O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

25. obletnica Vrhovnega sodišča: dve novi publikaciji

Irena Vovk, 10.11.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2016Petindvajset let je minilo, odkar je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v skladu z novo Ustavo prevzelo pristojnosti zveznega sodišča Jugoslavije za območje Slovenije in tako postalo najvišje sodišče v novi državi. Ob tej obletnici je Vrhovno sodišče RS izdalo dve publikaciji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

10. dan pravosodja

Irena Vovk, 10.11.2016

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2016"V sodstvu vseskozi opozarjamo, da nebrzdano stopnjevanje (predvsem) neutemeljenih napadov na sodstvo samo še poglablja družbeno erozijo. Ustrahovanje, žalitve in poniževanja naših sodišč in sodnikov vodijo v razgradnjo države in pravosodnega sistema. Če sodstvo ne uživa ugleda in zaupanja javnosti, je resno ogrožena tudi pravna država. K sreči naši uporabniki delovanje sodstva ocenjujejo bistveno bolje od splošne javnosti in na tem gradimo," je ob 10. slovesnosti ob dnevu pravosodja 4. novembra 2016 na Brdu pri Kranju dejal predsednik Vrhovnega sodišča RS Branko Masleša.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Pravna narava sporočil Komisije

Tatjana Božič, 10.11.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Tatjana Božič, Pravna praksa, 43/2016Banka Slovenije je 17. decembra 2013 z odločbo o izrednih ukrepih Novi ljubljanski banki, d.d., Novi kreditni banki Maribor, d.d., Abanki Vipa, d.d., Probanki, d.d., in Factor banki, d.d., odredila prenehanje vseh kvalificiranih obveznosti iz šestega odstavka 261.a člena ZBan-1. Da bi Republika Slovenija lahko izvedla sanacijo navedenih bank, je morala skladno s temeljnimi načeli in pravili prava EU priglasiti državno pomoč in zanjo pridobiti odobritev Evropske komisije (Komisija). Komisija je za čas finančne krize in za finančni sektor za obdobje od 1. avgusta 2013 dalje sprejela Sporočilo o bančništvu (Sporočilo), s katerim je opredelila merila združljivosti državne pomoči z notranjim trgom v skladu s členom 107(3)(b) Pogodbe o delovanju Evropske Unije (PDEU) za finančni sektor. Upoštevajoč Sporočilo je Komisija državno pomoč odobrila 18. decembra 2013. Posamezni imetniki odpisanih finančnih instrumentov so se povezali in pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije (Ustavno sodišče) vložili pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti določb ZBan-1, na podlagi katerega so bili sprejeti izredni ukrepi za sanacijo bank (izbris lastniškega kapitala delničarjev, hibridnih finančnih instrumentov in podrejenih dolžniških instrumentov, v nadaljevanju: ukrepi). Ustavno sodišče je prekinilo postopek in pred Sodiščem Evropske Unije (Sodišče EU) vložilo predlog za sprejetje predhodne odločbe. (Opomba: prispevek je bil napisan pred sprejetjem odločbe Ustavnega sodišča glede izbrisanih podrejenih obveznic.)
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Nevestno delo v službi in oškodovanje javnih sredstev kot kaznivi dejanji zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in oškodovanje javnih sredstev

Primož Baucon, 10.11.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Primož Baucon, Pravna praksa, 43/2016Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in oškodovanje javnih sredstev iz 26. poglavja slovenskega Kazenskega zakonika (KZ-1; v nadaljevanju se izraz KZ uporablja za vse druge kazenske zakone oziroma zakonike) predstavljajo razne vrste oziroma oblike zlorabe oziroma kršitve uradnega položaja oziroma pooblastil pri opravljanju uradne dolžnosti oziroma javnih pooblastil ali v zvezi z njimi (kamor spadajo tudi upravljanje oziroma uporaba in razpolaganje z javnimi sredstvi) s strani oseb (kamor spadajo tudi pooblaščene osebe uporabnika javnih sredstev), ki opravljajo dolžnosti oziroma so nosilci teh pooblastil (tudi v zvezi z javnimi sredstvi). Ta prispevek kritično analizira dve kaznivi dejanji iz 26. poglavja KZ-1, in sicer nevestno delo v službi (iz 258. člena) in oškodovanje javnih sredstev (iz 257.a člena).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 107. redni seji (27. oktober 2016): - letno poročilo DUTB za leto 2015; - polletno poročilo DUTB 2016; - naložbena politika in politika upravljanja sredstev likvidnostnega sklada; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Nespoštovanje sodišča

dr. Vesna Bergant Rakočević, 10.11.2016

Dedovanje

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 43/2016Ustavno sodišče je 28. septembra 2016 v zadevi odvetnika Cugmasa odločilo, da se razveljavi tretja poved 78. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor se nanaša na primere, ko je domnevna žaljiva izjava usmerjena osebno zoper sodnika oziroma senat, pred katerim je bila dana oziroma ki je pristojen odločiti o vlogi, ki jo vsebuje. Gre za ureditev, ki je do sedaj omogočala sodniku, da kaznuje tistega, ki žali sodišče oziroma udeležence v postopku. Ustavno sodišče v tej odločbi dalje sodi, da v takem primeru sodnik oziroma predsednik senata poda predlog za kaznovanje, ki se dodeli drugemu sodniku v skladu s pravili Sodnega reda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Enotne cene zdravil na recept kršijo evropsko zakonodajo

Andreja Bogataj, 10.11.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Andreja Bogataj, Pravna praksa, 43/2016V laični in strokovni javnosti je vzbudila veliko zanimanja nedavna odločitev Sodišča EU. Sodišče v Luksemburgu je ugotovilo, da gre v primeru enotnih cen zdravil na recept na ozemlju ZR Nemčije za kršitev 34. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Določitve zavezujočih cen tudi ni mogoče utemeljiti na podlagi 36. člena PDEU iz razlogov varovanja zdravja in življenja ljudi. Odločitev je odprla vrata spletnim ponudnikom cenejših zdravil na recept s sedežem v tujini, ki na enotne cene na ozemlju Nemčije niso več vezani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Kolokacije in vpliv tujih jezikov

dr. Nataša Hribar, 10.11.2016

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 43/2016Vprašanje za tokratni kotiček je prišlo iz osrčja Evropske unije. Skupina slovenskih tolmačev me je prosila, ali bi lahko napisala kotiček na temo kolokacij (zvez besed, ki se v besedilih pogosto pojavljajo skupaj). Opažajo namreč, da je marsikatera zveza zaradi nenehnega stika z različnimi tujimi jeziki podlegla tujemu vplivu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Razlikovanje med mlinščico in vodnim zemljiščem (I.)

Franc Dobovičnik, 10.11.2016

Varstvo okolja

Franc Dobovičnik, Pravna praksa, 43/2016V preteklosti so bili primeri, ko je človek lahko izkoriščal moč vode neposredno ob vodotoku, razmeroma redki. Zaradi takih ali drugačnih razlogov je bilo treba vodo iz glavne struge preko zemljišč speljati do mlina, žage ali kasneje objekta za proizvodnjo električne energije (v nadaljevanju: vodna naprava), ki je izkoriščal moč te vode za opravljanje dela - mletja, žaganja ali proizvodnje električne energije. V tem smislu Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje geslo mlinščicakot del potoka ali reke, speljan k mlinu. Vendar je večina vodnih naprav, ki so za svoje delovanje potrebovale moč vode in zaradi katerih so bile v preteklosti zgrajene mlinščice, propadla. V njih se dejavnosti ne izvajajo več. A mlinščice so ostale v prostoru. V njih je še vedno prisotna tekoča voda in kot del našega življenjskega prostora vplivajo na njegovo načrtovanje in upravljanje, s tem pa tudi na njegov pravni status.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2R

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016V Ur. l. RS, št. 63/16, z dne 7. oktobra 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (ZDoh-2R), ki je začel veljati 8. oktobra 2016 in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017. V nadaljevanju so objavljene informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Naj bo skrbništvo prisilno ali po želji otroka?

Lena Šutanovac, 10.11.2016

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 43/2016Srbska mati, ki ji je sodišče priznalo polno skrbništvo nad devetletnim sinom, zahteva pravico pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP), saj sodišče nikoli ni v celoti izvršilo prenosa skrbništva. Predmetna zadeva odpira vprašanje, do katere mere je država dolžna prisilno izvršiti sodno odločbo, če pri tem poseže v skrbno varovane otrokove pravice?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016 10. november 1483 - Martin Luter Rodil se je protestantski duhovnik in teolog Martin Luter, ki je z objavo 95 tez o odpustkih sprožil reformacijo, kar je povzročilo razcep cerkve na evangeličansko in rimskokatoliško. 1975 - Sionizem je rasizem Generalna skupščina
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Redno zmanjšanje osnovnega kapitala in združevanje delnic

Neffat Domen, Potočnik Sašo, 10.11.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Domen Neffat, Sašo Potočnik, Pravna praksa, 43/2016Delniška družba je v letu 2006 zmanjšala osnovni kapital. Pri tem so nastale delne pravice (147). Družba ni uredila tega stanja, zato ima še danes pri AJPES vpisanih 155.000 delnic, pri KDD pa 154.853. Teh 147 delnic je seštevek delnic 240 delničarjev, ki so bile ob zmanjšanju osnovnega kapitala manjše od 1 cele delnice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 10.11.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2016 Sodbe Sodišča 26. oktober Vstavi izbrisano tabelo 27. oktober Vstavi izbrisano tabelo Vir: http://cu
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Pravni napovednik

Irena Vovk, 10.11.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2016Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Odgovornost med pravnimi stališči in očitno pravno nevzdržnostjo

dr. Andraž Teršek, 10.11.2016

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 43/2016Odgovornost ni samo beseda. To je koncept. In nujna etična drža. Nedvomno so med ljudmi nezanemarljive razlike pri razumevanju koncepta odgovornosti. Pa se lahko glede odgovornosti razumemo in sporazumemo pravniki?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Mednarodno kazensko sodišče izreklo prvo sodbo za kazniva dejanja zoper pravosodje

dr. Sabina Zgaga, 10.11.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Sabina Zgaga, Pravna praksa, 43/2016Mednarodno kazensko sodišče (MKS) je 19. oktobra 2016 vnovič izreklo obsodilno sodbo, kar ne bi bilo sicer nič nenavadnega, če ne bi obsodilne sodbe zoper Jeana-Pierra Bembo Gombojaizreklo zaradi vplivanja na priče v glavnem kazenskem postopku in ne zaradi samega mednarodnega hudodelstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2N (Ur. l. RS, št. 68/16) - velja od 5. novembra, uporabljati se začne 1. januarja 2017. 2. Zakon o preprečevanju pranja denarja in finan
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Odstop od pogodbe zaradi zamude z izpolnitvijo denarne obveznosti - pogodbena kazen

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016Odgovor na dopuščeno vprašanje, ali lahko pogodbi zvesti upnik v primeru odstopa od pogodbe zaradi zamude z izpolnitvijo denarne obveznosti, zaradi katere nastane položaj neizpolnitve pogodbe v ožjem smislu, od dolžnika zahteva plačilo pogodbene kazni, je negativen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Kolektivni spor - dejavnost bančništva - omejitev izplačil regresa za letni dopust

Avtor ni naveden, 10.11.2016

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016Določbo 5a. člena ZDIU12 je treba razlagati tako, da se omejitev višine regresa do višine minimalne plače za delavce v finančnih družbah nanaša tudi na leto 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Analiza mediacije za reševanje individualnih delovnih sporov

Franca Valentina, Vadnjal Renata, 10.11.2016

Delovna razmerja

dr. Valentina Franca, mag. Renata Vadnjal, Pravna praksa, 43/2016Prispevek obravnava sodišču pridruženo mediacijo za reševanje individualnih delovnih sporov. Mediacija je tudi v delovnem pravu eden od mirnih, neformalnih, hitrih in gospodarnih načinov reševanja sporov, pri katerem tretja, nevtralna oseba dejavno posreduje v sporu, da se strani sporazumeta in na ta način rešita svoj spor. Odločilna prednost mediacije pred sodnim postopkom je, da je predmet poravnave katerakoli pravica, obveznost ali pravno razmerje, s katerim lahko stranke razpolagajo. Posebnost mediacije je tudi njena fleksibilnost, saj je mediacijo mogoče poljubno spreminjati in jo prilagajati značilnostim in potrebam posamičnega spora. Mediacija je kot način reševanja sporov v znanstvenih prispevkih obsežno obravnavana in je tudi predmet številnih razprav. Naredili smo korak naprej v to smer in analizirali že zaključene mediacije ter primerjali teoretična izhodišča z izsledki raziskave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Vpogled v Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020

dr. Nejc Brezovar, 10.11.2016

Uprava

dr. Nejc Brezovar, Pravna praksa, 43/2016Po skoraj dveh letih javne razprave je Vlada 29. septembra 2016 sprejela besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. To je prvi tovrsten strateški dokument s področja lokalne samouprave, sprejet v Republiki Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Od 25. oktobra do 7. novembra

Irena Vovk, 10.11.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2016 Torek, 25. 10. Slovensko sodstvo 2020. Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič je na otvoritvi projekta Slovensko sodstvo 2020 na Vrhovnem sodišču izpostavil pomembnost skupnega sodelovanja med vsemi upravičenci operacije Učinkovito pravosodje, ki v aktualni finančni pe
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄43

Štipendijski pogoj omejuje temeljne svoboščine EU

Ines Grah, 10.11.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Ines Grah, Pravna praksa, 43/2016Štipendisti štipendij Ad Futura za izobraževanje (štipendije Ad futura) se s podpisom pogodbe o štipendiranju zavežejo, da se bodo po zaključku izobraževanja, za katerega so prejemali štipendijo, samozaposlili ali sklenili delovno razmerje z delodajalcem, ki ima sedež v Republiki Sloveniji (RS). Tisti, ki tega ne storijo in najdejo zaposlitev v tujini, kršijo prevzete obveznosti po pogodbi, zaradi česar so dolžni prejeto štipendijo vrniti. Štipendisti so zaradi tega pogoja pri iskanju zaposlitve omejeni le na ozemlje znotraj meja RS. Navedeni pogoj zato po svojem učinku nasprotuje temeljnim svoboščinam, ki jih EU zagotavlja svojim državljanom. Vpliva namreč na to, da štipendist ne more uresničiti svoje pravice do prostega gibanja kot državljan ali delavec oziroma nasprotuje pravici do svobode ustanovitve sedeža družbe znotraj EU.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 43

Leto objave

< Vsi
2016(44)
> November(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H IJK LM N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov