O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Pravni napovednik

Irena Vovk, 18.8.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 30-31/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Normativni Program Vlade RS

Avtor ni naveden, 18.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 30-31/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Razpisi

Avtor ni naveden, 18.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 30-31/2011Ur. l. RS, št. 40/11 1. Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologiji; za drugo odpiranje je rok do vključno 31. januarja 2012. 2. Štipendije
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Izbris d. o. o. po skrajšanem postopku

Aljoša Dežman, 18.8.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Aljoša Dežman, Pravna praksa, 30-31/2011Družba z omejeno odgovornostjo je v lasti dveh družbenikov, od katerih je ena tuja - nemška pravna oseba. Družbenika nameravata po skrajšanem postopku izbrisati družbo. *
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Angleški nogomet "proti" novim medijem

Vesna Bergant-Rakočević, 18.8.2011

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 30-31/2011Drugi konec tedna v avgustu se je z zanimivim zapletom začela nova sezona angleškega nogometa, sezona 2011/2012, in sicer s tekmami druge, tretje in četrte lige (Football League). O otvoritvenih tekmah novinarji in fotografi angleških časopisov niso poročali s prizorišč, ker za to niso dobili ustreznih akreditacij. Spor je nastal zaradi želje klubov, da nadzirajo vse možne komercialne vire, ki se "napajajo" na njihovih prireditvah, novinarji in medijske hiše pa se sklicujejo na svobodo izražanja in sporočanja o dogodkih, zanimivih za javnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Roki in plačilna zamuda po ZPreZP

Vesna Kranjc, 18.8.2011

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 30-31/2011V Pravni praksi so posamezni prispevki že obravnavali vprašanja, ki jih ureja Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP). Ta prispevek se nanaša le na vprašanja, povezana z roki za izpolnitev denarne obveznosti - kdaj začne teči rok za plačilo, kdaj nastopi zamuda, o katerih vprašanjih glede roka se lahko stranki avtonomno dogovorita in o posledicah zamude. Pred predstavitvijo ureditve po ZPreZP je predstavljena ureditev po Obligacijskem zakoniku (OZ), kot je določena za gospodarske pogodbe, saj je tudi ZPreZP namenjen gospodarskim pogodbam, ob tem pa tudi pogodbam gospodarskih subjektov z osebami javnega prava (drugi odstavek 1. člena).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Google Art Project

Irena Vovk, 18.8.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 30-31/2011V sodelovanju z izbranimi muzeji umetnosti po vsem svetu je Google pripravil projekt, ki tehnologijo Street View (Google Maps in Google Earth), s pomočjo katere se pravzaprav lahko "sprehajamo" po skoraj vsakem dvorišču izbranih držav (zaradi vprašanj varstva zasebnosti v Sloveniji še ne), prenaša v notranjost muzejev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Evropa

Irena Vovk, 18.8.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 30-31/2011Torek, 19. 7. Plačilni račun. V priporočilu o dostopu do osnovnega plačilnega računa, ki spodbuja finančno in socialno vključevanje potrošnikov po vsej Evropi, Evropska komisija med drugim poziva države članice, naj bodo taki računi potrošnikom dostopni po razumnih cenah, ne glede na to, v
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Visoka cena zapitka

Robert Kleindienst, 18.8.2011

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 30-31/2011Trenutno ključno vprašanje udeležencev finančnih trgov je, ali bo cena bremena, ki so ga razvite države prevzele pri reševanju težav zasebnega sektorja, tolikšna, da bo gospodarstvi ZDA in EU potegnila v brezno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Uporaba dokazov, pridobljenih pri carinskem nadzoru, v kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 18.8.2011

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 30-31/2011Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 2/2007 z dne 17. januarja 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 73/2006 z dne 13. septembra 2006 in s sodbo Okrožnega sodišča v Krškem št. K 66/2006 z dne 31. maja 2006 se zavrne
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 18.8.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 30-31/2011od 19. julija do 16. avgusta Torek, 19. 7. Človekove pravice. Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik je ob predstavitvi poročila varuha za leto 2010 poudarila predvsem problematiko pomanjkljivega nadzora in zakonodaje. Varuhinja, ki se je lani spraševala, ali je Slovenija
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 18.8.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 30-31/201119. avgust 1923 - Vilfredo Pareto Umrl je italijanski ekonomist, sociolog in filozof Vilfredo Pareto, ki je leta 1906 opozoril, da ima 20 odstotkov italijanskega prebivalstva v lasti 80 odstotkov lastnine. To so kasneje posplošili v Paretovo načelo: za mnoge pojave velja, da 20 odstotkov vz
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Vigilantizem

Aleš Završnik, 18.8.2011

Pravoznanstvo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 30-31/2011Skandinavski bestseller Millennium je leto pred množičnim umorom v Oslu rušil naše fantazije o skandinavskih deželah kot deželah "brezmejnega sočutja in razumevanja sočloveka, harmonično poveznega z naravo". Hekerka Lisbeth Salander je razgalila mračnjaško klet teh dežel, politično-gospodarske elite, ki plenijo državo, in institucije socialne države, ki zlorabljajo šibke. Temačni prizori iz Millenniuma kot da ne bi sodili v idiličen skandinavski model, kot ga vidimo Srednjeevropejci. Žal se tudi tam soočajo s socialnimi in osebnimi patologijami, po novem množičnim umorom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Zastaranje po razveljavitvi pravnomočne kazenske sodbe

Hinko Jenull, 18.8.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 30-31/2011univ. dipl. pravnik, vrhovni državni tožilec, dodeljen na Ministrstvo za pravosodje Stališča v prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Ustavno sodišče je v postopku, začetem na zahtevo Okrožnega sodišča v Mariboru, odločilo, da drugi,
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Vlada RS

Avtor ni naveden, 18.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 30-31/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 145. seji (20. julij 2011): - Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi letne kvote. Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 146. seji (28. julij 2011): - mnenje o predlogu zakona o
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Vsebina PP št.31/2011

Avtor ni naveden, 18.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 30-31/2011stran 3 UVODNIK Jan Zobec Indeks nezaupanja v sodstvo = število sporov/število prebivalcev stran 6 KAZENSKO MATERIALNO PRAVO Hinko Jenull Zastaranje po razveljavitvi pravnomočne kazenske sodbe stran 9 KAZE
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Dokazi, pridobljeni pri carinskem nadzoru ob prehodu državne meje, v kazenskem postopku

Primož Gorkič, 18.8.2011

Kazenski postopek

dr. Primož Gorkič, Pravna praksa, 30-31/2011Ustavno sodišče je 6. julija 2011 sprejelo odločbo št. Up-1293/08. Odločba je pomembna, ker se loteva tudi vprašanj zasebnosti v prevoznih sredstvih in procesnih jamstev pri pridobivanju dokazov v nekazenskih postopkih ter njihove dovoljenosti v poznejšem kazenskem postopku. Preden nadaljujete z branjem, pa najprej vabim k branju odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Sodno varstvo v postopkih javnega naročanja

Dren Mateja, Grešak Boštjan, 18.8.2011

PRORAČUN

Mateja Dren, Boštjan Grešak, Pravna praksa, 30-31/2011V Uradnem listu RS, št. 43/2011, z dne 3. junija 2011 je bil objavljen Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), veljati pa je začel 3. julija 2011. Kot eno od pomembnejših novosti, ki jih prinaša zakon, je treba poudariti sodno varstvo kot obliko pravnega varstva, ki je bilo v prej veljavnem Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN) obravnavano v bistveno manjšem obsegu, in sicer le kot možnost uveljavljanja odškodninskega zahtevka v primeru, če je zahtevek za revizijo zavrnila Državna revizijska komisija (DKOM). Poleg povrnitve škode ZPVPJN ureja tudi uveljavljanje ničnosti pogodbe, začasno zadržanje izvajanja pogodbe in začasno odredbo. Sodno varstvo ni urejeno kot višja stopnja odločanja o zahtevku za revizijo, temveč kot pravno varstvo po sklenitvi pogodbe ali okvirnega sporazuma. Namen tega prispevka je predstaviti novo ureditev sodnega varstva v postopkih javnega naročanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Gradiva, ki jih bravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 18.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 30-31/201112. avgust - novo besedilo Odloka o dopolnitvi Odloka o programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (OdPDFP1011-A). 3. avgust - predlog zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) - prva obravnava; - predlog zakona spremembah in dopo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Ustavnopravna sestavljanka

Miloš Senčur, 18.8.2011

Pravoznanstvo

dr. Miloš Senčur, Pravna praksa, 30-31/2011Eden od izvirnih grehov za stanje ob odstopu nekaj ministrov aktualne vlade je ravnanje Državnega zbora v zvezi s tem oziroma določba 234. člena njegovega poslovnika (PoDZ-1), ki ureja primere, ko ministru preneha funkcija med mandatno dobo državnega zbora in je treba imenovati novega. Taka poslovniška ureditev je ustavno sporna in ruši ravnovesje v ustavnem sistemu, ki temelji na načelu delitve oblasti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Ali za "državo suverenega parlamenta" ali za "državo ustavne demokracije"?

Ivan Kristan, 18.8.2011

Pravoznanstvo

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 30-31/2011Ko je sekretar Ustavnega sodišča dr. Erik Kerševan poudarjal, da je odločba, s katero je Ustavno sodišče ustanovilo občino Ankaran, obvezna tudi za Državni zbor, je nasprotovanje tej odločbi na osnovi argumenta, da se občina lahko ustanovi samo z zakonom, ne pa z odločbo ustavnega sodišča, zaostril z avtoritativno ugotovitvijo, da je ustavno sodišče končni razsodnik ustavnosti, in z dilemo: ali ste za "državo suverenega parlamenta" ali pa za "državo ustavne demokracije". Poudaril je, da se je vsaka resna država, sploh pa evropske demokracije, morala na neki točki odločiti, ali bo država suverenega parlamenta ali bo država ustavne demokracije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 18.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 30-31/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o prevozu nevarnega blaga - ZPNB-C (Ur. l. RS, št. 97/10) - veljati začne 1. septembra 2011. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah - ZST-1A
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 18.8.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 30-31/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Obdavčitev poklicnega športnika po določbah nacionalne davčne zakonodaje in z vidika mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja

Avtor ni naveden, 18.8.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 30-31/2011Kako je obdavčen poklicni športnik (kakšna je stopnja obdavčitve in kakšne so olajšave)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄30-31

Solidarnost, nova prednost za Evropsko unijo?

Edita Turičnik, 18.8.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Edita Turičnik, Pravna praksa, 30-31/2011Vprašanje, ali je prav solidarnost lahko nova prednost za Evropsko unijo, se morda zdi provokativno, sploh v trenutnih težkih razmerah, ko kriza, ki nas je zajela, ni več samo finančna, gospodarska in ekonomska, ampak vse bolj tudi moralna in etična. Je pa vprašanje vendarle tudi na mestu. O tej temi je med 7. in 17. julijem v francoskem mestecu Cluny potekala mednarodna konferenca mladih.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 30-31

Leto objave

< Vsi
2011(48)
> Avgust(48)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG H IJ K LM NOPQR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov