O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Motenje posesti stvarne služnosti po SPZ

Tomaž Mavri, 17.11.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 43/2005Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR)1 je v 70. členu urejal posest stvari in tudi posest stvarne služnosti, medtem ko stvarnopravni zakonik (SPZ)2 v 24. členu pozna le še posest stvari.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Ali lahko uprava d.d. prekliče skupščino ali umakne točko dnevnega reda na skupščini?

Avtor ni naveden, 17.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 43/2005Uprava v delniški družbi ima v skladu z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) številne pristojnosti v zvezi z izvedbo skupščine, in sicer odloča o sklicu skupščine (drugi odstavek 283. člena ZGD), ob sklicu objavi dnevni red, najkasneje v desetih dneh po objavi sklica skupščine objavi morebitne dodat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Predlog zakona (II)

dr. Marko Novak, 17.11.2005

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 43/2005Že pred časom sem v terminološkem kotičku številka 67 pisal o angleški ustreznici za prevod termina "predlog zakona". Naj bralca le spomnim, da sem tedaj zavzel dokaj trdno stališče, da bi se najbolj primerna ustreznica glasila bill. Tako bi v konkretnih primerih, ko bi šlo za razmeroma kratek naslo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

C-304/02, Komisija proti Franciji

mag. Maja Brkan, 17.11.2005

Sodišča

mag. Maja Brkan, Pravna praksa, 43/2005V pred nedavnim izrečeni sodbi v zadevi Komisija proti Franciji1 je Sodišče ES v postopku na podlagi člena 228(2) PES zaradi neizvršitve sodbe Sodišča ES o neizpolnitvi obveznosti državo članico prvič obsodilo hkrati na dnevno denarno kazen in pavšalni znesek ter se s tem prvič opredelilo o vprašanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Zavrnitev soglasja sveta delavcev k predlagani odločitvi

dr. Mato Gostiša, 17.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 43/2005Na podlagi 95. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) mora delodajalec predložiti v soglasje  svetu delavcev predloge odločitev o zadevah, ki so v tem členu taksativno navedene, med drugim tudi v zvezi z razpolaganjem s stanovanjskim skladom, počitniškimi zmogljivostmi in drugimi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Solidarnostna pomoč

mag. Nataša Belopavlovič, 17.11.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 43/2005Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Ur. l. RS, št. 81/04) v 14. členu (ki spreminja 68. člen Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije, Ur. l. RS, št. 9/98) določajo, da se v primeru smrti delavca, odpravnina, ki bi v skladu z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Kje so podatki o uradnih imenih, naslovih in nazivih?

mag. Nataša Logar, 17.11.2005

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 43/2005Ob pisanju strokovnih besedil (seveda tudi drugih) se nam včasih zgodi, da ne poznamo točnega naslova nekega besedila, imena in naziva neke osebe ali imena neke ustanove, in ker zgolj približen podatek ne zadošča, napačnemu pa se želimo izogniti, je dobro, če imamo na dosegu roke vire, s katerimi la...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Uvozniki alkoholnih pijač v EU kot protagonisti razvoja prostega pretoka blaga

Tina Metelko, 17.11.2005

Predpisi o carini in prosti trgovini, Vinogradništvo, žgane pijače

Tina Metelko, Pravna praksa, 43/2005V avgustu 2005 je v Evropski skupnosti začela veljati direktiva o oglaševanju tobaka1 z namenom harmonizacije zakonodaj držav članic na tem področju. Da bi zagotovili konkurenčnosti na skupnem trgu direktiva prepoveduje čezmejno oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov, in sicer v časopisih, revijah,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Sistematizacija delovnih mest

dr. Etelka Korpič-Horvat, 17.11.2005

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 43/2005Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost PF Univerze v Mariboru je 30. 9. in 1. 10. v Radencih pripravil že tradicionalno delavnico (pod znanim sloganom) Povezujmo teorijo s prakso. Tokrat so udeleženci s predavatelji in koordinatorji delavnice – dr. Aleksejem Cvetkom, Miranom Kalčičem, Mart...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Porodniška odsotnost – pravica do izrabe letnega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 17.11.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 43/2005Delavka ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Delavka je v novembru 2003 nastopila bolniški dopust zaradi rizične nosečnosti. Od odmerjenega dopusta v letu 2003 sta ji ostalo še dva dni neizkoriščenega dopusta. Delavka v letu 2004 in 2005 ni delala niti en dan. Do junij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Davčne reforme in pravo

Sara Pernuš, 17.11.2005

Davki občanov in dohodnina

Sara Pernuš, Pravna praksa, 43/2005Pravniško društvo Ljubljana je 20. oktobra organiziralo okroglo mizo o davčnih reformah in pravu, ki jo je moderiral dr. Aleksej Mužina. Sodelujoči so razpravljali o sodelovanju pravnikov pri spremembah zakonodaje, odpravljanju očitnih neustavnosti v davčni zakonodaji in o prispevku sodne veje oblas...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Zakaj potrebujemo dve vrsti skrajne sile?

Matjaž Ambrož, 17.11.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 43/2005Situacije, ko je eno pravno dobrino mogoče rešiti le tako, da se žrtvuje drugo, so lahko zelo različne, zato jih je težko spraviti na skupni imenovalec. Veljavni slovenski kazenski zakonik (KZ) to vendarle stori, in sicer tako, da za vse primere skrajne sile predvidi izključitev protipravnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Pooblastila lovskega čuvaja

Miroslav Žaberl, 17.11.2005

Obligacije

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 43/2005K pisanju tega kratkega prispevka me je vzpodbudilo prebiranje pooblastilnega člena Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04), ki je bil sprejet v letu 2004 in s katerim so določena pooblastila lovskega čuvaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Stališča 11. sekcije Posebne pogodbe o zaposlitvi

dr. Aleksej Cvetko, 17.11.2005

Delovna razmerja

dr. Aleksej Cvetko, Pravna praksa, 43/2005Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)1 ne upošteva dovolj dejstva, da bi se moral položaj poslovodne osebe obravnavati in varovati predvsem v smislu upoštevanja korporacijskega prava. Temu bi se morale približati tudi specifičnosti delovnega razmerja poslovodnih oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Oddaljeno internetno glasovanje

Alen Hodnik, 17.11.2005

Državni zbor in državni svet, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Alen Hodnik, Pravna praksa, 43/2005V Estoniji so 16. oktobra potekale lokalne volitve, ki pa so tokrat pomenile bistven korak v napredku volilnega prava. Med 10. in 12. oktobrom so volivci te države lahko oddali svoj glas s pomočjo interneta, Estonija pa se je tako vpisala v zgodovino kot prva država, ki je uspešno izvedla zavezujoče...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Prednosti, slabosti in potrebne reforme pravnega izobraževanja

Matej Avbelj, 17.11.2005

Višje in visoko šolstvo

Matej Avbelj, Pravna praksa, 43/2005V tem prispevku bom na kratko predstavil različne modele pravnega izobraževanja, ki obstajajo v svetu, in ob tem opozoril na njihove prednosti, slabosti in na reforme, ki bi jih različni modeli morali biti deležni. Analiza se bo ves čas gibala od abstraktnega h konkretnemu, opirajoč se tudi na izkuš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Izraba letnega dopusta – razlaga 163. člena ZDR

mag. Nataša Belopavlovič, 17.11.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 43/2005• Ali je pravilno naše tolmačenje 163. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 – ZDR), da delavcu, ki je v tekočem letu (ko mu je izdana odločba za letni dopust) zaradi bolniške ali porodniške odsotnosti prisoten na dejanskem delu manj kot šest mesecev, zapadeta dva tedna letnega dop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

3. sekcija: Učinkovitost pravosodja

Dean Zagorac, 17.11.2005

Sodišča

Dean Zagorac, Pravna praksa, 43/2005Na aktualnost sekcije sta pokazali pomembni odločbi Evropskega sodišča za človekove pravice in Ustavnega sodišča RS, ki se nanašata na pravico do sojenja v razumnem roku. Kot je poudaril vodja sekcije Aleš Zalar, je učinkovitost pravosodja pomembna za trajnostni razvoj vsake družbe. Skoraj je ni dru...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Dogodki - Izjave

Irena Vovk, 17.11.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2005od 8. do 14. novembra Torek, 8. 11. Dve noveli zakonov. Za obravnavo v DZ po rednem postopku je vlada pripravila predlog zakona o društvih. Med pomembnimi novostmi predloga novele je prepoved delovanja društva izključno za pridobitno dejavnost, uveden pa je tudi inšpekcijski nadzor, ki ga bo opr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Odločbe in sklepi US

Irena Vovk, 17.11.2005

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2005Prvi del štirinajste knjige Odločb in sklepov Ustavnega sodišča za leto 2005 nadaljuje zbirko, v kateri je doslej izšlo triindvajset knjig. Ustavno sodišče izdaja zbirko polletno. Tako zajema 1. knjiga XIV. letnika zbirke za leto 2005 ustavnosodno presojo od 1. januarja do 31. maja (številke 1–47). ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Tolmačenje predpisov

Alenka Leskovic, 17.11.2005

Plače v negospodarstvu, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 43/2005Zdravniki ne bodo stavkali. Njihov sindikat je s pristojnima ministroma dosegel dogovor, da bo vlada po najkrajši zakonodajni poti državnemu zboru predlagala spremembe zakona, ki ureja plačni sistem v javnem sektorju. Sporazumna rešitev povsem ustreza pregovoru o celi kozi in sitem volku. Zdravniki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Implementacija acquisa na področju azila

Samo Bardutzky, 17.11.2005

Tujci

Samo Bardutzky, Pravna praksa, 43/2005Dne 13. in 14. oktobra 2005 so imeli sodniki in uradniki, ki odločajo v azilnih zadevah, na seminarju v Ljubljani, ki ga je organizirala enota TAIEX Evropske komisije v sodelovanju z ministrstvoma za pravosodje in za notranje zadeve, priložnost spoznati poglede kolegov iz starih držav članic, obenem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Korporacijska delinkvenca

Sašo Jovanovič, 17.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Sašo Jovanovič, Pravna praksa, 43/2005Na PF Univerze v Mariboru je 11. oktobra 2005 potekal zagovor doktorske disertacije kandidatke Liljane Selinšek na temo »Korporacijska delinkvenca s poudarkom na posebnem delu Kazenskega zakonika«. Glede na izrazito interdisciplinarno temo je disertacijo in zagovor ocenjevala štiričlanska komisija, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Globus

Dean Zagorac, 17.11.2005

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 43/2005Meddržavno sodišče dobilo pet novih sodnikov 8. 11. – Varnostni svet in Generalna skupščina Združenih narodov sta izvolila pet novih sodnikov Meddržavnega sodišča v Haagu, kar je tretjina sestave sodišča. Thomas Buergenthal iz ZDA, profesor mednarodnega prava in nekdanji sodnik Medameriškega sodišč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Sopodpis in usklajenost izvršilne veje oblasti

dr. Janez Pogorelec, 17.11.2005

Vlada

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 43/2005V nekaj primerih se je v zadnjem času pokazala določena neusklajenost v zunanji politiki vlade oz. ministrstva za zunanje zadeve, na eni strani, in predsednika republike, na drugi strani (predvsem nekatere pobude o Kosovu in izjave predsednika republike o arbitraži o meji s Hrvaško). Ne da bi se spu...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 43

Leto objave

< Vsi
2005(29)
> November(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJ K L M N OP QRS ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov