O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja po novem

Dren Mateja, Grešak Boštjan, 21.7.2011

PRORAČUN

Mateja Dren, Boštjan Grešak, Pravna praksa, 28-29/2011V Uradnem listu RS, št. 43/2011, z dne 3. junija 2011 je bil objavljen Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki je začel veljati 3. julija 2011. Z dnem uveljavitve ZPVPJN je prenehal veljati Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN), ki je bil sprejet leta 1999, odtlej pa večkrat noveliran. ZPVPJN prinaša več novosti, uporablja pa se v vseh postopkih, v katerih so bili zahtevki za revizijo vloženi po uveljavitvi tega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Izpodbijanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem

Boštjan Grešak, 21.7.2011

PRORAČUN, Obligacije

Boštjan Grešak, Pravna praksa, 28-29/2011Glavni izvajalec pri izvajanju javnega naročila angažira podizvajalce. Naročnik dela, ki jih opravijo taki podizvajalci, plačuje neposredno podizvajalcem. Zoper glavnega izvajalca je uveden stečaj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Partis.si po poti The Pirate Bay in predlog sprememb KZ-1

Dominik Kuzma, 21.7.2011

Lastnina in druge stvarne pravice

Dominik Kuzma, Pravna praksa, 28-29/2011Najbrž ni veliko bralcev, ki bi jih presenetila novica, da je švedsko okrožno sodišče 17. aprila 2009 obsodilo ustanovitelje spletne strani The Pirate Bay, vsakega na zaporno kazen enega leta in solidarno plačilo odškodnine oškodovancem v višini 30 milijonov švedskih kron (kar trenutno znese dobrih 3,3 milijona evrov). Nekoliko manj pa je tistih, ki vedo, da so bili ustanovitelji The Pirate Bay obsojeni zaradi pomoči pri kaznivem dejanju, in ne zaradi storitve kaznivega dejanja kršitve avtorskih pravic. Da bi lahko ocenili učinek te odločitve na evropski pravni prostor, je treba počakati na odločitve instančnih sodišč v tem primeru, vendar naj že tu poudarim, da so se po izdaji sodbe pojavili hudi očitki o pristranskosti švedskega senata. Poleg tega gre za odločitev, ki temelji zlasti na nacionalnem pravu varstva intelektualne lastnine konkretne evropske države in je tako težko govoriti o relevantnem čezmejnem učinku. Vsekakor pa bi ta odločitev lahko dala krila velikim korporacijam, ki so imetnice avtorsko zaščitenega gradiva. Ali lahko do podobnega primera (mutatis mutandis), še zlasti če upoštevamo predlagane spremembe Kazenskega zakonika (KZ-1), pride tudi v Sloveniji?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Gadafi iskan pred Mednarodnim kazenskim sodiščem

Avtor ni naveden, 21.7.2011

Kaznovalno pravo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28-29/2011Predobravnavni senat Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) je 27. junija 2011 izdal naloge za prijetje Mohameda Gadafija, Saifa Gadafija in Abdullaha Al-Senusija, ker naj bi ostajal utemeljen razlog za sum, da so v februarju 2011 prek državnega aparata in varnostnih sil zakrivili hudodelstva zoper človečnost na območju Libije. Ker ta država ni pogodbenica Rimskega statuta MKS, je tožilstvo sprožilo preiskavo šele potem, ko je Varnostni svet Združenih narodov na temelju VII. poglavja Ustanovne listine seznanil tožilca MKS s situacijo v Libiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Pravica do prostega gibanja in družinske združitve v praksi po sodbi v zadevi Metock

Lara Grušovnik, 21.7.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Lara Grušovnik, Pravna praksa, 28-29/2011Eden od strahov držav članic EU je nedvomno neobvladovanje imigracijskih pritiskov. Pretirano priseljevanje državljanov tretjih držav na svoje ozemlje poskušajo omejiti z restriktivno zakonodajo, pri čemer so zavezane upoštevati norme, ki jih za to področje določa pravna ureditev na ravni EU. Tako so priseljencem posebej nenaklonjene države članice EU doživele hladen tuš, ko je Sodišče EU v sodbi v zadevi Metock in drugi proti Irski (C-127/08) razlagalo določbe Direktive 2004/38/ES v smeri, da država članica zakoncu državljana EU, sicer državljanu tretje države, za vstop in bivanje na svojem ozemlju ne sme postavljati dodatnih pogojev, ki jih sicer ne določa direktiva. Da bi harmonizirale nacionalno pravo z določbami Direktive 2004/38/ES v skladu s to razlago, so države članice morale odpraviti pogoj predhodnega bivanja na ozemlju druge države članice, prav tako pa tudi pogoje glede okoliščin sklenitve zakonske zveze in vstopa državljana tretje države, tj. zakonca državljana EU, na svoje ozemlje. Sodba, ki je okrepila pravice državljanov tretjih držav, ki so zakonci državljana EU, je po pričakovanjih sprožila nemalo razburjenja pri državah članicah. Danska je šla celo tako daleč, da je preostale države članice pozivala k ignoriranju sodbe. Poglejmo si dogajanje po razglasitvi sodbe, njeno (ne)upoštevanje v državah članicah EU ter pozitivne in negativne vplive sodbe nanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Sklepanje poravnav po opravljenem mediacijskem postopku pred sodišči druge stopnje

Vita Vidic-Damjanovič, 21.7.2011

Civilni sodni postopki

Vita Vidic-Damjanovič, Pravna praksa, 28-29/2011Alternativno reševanje sporov (ARS) so postopki, ki so alternativa sojenju. Glede na vložitev tožbe ločimo dva tipa takih postopkov, in sicer zunajsodno alternativno reševanje sporov, ki poteka ne glede na to, ali je pred sodiščem sprožen spor (na primer zunajsodna poravnava, mediacija ali arbitraža), in sodišču pridruženo alternativno reševanje sporov, ki poteka glede spora, ki ga imata stranki pred sodiščem. V Sloveniji so v tem okviru na Okrožnem sodišču v Ljubljani že leta 2001 začeli izvajati sodišču pridruženo mediacijo, ki je eden od načinov ARS. Cilji so bili omogočiti strankam različne možnosti premagovanja sporov, povečati zadovoljstvo strank in pooblaščencev s sodno storitvijo, olajšati izvrševanje pravice do sodnega varstva in sojenja v razumnem roku, zmanjšanje sodnih zaostankov ter ponuditi strankam cenejše, hitrejše in njihovim interesom bolj prilagojene rešitve. Tak način reševanja sporov se je kmalu razširil tudi na nekatera druga prvostopenjska sodišča, od 1. septembra 2009 pa v okviru mediacijskega oddelka poteka tudi na Višjem sodišču v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

ZVEtL in ovire za njegovo izvajanje v praksi

Mateja Tamara-Fajs, 21.7.2011

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Mateja Tamara-Fajs, Pravna praksa, 28-29/2011V PP, št. 26/2011, je bil objavljen prispevek ZVEtL in njegov (ne)uspeh v praksi avtorice Urške Klakočar Zupančič, okrajne sodnice Okrajnega sodišča v Ljubljani. V prispevku je povzet potek postopka za vzpostavitev etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL), predstavljenih pa je tudi nekaj možnosti, kako ga lahko sodišče z ustreznim pristopom k posameznim opravilom v postopku pospeši in naredi učinkovitejšega. Kolikor taki ukrepi sodišča presegajo možnosti procesnega vodstva, so bili že tudi upoštevani v nedavno sprejeti noveli ZVEtL-A. V tem prispevku odgovarjam na predstavljene kritike nekaterih obstoječih postopkovnih rešitev, zlasti pa poudarjam ugotovitve predlagatelja novele o razlogih za počasno izvajanje zakona v praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Pravočasna predložitev bolniškega lista

Nataša Belopavlovič, 21.7.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 28-29/2011Delavec je bil na bolniškem staležu več kot 30 dni, bolniški list pa je dostavil mesec in pol po tem, ko bi ga moral, tako da je bila za ta čas njegova plača že obračunana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Kdo nadzira in kaj najbolj ogroža uradnike

Bećir Kečanović, 21.7.2011

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 28-29/2011Državna tožilka, ki končuje dolgoletno kariero, je javnost seznanila, da odhaja, ker ni več pripravljena biti na tako pomembnem položaju v državi, ki svojih uradnikov ne more zaščititi pred pritiski.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Prenova OŠ

Irena Vovk, 21.7.2011

Osnovno šolstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28-29/2011Vlada je 14. julija sprejela predlog novele Zakona o osnovni šoli (ZOsn), s katero želi med drugim uvesti zgodnejše poučevanje prvega tujega jezika in poučevanje drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta od 4. razreda dalje ter na ravni zakona urediti posebnosti osnovnošolskega izobraževanja učencev s posebnimi potrebami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Evropa

Irena Vovk, 21.7.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 28-29/2011Bonitetne ocene. Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je napovedal predloge za omejitev pretirane odvisnosti Evrope od potez vodilnih bonitetnih agencij s sedežem v ZDA. Pozval pa je tudi k premisleku o prepovedi bonitetnega ocenjevanja držav v evrskem območju, ki prejemajo mednarodno finančno pomoč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Bicikelj

Irena Vovk, 21.7.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28-29/2011Sredi maja smo tudi v Ljubljani dočakali samopostrežni sistem izposoje koles Bicikelj. Na 31 postajališčih v širšem središču mesta, ki so med seboj oddaljena med 300 in 500 metri, je 24 ur na dan vse dni v letu na voljo 300 koles in 600 parkirnih mest zanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

globus

Dean Zagorac, 21.7.2011

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 28-29/2011Rusija: predlog za uvedbo kemične kastracije 12. 7. - Ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je v Državno dumo poslal predlog zakona o kemični kastraciji storilcev spolnih kaznivih dejanj nad otroki. Po predlogu naj bi bil ta ukrep prostovoljen, zanj pa bi lahko zaprosil storilec, ki je na prestajanju
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 21.7.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 28-29/201128. julij 1897 - Janko Kersnik Umrl je slovenski pisatelj, pravnik in politik Janko Kersnik. Na Dunaju in v Gradcu je študiral pravo, pozneje delal kot notar, nekaj časa pa je bil tudi deželni poslanec. 1914 - Začetek prve svetovne vojne Avstro-Ogrska je napovedala vojno Srbiji,
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

ne preslišite

Avtor ni naveden, 21.7.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28-29/2011Četrtek, 21. julij 11.15 rsl 1 Evrožvenket: Zaton ameriške hegemonije Poročilo OECD navaja, da se posamezna gospodarstva vnovič ohlajajo, sicer rastejo, vendar počasi in se hkrati spopadajo z brezposelnostjo. Med njimi so tudi ZDA. Tako se v tem, za zdaj še največjem gospodarstvu, znova r
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Pravni napovednik

Irena Vovk, 21.7.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28-29/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Dogodki - izjave

Dean Zagorac, 21.7.2011

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 28-29/2011Priznanje nove države. Državni zbor je soglasno podprl sklep Vlade o priznanju neodvisne in suverene Republike Južni Sudan. Za sklep je glasovalo vseh 69 navzočih poslancev, saj so se spomnili na prizadevanja Slovenije za samostojnost pred 20 leti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Super sezona

Vesna Bergant-Rakočević, 21.7.2011

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 28-29/2011Tole pišem z nogami v morju, in to na Hrvaškem. Ne zamerite ne prvega ne drugega podatka (četudi se želite resetirati). Zunaj je 40 stopinj v senci, dalmatinski otoki pa so zame poleti tako nezamenljivi kot pozimi italijanski Dolomiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Fatis agimur: cedite fatis

Janez Kranjc, 21.7.2011

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 28-29/2011Rek je vzet iz Senekove drame Oedipus (980). Po naše bi se glasil: Usoda nas vodi, podredite se usodi. Mit o Ojdipu, ki si zaman prizadeva, da bi ušel zli usodi, je bil predmet različnih literarnih obdelav. Ajshil je leta 467 pr. Kr. za trilogijo, ki je širše obdelovala Ojdipovo zgodbo, na literarnem tekmovanju dobil prvo nagrado. Šestdeset let pozneje je Ojdipovo zgodbo vpletel v svojo dramo Feničanke tudi Evripid. Med vsemi obdelavami te teme od antike do današnjih dni pa so verjetno najbolj znane Sofoklejeve tragedije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Kako varno poslujete na internetu?

Jure Mikuž, 21.7.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jure Mikuž, Pravna praksa, 28-29/2011V prispevkih po navadi obravnavam teme, ki so pomembne z vidika makroekonomskih razmer v državi ali svetu, redkeje pa pišem o tehnologijah. Ker pa imam v svojem portfelju tudi podjetje, ki se ukvarja z razvojem tehnologije na področju varnosti na internetu, sem v zadnjem času močneje vpet tudi v to področje. Šele ko vidimo podrobnosti delovanja interneta, se zavemo njegovih razsežnosti in priložnosti, ki jih ponuja. Po drugi strani pa se vse bolj zavedam tudi nevarnosti, ki prežijo na uporabnika, če nanje ni primerno opozorjen ali kako drugače pripravljen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Komunikacijska zasebnost - garant za svobodno družbo

Nataša Pirc-Musar, 21.7.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 28-29/2011Človek brez komunikacijske zasebnosti bo "človek robot", ki ne bo več razmišljal, ki bo vseskozi samo pazil, da ne govori nečesa, kar morda nekomu (komu že?) ne bo všeč. Ta, ki nam krade komunikacijsko zasebnost, je lahko delodajalec, je lahko "paravomo" ali "paraudba", je lahko SOVA, je lahko policija, je lahko najeti detektiv ... Če ne vemo, kdaj nas kdo posluša, bomo previdni na vsakem koraku, v vsakem pogovoru. Strinjali se boste, da to ubija spontanost, da v nas seli strah, da se tako počasi krči svoboda in z njo družba razvoja v pozitivnem smislu. Z vidika lex certa mora vsak poseg v človekovo pravico biti jasen, posamezniku vnaprej znan, z vidika nezakonitih posegov pa preganjan in sankcioniran.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Vsebina PP št.29/2011

Avtor ni naveden, 21.7.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28-29/2011stran 3 UVODNIK Nataša Pirc Musar Komunikacijska zasebnost - garant za svobodno družbo stran 6 KAZENSKO PRAVO Andreja Lang Odvzem premoženja nezakonitega izvora stran 9 NEPREMIČNINSKO PRAVO - ODMEV
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 21.7.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28-29/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o tujcih - ZTuj-2 (Ur. l. RS, št. 50/11) - veljati začne 28. julija, uporabljati pa se začne 28. oktobra, razen določbe četrtega odstavka 34. člena, ki začne veljati in se uporabljati 27. junija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Odvzem premoženja nezakonitega izvora

Andreja Lang, 21.7.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andreja Lang, Pravna praksa, 28-29/2011Analize mednarodnih organizacij kažejo, da je globalni čezmejni tok premoženja, pridobljenega s kriminalnimi dejavnostmi, približno 1.500 milijard dolarjev letno. Temu je treba dodati še približno 30 odstotkov mednarodnih pomoči, namenjenih državam v razvoju, torej okrog 30 milijard dolarjev, kolikor je ocenjeno, da jih letno izgine. Glede na tehnične možnosti se nezakonito premoženje skozi mednarodni finančni sistem skoraj nesledljivo premika iz jurisdikcije v jurisdikcijo. Državni nadzorni mehanizmi so v boju z mednarodnim organiziranim kriminalom vse bolj neučinkoviti, zato je vse večji pritisk na institute kazenskega prava, ki se vse bolj zaostrujejo in v želji po vse večji učinkovitosti povezujejo z instituti civilnega prava ter posledično nižjimi dokaznimi standardi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄28-29

Razpisi

Avtor ni naveden, 21.7.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28-29/2011Ur. l. RS, št. 40/11 1. Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologiji; za drugo odpiranje je rok do vključno 31. januarja 2012. 2. Štipendije
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 28-29

Leto objave

< Vsi
2011(49)
> Julij(49)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJK L M NOP QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov