7.1998

Državni zbor in državni svet

Janez Pogorelec, Pravna praksa, 14-15/1998Nekaj predlogov za njegovo izboljšanje I. UVOD "Za položaj predsednika (neobstoječega) kongresa mednarodnega združenja znanstvenikov, vladnih uradnikov in gospodarstvenikov, ki svetuje OZN, so se potegovali trije kandidati: Guarez, Swenson in Libretti. Pred volitvami je Guareza in Swensona pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Denacionalizacija - upravičenci, odvzem vojnega dobička

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 14-15/1998Z vidika izhodišč in načel Zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91, 31/93 - ZDen) se zakon o odvzemu vojnega dobička, pridobljenega v dobi sovražnikove okupacije, bistveno razlikuje od zakonov določenih v 3. členu ZDen.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Sodne takse

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Sodni registri in sodne takse

, Pravna praksa, 14-15/1998V 8. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodbnih taksah (Ur. l. RS, št. 20/98) se razveljavijo tarifne številke 27, 28 in 28a ter nadomestitev zneska "5. 000" z zneskom "20. 000" v 1. točki drugega odstavka tarifne številke 18.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Vpis otroka - mladoletnika v društvo

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 14-15/19981. V drugem odstavku 5. člena Zakona o društvih določba o načinu včlanjevanja mladoletnikov do dopolnjenega 15. Leta starosti ni v skladu z ustavo - besede "ki ga tudi zastopa v organih društva" pa se razveljavijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Upravljanje Univerze - senat, zastopanost

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Obligacije

, Pravna praksa, 14-15/1998Zakonski kriterij za sestavo univerzitetnega senata je enakopravna zastopanost znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij. Kako bo Univerza zagotovila enakopravno zastopanost znanstvenih disciplin in strokovnih področij v senatu, je stvar njene avtonomne statutarne odločitve. V n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Davčni postopek - nadzor

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 14-15/1998Eno izmed načel pravne države zahteva tudi, da morajo biti v zakonu jasno in nedvoumno vnaprej določene pristojnosti državnih organov in s tem razvidna njihova pooblastila za ravnanje (postopanje) pri odločanju o pravicah in obveznostih pravnih subjektov. Namen zakonodajalca je bil z davčno zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Spor o pristojnosti: stanovanjske zadeve

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Ustavno sodišče, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 14-15/1998Za odločitev o zahtevi stranke, da gre za stanovanje po Stanovanjskem zakonu, je pristojen upravni organ države; kadar leži stanovanje na območju mestne občine, pa je za to odločitev pristojna mestna občinska uprava. O pritožbah zoper njene določitve pa odloča župan mestne občine. Odločba USRS, š...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Imetniki stanovanjske pravice - spreminjanje statusa

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 14-15/1998S tem ko se zakonska določba sklicuje na določbo prej veljavnega zakona, ni kršena prepoved povratne veljave zakona (155. člen ustave). Ker pravni položaj imetnikov stanovanjske pravice, ki jim izpodbijana določba prvega odstavka 148. člena Stanovanjskega zakona ne zagotavlja spremembe stanovanjs...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Članstvo v gospodarski zbornici

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Zbornice

, Pravna praksa, 14-15/1998Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije (Ur. l. RS, št. 14/90) je v neskladju z ustavo. Ugotovljeno neskladnosti z ustavo je Državni zbor dolžan odpraviti v roku enega leta od dneva objave te odločbe v Uradnem listu RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Ombudsmani v Združenem kraljestvu

Jernej Rovšek, 23.7.1998

Človekove pravice

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 14-15/1998Public Administration International s sedežem v Londonu je letos drugič pripravil specializiran dvotedenski strokovni seminar za ombudsmane. Bilo nas je šestnajst udeležencev, ombudsmanov ali visokih uradnikov, iz trinajstih držav Evrope, Afrike, Azije in Srednje Amerike. Meni je udeležbo omogočila ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Stanovanje - vknjižba lastninske pravice

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

, Pravna praksa, 14-15/1998Določba prvega odstavka 116. člena Stanovanjskega zakona, ki vknjižbo lastninske pravice glede stanovanj, pridobljenih s preureditvijo ali nadzidavo skupnih prostorov v stanovanjski hiši, omogoča na podlagi gradbenega dovoljenja oziroma odločbe o priglasitvi del ni v neskladju z načelom enakosti pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Tujec - pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Tujci

, Pravna praksa, 14-15/19981. Zakon o spremembah Zakona o tujcih (Ur. l. RS, št. 44/97) se razveljavit, kolikor se nanaša na osebe, ki so do uveljavitve tega zakona vložile vloge za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje in pri tem že izpolnjevale pogoj triletnega začasnega bivanja v republiki Sloveniji. 2. Dokler za o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Blagovne znamke na Internetu - domene

Urška Mikl, 23.7.1998

Intelektualna lastnina

Urška Mikl, Pravna praksa, 14-15/1998V kibernetičnem prostoru (ang. Cyberspace) se pojavljajo mnoga vprašanja o blagovnih znamkah. Zlasti je potrebno iskati odgovor na vprašanje, ali je domena (ang. domain name) blagovna znamka? Kdaj pomeni uporaba domene kršitev pravice zaščitene znamke? Kaj narediti ko nekdo registrira domeno, ki je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Izjemne politične pokojnine so presahnile

dr. Lev Svetek, 23.7.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 14-15/1998Ustavno sodišče Republike Slovenije je moralo ugrizniti v še eno kislo jabolko: v pravice nosilcev Partizanske spomenice 1941 in drugih političnih prominentov izza časa pred osamosvojitvijo Slovenije. Ti so namreč poprej po mnenju posebne komisije pri takratnem Izvršnem svetu lahko prejemali izje...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14-15

Leto objave

< Vsi
1998(50)
> Julij(50)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ K L M NOP QR S Š TU V WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov