O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Izvajanje posebnih socialnih programov in oprostitev DDV

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011Pojasnilo DURS, št. 4230-413/2010-2, 11. marec 2011 Zveza in devet medobčinskih društev invalidske organizacije organizirajo in izvajajo posebne socialne programe. Po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) so zveza in medobčinska društva razvrščena pod šifro: 94.991 - Dejavnost drugje
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Tudi invalidom III. kategorije pravice iz invalidskega zavarovanja

Avtor ni naveden, 24.11.2011

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011Odločba US RS, št. U-I-287/10 z dne 3. novembra 2011 Drugi odstavek 66. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) je, kolikor se nanaša na zavarovance iz sedme alineje prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1, v neskladju z Ustavo. Državni z
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Obdavčitev dohodka po pogodbi o svetovanju

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011 Pojasnilo DURS, št. 4217-6258/2011-1, 20. april 2011 Davčni zavezanec želi poleg redne zaposlitve pri delodajalcu v Sloveniji za družbo v Avstriji opravljati nekatera svetovalna dela. Ker ne opravlja samostojne dejavnosti, bo dela opravljal kot fizična oseba, transakcijski račun za nakazila
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Vročanje sodnih pisanj - osebna vročitev - odklonitev sprejema pisanja

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011Sodba I Ips 69/2011, 22. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani V Kp 419/2010) ZKP - prvi odstavek 118. člena, 123. člen Vročevalec, ki je z gotovostjo ugotovil, da je naslovnik doma oziroma v pisarni na naslovu bivanja, vendar je odklonil prejem pisanja, je ravnal v skladu z
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Fotografiranje naključnih oseb na javnih površinah

Irena Vovk, 24.11.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2011Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/2285, 19. september 2011 V svetu je zelo znana in priljubljena zvrst dokumentarne fotografije t. i. ulična fotografija. Ali je ta dovoljena tudi v Sloveniji? V primeru ulične fotografije se Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ne uporablja
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Razžalitev časti - protipravnost

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011Sodba II Ips 195/2010, 26. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 703/2009) OZ - prvi odstavek 131. in 179. člena Na načelni ravni ni mogoče izključiti prisoje denarne odškodnine v primeru, ko z nedopustnim ravnanjem drugi niso seznanjeni, torej, ko ne pride do posega v u
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Obračun povračila stroškov za službeno pot in davčna obravnava uporabe službenega avtomobila v primeru dela od doma

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011Pojasnilo DURS, št. 4210-4697/2011, 14. april 2011 Zavezanec želi zaposlenim, ki uporabljajo službeno vozilo tudi v zasebne namene (goriva za zasebno rabo vozila jim ne zagotavlja), povrniti stroške službenih poti na podlagi podatka o prevoženih kilometrih v službene namene, porabi go
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Obravnava daril manjših vrednosti po ZDDV-1

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011Pojasnilo DURS, št. 4230-2658/2011, 4. maj 2011 Davčni zavezanec sprašuje glede davčne obravnave daril manjših vrednosti v propagandnih akcijah. Trgovske družbe namreč zaradi pospeševanja prodaje svojim kupcem ponujajo različne ugodnosti prek številnih tržnih akcij. • Kako je na
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Odgovori političnih strank na pet perečih izzivov

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Politične stranke

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011Pred volitvami Pred letošnjimi (prvimi) predčasnimi volitvami v Državni zbor, ki bodo potekale 4. decembra 2011, smo predstavnike parlamentarnih in nekaterih novih zunajparlamentarnih strank povprašali o njihovih pogledih na pet aktualnih tem. Enako smo storili pred zadnjimi državnozborskimi v
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Konvalidacija nepravilne vročitve po nacionalnem pravu in Haaška konvencija o vročanju pisanj

mag. Judita Dolžan, 24.11.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 45/2011Št. zadeve XII ZR 168/09, 14. september 2011 Nemško zvezno vrhovno sodišče (BGH) je odločilo, da se vročitev sodnih pisanj kljub kršitvi formalnih pravil vročanja v državi vročitve šteje za veljavno na podlagi pravila o konvalidaciji neveljavne vročitve, če
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Razpustitev skvoterske organizacije čezmeren ukrep?

Andreja Tratnik, 24.11.2011

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 45/2011Association Rhino in drugi proti Švici, 11. oktober 2011 Skvoterji v javnosti ne uživajo prav velike priljubljenosti. V času, ko denimo britanska vlada razmišlja o inkriminaciji skvoterstva, pa je ESČP moralo odločiti o ravnanju švicarskih oblasti v razmerju
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega in pravico do dopusta ter regresa

mag. Nataša Belopavlovič, 24.11.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 45/2011• Kako je treba obračunati regres in letni dopust, če je delavka zaposlena za manj kot štiri ure dnevno? Delavec se lahko zaposli s polnim ali pa tudi s krajšim delovnim časom. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) ureja pogodbo o zaposlitvi s krajšim delov
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Rubež materialnih stroškov - sprenevedanje ali neustrezna zakonska ureditev

mag. Sebastjan Kerčmar, 24.11.2011

Civilni sodni postopki

mag. Sebastjan Kerčmar, Pravna praksa, 45/2011 Zoper dolžnika, ki je v delovnem razmerju, imajo upniki pravico predlagati tudi rubež določenega dela njegove plače, njegov delodajalec pa je dolžan take sodne sklepe izvrševati. Kaj štejemo pod izraza "določen del plače" in "drugi stalni denarni prejemki", p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Ureditev garancije po spremembi Zakona o varstvu potrošnikov

Boštjan Grešak, 24.11.2011

TRGOVINA

Boštjan Grešak, Pravna praksa, 45/2011 V Uradnem listu RS, št. 78/11 z dne 5. oktobra 2011, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-E). Gre za dokaj obsežno novelo veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). Novela je že začela veljati, uporablja
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Procesno nasledstvo družbenikov izbrisane družbe

Aleš Velkaverh, 24.11.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Civilni sodni postopki

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 45/2011Prispevek je bil pripravljen pred sprejemom in uveljavitvijo Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD, Ur. l. RS, št. 87/11). Zaradi spremembe zakonodaje je obravnavana tema v tem trenutku za prakso nekoliko manj
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Geodetska uprava s parcelacijami razlaščala zasebna zemljišča

Božidar Demšar, 24.11.2011

Geodetske službe

Božidar Demšar, Pravna praksa, 45/2011 Lastnik več zemljiških parcel in stavbe ob slovensko-avstrijski meji me je prosil za izvedeniško mnenje glede postopkov parcelacije in razlastitve delov treh njegovih parcel za razširitev poti ob avstrijsko-slovenski meji, ki jih je Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) izvedla z odločbam
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Vlada RS

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 159. seji (17. november 2011) - Uredba o spremembi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije - Uredba o spremembah Uredbe o načinu ustanovitve in delovanja odbora uporabnikov letališča ter
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Pravni napovednik

Irena Vovk, 24.11.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2011Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Predvolilna razpotja

dr. Ciril Ribičič, 24.11.2011

Politične stranke

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 45/2011"S teboj ne morem živeti, brez tebe pa tudi ne." S tem Marcijalovim epigramom (XII, 47) bi lahko opisali trenutno razmerje med volivci in političnimi strankami na Slovenskem. Ne zaupamo jim, toda brez njih preprosto ne gre. Kdo bi namesto njih oblikoval koalicijo, vodil vlado, predlagal interventne
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Razpisi

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011Ur. l. RS, št. 40/11 1. Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologiji; za drugo odpiranje je rok do vključno 31. januarja 2012. Ur. l. RS
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

ne preslišite

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011Radio Slovenija Prvi program, ponedeljek, 28. novembra 2011, 17.05 Potop igralništva Pred dobrim desetletjem smo bili prepričani, da je igralništvo zlata jama brez dna. Čisto normalo je bilo, da vanjo nismo spuščali tujcev, saj pri zagotovljenem dobičku res ne potrebujemo pomoči. Pote
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 24.11.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 45/201124. november 2002 - John Rawls Umrl je ameriški filozof John Rawls, profesor na Harvardu, ki velja v strokovni javnosti za enega najpomembnejših filozofov 20. stoletja. Znan je predvsem po svojem političnem liberalizmu, ki ga je navezoval na pravičnost in svobodo. Njegovi najbolj znani
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Koga naj volim?

Irena Vovk, 24.11.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2011(www.koganajvolim.si) Jezik: slovenščina Tip: spletna aplikacija Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: mogoče je povabiti vse tiste, za katere menite, da še niso odločeni Povezava z uporabniki: brez Povezava z uporabniki: nedeljo, 4. decembra 20
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora - ZOPNI (Ur. l. RS, št. 91/11) - veljati začne 29. novembra, uporabljati pa se začne 29. maja 2012. 2. Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Novela ZGD-1E - škodljivost političnega populizma

dr. Nina Plavšak, 24.11.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 45/2011(ZGD-1). Po prvem odstavku 10.a člena ZGD-1 oseba ne more biti ustanovitelj, družbenik, član poslovodstva ali organa nadzora družbe, če je ta oseba član poslovodstva ali organa nadzora velike, srednje oziroma majhne družbe, nad katero je bil začet eden od postopko
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 45

Leto objave

< Vsi
2011(40)
> November(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H I J K LMNOP QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov