O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Denacionalizacija - Vračanje odplačno pridobljene nepremičnine

Nikola Todorović, 10.2.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

Nikola Todorović, Pravna praksa, 3-4/1994Zavezanec je na podlagi kupoprodajne pogodbe pridobil 43/257 hiše, v kateri opravlja registrirano (trgovsko) dejavnost. Upravičenec zahteva vrnitev nepremičnin v last in posest. Kakšno pravico ima denacionalizacijski upravičenec do zemljišča, ki ga je zavezanec odplačno pridobil? Kako ravnati ob ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Glavni "predpisani" viri slovenskega zavarovalnega prava

dr. Marko Pavliha, 10.2.1994

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 3-4/1994Iz Leksikona Cankarjeve založbe z naslovom "Pravo (1987) lahko izluščimo definicijo zavarovalnega prava lato sensu, po kateri le-to obsega statusno pravo subjektov, ki se ukvarjajo z zavarovanjem in pozavarovanjem, ter pogodbeno zavarovanje. Pri kratkem prikazu "predpisanih" pravnih virov, ki bo mor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Ali postajamo sužnji kratic?

dr. Marko Pavliha, 10.2.1994

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 3-4/1994Morda se še spomnite gospoda Poncija Lubadarja (v nadaljevanju bolj imenitno: POLU ), ki je privlekel na svet izpod peresa na žalost že pokojnega in genijalnega Frana Milčinskega-Ježka (sedaj morda znanega kot FMJ). POLU bi dandanes lahko z bliskovito naglico napredoval v službi za tolmačenje gomaze...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

ELSA - srečanje na Irskem

Blaž Golob, 10.2.1994

Študenti

Blaž Golob, Pravna praksa, 3-4/1994V simpatičnem irskem mestecu Galway je bilo ob zaključku preteklega leta srečanje predsednikov nacionalnih odborov ELSA (The European Law Students Association). Organizacija, ki združuje preko 15.000 individualnih članov v 110 evropskih mestih, predstavlja danes največje združenje študentov prava...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Odklonitev dela

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3-4/1994Če delavec odkloni delo, ker je prepričan, da mu zaradi opustitve varnostnih ukrepov grozi nevarnost za zdravje ali življenje, delodajalec ne more sam ocenjevati upravičenosti take odklonitve, pač pa mora takoj obvestiti inšpekcijo dela. Sklep Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 7...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Vrnitev zaplenjenega premoženja

Nikola Todorović, 10.2.1994

Denacionalizacija in lastninjenje, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Nikola Todorović, Pravna praksa, 3-4/1994V letu 1949 je bila stranka obsojena tudi na zaplembo celotnega premičnega in nepremičnega premoženja. Zaplembo premičnin in nepremičnin s popisom vsega inventarja je opravilo sodišče, zapisnik o seznamu inventarja in premičnin v letu 1949 pa je bil podpisan s strani predstavnika podjetja, ki je nep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Zakon o dohodnini

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 3-4/1994Ustavno sodišče je sklenilo, da ustavi postopek za oceno ustavnosti 9. člena zakona o dohodnini, ker so z uveljavitvijo novega zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 71/93) prenehale veljati tudi določbe 9. člena prej veljavnega zakona o dohodnini in je s tem tudi prenehal obstajati razlog, zaradi kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Svet predsedstva RS za obrambo

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Obramba

, Pravna praksa, 3-4/1994Določbe zakona o obrambi in zaščiti, ki določa pristojnost in sestavo Sveta Predsedstva Republike Slovenije za obrambo, z uvedbo funkcije Predsednika RS po novi ustavi ni več mogoče uporabljati in je zato treba šteti, da je prenehala veljati.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Ocena internih upravnih navodil

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 3-4/1994Ustavno sodišče ni pristojno za oceno internih upravnih navodil, ki po svoji pravni naravi ne predstavljajo predpisa, ki bi moral biti objavljen v uradnem listu. Sklep US RS, št. U-I-114/92 z dne 9.12.1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Presežni delavci po merilu delovne uspešnosti

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3-4/1994Če organizacija upošteva v programu trajnih presežkov kot temeljni kriterij delovno uspešnost, potem ne more sočasno upoštevati še kriterija strokovne izobrazbe. (Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 934/93 z dne 25.11.1993). Sodišče prve stopnje je razveljavilo sklepe udel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Statusna sprememba - urejanje delovnih razmerij

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3-4/1994Datum vpisa v sodni register gospodarskih organizacij ni odločilen za urejanje delovnih razmerij v organizaciji, če gre za statusno spremembo iz podjetja v družbeni lastnini v družbo. (Sklep Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 970/93 z dne 25.11.1993). Sodišče prve stopnje je r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Prenehanje delovnega razmerja zaradi nezmožnosti za delo

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 3-4/1994Sklep o prenehanju delovnega razmerja delavcu, ki nima potrebnega znanja in zmožnosti za opravljanje del delovnega mesta, mora temeljiti na izvedenem postopku, ki ga predpisuje splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo. (Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 1110/93 z dne 2...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Sprememba pravnomočne odločitve

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3-4/1994Organizacija ne more spreminjati pravnomočnih odločitev, če se delavec s tem ne strinja, ali če ne gre za nova dejstva ali nove dokaze, za katere ob sprejemanju odločitve ni vedela. Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 736/93-3 z dne 9. 9.1993 Sklep o odpovedi delovnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Sprejem programa presežnih delabcev

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3-4/1994Program razreševanja presežkov delavcev sprejme le organ upravljanja, saj te pristojnosti ni možno niti s statutom niti s sklepom skupščine družbe prenesti na poslovodni organ. (Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 1164/93 z dne 18.11.1993). Sodišče prve stopnje je razve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Obvezna uporaba komunalnih storitev

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 3-4/1994Ni v neskladju z zakonom izpodbijana ureditev, ki predpisuje obvezno uporabo komunalnih storitev. Občina lahko na podlagi 5. čl. zakona o gospodarskih javnih službah z odlokom predpiše obvezno uporabo javnih dobrin (komunalnih storitev) oz. v konkretnem primeru obvezno priključitev na javno plinovod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Občinski odlok o prepovedi dejavnosti

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 3-4/1994Določbe občinskega ureditvenega načrta o prepovedi dejavnosti, katere vključujejo točenje ali prodajo alkoholnih pijač v prostorih bivšega internata, ni v nasprotju z določbami ustave o enakosti pred zakonom (drugi odst. 14. člena) in prepovedjo učinkovanja predpisov za nazaj (prvi odst. 155. člena)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Ukradeni - izgubljeni ček in odškodninska odgovornost

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Obligacije, Menica in ček

, Pravna praksa, 3-4/1994V zvezi z odškodninsko odgovornostjo za izgubljeni (ukradeni) in potem vnovčeni ček je bilo že nekaj pisanega tudi na teh straneh, toda v praksi se primeri ne samo ponavljajo, nastajajo v novih "spletih", sodna praksa pa je dokaj različna. Tudi ustrezna pojasnila je težko dobiti, vsaj po izkušnjah n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Lokalna samouprava - od norme k stvarnosti

dr. Albin Igličar, 10.2.1994

Lokalna samouprava

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 3-4/1994In vendar se je pričelo, bi lahko z olajšanjem rekli ob sprejemu novele zakona o lokalnih volitvah, ki odpirajo proces oblikovanja novih občin. S tem je omogočeno uresničevanje ustavne pravice, ki zagotavlja prebivalcem Slovenije lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Zakon o trgu vrednostnih papirjev

Damjan Belič, 10.2.1994

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Damjan Belič, Pravna praksa, 3-4/1994Področje primarnega trga vrednostnih papirjev, to je predvsem zbiranje kapitala za izdajo in prodajo na novo izdanih vrednostnih papirjev, je bilo urejeno z bivšimi zveznimi predpisi, ki so se v skladu z ustavnim zakonom uporabljali kot republiški predpisi. Za te predpise lahko mirno rečemo, da jih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Ustavno sodstvo na evropskem Vzhodu

dr. Arne Mavčič, 10.2.1994

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 3-4/1994Za razvoj ustavnosodne kontrole na evropskem vzhodu je značilno: * razen poskusov za njeno uvedbo v Romuniji pred prvo svetovno vojno in na Češkoslovaškem pred drugo svetovno vojno nima tradicije; * ustavnosodna kontrola (v nasprotju z njeno afirmacijo v zahodnoevropskih državah se tudi po drugi s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Denacionalizacija - ocena primernosti zakonske ureditve

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 3-4/1994Ustavno sodišče ni pristojno za oceno primernosti zakonske ureditve. Glede na dejanski in pravni položaj v primeru vrnitve pred desetletji podržavljenega premoženja je zakonodajalec uredil dedovanje, z dajanjem prednosti zakonitemu dedovanju v tej dejanski in pravni situaciji pa ni kršil ustavne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Občinski zazidalni načrt

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 3-4/1994Odlok občinske skupščine o sprejetju zazidalnega načrta v delu, ki se nanaša na dovozno cesto do posameznega zemljišča, ni v neskladju z določbo zakona o stavbnih zemljiščih, ki določa kot pogoj za gradnjo kompleksnost graditve, ker se sporni dovoz navezuje na cestno infrastrukturo celotnega zazidal...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Zakon o splošnem upravnem postopku

Vasilij Polič, 10.2.1994

Upravni postopek in upravne takse

Vasilij Polič, Pravna praksa, 3-4/1994Ob rob razmišljanja mag. Janka Araha v prilogi pp, št. 26/93 z naslovom: "Tuja vlaganja z vidika oprostitve plačila carine" o pomenu potrdila. POTRDILO Po prvem odstavku 171. člena zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki se v naši državi smiselno uporablja po določbi prvega odstavka 4. č...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 3-4/1994Št. 2 -14.1.1994 Z odredbo ministra za finance je določeno katere podatke in poročila morajo ministrstvu dostavljati določeni javni zavodi, skladi in zavarovalne organizacije v zvezi z izvajanjem zakona o strukturi nekaterih naložb. Spremenjen je delno tudi pravilnik o vlaganju listin v carinskem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 10.2.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 3-4/1994Št. 4 - 28.1.1994 Državni zbor objavlja zneske drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev za mesec februar 1994. Z vladnim podpisom je izdana uredba, po kateri se dajejo soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu, slede pa sklepi o odprtju konzulata in postavitvi častne...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3-4

Leto objave

< Vsi
1994(34)
> Februar(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HI JK LM NOP QRSŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov