O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

DRŽAVNI ZBOR: Hitrejši, a težavnejši zakonodajni postopek?

mag. Janez Pogorelec, 1.8.2002

Državni zbor in državni svet

mag. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 28-29/2002Novi poslovnik Državnega zbora Novi poslovnik Državnega zbora (Ur. l. RS, št. 35/2002) je v celoti začel veljati 15. julija. To je za državo vsekakor zelo pomemben dogodek, saj ta poslovnik ureja notranjo organizacijo in poslovanje zakonodajne veje oblasti, s čimer bistveno vpliva tudi na delovan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Iz torkle: Iz poletja v zimo ali kaj sem počel "spodaj pod" (1.del)

dr. Marko Pavliha, 1.8.2002

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 28-29/2002"No worries", brez skrbi, besedici "spodajpod" nimata žal prav nobenega erotičnega pridiha, ki bi pričal o moji bivši, oprostite, nekdanji ljubezni do Anais Nin, Henryja Millerja in Charlesa Bukowskega, katere vsaj potiho priporočam kot pikanten dodatek k obmorski ali planinski romantiki. Ker je čas...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 1.8.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 28-29/20021. Zakon o spremembah in dopolnitvahzakona o sodniški služb - ZSS-D. (Ur. l. RS, št. 67/02) * velja od 10. avgusta; * sodniki so dolžni sodnemu svetu predložiti podatke iz drugega odstavka 39. člena zakona (o premoženjskem stanju po določbah zakona, ki ureja nezdružljivost opravljanja javne fun...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Komentar ustave RS

Avtor ni naveden, 1.8.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 28-29/2002Fakulteta za podiplomske državne inevropske študije je nedavno izdala obširen Komentar slovenske ustave. Na okoli 1.250 gosto tiskanih straneh (formata 16,5 x 24 cm) nekaj deset uveljavljenih pravnih strokovnjakov za posamezna področja ustavnosodne prakse - pod uredniškim vodstvom dr. Lovra Šturma i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Tudi odvetniki so odgovorni za sodne zaostanke!

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 1.8.2002

Odvetništvo in notariat

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 28-29/2002Glede na to, da je stopinja dr. MarkaPavlihe na rep kolegom odvetnikom povzročila toliko cviljenja, morda ni odveč, da po koncu še ene sodne "sezone" o kritiki odv. Žive Drol Novak in še nekaterih (ne)objavljenih na račun spoštovanega avtorja iz Torkle piskrček s svojim mnenjem pritakne še nekdo od ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Begunci in mednarodna zaščita ogroženih oseb

Jože Oberstar, 1.8.2002

Tujci

Jože Oberstar, Pravna praksa, 28-29/2002Poročilo s 5. poletnega tečaja o beguncih:UNHCR in IIHR Na 5. poletnem tečaju o beguncih, ki sta ga med 17. in 28. junij 2002 v Strasbourgu pripravila Mednarodni inštitut za človekove pravice (IIHR) in Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) sem sodeloval kot edini in v petletni zg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

ŠPORTNO PRAVO: Reforma prvakov

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 1.8.2002

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 28-29/2002Kralj nogomet ne da miru. Ne športnikom,ne gledalcem, ne pravnikom. Globalno! Komaj smo malce pozabili na vročico letošnjega mondiala, že so vse misli, oči in denarnice uprte v najzanimivejši evropski nogometni spektakel, ki se, kako prikladno, dogaja kar vsako leto. Štart se bo letos zgodil z novim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Slovenščina v pravni praksi (95.del): Odkazovati

dr. Monika Kalin-Golob, 1.8.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 28-29/2002"... Tudi pri daločanju višine dodatkov,ki izhajajo iz razporeditve delovne ga časa, zakon odkazuje na kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Takšna rešitev pomeni odstop od temeljnega izhodišča, da naj zakon celovito uredi minimalne pravice in obveznosti, po drugi strani pa odkazovanje na kolektiv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Mesto pojma pravne varnosti v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice

Michele de Salvia, 1.8.2002

Človekove pravice

Michele de Salvia, Pravna praksa, 28-29/2002O avtorju Michele de Salvia je sedaj pravni svetnik (jurisconsulte) Evropskega sodišča za človekove pravice, potem ko je bil njegov tajnik. Predhodno je bil sekretar Evropske komisije za človekove pravice. Med drugim je profesor na Pravni fakulteti Katoliške univerze v Milanu - Katedra za človeko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

TEMELJNE PRAVICE: Informacijska zasebnost na preizkušnji pri policiji

mag. Bećir Kečanović, 1.8.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 28-29/2002Zadnje čase smo priča nezaslišanimpojavom, ko v javnost prihajajo strogo zaupni podatki, ki jih policija uporablja (obdeluje) pri opravljanju svojih nalog. Ocena, ali je vzrok preohlapna zakonodaja, nizka raven varnostne kulture, samovolja posameznikov v policiji in odsotnost učinkovitega strokovneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Prepisano, ker ni preslišano...: od 23. do 30. julija

Irena Vovk, 1.8.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28-29/2002Torek, 23. 7. Brezplačna služba za svetovanje. Evropska komisija je ustanovila posebno brezplačno službo za svetovanje državljanom EU, ki imajo težave z uveljavljanjem pravic, ki izhajajo iz notranjega trga unije. Služba bo tako pomagala državljanom na celotnem območju unije pri odpravljanju teža...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

DELOVNA RAZMERJA: Pravice delavcev v primeru pripojitve

mag. Darja Senčur-Peček, 1.8.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 28-29/2002PRIMER: Gospodarska družba A (prevzeta družba) se je pripojila k gospodarski družbi B (prevzemna družba) in s tem prenehala obstajati kot samostojen pravni subjekt. V prevzeti družbi so zaposleni delavci tako za določen kot za nedoločen čas. Postavljajo se naslednja vprašanja: 1. Kakšne so pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Ustavno sodišče RS: Pokojninska osnova - tudi del plač za notranji odkup delnic

Avtor ni naveden, 1.8.2002

Ustavno sodišče, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 28-29/2002Določba četrte alineje 46. člena Zakon opokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) je bila v delu, kolikor se je nanašala na del plač, s katerim so bile vplačane delnice za notranji odkup, v neskladju z Ustavo. Ureditev, ki ne dovoljuje vštevanja dela...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Ustavno sodišče RS: Dovoljenja in pristojbine za uporabo radijskih frekvenc

Avtor ni naveden, 1.8.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 28-29/2002Določba četrtega odstavka 35. člena Zakonao telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97) ni bila v neskladju z Ustavo. Uredba o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 90/98 in 92/99) ni bila v neskladju z Ustavo in z zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Ustavno sodišče RS: Pravilnik o društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture

Avtor ni naveden, 1.8.2002

Ustavno sodišče, Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 28-29/2002Pobuda za začetek postopka za ocenoustavnosti in zakonitosti druge alineje 3. člena Pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Ustavno sodišče RS: Ustanovitev občine Bizeljsko - število prebivalcev

Avtor ni naveden, 1.8.2002

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 28-29/2002Točka I/4 v delu, ki se nanaša na predlogza ustanovitev občine Bizeljsko, ter točki IV/1 in V/1 Sklepa Državnega zbora št. 005-01/95-4/30 z dne 30. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 50/02) niso v neskladju z Ustavo in zakonom. Posebni razlogi, ki upravičujejo odstopanje od kriterija števila prebivalce...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Invalid - razporeditev na drugo delo, nadomestilo plače

Miran Kalčič, 1.8.2002

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 28-29/2002Primer: Delavec je v mesecu aprilu pridobil odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v kateri mu je priznana III. kat. invalidnosti, zaradi česar ga je treba razporediti na delovno mesto, ki bo fizično manj zahtevno, psihično manj obremenjujoče in pri katerem ne bo smel ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

OBLIGACIJSKA RAZMERJA: Pravna narava in uveljavitev opcije

mag. Saša Prelič, 1.8.2002

Obligacije

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 28-29/2002Opredelitev pravnega problema: Pogodba o prodaji delnic vsebuje tudi naslednjo opcijsko klavzulo: "Kupec priznava prodajalcu nakupno opcijo in se zavezuje, da bo prodajalcu, v roku enega leta od dneva sklenitve te pogodbe in v roku 10 dni od dneva prejema prodajalčevega pisnega poziva za uveljavitev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Koliko?

Avtor ni naveden, 1.8.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 28-29/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 16 tolarjev. Prevodi Tarifna št. 10 Za prevode iz enega jezika v drugega * če besedilo izvirnika ne presega 100 besed 30 točk ali 480 tolarjev. * če obsega besedilo izvirnika več kot 100 besed od vsake začete polpole prevoda 60 točk ali 960 tolarjev. SODNE TAKS...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Arbitražno reševanje sporov po ZSDU

Ivan Robnik, 1.8.2002

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Ivan Robnik, Pravna praksa, 28-29/2002V reviji Industrijska demokracija, št. 4,april 2002, mag. Mato Gostiša v članku pod naslovom "Težko razumljiva logika neke sodbe" kritično obravnava sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Pdp 321/2002-3, z dne 14.3.2002, s katerim je sodišče odklonilo imenovanje arbitra ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Zaslužna profesorica Univerze v Mariboru dr. Miroslava Geč-Korošec

dr. Šime Ivanjko, 1.8.2002

Ostalo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 28-29/2002Leta 1939 rojena zaslužna profesorica dr.Miroslava Geč-Korošec je nepričakovano za pustila krog svojcev in prijateljev 19.julija 2002. Bili smo nepripravljeni na njen odhod. Ostali smo z grenkobnim spoznanjem, da bomo v svojih vrstah za vedno pogrešali strokovnega, a v prvi vrsti življenjskega učite...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Vsebina "Pravna praksa" 028/2002

Avtor ni naveden, 1.8.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 28-29/2002mag. Janez PogorelecNovi poslovnik DZ - Hitrejši, a težavnejši postopek mag. Bečir Kečanovič Informacijska zasebnost na preizkušnji pri policiji Koliko? mag. Saša Prelič Pravna narava in uveljavitev opcije Ivan Robnik Arbitražno reševanje sporov po ZSDU Vprašanja - odgovori Invalid - ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Odvetnik, št. 15- julij 2002

Avtor ni naveden, 1.8.2002

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 28-29/2002V drugi letošnji številki glasilaOdvetniške zbornice Slovenije so objavljeni med drugimi tudi naslednji zapisi: Uvodnik je pripravil Boris Grosman in sicer o aktualni tematiki novih odgovornosti odvetnikov na področju preprečevanja pranja denarja. Dr. Janez Kranjc začenja serijo zapisov pod naslo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

INTERVJU: E-UPRAVA TUDI V SLOVENIJI

Boštjan Kavčič, 1.8.2002

Uprava, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 28-29/2002Reševanje upravnih zadev v upravnih enotahje v veliki večini primerov povezano z dolgim čakanjem v vrstah pred okenci upravnih organov, ob izredno neugodnem času, zato državljani današnjo upravo doživljajo kot okostenel, počasen in ljudem neprijazen birokratski aparat. Ste se že kdaj vprašali, kako ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Trnova pot predloga o evropskem javnem tožilcu

Blaž Kovačič, 1.8.2002

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 28-29/2002V Budimpešti je v organizaciji Društvamadžarskih pravnikov za evropsko kazensko pravo 30. in 31. maja 2002 potekala mednarodna konferenca o najnovejših dogajanjih na področju kazenskopravnega varstva finančnih interesov Evropske unije. 11. decembra 2001 je Evropska komisija (Komisija) objavila Ze...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 28-29

Leto objave

< Vsi
2002(31)
> Avgust(31)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HI JK LMNO P QR S ŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov