O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Dnevi slovenskih pravnikov 1999 (I.del)

Ilešič Tomaž, Repanšek Jaka, Vovk Irena, Skok Dušan, 28.10.1999

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 30-31/1999Portorož, 14. do 16. oktobra Za uvod k poročilom z letošnjega portoroškega pravniškega srečanja - po neuradnih ugotovitvah jubilejnega, dvajsetega - je treba navesti nekaj dejstev: * udeležilo se ga je prek 800 pravnikov z najrazličnejših področij delovanja; program, razporejen po vsebinskih skl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Industrijska lastnina: Predlogi WIPO za reševanje domenskih sporov

Boštjan Makarovič, 28.10.1999

Intelektualna lastnina

Boštjan Makarovič, Pravna praksa, 30-31/1999Problematika kolizije med internetnimi domenami in blagovnimi znamkami je že bila predstavljena v članku Urške Mikl, objavljenem v PP, št. 14-15/98. Ob koncu letošnjega aprila končani proces, ki ga je lani poleti na pobudo Vlade Združenih držav Amerike sprožila Svetovna organizacija za intelektua...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Povrnitev stroškov za prevoz na delo za delavca z delovnim dovoljenjem

Avtor ni naveden, 28.10.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 30-31/1999Kolektivna pogodba za zdravstvo in socialno varstvo določa, da pripada delavcu povrnitev stroškov za prevoz na delo in z dela. V zavodu imajo zaposlenega delavca - tujca. Za pridobitev delovnega dovoljenja so mu zagotovili tudi stanovanje, kjer je tudi začasno prijavljen. V nasprotnem primeru ne bi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Sredi sodnih reform

mag. Mitja Deisinger, 28.10.1999

Sodišča

mag. Mitja Deisinger, Pravna praksa, 30-31/1999Uvodne besede na 20. Dnevih slovenskih pravnikov Ko smo zopet zbrani na Dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu, se morda niti ne zavedamo, kakšen razvoj je napravila pravna teorija in praksa v letih po osamosvojitvi Slovenije. Slikovit prikaz tega razvoja je viden tudi na vsakoletnih Dnevih slov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Javna glasila: Zanimiv ustavnopravni problem - Soglasje ali mnenje k imenovanju odgovornih urednikov

mag. Matevž Krivic, 28.10.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Javno obveščanje

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 30-31/1999Trenutno je zelo aktualno vprašanje, ali bo novela Zakona o RTV Slovenija, ki je bila sprejeta v Državnem zboru 15. oktobra zaradi nujne ureditve načina financiranja RTV skladno z odločbo ustavnega sodišča, po vetu, ki ga je izglasoval Državni svet 21. oktobra, obstala ali ne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Višina odpravnine za presežnega delavca

Avtor ni naveden, 28.10.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 30-31/1999Delavki je zaradi nujnih operativnih razlogov prenehalo delo v družbi s 23. julijem 1999. Pred tem je bila delavka na čakanju na delo. Ali se delavki določi odpravnina v skladu s 36.f členom zakona o delovnih razmerjih v višini najmanj polovice njene povprečne mesečne plače v zadnjih treh mese...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Presežni delavec in njegove pravice

Avtor ni naveden, 28.10.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 30-31/1999Moški letnik 6. 6. 1946 ima 26 let delovne dobe, dokupljen študij (5 let) ter dokupljen vojaški rok (1,6 let), skupaj 32,9 let. Vprašanja: * ali je lahko tehnološki presežek /brez pristanka/ in kakšne pravice mu grejo, * kako bodo ti primeri reševani po letu 2000, * katere pogoje mora izpolnit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Invalidi II. kategorije in prerazporejanje delovnega časa

Avtor ni naveden, 28.10.1999

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 30-31/1999Po delovnopravni zakonodaji (ZDR, 25. člen ZTPDR) ima delodajalec pravico razporejati delovni čas delavcev glede na potrebe delovnega procesa tako, da v določenem obdobju delavci delajo v podaljšanem delovnem času, presežke ur pa koristijo v času manjšega obsega dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Javna glasila: Sprejemanje plana volilnih enot

Jurij Toplak, 28.10.1999

Državni zbor in državni svet

Jurij Toplak, Pravna praksa, 30-31/1999Rezultat volitev je v veliki meri odvisen od razmejitve volilnih enot, zato je odločilnega pomena, kakšen je postopek razmejitve enot, kdo končno o planu odloča in kakšna pravila ga pri tem omejujejo. Glede na to, da v Sloveniji ta postopek sploh še ni urejen, bom opisal ureditev v nekaterih državah...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Vsebina "Pravna praksa" 446/1999

Avtor ni naveden, 28.10.1999

Ostalo

, Pravna praksa, 30-31/1999Srečanja pravnikov Dnevi slovenskih pravnikov 1999 (I.) dr. Matjaž Tratnik O problemih definicije nepremičnine in premičnine dr. Konrad Plauštjaner Splošni pogoji FIDIC - 1999 dr. Lev Svetek Ureditev socialne varnosti z IR Nemčijo Rastko R. Kozlevčar Zdravstveno (ne)zavarovanje državnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Ustavno sodišče RS: Razpis rednih lokalnih volitev v MO Koper

Avtor ni naveden, 28.10.1999

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 30-31/1999Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Alojza Geca iz Hrvatinov in drugih, na seji 23. septembra 1999 odločilo, da zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v MO Koper ni v neskladju z Ustavo. Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi za (dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Davki: Ali so banke dolžne na zahtevo sodišča zaupne podatke posredovati sodišču?

Bogomir Horvat, 28.10.1999

Sodišča, Banke in hranilnice

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 30-31/1999Pravdni postopek V praksi sodišč se pogosto pojavlja potreba po pridobitvi določenih vrst podatkov, ki imajo zaupno naravo oziroma, ki posegajo v zasebnost posameznika. Kadar se ti podatki zbirajo za potrebe preiskovalnega oziroma kazenskega postopka, ni nobenega dvoma, da so državni organi in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Izvršba: Upnikova dolžnost - posredovanje podatkov o dolžnikovem računu

Dida Volk, 28.10.1999

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 30-31/1999Ali mora upnik v predlogu za izvršbo, ki ga vloži na podlagi verodostojne listine, tudi verjetno izkazati, da ni mogel ugotoviti podatkov o dolžnikovem računu? Vsebino predloga za izvršbo opredeljuje 40. člen zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ), dodatno vsebino predloga za izvrš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Zdravstvo: Izvensodno reševanje sporov v zdravstvu

mag. Bojan Kukec, 28.10.1999

Civilni sodni postopki

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 30-31/1999Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS - točneje, njen mednarodni inštitut za potrošniške raziskave) je 8. oktobra v sodelovanju z Državnim zborom RS in britansko fondacijo Know How Fond, organizirala predstavitev projekta o zunajsodnem reševanju sporov v zdravstvu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Ureditev socialne varnosti z ZR Nemčijo

dr. Lev Svetek, 28.10.1999

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 30-31/1999Pozitivne in negativne rešitve nove konvencije Leta 1997 podpisana in z letošnjim 1. septembrom uveljavljena nova konvencija o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo je nadomestila prejšnjo, dolga leta veljavno konvencijo med Zvezno republiko Nemčijo in nekdanjo Jug...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Zdravstveno (ne)zavarovanje državnih uradnikov na službeni poti v tujini

Avtor ni naveden, 28.10.1999

Delovna razmerja, Varstvo pri delu

, Pravna praksa, 30-31/1999Kakšne pravice ima delavec iz zdravstvenega zavarovanja v primeru potrebe po nujni zdravniški pomoči v tuji državi in kaj lahko stori delodajalec glede zavarovanja delavca v primeru napotitve na službeno pot v tujino? K navedenim vprašanjem me je "navdihnil" resnični primer iz prakse. Zgodilo se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Ničnost sklepov skupščine zaradi nepravilnega sklica

Snežana Harnik, 28.10.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Snežana Harnik, Pravna praksa, 30-31/1999Pravno institucijo ničnosti na področju pogodbenih razmerij ureja zakon o obligacijskih razmerjih(*1) (v nadaljevanju: ZOR) v 103. členu.(*2) V gospodarskem pravu srečamo nekoliko modificiran pojem ničnosti, ki ga uporabljamo pri institutu skupščine.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Davki: DDV in avtorski honorarji

Andrej Zupančič, 28.10.1999

Intelektualna lastnina, Davki občanov in dohodnina

Andrej Zupančič, Pravna praksa, 30-31/1999V javnosti se kot jara kača, brez konca in kraja ponavlja (nepravilna) informacija, da so avtorski honorarji obdavčeni z dvema stopnjama DDV(*1): praviloma z 19-odstotno stopnjo, izjemoma z 8-odstotno stopnjo, slednje od prometa avtorskih pravic s področja književnosti, znanosti in umetnosti. "Iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Splošni pogoji FIDIC - 1999

dr. Konrad Plauštajner, 28.10.1999

Obligacije, Gradbeništvo

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 30-31/1999Prenovljena pravna besedila za urejanje odnosov med investitorjem in izvajalcem Splošni pogoji, ki jih izdaja FIDIC (Federation internationale des ingenieurs - conseils - Mednarodno združenje svetovalnih inženirjev), so zelo vplivna pravna besedila v sodobni praksi sklepanja različnih vrst invest...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Dr. Mirko Ilešič: Pismo pokojnemu Mirku

dr. Andrej Berden, 28.10.1999

Ostalo

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 30-31/1999Navidezna samozadostnost, Vprašanja brez odgovorov, Tisoče vprašanj brez odgovorov Svet Ti ni dal na samem začetku razumeti, da se deli na dobre in slabe, bogate in revne, vplivne in tiste na robu sicer ravne zemlje. Ko si bil dovolj star, da si spoznal, da je zemlja okrogla in vrteča se, si spoz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Teorija (materialnega) kazenskega prava na prelomu tisočletja

dr. Damjan Korošec, 28.10.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 30-31/1999V organizaciji Inštituta Max Planck za tuje in mednarodno kazensko pravo (Freiburg v Breisgauu) so se v dneh od 3. do 6. oktobra 1999 v Berlinu zbrali kazenskopravni teoretiki z vsega sveta, da bi skupaj analizirali stanje nemške in s tem vodilne svetovne teorije materialnega kazenskega prava. Prek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Dr. Mirko Ilešič: Sourednik, profesor, prijatelj

Dušan Skok, 28.10.1999

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 30-31/19999. 2. 1950 - 16. 9. 1999 Kako rad bi namesto poslovilnih besed na teh stolpcih bral Mirkov prispevek, čemer koli posvečen, vedno iskriv, zanimiv, jezikovno dodelan in strokovno utemeljen ... pa moram iz bogate gmote spominov na najino, skoraj dve desetletji trajajoče poznanstvo, sodelovanje in pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Dr. Mirko Ilešič: Izguba ob kateri duša obnemi...

dr. Janez Kranjc, 28.10.1999

Ostalo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 30-31/1999Dovolite mi, da spregovorim nekaj besed o pokojnem profesorju Mirku Ilešiču kot prijatelj in kot dekan fakultete, na kateri je diplomiral, in s katero je kot univerzitetni učitelj redno sodeloval. Komaj dober mesec je minil, odkar sva se pogovarjala o njegovem sodelovanju na poletni šoli, ki smo jo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Dr. Mirko Ilešič: Človek - ustvarjalec

dr. Šime Ivanjko, 28.10.1999

Ostalo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 30-31/1999Naš kolega prof. dr. Mirko Ilešič se je poslovil mnogo prezgodaj iz naše sredine. Svoje kratko, vendar pa kreativno in razgibano, nadvse pa uspešno življenje, je zapisal pravu. Že v času študija je zablestel z nadpovprečnimi študijskimi uspehi, (9,57) zlasti pa z diplomsko nalogo "Le Groupement d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Policija v boju proti drogam - ENFOPOL 118

mag. Bećir Kečanović, 28.10.1999

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 30-31/1999Od 4. do 8. oktobra 1999 je bil v okolici Budimpešte meddržavni posvet o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju nedovoljene trgovine z drogami. Ta problematika je sicer sestavni del projekta Evropske unije - Enfopol 118 - o usklajevanju (približevanju) tranzicijskih držav v boju zoper terorizem i...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 30-31

Leto objave

< Vsi
1999(34)
> Oktober(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H I JK L M NOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov