O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Srečanje s piscem

Matjaž Ambrož, 4.11.2010

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 43/2010Splet okoliščin je poskrbel za to, da sem se nedavno srečal s piscem. Po elektronski, včasih pa tudi po klasični pošti "priporočeno s povratnico" dokaj redno dobivam pozive, da se moram zglasiti v mestni knjižnici, prinesti nazaj njihove knjige in jim dati denar, ker sem v zamudi. Tako sem tudi zadnjič za pultom poravnaval obveznosti, ko sem opazil, da imajo nekakšen dogodek, srečanje ali nekaj takega. Zbrala se je gruča ljudi, moški v začetku srednjih let pa jim je prebiral, kot se je izkazalo, svoja lastna besedila - bil je namreč pisec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Kaznovanje novinarja in urednika poseglo v svobodo izražanja

Andreja Tratnik, 4.11.2010

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 43/2010Finski novinar je napisal dokaj nepomemben prispevek o dveh dokaj nepomembnih osebah. Če ne bi bil napisan prav v času volilne kampanje za predsedniške volitve, ga novinar najverjetneje niti ne bi napisal, če pa bi ga, bi ga javnost najverjetneje prezrla. V času predsedniškega boja, v katerem se neporočena mati kosa s srečno poročenim očetom štirih otrok, ki se zavzema za družinske vrednote, pa lahko tudi novica o tem, kako se je predstavnica za stike z javnostmi slednjega "spentljala" z možem televizijske voditeljice, ki je vodila večino predvolilnih srečanj, in poročevalke o političnih dogodkih, razburi duhove. In očitno jih je. Novinar in odgovorni urednik (pritožnika), s strani Finske obsojena zaradi posega v zasebnost predstavnice za stike z javnostjo O. T., sta zadevo pripeljala do Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), saj naj bi kazenska obsodba posegla v njuno pravico do svobodnega izražanja, ki jo varuje 10. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Človekove pravice in ustavna demokracija

Igor Kaučič, 4.11.2010

Kultura in umetnost

dr. Igor Kaučič, Pravna praksa, 43/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 4.11.2010

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2010in(ur.) Single Common Market Organisation (Regulation) (EC) 1234/2007 - Commentary Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o pos
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 4.11.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Materialno procesno vodstvo - razpravno načelo

Avtor ni naveden, 4.11.2010

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2010Stališče, da mora sodišče na vprašanje legitimacije, zato ker gre za materialnopravno vprašanje, paziti po uradni dolžnosti, je napačno. Na vprašanje, kdo in proti komu lahko uveljavlja zahtevek, daje odgovor materialno pravo. Vprašanje (aktivne in pasivne) legitimacije je torej materialnopravno in ne dejansko vprašanje. Podlaga za presojo tega pravnega vprašanja so dejstva, ki sestavljajo dejanski stan, na katerega pravo veže pravna upravičenja v korist ali breme določenih oseb. Tudi teh dejstev sodišče ne sme ugotavljati po uradni dolžnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Posledice izvzetja iz schengenskega pravnega reda

Katarina Vatovec, 4.11.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 43/2010V okviru EU obstajajo razni mehanizmi prožnosti, denimo klavzule izvzetij (opt-outs), ki jih uporabljajo nekatere države članice na nekaterih področjih. Schengenski pravni red, s Protokolom, priloženim k Amsterdamski pogodbi, vključen v institucionalni in pravni okvir EU, je eno takih področij, pri katerem ne sodelujejo vse države članice EU. Je Svet kršil pravo EU, ker Združenemu kraljestvu in Irski ni dopustil sodelovanja pri sprejetju in izvajanju Sklepa o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema? Na to vprašanje je moralo odgovoriti Sodišče v pričujoči zadevi, ko je odločalo o tožbi Združenega kraljestva na ugotovitev ničnosti Sklepa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Obdavčitev subvencij za samozaposlitev

Avtor ni naveden, 4.11.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2010 V zvezi z dopisom št. 5.5 - 21/2010-7-SK z dne 6. septembra 2010, v katerem zavezanec navaja dileme glede pojasnila DURS, št. 4210-81/2009-0112-10 z dne 11. maja 2009, in izvajanjem določbe 80. člena Uredbe sveta (ES), št. 1083/2006 z dn
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Se gibljete med dvema skrajnostma ali skrajnostima?

Nataša Hribar, 4.11.2010

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 43/2010jezikovni kotiček (170) Tokratni kotiček namenjam samostalnikom druge ženske sklanjatve, ki imajo v nekaterih sklonih dve možni končnici. V uvodni premislek vam ponujam nekaj primerov, v katerih se glede na svoj jezikovni občutek odločite, katero končnico bi izbrali. Danes je večina realno obstoje
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Po poteh slovenskega (u)pravnega izrazja

Pavliha Marko, Herman Bogdana, 4.11.2010

Ostalo

dr. Marko Pavliha, Bogdana Herman, Pravna praksa, 43/2010Slovenščina sodi med južnoslovanske jezike in se intimno spogleduje s sosednjimi kajkavskimi in čakavskimi govori hrvaškega jezika, nekaj pojavov pa ima sorodnih tudi s slovaščino in češčino. Kot kajpada pomnimo še iz šolskih klopi, je prvi pisni vir naše materinščine utelešen v Brižinskih (Freisinških) spomenikih s konca 10. stoletja s tremi slovenskimi verskimi obrazci, kranjski pravni jezik pa se je začel kaliti z Gorskimi bukvami iz leta 1582.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Od nacionalnih šampionov do zombijev

Sandi Kodrič, 4.11.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 43/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

dogodki - izjave

Irena Vovk, 4.11.2010

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2010od 26. oktobra do 1. novembra Simono Dimic bo po odstopu z mesta vodje kabineta predsednika Vlade Boruta Pahorja začasno nasledila njena dosedanja namestnica Jadranka Gustinčič. To funkcijo pa bo opravljala do imenovanja nove vodje kabineta. Po
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Javni interes

Tomaž Pavčnik, 4.11.2010

Pravoznanstvo, JAVNO OBVEŠČANJE

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 43/2010Zahteva za izvedbo referenduma o Zakonu o RTV je dobrodošla iz dveh razlogov, ki sta med seboj povezana. Prvič zato, ker bo tako dana še ena možnost, da se nazadnje le opravi kakovostna javna razprava o pojmu javnega interesa na področju medijev, o pomenu in namenu javne televizije, predvsem pa o tem, kaj ni javni interes (to zanesljivo ni godenje večinskim željam potrošnikov, ki so duševno leni), in, upam, tudi o tem, kje so meje zakonodajalčevih možnosti. Drugič pa zato, ker bo zaradi vsebinske prepletenosti mogoče razpravljati o obeh medijskih zakonih hkrati. To je bila možnost, ki se ji je Ministrstvo za kulturo, kot kaže, v rednem zakonodajnem postopku skušalo zavestno ogniti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Odpoved kolektivne pogodbe

Irena Vovk, 4.11.2010

Uprava, KOLEKTIVNE POGODBE

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2010Ker Vlada s sindikati javnega sektorja ni dosegla dogovora o zamrznitvi plač v prihodnjih dveh letih, je 30. septembra Državno pravobranilstvo na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani vložilo tožbo za razvezo 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor. Ta člen namreč predpisuje roke za odpravo plačnih nesorazmerij in določa, da se morajo javnim uslužbencem oktobra zvišati plače (prvo izplačilo naj bi bilo 5. novembra 2010). Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs pa je na vse uporabnike proračunskih sredstev že pred tednom dni naslovila zahtevo, da za oktober ne smejo obračunati višjih plač.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Evropa

Irena Vovk, 4.11.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2010Kar 56 odstotkov Evropejcev je prepričanih, da je dostop do sodnega varstva v civilnih zadevah v drugi državi EU težaven, le 14 odstotkov jih meni, da ni tako, 73 odstotkov pa jih podpira dodatne ukrepe za lažji dostop do sodnega varstva v drugih državah članic
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Sistem priporočil pri trženju življenjskih zavarovanj

Irena Vovk, 4.11.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2010V sklopu trženja življenjskih zavarovanj v podjetju deluje mreža zastopnikov, ki svetovanja navadno opravljajo na domu stranke. Z namenom pospeševanja prodaje želijo v podjetju uvesti t. i. sistem priporočil. To pomeni, da bi zastopnik povprašal stranko po kontaktnih podatkih oseb, ki bi jim nato zastopnik lahko svetoval. Kdaj bi bilo to dopustno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih

Anže Erbežnik, 4.11.2010

Kazenski postopek

Anže Erbežnik, Pravna praksa, 43/2010Dne 7. oktobra 2010 je Svet EU sprejel Direktivo o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih, kot jo je sprejel že Evropski parlament 16. junija na podlagi sporazuma v prvi obravnavi. S tem je bil v rekordnem času (pobuda je bila predložena 22. januarja) sprejet prvi akt na kazenskopravnem področju po začetku veljave Lizbonske pogodbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Spremenjena pravica do popravka v predlaganem Zakonu o medijih

Tomaž Pavčnik, 4.11.2010

JAVNO OBVEŠČANJE

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 43/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Problem deljene pristojnosti in skupna kmetijska politika

Ines Grah, 4.11.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Ines Grah, Pravna praksa, 43/2010Razmejitev pristojnosti med državami članicami in Evropsko unijo (EU) je eden temeljnih izzivov v EU. Šele uveljavitev Lizbonske pogodbe je prinesla razmejitev pristojnosti na posameznih področjih. V preteklosti je zato vprašanja razmejitve pristojnosti pogosto reševalo Sodišče EU, ki je s svojimi odločitvami podrobneje določilo dolžnosti in način delovanja institucij EU in držav članic. Učinki takih odločitev so vidni prav na področju skupne kmetijske politike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Dnevi slovenskih pravnikov (2.)

Avtor ni naveden, 4.11.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2010Novosti delovnega in socialnega prava "Zdi se, da je vprašanje, ali potrebujemo spremembe delovne zakonodaje, nepotrebno oziroma da je odgovor nanj jasen: seveda jih potrebujemo, vendar pa obdobje krize ni najbolj primeren čas za poseganje v delovno zakonod
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Potreba po vnovični prenovi kazenske zakonodaje?

Stanislav Klemenčič, 4.11.2010

Kazenski postopek, Pravoznanstvo

Stanislav Klemenčič, Pravna praksa, 43/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Nadzor nad izvajanjem hišnega zapora

Robert Ferenc, 4.11.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Robert Ferenc, Pravna praksa, 43/2010Alternativne kazenske sankcije (sodobne ureditve jim dajejo vse večji pomen) so se razvile zaradi negativnih vplivov, ki jih imajo (kratkotrajne) zaporne kazni na obsojence (denimo stigmatizacija in negativni vplivi drugih zapornikov). Z njimi se na obsojence poskuša vplivati pozitivno, ne da bi se jim odvzela prostost. Nova kazenska zakonodaja je tudi v naš pravni red prinesla nov institut hišnega zapora. S tem, ko je bil nadzor nad njegovim izvajanjem dodeljen policiji, je vprašanje, ali je bil namen spremembe zakonodaje dejansko v zasledovanju pozitivnih vplivov, ki jih ta alternativna kazenska sankcija lahko ima na obsojenca, ali le v zmanjšanju administrativne obremenitve strokovnih delavcev v zaporih, pravosodnih policistov in drugega zaporskega osebja ter reševanja prenapolnjenosti slovenskih zaporov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Pojasnilo v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 in 6. členu ZRPPR1015

Avtor ni naveden, 4.11.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2010Kako se izračuna znesek povečanja davčne osnove zaradi predčasne prodaje oziroma odtujitve sredstva, za katero je bila uveljavljena olajšava za investiranje po 55.a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) oziroma v primeru uveljavljene davčne olajšave za investiranje po 6. členu Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Dostop tehnika pri ponudniku interneta do prometnih podatkov

Irena Vovk, 4.11.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2010Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-2/2010/1484, 17. avgust 2010 Ali lahko v primeru, ko ni mogoče vzpostaviti internetne povezave, vsak član osebja ponudnika internetnih storitev, ki je zadolženo za tehnično podporo, dostopa do uporabnikovih prometnih podatkov (denimo naslova IP in časa vzposta
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄43

Sklepanje pogodbe o zaposlitvi z lastnim delavcem

Nataša Belopavlovič, 4.11.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 43/2010Smo javni zdravstveni zavod. Zaradi stalne odsotnosti - pomanjkanja ustreznih delavcev zobozdravnikov - ne moremo v celoti opraviti s pogodbo dogovorjenih programov zdravstvenih storitev. Do zdaj smo težavo reševali s povečanim obsegom dela, ki so ga zobozdravniki opravili v okviru rednega delovnega časa in za to prejeli plačilo na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz povečanega obsega dela za javne uslužbence.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 43

Leto objave

< Vsi
2010(44)
> November(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐE F G H IJK LMNO P QR SŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov