O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Sodna prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine

Hinko Jenull, 23.7.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

Hinko Jenull, Pravna praksa, 14-15/1998Sodna praksa že dalj časa zastopa stališče o omejenem učinku začasne odredbe na prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine. Če je, v nasprotju z začasno sodno odredbo o prepovedi odsvojitve in obremenitve, nepremičnina predmet pravnega posla, takšen pravni posel ni ničen, upnik pa ima pravico iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

D. d. v stečaju - regres za letni dopust in druge pravice delavcev

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 14-15/1998Delniška družba je v stečaju od 27. 2. 1998. Prekinitve delovnega razmerja z delavci ni bilo. Ali pripada delavcem regres za letni dopust? Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97) v 106. členu določa, da z dnem začetka stečajnega postopka prenehajo delovna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Pravo gospodarskih družb - uskladitvene zahteve "Evrope"

Miro Prek, 23.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miro Prek, Pravna praksa, 14-15/1998Od 27. aprila letos poteka v Bruslju t. i. screening - analitično pregledovanje usklajenosti slovenske zakonodaje s pravno ureditvijo Evropskih skupnosti. Področij, ki jih bo treba pregledati, je 29, predvidoma pa bo pregledovanje končano s pregledom zadnjega področja - finančne in proračunske določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Zamudne obresti pri odškodninah

Branko Resnik, 23.7.1998

Obligacije

Branko Resnik, Pravna praksa, 14-15/1998Zaostanke povzroča tudi sama praksa sodišč Izkušnje kažejo, da sprememba procesne in materialne zakonodaje ne more pospešiti sodnih postopkov, čeprav si politiki in celo nekateri pravniki vedno znova prizadevajo za spremembo zakonodaje, ko poskušajo pospešiti sodne postopke. Opisani primer kaž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Ustanovitev hipoteke na nepremičnini, dani v leasing

dr. Andrej Berden, 23.7.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 14-15/1998Ali je mogoče za finančno organizacijo, ki stoji za leasing podjetjem in ga financira, na predmetu leasinga, nepremičnini, ustanoviti hipoteko v korist omenjene finančne organizacije? Leasing podjetja običajno oziroma praviloma niso finančno dovolj močna, da bi lahko prenesla breme leasinga, kot ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Razrešeni direktor d.o.o. - odpravnina, razporeditev na drugo delo

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 14-15/1998Nadzorni svet d. o. o. je na predlog novega večinskega lastnika podjetja brez utemeljenega razloga razrešil direktorja in imenoval drugega. Razrešenega direktorja je pisno obvestil o datumu razrešitve brez obrazložitve in pravnega pouka ter pripisom, da bo prerazporejen na drugo delovno mesto ter da...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Presežni delavec - zakonec nezaposlenega

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 14-15/1998Kako razlagati varstveno določbo četrtega odstavka 36.d člena zakona o delovnih razmerjih, ki prepoveduje prenehanje delovnega razmerja presežnega delavca, če je njegov zakonec kot nezaposlen prijavljen na zavodu za zaposlovanje? V odgovoru na konkretno vprašanje, kako razlagati določilo četrtega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Regres za letni dopust - upravičenka vdova

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 14-15/1998Podjetje je zaposlenim delavcem izplačalo regres za letni dopust v mesecu maju in juniju. Delavec je umrl meseca aprila. Po smrti delavčeva žena - vdova zahteva izplačilo regresa. Ali je do izplačila upravičena? Pravica do regresa za letni dopust je pravica, ki izhaja iz kolektivne pogodbe. Sploš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Pravna ureditev zasebnopravnih subjektov na trgu dela

Katarina Kresal-Šoltes, 23.7.1998

Zaposlovanje in brezposelnost

Katarina Kresal-Šoltes, Pravna praksa, 14-15/1998Ob sprejemanju novele zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti gre posebna pozornost nekaterim novim institutom, ki so značilni za proces liberalizacije in deregulacije trga dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Poslovnik Ustavnega sodišča

dr. Arne Mavčič, 23.7.1998

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 14-15/1998Slovensko Ustavno sodišče je bilo ustanovljeno na podlagi Ustave Republike Slovenije iz leta 1963 kot ustave federalne enote tedanje Jugoslavije (Ur. list SRS, št. 10/63), v kombinaciji s tedaj veljavnim ustavnim načelom enotnosti oblasti. Tedanji Zakon o Ustavnem sodišču (Ur. list SRS, št. 39/63 in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Zavarovalni holding

dr. Marko Pavliha, 23.7.1998

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 14-15/1998Slovenski zavarovalni trg čakajo številne spremembe, do katerih bo prišlo po lastninskemu preoblikovanju zavarovalnic in pozavarovalnice ter uveljavitvi novega zakona o zavarovalništvu. Spremembe naj bi slovenskemu zavarovalništvu na stežaj odprle duri Evropske unije, o morebitnih "tečnih" vratarjih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Ali sme družbenik enoosebne d.o.o. sklepati pravne posle sam s seboj?

dr. Janez Šinkovec, 23.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 14-15/1998Kako se opravlja promet med podjetjem (obrtjo) podjetnika (fizične osebe) in družbo z omejeno odgovornostjo, ki jo organizira isti podjetnik kot enoosebno družbo in ali je tako poslovanje sploh dopustno? Temeljno vprašanje je opredelitev fizične osebe kot podjetnika in enoosebne d. o. o. kot prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Premijski posli - oblika nelojalne konkurence

dr. Peter Grilc, 23.7.1998

Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Pravna praksa, 14-15/1998Domala vsak dan ponudniki blaga ali storitev potrošnike "osrečujejo" z nagradno igro, s ponudbo nagrade brez igre ali vabijo k nakupu blaga z obljubo, da bodo od določene prodane količine prispevali v dober ali splošen namen. Dodatek oziroma nagrada je posebna oblika reklame,(*1) ki pa je zasnovana ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Odpravnina zaradi odpoklica s funkcije direktorja

Aleksij Mužina, 23.7.1998

Delovna razmerja

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 14-15/1998V klasični(*1) delniški družbi lahko nadzorni svet odpokliče posameznega člana uprave oziroma predsednika, če ugotovi, da huje krši obveznosti oziroma da ni sposoben voditi poslov, oziroma ga razreši, če mu skupščina izreče nezaupnico. Če nadzorni svet odpokliče člana ali predsednika uprave brez ute...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Zakon o žrtvah vojna nasilja

Stanislava Rozenstein-Žnidar, 23.7.1998

Socialno varstvo in zavarovanje

Stanislava Rozenstein-Žnidar, Pravna praksa, 14-15/1998Status in pravice prizadetih-mnenje o dveh prezrtih kategorijah Že poltretje leto velja zakon o žrtvah vojnega nasilja (v nadaljevanju ZZVN), ki je bil sprejet oktobra 1995, objavljen je bil v Uradnem listu RS 63/95, veljati pa je začel 1. januarja 1996. Do danes je bil že štirikrat dopolnjen ozi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Priprava vzgojnega dela v vrtcih: Obveznost sodelovanja pomočnika vzgojitelja z vzgojiteljem

Mojca Baloh-Urbančič, 23.7.1998

Predšolska vzgoja, Delovna razmerja

Mojca Baloh-Urbančič, Pravna praksa, 14-15/1998... v luči 43. člena ZDR Ali obveznost sodelovanja pomočnika vzgojitelja z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela, določeno v drugem odstavku 41. člena zakona o vrtcih,(*1) lahko razumemo kot možnost, da se delo pomočnika vzgojitelja organizira v skladu z drugim odstav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Nadomestilo plače invalidu (tujcu)

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 14-15/1998Nadomestilo plače invalidu (tujcu) Tujcu, dnevnemu migrantu, je poteklo delovno dovoljenje. Ali mu ZPIZ Slovenije po prenehanju delovnega razmerja zaradi poteka delovnega dovoljenja izplačuje nadomestilo plače kot delovnemu invalidu III. kategorije še nadalje? Pravico do nadomestila zaradi man...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Ombudsmani v Združenem kraljestvu

Jernej Rovšek, 23.7.1998

Človekove pravice

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 14-15/1998Public Administration International s sedežem v Londonu je letos drugič pripravil specializiran dvotedenski strokovni seminar za ombudsmane. Bilo nas je šestnajst udeležencev, ombudsmanov ali visokih uradnikov, iz trinajstih držav Evrope, Afrike, Azije in Srednje Amerike. Meni je udeležbo omogočila ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Izjemne politične pokojnine so presahnile

dr. Lev Svetek, 23.7.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 14-15/1998Ustavno sodišče Republike Slovenije je moralo ugrizniti v še eno kislo jabolko: v pravice nosilcev Partizanske spomenice 1941 in drugih političnih prominentov izza časa pred osamosvojitvijo Slovenije. Ti so namreč poprej po mnenju posebne komisije pri takratnem Izvršnem svetu lahko prejemali izje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Članstvo v gospodarski zbornici

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Zbornice

, Pravna praksa, 14-15/1998Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije (Ur. l. RS, št. 14/90) je v neskladju z ustavo. Ugotovljeno neskladnosti z ustavo je Državni zbor dolžan odpraviti v roku enega leta od dneva objave te odločbe v Uradnem listu RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Denacionalizacija - upravičenci, odvzem vojnega dobička

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 14-15/1998Z vidika izhodišč in načel Zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91, 31/93 - ZDen) se zakon o odvzemu vojnega dobička, pridobljenega v dobi sovražnikove okupacije, bistveno razlikuje od zakonov določenih v 3. členu ZDen.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Pravice tujca do odpravnine in denarnega nadomestila za primer brezposelnosti

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Tujci, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 14-15/1998Podjetje zaposluje delavca - tujca, dnevnega migranta, z začasnim delovnim dovoljenjem. Delavec ima v istem podjetju že 20 let delovne dobe. Zastavlja se vprašanje ali delavcu-tujcu v primeru prenehanja delovnega razmerja zaradi poteka delovnega dovoljenja pripada odpravnina in ali ima delavec zarad...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Blagovne znamke na Internetu - domene

Urška Mikl, 23.7.1998

Intelektualna lastnina

Urška Mikl, Pravna praksa, 14-15/1998V kibernetičnem prostoru (ang. Cyberspace) se pojavljajo mnoga vprašanja o blagovnih znamkah. Zlasti je potrebno iskati odgovor na vprašanje, ali je domena (ang. domain name) blagovna znamka? Kdaj pomeni uporaba domene kršitev pravice zaščitene znamke? Kaj narediti ko nekdo registrira domeno, ki je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Imuniteta držav pred jurisdikcijo Republike Slovenije

Tomaž Keresteš, 23.7.1998

Zunanje zadeve in diplomacija

Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 14-15/1998V praksi prihaja do primerov, ko se tožniki odločijo zahtevati sodno varstvo(*1) v civilnih postopkih zoper tujo državo pred sodišči Republike Slovenije. Prav tako pa je mogoče, da se tudi Republika Slovenija znajde kot tožena stranka v civilnih postopkih pred sodišči tujih držav. Pri tem pa nastopi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Pravice iz konvencije o socialni varnosti med Slovenijo in Švico

Avtor ni naveden, 23.7.1998

Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 14-15/1998Že poldrugo leto je v veljavi nova slovensko-švicarska konvencija o socialni varnosti, ki je nadomestila prejšnjo švicarsko-jugoslovansko konvencijo o socialni varnosti iz leta 1964. Postavlja se vprašanje, ali je tudi nova konvencija obdržala dve značilnosti ureditve iz prejšnje konvencije, in sice...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14-15

Leto objave

< Vsi
1998(50)
> Julij(50)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ K L M NOP QR S Š TU V WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov