O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Zakon o dohodnini

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 3-4/1994Ustavno sodišče je sklenilo, da ustavi postopek za oceno ustavnosti 9. člena zakona o dohodnini, ker so z uveljavitvijo novega zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 71/93) prenehale veljati tudi določbe 9. člena prej veljavnega zakona o dohodnini in je s tem tudi prenehal obstajati razlog, zaradi kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Odklonitev dela

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3-4/1994Če delavec odkloni delo, ker je prepričan, da mu zaradi opustitve varnostnih ukrepov grozi nevarnost za zdravje ali življenje, delodajalec ne more sam ocenjevati upravičenosti take odklonitve, pač pa mora takoj obvestiti inšpekcijo dela. Sklep Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 7...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 3-4/1994Št. 1- 8.1.1994 Državni zbor objavlja v prvi številki našega uradnega glasila v tem letu vrsto odlokov, ki določajo imenovanja oz. razrešitve članov različnih organov zbora, pa tudi o razrešitvi in imenovanju namestnice javnega pravobranilca RS (razrešena Alenka Wolf-Jurca, imenovana Miroslava Be...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Aktualna vprašanja v OZN

Miha Pogačnik, 10.2.1994

Organizacija Združenih narodov

Miha Pogačnik, Pravna praksa, 3-4/1994Decembra 1993 je v okviru podiplomskega študija mednarodnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani predaval prof. dr. Danilo Türk, stalni predstavnik Republike Slovenije pri Združenih narodih. Prof. Türk je uvodoma poudaril, da je praksa organov OZN po svoji naravi politična in hkrati kazuistična...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Upravljanje gospodarskih družb

mag. Drago Mežnar, 10.2.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 3-4/1994Zakon o gospodarskih družbah kot temeljni in obsežni predpis, ki ureja statusna vprašanja gospodarskih družb, je aktualno in idealno gradivo za komentiranje, prikaz posameznih družb, razpravo o posameznih dilemah, prikaz posameznih vprašanj, skupnih vsem družbam, in druge avtorske prispevke, tako pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Novosti v stečajni zakonodaji

Saša Prelič, 10.2.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 3-4/19941. januarja letošnjega leta je v Republiki Sloveniji začel veljati novi zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, v nadaljevanju ZPPSL), ki, ne glede na to, da pomeni kontinuiteto v razvoju stečajnega prava, uvaja vanj tudi nekatere novosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

ELSA - srečanje na Irskem

Blaž Golob, 10.2.1994

Študenti

Blaž Golob, Pravna praksa, 3-4/1994V simpatičnem irskem mestecu Galway je bilo ob zaključku preteklega leta srečanje predsednikov nacionalnih odborov ELSA (The European Law Students Association). Organizacija, ki združuje preko 15.000 individualnih članov v 110 evropskih mestih, predstavlja danes največje združenje študentov prava...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Handbuch der Europ„ischen Integration

dr. Janez Kranjc, 10.2.1994

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 3-4/1994Zbornik o evropski integraciji je prva izmed knjig, ki jih je poslala na Pravno fakulteto v Ljubljani založba Manz z Dunaja. Ta največja avstrijska založba za področje prava se je tako prijazno odzvala naši ponudbi, da bi po tej poti seznanila slovensko strokovno javnost s svojimi publikacijami. To ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Presežni delavci po merilu delovne uspešnosti

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3-4/1994Če organizacija upošteva v programu trajnih presežkov kot temeljni kriterij delovno uspešnost, potem ne more sočasno upoštevati še kriterija strokovne izobrazbe. (Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 934/93 z dne 25.11.1993). Sodišče prve stopnje je razveljavilo sklepe udel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Ubi exsulant leges, inde exulat concordia

dr. Janez Kranjc, 10.2.1994

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 3-4/1994Rek, ki ga imamo pred seboj, je bržkone srednjeveškega izvora. Žal ne poznamo ne avtorja, ne konteksta, v katerem je nastal. Kljub temu je zanimiv v več pogledih, predvsem pa aktualen v vsakem času in okolju. Sloga (concordia) se v latinskih rekih pogosto pojavlja. Navadno se omenja v zvezi z usp...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Prenehanje delovnega razmerja zaradi nezmožnosti za delo

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 3-4/1994Sklep o prenehanju delovnega razmerja delavcu, ki nima potrebnega znanja in zmožnosti za opravljanje del delovnega mesta, mora temeljiti na izvedenem postopku, ki ga predpisuje splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo. (Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 1110/93 z dne 2...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Sprememba pravnomočne odločitve

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3-4/1994Organizacija ne more spreminjati pravnomočnih odločitev, če se delavec s tem ne strinja, ali če ne gre za nova dejstva ali nove dokaze, za katere ob sprejemanju odločitve ni vedela. Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 736/93-3 z dne 9. 9.1993 Sklep o odpovedi delovnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Statusna sprememba - urejanje delovnih razmerij

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3-4/1994Datum vpisa v sodni register gospodarskih organizacij ni odločilen za urejanje delovnih razmerij v organizaciji, če gre za statusno spremembo iz podjetja v družbeni lastnini v družbo. (Sklep Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 970/93 z dne 25.11.1993). Sodišče prve stopnje je r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Sprejem programa presežnih delabcev

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3-4/1994Program razreševanja presežkov delavcev sprejme le organ upravljanja, saj te pristojnosti ni možno niti s statutom niti s sklepom skupščine družbe prenesti na poslovodni organ. (Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 1164/93 z dne 18.11.1993). Sodišče prve stopnje je razve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Nagradno tekmovanje

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Kultura in umetnost

, Pravna praksa, 3-4/1994Začelo se je v ZOR, ki v drugem poglavju o nastanku obveznosti pravi v 28. členu, da se pogodbena volja lahko izrazi z besedami, z običajnimi znaki ali z drugačnim ravnanjem. Pri iskanju takih običajnih dandanes morda nenavadnih - izjav volje smo naleteli na zanimive podatke v razpravi "Simbolična p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Svet predsedstva RS za obrambo

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Obramba

, Pravna praksa, 3-4/1994Določbe zakona o obrambi in zaščiti, ki določa pristojnost in sestavo Sveta Predsedstva Republike Slovenije za obrambo, z uvedbo funkcije Predsednika RS po novi ustavi ni več mogoče uporabljati in je zato treba šteti, da je prenehala veljati.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Ukradeni - izgubljeni ček in odškodninska odgovornost

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Obligacije, Menica in ček

, Pravna praksa, 3-4/1994V zvezi z odškodninsko odgovornostjo za izgubljeni (ukradeni) in potem vnovčeni ček je bilo že nekaj pisanega tudi na teh straneh, toda v praksi se primeri ne samo ponavljajo, nastajajo v novih "spletih", sodna praksa pa je dokaj različna. Tudi ustrezna pojasnila je težko dobiti, vsaj po izkušnjah n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Denacionalizacija - Vračanje odplačno pridobljene nepremičnine

Nikola Todorović, 10.2.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

Nikola Todorović, Pravna praksa, 3-4/1994Zavezanec je na podlagi kupoprodajne pogodbe pridobil 43/257 hiše, v kateri opravlja registrirano (trgovsko) dejavnost. Upravičenec zahteva vrnitev nepremičnin v last in posest. Kakšno pravico ima denacionalizacijski upravičenec do zemljišča, ki ga je zavezanec odplačno pridobil? Kako ravnati ob ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Vrnitev zaplenjenega premoženja

Nikola Todorović, 10.2.1994

Denacionalizacija in lastninjenje, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Nikola Todorović, Pravna praksa, 3-4/1994V letu 1949 je bila stranka obsojena tudi na zaplembo celotnega premičnega in nepremičnega premoženja. Zaplembo premičnin in nepremičnin s popisom vsega inventarja je opravilo sodišče, zapisnik o seznamu inventarja in premičnin v letu 1949 pa je bil podpisan s strani predstavnika podjetja, ki je nep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Zakon o splošnem upravnem postopku

Vasilij Polič, 10.2.1994

Upravni postopek in upravne takse

Vasilij Polič, Pravna praksa, 3-4/1994Ob rob razmišljanja mag. Janka Araha v prilogi pp, št. 26/93 z naslovom: "Tuja vlaganja z vidika oprostitve plačila carine" o pomenu potrdila. POTRDILO Po prvem odstavku 171. člena zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki se v naši državi smiselno uporablja po določbi prvega odstavka 4. č...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Glavni "predpisani" viri slovenskega zavarovalnega prava

dr. Marko Pavliha, 10.2.1994

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 3-4/1994Iz Leksikona Cankarjeve založbe z naslovom "Pravo (1987) lahko izluščimo definicijo zavarovalnega prava lato sensu, po kateri le-to obsega statusno pravo subjektov, ki se ukvarjajo z zavarovanjem in pozavarovanjem, ter pogodbeno zavarovanje. Pri kratkem prikazu "predpisanih" pravnih virov, ki bo mor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Ocena internih upravnih navodil

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 3-4/1994Ustavno sodišče ni pristojno za oceno internih upravnih navodil, ki po svoji pravni naravi ne predstavljajo predpisa, ki bi moral biti objavljen v uradnem listu. Sklep US RS, št. U-I-114/92 z dne 9.12.1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Občinski zazidalni načrt

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 3-4/1994Odlok občinske skupščine o sprejetju zazidalnega načrta v delu, ki se nanaša na dovozno cesto do posameznega zemljišča, ni v neskladju z določbo zakona o stavbnih zemljiščih, ki določa kot pogoj za gradnjo kompleksnost graditve, ker se sporni dovoz navezuje na cestno infrastrukturo celotnega zazidal...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Občinski odlok o prepovedi dejavnosti

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 3-4/1994Določbe občinskega ureditvenega načrta o prepovedi dejavnosti, katere vključujejo točenje ali prodajo alkoholnih pijač v prostorih bivšega internata, ni v nasprotju z določbami ustave o enakosti pred zakonom (drugi odst. 14. člena) in prepovedjo učinkovanja predpisov za nazaj (prvi odst. 155. člena)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Obvezna uporaba komunalnih storitev

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 3-4/1994Ni v neskladju z zakonom izpodbijana ureditev, ki predpisuje obvezno uporabo komunalnih storitev. Občina lahko na podlagi 5. čl. zakona o gospodarskih javnih službah z odlokom predpiše obvezno uporabo javnih dobrin (komunalnih storitev) oz. v konkretnem primeru obvezno priključitev na javno plinovod...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3-4

Leto objave

< Vsi
1994(34)
> Februar(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HI JK LM NOP QRSŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov