O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Neplačana odsotnost z dela

Miha Šercer, 10.11.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 43/2016Delavka, zaposlena v javni agenciji za nedoločen čas, je delodajalca povprašala o možnosti koriščenja 30 dni neplačanega dopusta za zasebno potovanje. Prejela je odgovor, da Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS ne predvidevata možnosti za odobritev takega dopusta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Prodaja rabljene smučarske opreme na smučarskem sejmu

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016• Kako je v zvezi z obveznostjo izdajanja računov in davčnega potrjevanja računov za prodajo rabljene smučarske opreme na smučarskem sejmu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Od 25. oktobra do 7. novembra

Irena Vovk, 10.11.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2016 Torek, 25. 10. Slovensko sodstvo 2020. Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič je na otvoritvi projekta Slovensko sodstvo 2020 na Vrhovnem sodišču izpostavil pomembnost skupnega sodelovanja med vsemi upravičenci operacije Učinkovito pravosodje, ki v aktualni finančni pe
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Vpogled v Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020

dr. Nejc Brezovar, 10.11.2016

Uprava

dr. Nejc Brezovar, Pravna praksa, 43/2016Po skoraj dveh letih javne razprave je Vlada 29. septembra 2016 sprejela besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. To je prvi tovrsten strateški dokument s področja lokalne samouprave, sprejet v Republiki Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Priloga (I)

Nataša Skubic, 10.11.2016

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 43/2016V tem in prihodnjem kotičku bom poskušala streti enega trših prevajalskih orehov, in sicer, kako prevesti pojem priloga v angleščino. Na voljo so številne možnosti. Izbrala sem pojme an addendum, an enclosure, an attachment, an appendix, an annex, an exhibit, a supplement, a schedule in a rider, ker jih v pravnih besedilih zasledimo najpogosteje. Vsakega od njih bom opredelila in poskušala prikazati razlike ter razmerja med njimi. Slovenski pojem priloga je zelo splošen in zajema zelo različne priloge (oziroma dodatke, dopolnila, anekse) k zelo različnim dokumentom. V angleščini so zgoraj našteti pojmi praviloma bolj določni, čeprav so razlike med njimi kdaj zelo majhne, nekateri se lahko uporabljajo kot sopomenke, prav tako se pojmi v različnih državah uporabljajo različno. Vprašanje razmejitve med njimi je eno bolj zanimivih v angleški pravni terminologiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Upravljanje tveganj prikritega prisilnega dela

Irena Vovk, 10.11.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2016Trgovina z ljudmi je problem svetovnih razsežnosti, s katerim se soočamo tudi v Sloveniji, kjer je bilo od leta 2010 identificiranih 161 žrtev trgovine z ljudmi, od tega kar 47 v letu 2015. V Sloveniji je prepoznana zlasti trgovina z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja, v zadnjih letih pa je (podobno je tudi v drugih evropskih državah) zaznati vedno več primerov prisilnega dela in delovnega izkoriščanja. Za odkrivanje tovrstnih primerov si prizadevajo inšpekcijski organi in policija, ki je v preteklem letu preiskovala skoraj 5.000 kaznivih dejanj v zvezi s kršenjem pravic delavcev, vendar pa v nobenem primeru ni bilo ugotovljeno, da gre za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 107. redni seji (27. oktober 2016): - letno poročilo DUTB za leto 2015; - polletno poročilo DUTB 2016; - naložbena politika in politika upravljanja sredstev likvidnostnega sklada; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Nespoštovanje sodišča

dr. Vesna Bergant Rakočević, 10.11.2016

Dedovanje

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 43/2016Ustavno sodišče je 28. septembra 2016 v zadevi odvetnika Cugmasa odločilo, da se razveljavi tretja poved 78. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor se nanaša na primere, ko je domnevna žaljiva izjava usmerjena osebno zoper sodnika oziroma senat, pred katerim je bila dana oziroma ki je pristojen odločiti o vlogi, ki jo vsebuje. Gre za ureditev, ki je do sedaj omogočala sodniku, da kaznuje tistega, ki žali sodišče oziroma udeležence v postopku. Ustavno sodišče v tej odločbi dalje sodi, da v takem primeru sodnik oziroma predsednik senata poda predlog za kaznovanje, ki se dodeli drugemu sodniku v skladu s pravili Sodnega reda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Pravna narava sporočil Komisije

Tatjana Božič, 10.11.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Tatjana Božič, Pravna praksa, 43/2016Banka Slovenije je 17. decembra 2013 z odločbo o izrednih ukrepih Novi ljubljanski banki, d.d., Novi kreditni banki Maribor, d.d., Abanki Vipa, d.d., Probanki, d.d., in Factor banki, d.d., odredila prenehanje vseh kvalificiranih obveznosti iz šestega odstavka 261.a člena ZBan-1. Da bi Republika Slovenija lahko izvedla sanacijo navedenih bank, je morala skladno s temeljnimi načeli in pravili prava EU priglasiti državno pomoč in zanjo pridobiti odobritev Evropske komisije (Komisija). Komisija je za čas finančne krize in za finančni sektor za obdobje od 1. avgusta 2013 dalje sprejela Sporočilo o bančništvu (Sporočilo), s katerim je opredelila merila združljivosti državne pomoči z notranjim trgom v skladu s členom 107(3)(b) Pogodbe o delovanju Evropske Unije (PDEU) za finančni sektor. Upoštevajoč Sporočilo je Komisija državno pomoč odobrila 18. decembra 2013. Posamezni imetniki odpisanih finančnih instrumentov so se povezali in pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije (Ustavno sodišče) vložili pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti določb ZBan-1, na podlagi katerega so bili sprejeti izredni ukrepi za sanacijo bank (izbris lastniškega kapitala delničarjev, hibridnih finančnih instrumentov in podrejenih dolžniških instrumentov, v nadaljevanju: ukrepi). Ustavno sodišče je prekinilo postopek in pred Sodiščem Evropske Unije (Sodišče EU) vložilo predlog za sprejetje predhodne odločbe. (Opomba: prispevek je bil napisan pred sprejetjem odločbe Ustavnega sodišča glede izbrisanih podrejenih obveznic.)
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (I.)

Franc Dobovičnik, 10.11.2016

Varstvo okolja

Franc Dobovičnik, Pravna praksa, 43/2016V preteklosti so bili primeri, ko je človek lahko izkoriščal moč vode neposredno ob vodotoku, razmeroma redki. Zaradi takih ali drugačnih razlogov je bilo treba vodo iz glavne struge preko zemljišč speljati do mlina, žage ali kasneje objekta za proizvodnjo električne energije (v nadaljevanju: vodna naprava), ki je izkoriščal moč te vode za opravljanje dela - mletja, žaganja ali proizvodnje električne energije. V tem smislu Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje geslo mlinščicakot del potoka ali reke, speljan k mlinu. Vendar je večina vodnih naprav, ki so za svoje delovanje potrebovale moč vode in zaradi katerih so bile v preteklosti zgrajene mlinščice, propadla. V njih se dejavnosti ne izvajajo več. A mlinščice so ostale v prostoru. V njih je še vedno prisotna tekoča voda in kot del našega življenjskega prostora vplivajo na njegovo načrtovanje in upravljanje, s tem pa tudi na njegov pravni status.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Nadzor delodajalca nad mobilnim telefonom zaposlenega

Irena Vovk, 10.11.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2016Telefon, ki ga uporablja delavec, je kupil delavec sam, kartica SIM pa je delodajalčeva. Podjetje, v katerem je zaposlen, uporablja Googlovo elektronsko pošto Google for Work. V zadnjem času na mobilni telefon dobiva obvestila, da skrbnik (delodajalec) lahko upravlja z mobilnim telefonom, na katerem ima delavec dodan služben Googlov račun. Na telefon je moral namestiti tudi aplikacijo Google Apps Device Policy, ki ga pred namestitvijo obvesti, da bo skrbnik (delodajalec) lahko med drugim tudi izbrisal vse podatke v telefonu brez opozorila, spreminjal zaklepanje zaslona, nastavil pravila za gesla, zaklenil zaslon, onemogočil fotoaparat. Ker skrbnik lahko izbriše podatke na telefonu na daljavo, verjetno lahko tudi dostopa do njih in jih pregleduje (SMS, slike ipd.). Delavec pa telefon uporablja tudi zasebno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Vpliv človekovih in temeljnih pravic na zasebno pravo

dr. Damjan Možina, 10.11.2016

Kultura in umetnost

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 43/2016Znanstvene objave slovenskih pravnikov v tujini so redke. Še redkeje se zgodi, da Slovenka vodi obsežno primerjalnopravno raziskavo o aktualni in prominentni temi, ki nato izide kot znanstvena monografija pri mednarodni založbi. Ravno v takih okoliščinah pa je nastala knjiga The Influence of Human Rights and Basic Rights on Private Law, ki sta jo uredili dr. Verica Trstenjak in Petra Weingerl (Springer, 2016, 593 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Razpisi

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016 Ur. l. RS, št. 61/16 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za štiri sodnike ustavnega sodišča - Urad predsednika Republike Slovenije; rok je 10. november. Ur. l. RS, št. 64/16 2. Generalni državni tožilec - Ministrstvo za pravosodje
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Problem uveljavljanja znižanja pogodbene cene

dr. Damjan Možina, 10.11.2016

Obligacije

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 43/2016Z znižanjem kupnine kot enim od jamčevalnih zahtevkov, s katerimi lahko upnik reagira na dolžnikovo izpolnitev pogodbe s stvarno ali pravno napako, je zadnje čase povezana vrsta dilem. Tako sodna praksa kot pisci namreč dajejo različne odgovore na vprašanje, kako lahko upnik to pravico uveljavlja. Nekateri predvsem na podlagi jezikovne razlage 2. točke prvega odstavka 468. člena OZ, ki govori o kupčevi "zahtevi" za znižanje kupnine, menijo, da gre za t. i. tožbeno oblikovalno pravico, kar pomeni, da lahko pogodbeno ceno zniža le sodišče, in predpostavlja tudi ustrezen (oblikovalni) tožbeni zahtevek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016 4. november - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu. 3. november - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Dnevi slovenskih pravnikov (2.)

Maček Patricij, Kranjc Vesna, 10.11.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016Že 42. srečanje Dnevi slovenskih pravnikov, ki je letos vnovič potekalo tri dni, 13., 14. in 15. oktobra 2016, v Portorožu v organizaciji Zveze društev pravnikov Slovenije, Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije in družbe IUS SOFTWARE (GV Založba), je privabilo približno 350 udeležencev. Letos je bilo v okviru Dni organiziranih deset sekcij in dve okrogli mizi, na katerih je o aktualnih pravnih temah spregovorilo kar 60 predavateljev. V nadaljevanju povzemamo bistvene poudarke vseh sekcij in obeh okroglih miz. Prva, ki jo je vodil dr. Franjo Štiblar, se je ukvarjala s (kazensko) odgovornostjo bankirjev za slabe bančne kredite, druga, ki jo je vodil dr. Andraž Teršek, pa s pravno neodgovornostjo odločevalcev za svoje odločitve, med drugim tudi sodnic in sodnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Kolokacije in vpliv tujih jezikov

dr. Nataša Hribar, 10.11.2016

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 43/2016Vprašanje za tokratni kotiček je prišlo iz osrčja Evropske unije. Skupina slovenskih tolmačev me je prosila, ali bi lahko napisala kotiček na temo kolokacij (zvez besed, ki se v besedilih pogosto pojavljajo skupaj). Opažajo namreč, da je marsikatera zveza zaradi nenehnega stika z različnimi tujimi jeziki podlegla tujemu vplivu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Popotovanje do Sarajeva in nazaj

dr. Ciril Ribičič, 10.11.2016

Ostalo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 43/2016Ko človek potuje od Slavonskega Broda proti Sarajevu (kot sva midva z dr. Nejcem Brezovarjem), mu prihajajo nasproti dokazi, da Bosna in Hercegovina ni normalna država. Je država, ki ima več vlad in ministrov kot katera koli druga evropska država, pa ne zna rešiti niti tistih problemov, zaradi katerih vsak popotnik ocenjuje in preklinja deželo, po kateri potuje (varna cesta, dostojna postajališča, enotni smerokazi). Edini del avtomobilske ceste, ki zasluži to ime, je sodobna avtocesta v gradnji med Dobojem in Banjaluko, po kateri sem se vračal. Občutek, da se nekaj premika, kvarita poimenovanje avtoceste po spornem prazniku Republike Srbske in vihranje zastav Republike Srbske, ki ne znajo sobivati z zastavami drugih prebivalcev skupne države (podobno, kot velja za hrvaške simbole v Medžimurju in bošnjaške v Sarajevu). In pripovedujejo zgodbo o Republiki Srbski, ki je država srbskega naroda in noče biti tudi država enakopravnih narodov in manjšin. Pripadniki slednjih pa zato raje potujejo po prenatrpani cesti proti Brodu kot po sodobni avtocesti prek Banjaluke do Gradiške.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Odgovornost med pravnimi stališči in očitno pravno nevzdržnostjo

dr. Andraž Teršek, 10.11.2016

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 43/2016Odgovornost ni samo beseda. To je koncept. In nujna etična drža. Nedvomno so med ljudmi nezanemarljive razlike pri razumevanju koncepta odgovornosti. Pa se lahko glede odgovornosti razumemo in sporazumemo pravniki?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Zakonska nezvestoba in odškodnina

Igor Vuksanović, 10.11.2016

Obligacije

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 43/2016Debata med menoj in Luko Vlačićem dobiva s tem člankom že četrto iteracijo. Naj hitro spomnim bralce: s cenjenim kolegom v temelju ne soglašava v zvezi z rešitvijo vprašanja, ali lahko prevarani (v seksualnem smislu) zakonec uspešno odškodninsko toži soproga oziroma soprogo, ki je varal/-a, če je kršitev dolžnosti medsebojnega spoštovanja in zaupanja iz 44. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) povzročila prevaranemu zakoncu pravno priznano škodo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016 10. november 1483 - Martin Luter Rodil se je protestantski duhovnik in teolog Martin Luter, ki je z objavo 95 tez o odpustkih sprožil reformacijo, kar je povzročilo razcep cerkve na evangeličansko in rimskokatoliško. 1975 - Sionizem je rasizem Generalna skupščina
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Kolektivni spor - dejavnost bančništva - omejitev izplačil regresa za letni dopust

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016Določbo 5a. člena ZDIU12 je treba razlagati tako, da se omejitev višine regresa do višine minimalne plače za delavce v finančnih družbah nanaša tudi na leto 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Mednarodno kazensko sodišče izreklo prvo sodbo za kazniva dejanja zoper pravosodje

dr. Sabina Zgaga, 10.11.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Sabina Zgaga, Pravna praksa, 43/2016Mednarodno kazensko sodišče (MKS) je 19. oktobra 2016 vnovič izreklo obsodilno sodbo, kar ne bi bilo sicer nič nenavadnega, če ne bi obsodilne sodbe zoper Jeana-Pierra Bembo Gombojaizreklo zaradi vplivanja na priče v glavnem kazenskem postopku in ne zaradi samega mednarodnega hudodelstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Nevestno delo v službi in oškodovanje javnih sredstev kot kaznivi dejanji zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in oškodovanje javnih sredstev

Primož Baucon, 10.11.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Primož Baucon, Pravna praksa, 43/2016Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in oškodovanje javnih sredstev iz 26. poglavja slovenskega Kazenskega zakonika (KZ-1; v nadaljevanju se izraz KZ uporablja za vse druge kazenske zakone oziroma zakonike) predstavljajo razne vrste oziroma oblike zlorabe oziroma kršitve uradnega položaja oziroma pooblastil pri opravljanju uradne dolžnosti oziroma javnih pooblastil ali v zvezi z njimi (kamor spadajo tudi upravljanje oziroma uporaba in razpolaganje z javnimi sredstvi) s strani oseb (kamor spadajo tudi pooblaščene osebe uporabnika javnih sredstev), ki opravljajo dolžnosti oziroma so nosilci teh pooblastil (tudi v zvezi z javnimi sredstvi). Ta prispevek kritično analizira dve kaznivi dejanji iz 26. poglavja KZ-1, in sicer nevestno delo v službi (iz 258. člena) in oškodovanje javnih sredstev (iz 257.a člena).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 43

Leto objave

< Vsi
2016(44)
> November(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H IJK LM N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov