O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Nepristojnost US za presojo medsebojne skladnosti predpisov lokalnih skupnosti

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti postopka, po katerem je bil sprejet Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 10/99) se zavrne. Ustavno sodišče ni pristojno za odločanje o tem, ali je predpis lokalne skupnosti s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Izkazan pravni interes

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14-15/20001. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembi Odloka o razpisu prvih volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 14/00) se zavrže. Ker izpodbijana sprememba odloka, ki spreminja določitev imena liste kandidatov, posega lahko le v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Vsebina "Pravna praksa" 014/2000

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 14-15/2000dr. Albin Igličar V smeri racionalizacije zakonodajnega postopka Andraž Teršek O ustavnem sodišču in o referendumu Milan Šuštar Ali so poslanci res vezani na odločbe ustavnega sodišča mag. Saša Prelič Sklenitev poravnave v denacionalizacijskem postopku - odgovornost uprave d.d. Ivan Robn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Odločanje o predpisu, ki je med postopkom prenehal veljati

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 39. člena Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 90/98 in 9/99) se zavrže. Ker je izpodbijana določba Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Nepristojnost US za presojo posamičnega akta

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju Občine Slovenske Konjice (Ur. l. RS, št. 76/98) se zavrže. Izpodbijani sklep, s katerim je občinski svet na podlagi določb Zakona o športu določil objekte in površin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavnopravne praznine

dr. Gregor Virant, 25.5.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Gregor Virant, Pravna praksa, 14-15/2000Pravniki, ki imamo v svoji praksi opravka s pisanjem zakonov in drugih predpisov, vemo, da je pri tem delu potrebna tudi bujna domišljija. Zakon bo tem popolnejši, čim več različnih potencialno konfliktnih položajev bomo vključili v besedilo. Zakon ni literarno ali filozofsko besedilo, temveč mora j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (IX.del)

Andraž Zidar, 25.5.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 14-15/2000Varstvo pravic javnih uslužbencev Evropska konvencija za človekove pravice ne nudi izrecnega varstva pravic javnih uslužbencev. Kljub temu je Sodišče sčasoma razvilo tudi varstvo te kategorije oseb. Še posebej pomemben je primer Vogt v. Nemčija iz leta 1995, v katerem je Sodišče presodilo, da je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Samoprispevek - javna dajatev

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 12/00) se zavrne. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-365/96 ugotovilo, da je samoprispevek javna dajatev, ki jo je mogoče uvesti le na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

OZN: Prisilni ukrepi mednarodne skupnosti

Gorazd Bohte, 25.5.2000

Organizacija Združenih narodov

Gorazd Bohte, Pravna praksa, 14-15/2000Ukrepanje Varnostnega sveta po VII. poglavju Ustanovne listine OZN Delovanje Varnostnega sveta OZN po VII. poglavju Ustanovne listine zajema tudi prisilne ukrepe, vključno z uporabo oborožene sile. Gre za eno od treh izjem od siceršnje splošne prepovedi uporabe sile in grožnje z uporabo sile v so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Nepristojnost US za presojo lastnih odločb

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti delne odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-9/98 z dne 22. 1. 1998 in odločbe št. U-I-22/98 z dne 22. 1. 1998 se zavržeta. Ustavno sodišče ni pristojno za presojo ustavnosti in zakonitosti svojih odločb. Sklep US RS, št. U-I-38/99 in U-...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Obdavčitev pogrebne dejavnosti

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče, Davki, pristojbine, prispevki, takse

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 14. točke 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 4/99, 45/99 in 110/99) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Nova konvencija - uveljavitev nemške rente

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 14-15/2000Ob novi konvenciji o socialni varnosti med republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo, ki velja od 1. septembra 1999, se pojavlja kar nekaj vprašanj številnih naših delavcev, ki so delali v Zvezni republiki Nemčiji in pričakujejo izboljšave glede uveljavitve nemških rent za čas dela v tej držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Starostna pokojnina

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 14-15/2000Zavarovanka je dopolnila 53 let starosti ter 36 let in 8 mesecev pokojninske dobe, od tega 24 let in 7 mesecev v Sloveniji ter 12 let in 2 meseca v Nemčiji. Z upoštevanjem skupne slovenske in nemške pokojninske dobe, zavarovanka že izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do slovenskega sorazmerne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Tolmačenje 36.d člena ZDR

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 14-15/2000Bralka nam je poslala naslednji "ugovor" zoper objavljeni odgovor (v PP, št. 9/2000) z naslovom "Dokup zavarovalne dobe presežnemu delavcu in novi pokojninski zakon": "... v začetku obrazložitve so sodelavci med drugim zapisali, da se za starejše delavce po 36.d členu ZDR štejejo moški po dopo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Nova konvencija z ZRN - uveljavljanje nemške invalidne rente

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 14-15/2000Nova konvencija o socialni varnosti med republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo, ki velja od 1. septembra 1999 dalje, je prinesla med drugim bistveno olajšavo za naše državljane, ki so postali na delu v Zvezni republiki Nemčiji delovni invalidi in jim je bila priznana invalidska dajatev v Sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Prekrški - zahteva za sodno varstvo

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče, Prekrški

, Pravna praksa, 14-15/2000Člen 202 Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83, 36/83 - popr., 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96 - odl. US, 35/97, 73/97 - odl. US, 87/97 in 73/98) je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Izplačilo jubilejne nagrade

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 14-15/2000Delavec je pričel delati 9. 1. 1973, od 1. 3. 1980 je zaposlen v sedanjem podjetju, ki mu je 10. 2. 1993 izplačalo jubilejno nagrado za 20 let (skupne) delovne dobe. Jubilejne nagrade za 20 let delovne dobe pri istem delodajalcu, ki bi jo moral dobiti 1. 3. 2000, pa mu nočejo izplačati. Zavrnitev na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Pravniško društvo Maribor: Srečanje s ciprskimi pravniki v Limasolu

Andrej Vovšek, 25.5.2000

Društva, javni shodi, prireditve

Andrej Vovšek, Pravna praksa, 14-15/2000Pravniško društvo v Mariboru je svojo letošnjo ekskurzijo organiziralo na Ciper, kjer smo se prek osebnih zvez dr. Šimeta Ivajnka in dr. Marijana Kocbeka srečali tudi z delegacijo ciprskih pravnikov. Bili smo nekoliko presenečeni nad zanimanjem ciprskih pravnikov za naš obisk, saj si očitno zelo žel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ali so poslanci res vezani na odločbe ustavnega sodišča?

Milan Šuštar, 25.5.2000

Ustavno sodišče, Državni zbor in državni svet

Milan Šuštar, Pravna praksa, 14-15/2000Ob ustanovitvi Odbora za zaščito ustave Predsednik iniciativne skupine za ustanovitev Odbora za zaščito ustave dr. Jože Pučnik je ob ustanovitvi odbora (povzeto po javnih glasilih) dejal, da naj bi bil ta odbor tudi oblika pritiska civilne družbe za sprejetje večinskega volilnega sistema v skladu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 14-15/2000Odvetniška točka: 90,00 SIT V Uradnem listu št. 39/2000 z dne 12. 5. 2000 je objavljena uskladitev vrednosti točke v odvetniški tarifi na 90,00 SIT, z veljavnostjo od 13. 5. 2000. Prejšnja vrednost točke je bila 87,40 SIT. Ker znaša indeks cen življenjskih potrebščin (od začetka septembra 1998...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Prepisano, ker ni preslišano...: od 10. do 23. maja

Irena Vovk, 25.5.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14-15/2000Sreda, 10. 5. Sodna statistika za leto 1999. Pozitivne premike v sodstvu sta predstavila v.d. Tomaž Marušič in mag. Mitja Deisinger. Približno polovica kazenskih postopkov traja manj kot leto dni, dobrih 70 odstotkov kazenskih mladoletniških zadev pa sodniki rešijo prej kot v pol leta. Okoli 2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Sodniki: Kongres Evropskega sodniškega združenja

Aleš Zalar, 25.5.2000

Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 14-15/2000V Pragi je 12. in 13. maja 2000 potekal redni kongres Evropskega sodniškega združenja (European Association of Judges, v nadaljevanju EAJ). V združenje so včlanjena reprezentativna sodniška društva iz 30 evropskih držav, tako da so v njem zastopane vse države, članice Evropske unije in vse države, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Zadnji vlak

Alenka Leskovic, 25.5.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državni zbor in državni svet

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 14-15/2000Dr. Franci Grad se trenutno nekoliko jezi na svojega kolega dr. Toneta Jerovška, s katerim že nekaj časa skupaj snujeta novo volilno zakonodajo. Ko se je dr. Jerovšek poslancem predstavljal kot kandidat za ministra v vladi dr. Bajuka, je avtorstvo ustavne določbe, po kateri tudi ministre in ne le...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

O ustavnem sodišču in o referendumu

Andraž Teršek, 25.5.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

Andraž Teršek, Pravna praksa, 14-15/2000V slovenskem političnem prostoru so se v zadnjem času razprave v zvezi z razmerjem med parlamentom in Ustavnim sodiščem in v zvezi z interpretacijo določbe 82. člena Ustave RS, po kateri poslanci slovenskega parlamenta niso vezani na kakršnakoli navodila, približale vrelišču. Pričakovati je, da se b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

(Tele)komunikacijska zasebnost v sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice

Aleš Zalar, 25.5.2000

Človekove pravice

Aleš Zalar, Pravna praksa, 14-15/2000I. UVOD Informacijska doba človekovo zaznavanje vse bolj potiska v tako imenovano navidezno realnost. To pomeni, da večinoma opazimo le tiste dogodke, ki jih vidimo na televizijskem ali računalniškem zaslonu. Za razvoj telekomunikacij je v zadnjih desetih letih značilno zlasti naslednje: * digit...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14-15

Leto objave

< Vsi
2000(45)
> Maj(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐE FG H I JK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov