O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Posebni primeri zastopanja prokuristov in poslovodstva - Težave in nejasnosti v praksi

Vid Leskovec, 5.11.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vid Leskovec, Simon Žgavec, Pravna praksa, 43/2009Podelitev prokure je v slovenski praksi razmeroma pogost pojav. Kljub temu pa je v zakonodaji skopo urejena, saj so v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)1 le štirje členi v okviru skupnih določb, ki se nanašajo na prokuro.2 Posledično se v zvezi s prokuro, še zlasti v primerih, ko prokuristi zasto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Izvršilni postopek - nenehen vir vprašanj o pravilni uporabi prava

dr. Jasna Murgel, 5.11.2009

Civilni sodni postopki

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 43/2009V prispevku so predstavljena nekatera vprašanja uporabe oziroma razlaga pravil Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),1 ki so se postavila pri uporabi tega zakona v praksi sodišč in jih je treba zaradi zagotavljanja enotnejše sodne prakse na tem področju še posebej izpostaviti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Uvoz blaga, ki ni v lasti uvoznika, in pravica do odbitka DDV

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009• Ali lahko slovenska pravna oseba (ID zavezanec) uvozi blago v svojem imenu in za svoj račun ter plača vse dajatve, vključno z DDV, čeprav ob uvozu blaga ne bo postala njegova lastnica? Kateri dokument je podlaga za izračun carinske vrednosti v tem primeru; ali je to lahko račun, ki ga prejme lastn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 5.11.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

So spletnemu piratstvu štete ure?

Jan Jeram, 5.11.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Jan Jeram, Pravna praksa, 43/2009Po tem, ko je Ustavni svet nedavno razveljavil zakon, s katerim se je francoska vlada želela boriti proti spletnemu piratstvu, je francoski parlament sprejel nov zakon, ki odpravlja pomanjkljivosti prejšnjega besedila. Svet je ustavnost novega zakona skoraj v celoti potrdil, s čimer je prižgal zelen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Registrirani istospolni pari imajo enake pravice do vdovske poklicne pokojnine kot zakonci

mag. Neža Kogovšek, 5.11.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Neža Kogovšek, Pravna praksa, 43/2009V sodni praksi na področju urejanja enakih pravic za istospolne pare je znova prišlo do premika. Nemško zvezno ustavno sodišče je 7. julija 2009 odločilo, da je neenako obravnavanje registriranih istospolnih partnerjev v primerjavi z zakoncema na področju vdovske pokojnine, ki izvira iz poklicne pok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Pravica do poštenega sojenja pri izdajanju začasnih ukrepov v civilnih zadevah

Andreja Tratnik, 5.11.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 43/2009Spor, ki ga je povzročilo obešanje perila prek dvorišča soseda, se je znašel pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP). O njem je odločal celo Veliki senat ESČP. Že skoraj ironično pa je, da je ta na videz banalen primer1 z odločitvijo Velikega senata ESČP prerasel v zelo pomembnega - dome...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Dovoljenje za obratovanje jedrske elektrarne

Katarina Vatovec, 5.11.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 43/2009Sodišču Evropskih skupnosti (Sodišče) so bila že drugič predložena vprašanja v predhodno odločanje v okviru spora med zvezno deželo Gornja Avstrija in družbo ČEZ as (ČEZ), ki upravlja jedrsko elektrarno Temelín na Češkem.1 Bistveni v obravnavani zadevi sta uporaba načela prepovedi diskriminacije na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Znamka, njen ugled in varstvo

dr. Nataša Samec, 5.11.2009

Kultura in umetnost

dr. Nataša Samec, Pravna praksa, 43/2009Znamka nam potrošnikom v poplavi informacij omogoča ločevanje blaga in storitev. Pri nekaterih izdelkih dejansko velja, da "kupujemo znamko", ker se nam je na podlagi prejšnjih dobrih izkušenj z izdelki s svojo označbo vtisnila v spomin. Premoženjska vrednost znamke je lahko pomemben delež vrednosti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Ustavna pritožba zoper sklep o odmeri sodne takse ni dovoljena

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009Sklep US RS, št. U-I-207/09, Up-996/09, z dne 7. oktobra 2009, Ur. l. RS, št. 86/09 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. V Pg 81/2002 z dne 2. julija 2009 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o sodnih taksah (Ur. l. RS, št. 37/08) se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Istospolne družine, moralni rob in Halid-Velid Levstik

dr. Dragan Petrovec, 5.11.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 43/2009Ste slišali za uglednega literata Halida-Velida Levstika? Tudi jaz ne do nedavnega.1 Islamsko literarno področje sem nekako zanemarjal. Kot islamski vernik je v srečnem heteroseksualnem zakonu z ženo Fahrijo ustvarjal skoraj enaindvajset let, od leta 1930 do 1951. Pred tem časom (rojen leta 1886) in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Dnevi slovenskih pravnikov 2009 (2.)

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009 9. sekcija Prejemki in udeležba na dobičku članov organov vodenja in nadzora ter zaposlenih Irena Vovk "Javnost in politika, še zlasti pa Vlada, se v zadnjem času precej ukvarjajo s prejemki direktorjev gospodarskih družb; to sicer ne velja le za Slovenijo, temveč tudi za preostali razviti sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Pitamic, Kristan in revolucija

dr. Marijan Pavčnik, 5.11.2009

Ostalo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 43/2009Spoštovani kolega zasl. prof. dr. Ivan Kristan si je v prispevku Pravni vidik revolucije med NOB (PP, št. 42/2009, str. 11-12) zadal, da bo ob obletnici Pitamičevega predavanja Pravo in revolucija ugotovil, kako lahko merila, ki so po Pitamicu bistvena "za uveljavitev revolucije, apliciramo tudi na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Varčevanje na plečih javnih uslužbencev - delovna uspešnost

Nejc Zemljak, 5.11.2009

Uprava

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 43/2009Recesija ni zaobšla niti javnega sektorja. Vlada se je boja lotila z več ukrepi, katerih namen je zmanjšati oziroma vsaj obdržati na enaki ravni javne izdatke, namenjene za plačila javnim uslužbencem. Za razliko od zasebnega sektorja se vsaj za zdaj ne govori na glas o odpuščanjih,1 je pa Vlada uved...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Obvestilo davčnim zavezancem, ki v Sloveniji nimajo urejenega rezidentskega statusa

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009Kot izhaja iz obvestila Davčne uprave RS z dne 4. avgusta 2009 v zvezi z vgraditvijo kontrole statusa rezidentstva v sistemu eDavki,1 Davčna uprava RS s 1. januarjem 2010 uvaja kontrolo rezidentskega statusa prejemnika dohodka ob vsaki predložitvi REK obrazca. To pomeni, da oddaja obrazca REK ne bo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Prenos opuščene javne poti v last zasebniku

mag. Miha Šlamberger, 5.11.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 43/2009Občan je leta 1975 brezplačno odstopil zemljišče za izgradnjo javne poti, kar je vse dokumentirano. Zdaj pa želi, da mu občina, na ozemlju katere ima stalno bivališče, tj. je njen občan, brezplačno oziroma v zameno za to zemljišče, ki ga je odstopil, prenese v last opuščen del javne poti, ki ga upor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Časovna veljavnost kazenskega zakona - uporaba milejšega zakona - grdo ravnanje - ogrožanje varnosti

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009V sodni praksi je po uveljavitvi novega Kazenskega zakonika (KZ-1) kar nekaj dilem glede obstoja zakonskih znakov, samostojnosti oziroma razmejitev kaznivih dejanj grdega ravnanja, ogrožanja varnosti, nasilja v družini in nasilništva. Najprej objavljamo odločbo o vprašanjih časovne veljavnosti kazen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Obdavčitev podjetja v postopku redne likvidacije

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009• Kako je z obdavčitvijo v primeru, ko je bil pri podjetju uveden postopek redne likvidacije po 2. alineji prvega odstavka 402. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),1 skupščina pa namerava sprejeti sklep o nadaljevanju družbe v skladu s 422. členom ZGD-1?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Vrnitev dokumentov ob prenehanju delovnega razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, 5.11.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 43/2009 V službi je delavec delodajalcu vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odpovedni rok se je iztekel, delodajalec pa mu ne želi vrniti njegovih dokumentov ter delovne knjižice. • Kaj naj delavec v takem primeru stori? • Ali lahko delavec za neizrabljen letni dopust zahteva tudi odškodnino? De...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Zgolj premestitev bi bila napačen signal

mag. Sandi Kodrič, 5.11.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 43/2009Konec oktobra je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) sporočila,1 da je zaradi tržne manipulacije z delnico neimenovane slovenske gospodarske družbe trem osebam odvzela dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, od tega dvema pogojno za dobo dveh let. Da gre za tri zaposlene v Prob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009 je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma - MKSEPT (Ur. l. RS, št. 84/09 - MP) - veljati začne 11. novembra. 2. Zakon o ratifikaciji Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Kršitve človekovih pravic kot rane in brazgotine v pravnem redu

mag. Matevž Krivic, 5.11.2009

Človekove pravice

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 43/2009Prispevek je za objavo prirejen govor ob prejemu priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije za življenjsko delo na Dnevih slovenskih pravnikov 15. oktobra 2009. Izraz "kršitve človekovih pravic" postaja v tem svetu krivic in nasilja že prešibak, da bi dovolj nazorno označil, za kaj v resnici gre. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009 Številka 135 (28. oktober 2009): - predlog zakona o spremembah Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS-A) - skrajšani postopek; - predlog zakona o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) - skrajšani postopek; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Razpisi

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009 Ur. l. RS, št. 57/09 1. Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2009/2010 - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije; rok je 30. april 2010 oziroma do porabe sredstev. Ur. l. RS, št. 81/09 2. Predsednik Upravnega sodišča RS - Sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄43

Ne preslišite

Avtor ni naveden, 5.11.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2009 Radio Slovenija, rsl 1, 5. november ob 17.05 Studio ob sedemnajstih Gostje oddaje bodo govorili o pomembnih temah, povezanih s
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 43

Leto objave

< Vsi
2009(41)
> November(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFG H IJ K LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov