O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Amatersko razpravljanje o zdravstveni zakonodaji

Irena Vovk, 28.1.2010

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 3-4/2010Dr. Maks Tajnikar: "Prepričan sem, da je nova zakonodaja na področju zdravstva nujna, vendar pa ne tako zelo, da bi bilo treba že osnutek Zakona o zdravstveni dejavnosti na vso silo vlagati v Državni zbor. Vrstni red bi moral biti drugačen; Zakon o zdravstveni dejavnosti namreč prehiteva Zakon o jav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Spremembam davčnih pravil sledijo še spremembe računovodskih pravil in poročanj

mag. Mojca Kunšek, 28.1.2010

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3-4/2010Spremembam davčnih pravil sledijo še spremembe računovodskih pravil in poročanj Lani so začele veljati spremembe nekaterih predpisov in mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ki so vplivale tako na spremembe slovenskih računovodskih standardov (SRS) kot tudi na nove zahteve pri izd...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Odškodninska odgovornost države zaradi opustitve zaznambe začasne odredbe o prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine

Avtor ni naveden, 28.1.2010

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2010Glede zaznambe sklepa o začasni odredbi je 2. točka prvega odstavka 268. člena ZIP, ki je veljal v relevantnem obdobju, določala, da sme v zavarovanje nedenarne terjatve sodišče izdati vsako odredbo, s katero se dosega namen zavarovanja, zlasti pa prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine, na k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Slovenija proti Italiji - Evropsko sodno varstvo pred škodljivimi vplivi plinskih terminalov

mag. Marko Starman, 28.1.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Marko Starman, Pravna praksa, 3-4/2010mag. pravnih znanosti, direktor Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, višji predavatelj Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani Po izdaji dokončnega "okoljevarstvenega soglasja"1 z dne 13. marca 2009 na predlagani projekt terminala za uplinjanje na kopnem v žaveljskem delu tržaškega prista...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Razsojeno

Toni Tovornik, 28.1.2010

Obligacije, Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 3-4/2010Tožnik je padel na poledenelem in neočiščenem zemljišču, ki je v solasti tožene stranke, zato je od nje zahteval odškodnino za materialno in nematerialno škodo, ki jo je utrpel.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Posredovanje zdravstvene dokumentacije

Irena Vovk, 28.1.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3-4/2010Specialistko medicine dela, prometa in športa (MDPŠ) in hkrati tudi pooblaščeno zdravnico za neko delovno organizacijo je kadrovska služba podjetja obvestila, da bodo poslali 15 delavcev na pregled k drugemu specialistu MDPŠ. Predstavnica kadrovske službe je zdravnico prosila, naj posreduje medicins...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Končno upravni spor v javnih naročilih?

dr. Aleksij Mužina, 28.1.2010

Upravni spor, PRORAČUN

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 3-4/2010Ministrstvo za finance je pripravilo nov predlog novele Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN)1 in ga tik pred koncem leta poslalo v medresorsko usklajevanje. Predlog novele tega zakona z vrsto sprememb in dopolnitev globoko posega v dosedanjo ureditev pravnega varstva v postopkih jav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Predložitev dokazov sodišču

Irena Vovk, 28.1.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3-4/2010Nekdanja zunajzakonska partnerka je uporabila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo v postopku delitve premoženja. Ali lahko notar posreduje (fotokopijo) zemljiškoknjižnega dovolila nekdanji partnerki in ali je dopustno njeno nadaljnje posredovanje dokumenta sodišču?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Oblast psihodiagnostike, morala in pravo

dr. Dragan Petrovec, 28.1.2010

Kazenski postopek

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 3-4/2010dr. pravnih znanosti, raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani S profesorjem Zupančičem sva razpravljala točno pred dvajsetimi leti - zanimivo - na približno isto temo. Moje vnovično oglašanje na njegov prispevek "Pravo in psihopatologija oblasti" (PP, št. 2/2010, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Določitev hitrosti smučanja je sporna

Tanja Marušič, 28.1.2010

Šport in organizacije

Tanja Marušič, Pravna praksa, 3-4/2010Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje smučišč, ki je začel veljati 24. decembra 2008, določa minimalne tehnične pogoje za obratovanje smučišča in zaščitna sredstva, kar naj bi vse zagotavljalo varnost smučarjev in drugih oseb na smučišču. Za obratovanje smučišč morajo biti zagotovljeni tehni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Vestnost kupca in zemljiška knjiga

Jože Ilc, 28.1.2010

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Jože Ilc, Pravna praksa, 3-4/2010Člen 10 Stvarnopravnega zakonika (SPZ)1 določa, da kdor v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisane v zemljiško knjigo, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic. Enako določbo predpisuje 8. člen Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1).2 Oba zakona poudarjata prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

"Krepitev pravne države" po osnutku sprememb Ustave RS

Nataša Pirc-Musar, 28.1.2010

Ustavno sodišče

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 3-4/2010Med novicami na spletni strani Ministrstva za pravosodje je bil 19. januarja objavljen osnutek ustavnega zakona o spremembah 160., 161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije. Te naj bi omogočale okrepitev vloge učinkovitosti delovanja Ustavnega sodišča, saj naj bi to samo odločalo, katera so tist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 28.1.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 3-4/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Aktualno v zakonodaji

mag. Jasmina Cigrovski, 28.1.2010

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 3-4/2010 Varstvo okolja Sredi januarja je začela veljati nova Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji, ki v skladu z evropskimi predpisi opredeljuje pravila ravnanja s temi izdelki. Posebne določbe veljajo za proizvodnjo in dajanje baterij in akumulatorjev v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Ravnanje z elektronskimi napravami po ZKP-J: zgolj policija ali tudi drugi državni organi?

dr. Liljana Selinšek, 28.1.2010

Kazenski postopek

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 3-4/2010Sredi oktobra 2009 je začela veljati novela Zakona o kazenskem postopku ZKP-J,1 ki je v ZKP med drugim vnesla določbe o pridobivanju elektronskih dokazov, se pravi analognih in zlasti digitalnih dokazov, ki jih vsebujejo elektronske naprave. Pojem elektronske naprave je v ZKP uporabljen široko in za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Delitev dobička matične delniške družbe delavcem hčerinske d.o.o.

dr. Barbara Rajgelj, 28.1.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Barbara Rajgelj, Pravna praksa, 3-4/2010Matična družba, sicer delniška družba, je 98-odstotni lastnik hčerinske družbe z omejeno odgovornostjo. Matična družba zaposluje 36 delavcev, enako število jih zaposluje tudi hčerinska družba z omejeno odgovornostjo. Vsi ti delavci so bili do nedavnega zaposleni na matični družbi, nato pa je prišlo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Ravnanje odgovornih oseb v bolnišnici

Avtor ni naveden, 28.1.2010

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2010Ravnanje odgovornih oseb v bolnišnici, ki omogočajo opravljanje terciarne dejavnosti v bolniških oddelkih, ki ne izpolnjujejo kriterijev za naziv "klinični oddelek" in tako ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje terciarne dejavnosti, zaradi česar klinika pridobi neupravičeno korist, ustreza opredeli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Kršitev dolžnega ravnanja pri postopku javnega naročanja

Avtor ni naveden, 28.1.2010

Uprava, PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2010Ravnanje odgovornih oseb naročnika po predpisih o javnem naročanju, ki v postopku javnega naročanja opustijo dolžno ravnanje pri preverjanju predpisanih pogojev in izberejo ponudnika, ki pogojev za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki ne izpolnjuje, ter tudi ravnanje uradnih oseb nadzornega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Obveznost plačila dodatka za delo po posebnem razporedu

mag. Nataša Belopavlovič, 28.1.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 3-4/2010Delavec je zaposlen v javnem zavodu. V pogodbi o zaposlitvi je navedeno, da dela po posebnem razporedu. V praksi pa dela od ponedeljka do petka (izjemoma tudi v soboto) od osem do deset ur dnevno, pri čemer začenja ob različnih urah, konča pa včasih tudi po 23. uri. Tedenski razpored dela, ki določa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Dogovor o umiku tožbe v sodni poravnavi - izpolnitev obveznosti

Avtor ni naveden, 28.1.2010

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2010Zakon o pravdnem postopku učinkov zaveze k umiku tožbe, dogovorjene v sodni poravnavi, ne ureja, zato neizpolnitve tožničine obveznosti po sodni poravnavi ni mogoče sankcionirati z zavrženjem tožbe. Ker se je tožnica v sodni poravnavi, sklenjeni v drugem postopku, odpovedala terjatvi, ki je predmet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 28.1.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2010 Številka 8 (18. januar 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-I) - skrajšani postopek. Številka 10 (21. januar 2009): - predlog zakona o obveznem finančnem popustu na novo zgrajene stanovanjske enote zaradi svetovne gospodarske in finančne krize (ZOFPSE)...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

globus

Dean Zagorac, 28.1.2010

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 3-4/2010Švica: finančne bančne informacije ostajajo tajne 21. 1. - Švicarsko Zvezno upravno sodišče je odločilo, da švicarska banka UBS ameriški davčni upravi ne sme razkriti informacij o ameriških davkoplačevalcih, ki imajo pri njej odprt račun, kot sta se avgusta lani s sporazumom dogovorili obe državi. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Eures - evropski portal za zaposlitveno mobilnost

Irena Vovk, 28.1.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 3-4/2010http://ec.europa.eu/eures/ Jezik: slovenščina in drugi uradni jeziki EU Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: glasilo Moj Eures Povezava z uporabniki: brezplačni telefon, splošni e-naslov, svetovalci Eures Oglaševanje na portalu: brez oglasov Eures je eno največj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Letališki varnostni screening

dr. Aleš Završnik, 28.1.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 3-4/2010Laboratoriji varnostnih eksperimentov in utelešenje nove prevencijske pravičnosti
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Razpisi

Avtor ni naveden, 28.1.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2010 Ur. l. RS, št. 57/09 1. Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2009/2010 - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije; rok je 30. april 2010 oziroma do porabe sredstev. Ur. l. RS, št. 94/09 2. Sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov t...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3-4

Leto objave

< Vsi
2010(44)
> Januar(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H I JK L M NOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov