O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Suspenz pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, 29.1.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 3-4/2009V podjetju imamo za nedoločen čas zaposleno delavko (na finančno-računovodskem področju). Zdaj namerava postati vodja oz. direktorica tega področja, a le za določen čas (52. člen ZDR). Pri tem dodajamo, da ne gre za poslovodnega delavca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Volitve poslancev narodnih skupnosti v Državni zbor

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 74., 95. in 96. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Ur. l. RS, št. 44/92, 60/95, 78/06 in 109/06 - UPB) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 29.1.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 3-4/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Kršitev dolžnega ravnanja v postopku izbire izvajalca po ZJN-1

Mojca Beliš, 29.1.2009

Uprava, PRORAČUN

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 3-4/2009Ravnanje naročnika po predpisih o javnem naročanju, ko kot edino merilo za izbor ponudnika določi najnižjo ceno, potem pa kot najugodnejšega ponudnika izbere tistega, ki v roku za oddajo ponudi najvišjo ceno in pred izborom naknadno ponudi popust ter s tem postane cenovno najugodnejši ponudnik, nakn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Nadaljevanje izvršbe proti družbenikom izbrisanih podjetij

Vlado Balažic, 29.1.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Civilni sodni postopki

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 3-4/2009V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod)1 smo se upniki pri uveljavljanju pravnega nasledstva aktive (preostalo premoženje družbe po izbrisu) sklicevali na odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-135/00-77 z dne 9. oktobra 2002, oz. na točki 61 in 77 obrazložitve te odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Kritika teorije o adekvatni vzročnosti in dileme novejše sodne prakse

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 29.1.2009

Obligacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 3-4/2009Iz splošnega načela neminem laedere, ki ga izraža 10. člen Obligacijskega zakonika (OZ),1 izhaja, da se mora vsakdo vzdržati ravnanja, iz katerega utegne drugemu nastati škoda. OZ v prvem odstavku 131. člena2 nadalje konkretno določa: kdor povzroči drugemu škodo, jo je dolžan povrniti, če ne dokaže,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Uvedba vinjet in prost pretok blaga

Aleksander Mavko, 29.1.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Aleksander Mavko, Aleksander Mavko, Pravna praksa, 3-4/2009V prejšnji številki PP je mag. Matej Avbelj predstavil ukrep uvedbe vinjet z vidika sodne prakse Sodišča ES.1 Z večino navedb v tem prispevku se načeloma strinjam, vendar pa menim, da je uvedba vinjet kljub temu sporna, tako z vidika prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva iz 12. člena PES...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Predhodni postopek kot procesna predpostavka za sodno varstvo pravic javnih uslužbencev

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 29.1.2009

Uprava, Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 3-4/2009V tujini je v večini držav že dlje časa v veljavi sistem, po katerem so zaposleni razporejeni v dve kategoriji: "navadne" delavce in uslužbence države oz. javne uslužbence, pri čemer je ureditev razmerij do delodajalca za ti kategoriji lahko tudi bistveno različna. Tudi pri nas so uslužbenska razmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009 Cassia C. Spohn How Do Judges Decide - The Search for Fairness and Justice in Punishment (Sage Publications, 2008, druga izdaja, 376 strani)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili

mag. Urška Kežmah, 29.1.2009

Kultura in umetnost

mag. Urška Kežmah, mag. Urška Kežmah, Pravna praksa, 3-4/2009Oktobra lani je z nekaterimi omejitvami začela veljati novela Zakona o pravdnem postopku, tj. ZPP-D, gre pa za obsežno spremembo temeljnega procesnega zakona na področju civilnega prava. Skoraj hkrati s tem smo dobili tudi dve deli priznanih profesorjev s področja civilnega prava. Tako je pri GV Zal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Nasilje v družini - razmerje med prekrškom in kaznivim dejanjem

dr. Liljana Selinšek, 29.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 3-4/2009Z uveljavitvijo Kazenskega zakonika (KZ-1) je nasilje v družini postalo samostojno kaznivo dejanje, ki je inkriminirano v 191. členu. S tem se je odprlo vprašanje razmejevanja med tem kaznivim dejanjem in prekrškom nasilnega in drznega vedenja iz šestega odstavka Zakona o varstvu javnega reda in mir...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Antena kot pravica najemnika

Dean Zagorac, 29.1.2009

Varstvo človekovih pravic

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 3-4/2009Ali Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) najemniku stanovanja daje pravico, da proti volji svojega najemodajalca v stanovanju namesti satelitsko anteno? V zadevi Khurshid Mustafa in Tarzibachi proti Švedski je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odločilo, da ima država pozitivno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Razpisi

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009 Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; rok je 31. januar. Ur. l. RS, št. 115/08 2. Štipendije za podiplomski študij na College of Europe za študijsko leto 2009/2010 - Javni sklad RS za razvoj kadrov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Kritičen pogled na nekatere določbe splošnega dela slovenskega KZ-1

Primož Baucon, 29.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Primož Baucon, Primož Baucon, Pravna praksa, 3-4/2009Novi slovenski Kazenski zakonik1 (KZ-1; v nadaljevanju uporabljam izraz KZ za vse druge kazenske zakone oz. kazenske zakonike), ki je začel veljati 1. novembra 2008, je povzročil številne odzive v strokovni in tudi v širši laični javnosti. Ker do zdaj še ni bila objavljena ustrezna analiza določb no...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Zastavna pravica po ZTFI in ZFZ

Mitja Širaj, 29.1.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Mitja Širaj, Mitja Širaj, Pravna praksa, 3-4/2009Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)1 je v četrtem odstavku 206. člena v naš pravni red prvič vpeljal zakonito zastavno pravico borznoposredniške družbe (in banke) na vseh finančnih instrumentih in denarnih zneskih, ki jih je ta dobila pri opravljanju storitev za stranko, in sicer za terjatve ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Pridobitev kvalificiranega deleža in novela ZBan-1C

Aleš Butala, 29.1.2009

Banke in hranilnice

Aleš Butala, Aleš Butala, Pravna praksa, 3-4/2009Težav s pridobivanjem deležev v bankah nimajo le slovenske pravne osebe na Hrvaškem. Tudi v Evropski uniji (EU) je znanih kar nekaj primerov, ko je prišlo do zavrnitve izdaje dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža banki s sedežem v EU, ki je želela pridobiti kvalificiran delež v drugi evrop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Neustavnost popolnega prekrivanja zakonskih znakov kaznivega dejanja in prekrška

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009Odločba US RS, št. U-I-88/07, z dne 8. januarja 2008, objavljena v Ur. l. RS, št. 5/09 Prvi odstavek 310. člena Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94 70/94 - popr., 23/99, 44/04 in 95/04 - UPB) je bil v delu, ki se je nanašal na izvršitev kaznivega dejanja, storjenega s "protipravno hrambo stre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L 7) - veljati začne 30. januarja 2009. 2. Uredba (ES) št. 24/2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Valentini, Valentine in valentinčki

mag. Tina Verovnik, 29.1.2009

Ostalo

mag. Tina Verovnik, mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 3-4/2009Novoletni prazniki so mimo, kmalu bodo mimo tudi razprodaje in trgovci bodo kupcem vrgli naslednji trnek z vabo, tokrat okrancljano z rdečimi srčki. Govorim seveda o prazniku, o katerem sem se sama v osnovni šoli pri angleščini učila kot o nečem, kar je značilno za anglosaško kulturo, moji otroci pa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 29.1.2009

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 3-4/2009 30. januar 1882 - Franklin Delano Roosevelt Rodil se je ameriški politik Franklin Delano Roosevelt, edini, ki je bil za predsednika države izvoljen štirikrat zapored. Uvedel je novo ekonomsko politiko, imenovano New Deal in bil eden od pobudnikov ustanovitve Združenih narodov. 1948 - Mahatma Ga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Iz Poročevalca DZ

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009 Številka 8 (20. januar 2009): - popravek poročila Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti k Letnemu poročilu Varuha človekovih pravic RS za leto 2007. Številka 9 (22. januar 2009): - poročilo o izvajanju Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2006-2010 v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Načelo kontradiktornosti - izvajanje listinskih dokazov

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009Sodba I Ips 383/2008, 27. november 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju Kp 30/2008)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Posredovanje osebnih podatkov odvetniku s strani upravnega organa

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009Kako naj ravna upravni organ, če odvetniki zahtevajo posredovanje osebnih podatkov, kadar na podlagi posredovanih podatkov ne more z gotovostjo ugotoviti, za katero osebo gre? Ali lahko upravljavec podatkov, če upnik še ne razpolaga s pravnomočnim izvršilnim naslovom, posreduje podatke o naslovu dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Poklicno in zaposlitveno e-svetovanje

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/default.aspx Jezik: slovenski Tip: spletišče je nastalo v okviru projekta za e-informiranje in e-svetovanje iskalcem zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje Vzdrževanost: vsebine so stalne, dnevno se posodablja le zbirka aktualnih prostih delovnih mest Pregledn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Posredovanje kopij odločb za odmero dohodnine delodajalcu zaradi odpuščanja

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Delovna razmerja

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009Delodajalec je za pripravo programa presežnih delavcev naročil zaposlenim, naj prinesejo več različnih potrdil, med njimi tudi fotokopijo odločbe Davčne uprave RS o odmeri dohodnine za leto 2007 za vse člane gospodinjstva. Ali lahko delodajalec zahteva te podatke oz. kateri zakon mu to dovoljuje? Al...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3-4

Leto objave

< Vsi
2009(44)
> Januar(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG HIJK LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov