O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Postopek sprejemanja zakona

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče, Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 3-4/2001Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 15. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 69/98) se zavrne. Pobudnik graja prakso poslancev pri sprejemanju zakonov, kar pa ne zadošča za utemeljenost pobude za oceno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Polje proste presoje zakonodajalca

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče, Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 3-4/2001Zavrne se pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti: - pete in šeste alinee prvega odstavka 21. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92), - prvega odstavka 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99) in - pete in des...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Žrtve vojnega nasilja

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 3-4/2001Člen 16 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. l. RS, št. 43/99) in člen 3 Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. l. RS, št. 28/00) se razveljavita. Zakonski prekluzivni rok 6 mesecev za uveljavljanje statusa in pravic žrtve vojne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Društvo državnih tožilcev Slovenije

Vlasta Nussdorfer, 8.2.2001

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Društva, javni shodi, prireditve

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 3-4/2001Smo v osmem letu od ustanovitve Društva državnih tožilcev Slovenije. Doslej smo uspeli vanj vključiti skoraj vse tožilce, si postaviti mesto v pravosodju, vtkati prispevke v strokovne teme in mednarodno dejavnost, ponuditi pa tudi tisto družabnost, ki nam po tako napornem delu, še kako koristi. Sleh...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Merila za ocenitev ponudb in reference

Peter Černigoj, 8.2.2001

Obligacije

Peter Černigoj, Pravna praksa, 3-4/2001Ena pogostih razprav o javnem naročanju zadeva uporabo referenc ponudnikov pri ocenjevanju ponudb in pri ugotavljanju sposobnosti.(*1) V tem prispevku bo obravnavano, koliko, kdaj in kako je po slovenskem in po pravu Evropske unije pri javnem naročanju dopustno upoštevati reference oziroma preteklo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Pravo - zgodovina - arhivi

mag. Bojan Kukec, 8.2.2001

Sodišča

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 3-4/2001Prispevki za zgodovino pravosodja Arhiv Republike Slovenije je v decembru 2000 izdal novo strokovno knjigo, ki posega na področje pravne znanosti z zgodovinskega in arhivarskega vidika. Zbrani prispevki nudijo zaokrožen prikaz ustroja in delovanja sodišč, s katerimi smo se srečevali Slovenci s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Sociološki klub PF: Pravo in internet

Anže Mlinarič, 8.2.2001

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anže Mlinarič, Pravna praksa, 3-4/2001Dne 21. decembra se je s predavanjem z naslovom "Pravo in internet", ki ga je imel as. Klemen Podobnik, pričel ciklus predavanj, ki se bodo v okviru Sociološkega kluba Pravne Fakultete v Ljubljani - pod mentorstvom as. Andraža Terška -, vrstili tudi v prihodnje. Da bi se mogli lotiti problemov in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Dignitas, št. 7-8

Andraž Teršek, 8.2.2001

Človekove pravice, Kultura in umetnost

Andraž Teršek, Pravna praksa, 3-4/2001Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

O vključevanju v EU

Branka Neffat, 8.2.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Branka Neffat, Pravna praksa, 3-4/2001Pravniško društvo Ljubljana Pravniško društvo Ljubljana je v mesecu januarju 2001 skupaj s Sekcijo za mednarodno gospodarsko pravo organiziralo članski sestanek na temo: aktualna vprašanja vključevanja republike Slovenije v EU Doc. dr. Janez Potočnik, vodja ožje pogajalske skupine, je polni dv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Prepisano, ker ni preslišano...: od 23. januarja do 4. februarja

Irena Vovk, 8.2.2001

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3-4/2001Sreda, 24. 1. Prvi slovenski poslovni dnevnik. Časnik Finance bo 15. februarja začel izhajati vsak delovni dan, s tem pa bo Slovenija dobila prvi pravi poslovni dnevnik. Spremenila pa se bo tudi zunanja podoba časnika, tako da bodo Finance bolj podobne finančnim časopisom v Evropi. Ministrs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Slovenščina v pravni praksi (41.del): Obstajati ali obstojati

dr. Monika Kalin-Golob, 8.2.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 3-4/2001Najbolj me veseli, kadar dobim vprašanja bralcev. Tako vem, da pišem o tistem, kar je res težava v splošni praksi, da vas torej ne dolgočasim. Vabilo zato še vedno velja - če pri pisanju naletite na kakšno težavo in menite, da bi utegnila zanimati tudi druge, prosim, napišite, povprašajte - in odgov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Varovanje okolja z emisijskimi dovoljenji

Urška Mikl, 8.2.2001

Varstvo okolja

Urška Mikl, Pravna praksa, 3-4/2001Pravniško društvo Maribor Na prvem srečanju Pravniškega društva v Mariboru v novem tisočletju je predaval dr. Rajko Knez in sicer o možnostih varovanja okolja z emisijskimi dovoljenji. Predavatelj je opozoril na globalen problem onesnaževanja zraka, segrevanja ozračja in vseh katastrofalnih po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Pravni interes

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 3-4/2001Pobuda za oceno ustavnosti 2. člena Zakona o volilni kampanji (Ur. l. RS, št. 62/94 in 17/97), 41. in 98. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), prvega odstavka 162. člena Kazenskega zakonika (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Avtorsko delo v izobraževanju

Irena Vovk, 8.2.2001

Intelektualna lastnina, Splošno o vzgoji in izobraževanju

Irena Vovk, Pravna praksa, 3-4/2001Ob koncu januarja je v sodelovanju z Inštitutom za pravo in CPZ - International Center za promocijo znanja pri založbi Grafis trade izšlo (diplomsko) delo Mateje Trojanšek "Avtorsko pravo v izobraževanju". Avtorica se je v knjigi omejila le na ozko področje avtorskega prava oziroma na avtorska dela,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

CIII. URS: O dvokratnosti zaporedoma

Andrej Kristan, 8.2.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Predsednik republike

Andrej Kristan, Pravna praksa, 3-4/2001K pisanju me je spodbodlo razmišljanje, čigar prejo je odmotala vsem dobro znana teve-oddaja z začetkom: "Drage gledalke in gledalci, spoštovani gospod predsednik in gospod nadškof..." Vprašanje, na katerega odgovor želim poiskati v zgoraj naslovljenem diskurzu, se glasi: "Je lahko nekdo trikrat izv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Varuh: Ombudsman bi moral delovati proaktivno

Irena Vovk, 8.2.2001

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 3-4/2001Raziskava Visoke šole za socialno delo Predavatelja Visoke šole za socialno delo dr. Marija Ovsenik in mag. Milan Ambrož sta ob koncu januarja predstavila izsledke iz raziskave o vlogi varuha človekovih pravic. V raziskavi je sodelovalo 452 ljudi iz različnih družbenih slojev (10 odstotkov anketi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Prostorski izvedbeni načrt - variantne rešitve

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 3-4/2001Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o ureditvenem načrtu MMP Vrtojba (Uradno glasilo, št. 3/98) se zavrne. Okoliščina, da sta priprava in sprejemanje planskega akta in prostorsko izvedbenega načrta potekali sočasno, ne pomeni takšnega odstopanja od Zakona o urejan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Prenehanje funkcij članom občinskega sveta

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 3-4/2001Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Ur. l. RS, št. 44/99) se zavrne. Določba Statuta, ki za člene občinskega sveta uveljavlja prenehanje vseh funkcij, ki so jih v tem svojstvu pridobili, tudi funkcije predstavnika občine v svetih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Župan kot vlagatelj

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 3-4/2001Zahteva za oceno ustavnosti enajstega odstavka 63. člena in tretjega odstavka 63.a člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, 18/91, 9/94, 21/94, 23/96 in 1/00) se zavrže. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 7. člena Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Nepošteno sojenje

Marta Jelačin, 8.2.2001

Človekove pravice, Ustavno sodišče

Marta Jelačin, Pravna praksa, 3-4/2001Zgodba o neki sodni farsi se nadaljuje ... V PP, št. 36-37 smo lahko brali o primeru iz sodne prakse, ki je pravno zanimiv predvsem iz razloga, ker odpira vprašanje pravnih posledic ustavne odločbe, s katero je bilo ugotovljeno nepošteno sojenje. Vsakemu pravniku bi se zdelo nekaj povsem umevn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Debatni krožek študentov ljubljanske PF

Andrej Andrič, 8.2.2001

Višje in visoko šolstvo

Andrej Andrič, Pravna praksa, 3-4/2001V študijskem letu 1999/2000 je tudi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani začel delovati debatni krožek. Debatna dejavnost se je v Sloveniji začela jeseni leta 1996 pod okriljem Zavoda za odprto družbo, ustanovitelja Zavoda za kulturo dialoga, Za in proti, ki z debatami nadaljuje. Debatni krož...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Nakup lastnega poslovnega deleža - še nekateri davčni vidiki

dr. Marijan Kocbek, 8.2.2001

Davki občanov in dohodnina, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 3-4/2001O možnostih pridobivanja lastnih poslovnih deležev, tudi v enoosebni d. o. o., smo v PP že pisali.(*1) Pri tem je bil dan poudarek korporacijskopravnim vidikom možnostih pridobivanja lastnega poslovnega deleža, le delno pa tudi davčnopravnim. V davčni praksi se je nedavno "razrešilo" vprašanje ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Vrhovno sodišče RS: Civilno pravo - Pravni mnenji: Zakon o obligacijskih razmerjih

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Sodišča

, Pravna praksa, 3-4/20011. Četrti odstavek 210. člena in 216. člena ZOR Zavarovalnica, ki je na podlagi pravnomočne sodbe, proti kateri je vložila revizijo, plačala odškodnino zaradi telesnih poškodb in prizadetega zdravja, lahko od oškodovanca, ki mu je bil del tožbenega zahtevka v revizijskem postopku zavrnjen, ute...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Mandat članov sveta VVZ in nadomestne volitve

Jožica Bauman-Gašperin, 8.2.2001

Delovna razmerja

Jožica Bauman-Gašperin, Pravna praksa, 3-4/2001Člani sveta vrtca so bili izvoljeni oziroma imenovani v aprilu 1997 leta. Dvema članoma sveta vrtca, ki sta bila predstavnika staršev, je potekel mandat oktobra 2000, ker sta njuna otroka izgubila status otroka, vpisanega v vrtec. Vrtec je zato v svetu staršev za predstavnike staršev v svetu vrtca i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Dietna prehrana

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3-4/2001Delavci, ki jim zdravnik predpiše dietno prehrano s potrdilom, dobijo izplačane te stroške v gotovini. Zdravniki na potrdilih napišejo, da priporočajo dietno prehrano zaradi različnih težav, ne napišejo pa, koliko časa naj se dietna prehrana uživa. Na koliko časa naj bi delodajalec zahteval od delav...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3-4

Leto objave

< Vsi
2001(51)
> Februar(51)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ DĐEFG HIJ K L M N OP QRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov