O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Provizija za izdajo jamstev in oprostitev DDV

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009• Ali se od provizije za izdajo jamstva ter nadomestila za stroške priprave in vodenja jamstva obračunava DDV (provizija za izdajo jamstva ter nadomestilo za stroške priprave in vodenja jamstva, ki ga bo SID banka zaračunala banki, ta pa kreditojemalcu)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Nadomestilo za posredovanje podatkov o plačilih in drugih transakcijah ter oprostitev DDV

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009• Ali se od nadomestila za storitve posredovanja podatkov o plačilih in drugih transakcijah obračunava DDV oziroma ali so te storitve oproščene plačila DDV?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Varstvo konkurence - usklajeno delovanju pri zvišanju cen električne energije

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Varstvo konkurence, cene, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009Dvigi cen električne energije gospodinjstvom niso bili posledica prilagajanja podjetij ravnanju svojih konkurentov, saj napovedi o zvišanju cen v enodnevnem razmaku in v skoraj enakih odstotkih ni mogoče pripisati spontanemu obnašanju temveč le skupnemu namenu podjetij, da se izognejo tveganju sprem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Zbiranje podatkov o izidu zdravljenja z OBMP

Irena Vovk, 19.11.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2009Ali je zbiranje podatkov o izidu zdravljenja (torej o porodu) z oploditvijo z biomedicinsko pomočjo (OBMP), ki ga v centru za zdravljenje neplodnosti zagotovijo z anketnim listom leto dni po opravljenem postopku zdravljenja (torej s telefonskim klicem ali po e-pošti), z vidika varstva osebnih podatk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Nekatera (mednarodno)pravna vprašanja v zvezi z ratifikacijo Arbitražnega sporazuma

dr. Mirjam Škrk, 19.11.2009

Civilno pravo, Republika Hrvaška

dr. Mirjam Škrk, Pravna praksa, 45/2009Nobena mednarodna pogodba doslej ni tako dvignila na noge vse slovenske politične in strokovne javnosti kot Arbitražni sporazum med Slovenijo in Hrvaško o predložitvi mejne problematike ad hoc petčlanski arbitraži, ki sta ga v Stockholmu 4. novembra podpisala predsednika obeh vlad.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Republika Hrvaška, Republika Hrvaška

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009(prevod potrjen na komisiji za verifikacijo prevoda) ARBITRAŽNI SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE Vladi Republike Slovenije in Republike Hrvaške (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se glede na to, da v številnih poskusih v zadnjih letih nista razrešili spo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Ravnanje odgovorne osebe, ki sodeluje v projektu v nasprotju s pravili projekta

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009Ravnanje odgovorne osebe - direktorja zasebnega zavoda, ki sodeluje v projektu, ki ga pretežno financira Evropski sklad za regionalni razvoj, in ki v nasprotju s pravili projekta in pogodbeno prevzetimi obveznostmi krši pravila dolžnega ravnanja ter tako drugemu subjektu omogoči pridobitev premoženj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 19.11.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Delegirana zakonodaja in parlamentarizem v sodobnih evropskih državah

dr. Albin Igličar, 19.11.2009

Kultura in umetnost

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 45/2009V sklop prizadevanj za racionalizacijo zakonodajnega urejanja družbenih odnosov se vključujejo tudi raziskovalno-teoretična dela. Ena od poti za doseganje tega cilja je tudi prenos nekaterih zakonodajnih pristojnosti s predstavniškega telesa na organe izvršilne oblasti. V slovenskem prostoru o tej p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Tuja zemljepisna imena: naglas in izgovor

mag. Tina Lengar-Verovnik, 19.11.2009

Ostalo

mag. Tina Lengar-Verovnik, Pravna praksa, 45/2009V prejšnjem kotičku sem obravnavala sklanjanje večbesednih tujih zemljepisnih imen, tokrat pa se bom pomudila pri tem, kar je - vsaj z vidika zborne izreke - najbolj problematično v skupini enobesednih tujih zemljepisnih imen. V celoti jih lahko razdelimo na tista, ki jih podomačujemo v izgovoru in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 19.11.2009

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2009 Indira Carr International Trade Law (Routledge-Cavendish, 2009, 4. izdaja, 850 strani) V današnjem globaliziranem svetu je poznavanje in razumevanje mednarodne trgovine nepogrešljivo za vse, ki bodisi študirajo pravo bodisi se poklicno ukvarjajo s pravom, podjetništvom, financami ali bančništ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Več kot pet let pripora ni preveč?

Andreja Tratnik, 19.11.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 45/2009Pravica do svobode in varnosti je ena od temeljnih človekovih pravic, ki jo zagotavlja Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) v 5. členu. Vendar pa je danes (žal) očitno in že splošno sprejeto dejstvo, da svoboda ni absolutna. Največkrat je okrnjena prav v kazenskem postopku. Čeprav naj bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Ravnanje odgovorne osebe civilnega združenja

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009Ravnanje odgovorne osebe civilnega združenja, ki na podlagi javnega pooblastila oziroma v javnem interesu opravlja nekatere storitve in pri tem krši načelo enakopravnosti v korist privilegiranih subjektov, je kršitev dolžnega ravnanja in omogočanje neupravičene koristi drugemu, kar ustreza opredelit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Neverbalna komunikacija: drža, stoja in gibanje

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009Če prepustiva odgovor na prejšnje retorično vprašanje vašemu razumevanju in domišljiji - namreč glede smehljanja, spogledovanja, rokovanja, trepljanja in objemanja državnih poglavarjev pred kamerami - potem je danes na vrsti vloga preostalega telesa pri neverbalnem sporočanju. Človek lahko doseže s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Že druga prepoved referenduma

dr. Matej Avbelj, 19.11.2009

Ustavno sodišče, Človekove pravice

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 45/2009Z odločbo U-II-2/09-08 z dne 9. novembra 2009 je Ustavno sodišče letos že drugič prepovedalo izvedbo naknadnega zakonodajnega referenduma. Tokrat je šlo za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Pitamic, Kristan in revolucija

dr. Ivan Kristan, 19.11.2009

Ostalo

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 45/2009Spoštovani kolega prof. dr. Marijan Pavčnik je svoje nestrinjanje z mojim prispevkom Pravni vidik revolucije med NOB1 utemeljil s Pitamičevo prispodobo poti na goro, to je kritiko Hansa Kelsna: po njegovem ni prav, da me zanima samo osvojitev vrha gore, ne pa tudi pot za ta dosežek, saj ne strukturi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Nadaljnje krhanje položaja izključnih lastnikov stanovanj in stanovanjskih hiš

Igor Vuksanović, 19.11.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 45/2009Zakaj tak naslov in predvsem, zakaj uporaba besede "nadaljnje"? Bralca poskušam spomniti na svoj članek Institut prepustitve stanovanja v skupni uporabi v ZPND,1 kjer sem se kritično ozrl na ta institut iz 21. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND).2 Tokrat ne bo govora o stanovanjske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Festina lente tudi ko gre za spremembo ustave

dr. Janez Kranjc, 19.11.2009

Ustavno sodišče

dr. Albin Igličar, dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 45/2009S previdnimi in tipajočimi koraki je začelo negotovo pot delovno gradivo morebitnih ustavnih sprememb, ki skušajo na novo urediti položaj in pristojnosti slovenskega Ustavnega sodišča. Zaradi velikega pomena, ki ga ima Ustava za pravno državo, je prav, da je pripravljena delovna zasnova ustavnega za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Kdo je ostal tostran Rubikona in kdo je šel čez?

Franc Testen, 19.11.2009

Sodišča

Franc Testen, Pravna praksa, 45/2009Vrhovno sodišče je v četrtek, 11. junija 2009, ob 10.55 prejelo predlog Dunajske borze za izdajo začasne odredbe, naj ji sodišče kljub odločbi Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki ji je odvzela glasovalne pravice, omogoči glasovanje na skupščini Ljubljanske borze, sklicani za ponedeljek, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Čast in dobro ime - med pravom in psihologijo

dr. Dragan Petrovec, 19.11.2009

Kazenski postopek

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 45/2009Prepletanje različnih ved je koristno, včasih celo nujno, vselej pa zahteva nekaj previdnosti. Samozadostnost prava in pravne logike, vključno z zagledanostjo vase, kar se zlasti nanaša na pravne učenjake, omejuje domet pravnih teorij. Lep primer je Watzlawickova teorija komunikacije, ob kateri se v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Vpis in izbris v enem zemljiškoknjižnem predlogu

Slađana Mrkonjić, 19.11.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Slađana Mrkonjić, Pravna praksa, 45/2009Ali se lahko vpis in izbris uveljavljata v enem zemljiškoknjižnem predlogu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Arbitražni sporazum: potek pogajanj in dosežene rešitve

mag. Simona Drenik, 19.11.2009

Civilno pravo, Republika Hrvaška

mag. Simona Drenik, Pravna praksa, 45/2009Od osamosvojitve do danes sta Republika Slovenija in Republika Hrvaška nenehno iskali miroljubno rešitev mejnega vprašanja prek sredstev, kot so opredeljena v 33. členu Ustanovne listine Združenih narodov. Najprej bom na kratko predstavila celoten pogajalski proces, ki je pripeljal do sklenitve Arbi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Raba ZUP pri postopkih v zvezi s sodnimi taksami

dr. Polona Kovač, 19.11.2009

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 45/2009Sodne takse je zakonodajalec uredil z Zakonom o sodnih taksah (ZST-1)1 leta 2008 v več elementih bistveno drugače, kot so bile urejene dotlej. Postopki ugotavljanja, odmere, oprostitev ipd. v zvezi s sodnimi taksami so tako postali neredko posebno vprašanje, s katerim se lahko odločujoči ukvarja cel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Povračila stroškov prehrane in prevoza vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009• Ali se plačila vajencev, dijakov in študentov za obvezno praktično delo uvrščajo med dohodke iz delovnega razmerja? • Ali so te osebe upravičene do neobdavčenega povračila stroškov prehrane in prevoza, katerega jim morajo poleg nagrade izplačati podjetja, v skladu s kolektivno oziroma podjetnišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Poseg v človekovo pravico do referenduma

Avtor ni naveden, 19.11.2009

Ustavno sodišče, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2009Z zavrnitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (EPA 469-V) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (EPA 467-V) na referendumu bi nastale protiustavne posledice.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 45

Leto objave

< Vsi
2009(48)
> November(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG HI JK L M NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov