O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Obdavčitev pogrebne dejavnosti

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče, Davki, pristojbine, prispevki, takse

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 14. točke 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 4/99, 45/99 in 110/99) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Nova konvencija z ZRN - uveljavljanje nemške invalidne rente

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 14-15/2000Nova konvencija o socialni varnosti med republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo, ki velja od 1. septembra 1999 dalje, je prinesla med drugim bistveno olajšavo za naše državljane, ki so postali na delu v Zvezni republiki Nemčiji delovni invalidi in jim je bila priznana invalidska dajatev v Sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Prekrški - zahteva za sodno varstvo

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče, Prekrški

, Pravna praksa, 14-15/2000Člen 202 Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83, 36/83 - popr., 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96 - odl. US, 35/97, 73/97 - odl. US, 87/97 in 73/98) je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Nova konvencija - uveljavitev nemške rente

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 14-15/2000Ob novi konvenciji o socialni varnosti med republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo, ki velja od 1. septembra 1999, se pojavlja kar nekaj vprašanj številnih naših delavcev, ki so delali v Zvezni republiki Nemčiji in pričakujejo izboljšave glede uveljavitve nemških rent za čas dela v tej držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Tolmačenje 36.d člena ZDR

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 14-15/2000Bralka nam je poslala naslednji "ugovor" zoper objavljeni odgovor (v PP, št. 9/2000) z naslovom "Dokup zavarovalne dobe presežnemu delavcu in novi pokojninski zakon": "... v začetku obrazložitve so sodelavci med drugim zapisali, da se za starejše delavce po 36.d členu ZDR štejejo moški po dopo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Nepristojnost US za presojo lastnih odločb

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti delne odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-9/98 z dne 22. 1. 1998 in odločbe št. U-I-22/98 z dne 22. 1. 1998 se zavržeta. Ustavno sodišče ni pristojno za presojo ustavnosti in zakonitosti svojih odločb. Sklep US RS, št. U-I-38/99 in U-...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Nepristojnost US za presojo medsebojne skladnosti predpisov lokalnih skupnosti

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti postopka, po katerem je bil sprejet Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 10/99) se zavrne. Ustavno sodišče ni pristojno za odločanje o tem, ali je predpis lokalne skupnosti s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Odločanje o predpisu, ki je med postopkom prenehal veljati

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 39. člena Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 90/98 in 9/99) se zavrže. Ker je izpodbijana določba Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Nepristojnost US za presojo posamičnega akta

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 14-15/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju Občine Slovenske Konjice (Ur. l. RS, št. 76/98) se zavrže. Izpodbijani sklep, s katerim je občinski svet na podlagi določb Zakona o športu določil objekte in površin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavnopravne praznine

dr. Gregor Virant, 25.5.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Gregor Virant, Pravna praksa, 14-15/2000Pravniki, ki imamo v svoji praksi opravka s pisanjem zakonov in drugih predpisov, vemo, da je pri tem delu potrebna tudi bujna domišljija. Zakon bo tem popolnejši, čim več različnih potencialno konfliktnih položajev bomo vključili v besedilo. Zakon ni literarno ali filozofsko besedilo, temveč mora j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ob peti noveli zakona o žrtvah vojnega nasilja

dr. Lev Svetek, 25.5.2000

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 14-15/2000V letu 1995 se je pojavil še en zakonski akt, ki mu sled novele: to je zakon o žrtvah vojnega nasilja, ki je nedavno doživel že pete dopolnitve in popravke. Načelno je vsaka od dosedanjih novel k prvotnemu zakonu razširila bodisi krog žrtev vojnega nasilja, bodisi pravic oziroma ugodnosti, ki so ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Delovna razmerja: Pravica do obrambe v disciplinskem postopku

mag. Božidar Merc, 25.5.2000

Obramba, Delovna razmerja

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 14-15/2000Pravica do obrambe v kateremkoli pravno urejenem postopku je ena izmed temeljnih pridobitev vseh sodobnih civiliziranih družb. Pravica do obrambe pomeni po eni strani odločilni prispevek k uresničitvi načela kontradiktornosti postopkov in k uresničevan ju starega pravila rimskega prava "audiatur et ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Starostna pokojnina

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 14-15/2000Zavarovanka je dopolnila 53 let starosti ter 36 let in 8 mesecev pokojninske dobe, od tega 24 let in 7 mesecev v Sloveniji ter 12 let in 2 meseca v Nemčiji. Z upoštevanjem skupne slovenske in nemške pokojninske dobe, zavarovanka že izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do slovenskega sorazmerne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Redna likvidacija družbe in delovna razmerja delavcev

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 14-15/2000Kakšne posledice ima redna likvidacija družbe na delovna razmerja delavcev oziroma kako vpliva dejstvo, da je v družbi še vedno zaposlenih nekaj delavcev za izpeljavo redne likvidacije podjetja? Kakšen status imajo ti delavci in kaj v primeru, če imajo ti delavci kakršnokoli zaščito (npr. delavci in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Izplačilo jubilejne nagrade

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 14-15/2000Delavec je pričel delati 9. 1. 1973, od 1. 3. 1980 je zaposlen v sedanjem podjetju, ki mu je 10. 2. 1993 izplačalo jubilejno nagrado za 20 let (skupne) delovne dobe. Jubilejne nagrade za 20 let delovne dobe pri istem delodajalcu, ki bi jo moral dobiti 1. 3. 2000, pa mu nočejo izplačati. Zavrnitev na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Denarno nadomestilo med brezposelnostjo

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 14-15/2000Zaradi zaposlitve za določen čas 6 mesecev je delavcu pravica do denarnega nadomestila mirovala. Toda v roku 8 dni po prenehanju delovnega razmerja za določen čas se ni zglasil na zavodu za zaposlovanje (takoj po prenehanju delovnega razmerja je zbolel) in tako zavod je izdal sklep, da se delavčeva ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Pravica do letnega dopusta in regresa

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 14-15/2000Delavec je več kot dve leti v bolniškem staležu. Kako je z njegovo pravico do letnega dopusta in regresa glede na to, da je bil delavec celotno leto 1999 na bolniški? Pravico do izrabe celotnega letnega dopusta v skladu s 57. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Sklenitev poravnave v denacionalizacijskem postopku - odgovornost uprave d.d.?

mag. Saša Prelič, 25.5.2000

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 14-15/2000Ali se lahko upravi delniške družbe, če sklene v postopku denacionalizacije poravnavo, s katero preide nacionalizirano premoženje v takojšnjo last in posest denacionalizacijskega upravičenca, očita odgovornost za njeno ravnanje v smislu določbe 258. člena ZGD? 1. Nesporno je, da zakon o denaci...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Zadnji vlak

Alenka Leskovic, 25.5.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državni zbor in državni svet

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 14-15/2000Dr. Franci Grad se trenutno nekoliko jezi na svojega kolega dr. Toneta Jerovška, s katerim že nekaj časa skupaj snujeta novo volilno zakonodajo. Ko se je dr. Jerovšek poslancem predstavljal kot kandidat za ministra v vladi dr. Bajuka, je avtorstvo ustavne določbe, po kateri tudi ministre in ne le...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Pravniško društvo Maribor: Pogodba o factoringu

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Društva, javni shodi, prireditve, Obligacije

, Pravna praksa, 14-15/2000Magister Renato Vrenčur, asistent na Pravni fakulteti v Mariboru, je na majskem srečanju predstavil pogodbo o factoringu. Poudaril je, da factoring predstavlja tristransko razmerje, v katerem klient oziroma dobavitelj z globalno cesijo prenese na factorja svoje obstoječe ter bodoče terjatve, ki j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Sodniki: Kongres Evropskega sodniškega združenja

Aleš Zalar, 25.5.2000

Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 14-15/2000V Pragi je 12. in 13. maja 2000 potekal redni kongres Evropskega sodniškega združenja (European Association of Judges, v nadaljevanju EAJ). V združenje so včlanjena reprezentativna sodniška društva iz 30 evropskih držav, tako da so v njem zastopane vse države, članice Evropske unije in vse države, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Prepisano, ker ni preslišano...: od 10. do 23. maja

Irena Vovk, 25.5.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14-15/2000Sreda, 10. 5. Sodna statistika za leto 1999. Pozitivne premike v sodstvu sta predstavila v.d. Tomaž Marušič in mag. Mitja Deisinger. Približno polovica kazenskih postopkov traja manj kot leto dni, dobrih 70 odstotkov kazenskih mladoletniških zadev pa sodniki rešijo prej kot v pol leta. Okoli 2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Pravniško društvo Maribor: Srečanje s ciprskimi pravniki v Limasolu

Andrej Vovšek, 25.5.2000

Društva, javni shodi, prireditve

Andrej Vovšek, Pravna praksa, 14-15/2000Pravniško društvo v Mariboru je svojo letošnjo ekskurzijo organiziralo na Ciper, kjer smo se prek osebnih zvez dr. Šimeta Ivajnka in dr. Marijana Kocbeka srečali tudi z delegacijo ciprskih pravnikov. Bili smo nekoliko presenečeni nad zanimanjem ciprskih pravnikov za naš obisk, saj si očitno zelo žel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

V smeri racionalizacije zakonodajnega postopka

dr. Albin Igličar, 25.5.2000

Državni zbor in državni svet

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 14-15/2000Iz koreferata na kolokviju Razvoj slovenskega parlamentarizma - Državni zbor, 9. maja 2000 Za sprejemanje odločitev v parlamentu so bistvenega pomena proceduralna pravila. Čim bolj je sistem demokratičen, tem važnejša so postopkovna pravila in čim večjo težo imajo parlamentarne odločitve, t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Nadaljevanje dosedanjih delovnih usmeritev

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 14-15/2000Skupščina Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije Tudi z večjo javno odmevnostjo? V Portorožu so se 19. maja sestali predstavniki društev in funkcionarji Zveze na skupščini Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije - pregledali so delovanje v preteklih štirih letih, razrešili dosedanje...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14-15

Leto objave

< Vsi
2000(45)
> Maj(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐE FG H I JK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov